ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Trimethoprim: Drug information

Trimethoprim: Drug information
(For additional information see "Trimethoprim: Patient drug information" and see "Trimethoprim: Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: US
 • Primsol [DSC]
Pharmacologic Category
 • Antibiotic, Miscellaneous
Dosing: Adult
Acne vulgaris

Acne vulgaris (alternative agent) (off-label use): Oral: 100 mg 3 times daily or 300 mg twice daily (Ref). The shortest possible duration should be used to minimize development of bacterial resistance; re-evaluate at 3 to 4 months (Ref).

Pneumocystis pneumonia, treatment

Pneumocystis pneumonia, treatment (mild to moderate infection) (alternative agent) (off-label use): Oral: 5 mg/kg every 8 hours in combination with dapsone for 21 days (Ref).

Urinary tract infection

Urinary tract infection:

Cystitis, acute uncomplicated or acute simple cystitis (infection limited to the bladder without signs/symptoms of upper tract, prostate, or systemic infection), treatment: Oral: 100 mg every 12 hours for 3 days (Ref).

Cystitis, prophylaxis for recurrent infection (alternative agent): Note: May be considered in nonpregnant women with bothersome, frequently recurrent cystitis despite nonantimicrobial preventive measures. The optimal duration has not been established; duration ranges from 3 to 12 months, with periodic reassessment (Ref).

Continuous prophylaxis: Oral: 100 mg once daily (Ref).

Postcoital prophylaxis (females with cystitis temporally related to sexual intercourse): Oral: 100 mg as a single dose immediately before or after sexual intercourse (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

Manufacturer's labeling:

CrCl >30 mL/minute: No dosage adjustments necessary; use with caution.

CrCl 15 to 30 mL/minute: Administer 50% of recommended dose.

CrCl <15 mL/minute: Use is not recommended.

Alternate recommendations:

Aronoff 2007: Note: The following dosage adjustments are based on a usual maintenance dose of 100 mg every 12 hours.

CrCl >30 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl 10 to 30 mL/minute: 100 mg every 18 hours.

CrCl <10 mL/minute: 100 mg every 24 hours.

Intermittent Hemodialysis: Moderately dialyzable (20% to 59%). Dose after dialysis

Peritoneal dialysis: 100 mg every 24 hours.

HHS (OI adult 2020): Pneumocystis pneumonia, treatment: Note: The following dosage adjustments are based on a usual maintenance dose of 5 mg/kg every 8 hours. Renal function may be estimated using the Cockcroft-Gault formula for dosage adjustment purposes.

CrCl >30 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl 10 to 30 mL/minute: 5 mg/kg every 12 hours.

CrCl <10 mL/minute: 5 mg/kg every 24 hours.

Intermittent Hemodialysis: Moderately dialyzable (20% to 59%). 5 mg/kg every 24 hours; dose after dialysis on dialysis day.

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer’s labeling; use with caution.

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Trimethoprim: Pediatric drug information")

Otitis media, acute

Otitis media, acute: Infants ≥6 months, Children, and Adolescents: Oral: 10 mg/kg/day in divided doses every 12 hours for 10 days; maximum daily dose: 400 mg/day

Urinary tract infection, treatment

Urinary tract infection (uncomplicated), treatment: Infants ≥2 months, Children, and Adolescents: Oral: 4 to 6 mg/kg/day in divided doses every 12 hours (Ref); Note: Preferred therapy is sulfamethoxazole and trimethoprim combined product (Ref).

Pneumocystis jirovecii pneumonia, treatment

Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP), treatment: Children and Adolescents: Oral: 15 mg/kg/day in 3 divided doses for 21 days; in combination with dapsone; data in children is limited; preferred therapy is sulfamethoxazole and trimethoprim combined product (Ref)

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Children and Adolescents:

CrCl 15 to 30 mL/minute: Administer 50% of recommended dose.

CrCl <15 mL/minute: Use is not recommended.

Moderately dialyzable (20% to 50%)

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments are provided in the manufacturer's labeling.

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified. Adverse reactions reported in infants, children, adolescents, and adults.

1% to 10%:

Dermatologic: Skin rash (1% to 7%; including maculopapular rash, morbilliform rash, pruritic rash)

Gastrointestinal: Diarrhea (4%), vomiting (2%)

<1%: Gastrointestinal: Abdominal pain

Frequency not defined:

Dermatologic: Phototoxicity, pruritus

Endocrine & metabolic: Hyperkalemia, hyponatremia

Gastrointestinal: Epigastric discomfort, glossitis, nausea

Hematologic & oncologic: Eosinophilia, leukopenia, lymphocytosis, megaloblastic anemia, methemoglobinemia, neutropenia, thrombocytopenia

Hepatic: Increased liver enzymes, increased serum bilirubin

Renal: Increased blood urea nitrogen, increased serum creatinine

Miscellaneous: Fever

Postmarketing:

Dermatologic: Erythema multiforme, exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (Sood 2021), vasculitis of the skin (Holt 1992)

Gastrointestinal: Clostridium difficile-associated diarrhea

Hepatic: Cholestatic jaundice (Singh 1991)

Hypersensitivity: Anaphylaxis (Nordstrand 2004), drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (Subhani 2020), severe hypersensitivity reaction

Nervous system: Aseptic meningitis (Mathanasenarajah 2017)

Contraindications

Hypersensitivity to trimethoprim or any component of the formulation; megaloblastic anemia due to folate deficiency

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Hematologic effects: May rarely interfere with hematopoiesis, especially with large doses or long term therapy; monitor patients on long term therapy for signs/symptoms of hematologic disorders.

• Hyperkalemia: May cause hyperkalemia; potential risk factors include high dosage (20 mg/kg/day), renal impairment, older age, hypoaldosteronism, and concomitant use of medications causing or exacerbating hyperkalemia (Perazella 2000).

• Hypersensitivity: Serious hypersensitivity reactions have been reported (rarely).

• Superinfection: Prolonged use may result in fungal or bacterial superinfection, including C. difficile-associated diarrhea (CDAD) and pseudomembranous colitis; CDAD has been observed >2 months postantibiotic treatment.

Disease-related concerns:

• Hepatic impairment: Use with caution in patients with hepatic impairment.

• Renal impairment: Use with caution in patients with renal impairment.

Special populations:

• Older adult: Elderly patients may be at risk for hyperkalemia with trimethoprim use and are at an increased risk for severe and potentially life-threatening hyperkalemia when trimethoprim is used concomitantly with medications known to cause or exacerbate hyperkalemia, such as spironolactone, ACE inhibitors, or ARBs (Antoniou 2010; Antoniou 2011; Antoniou 2015).

• Patients with potential for folate deficiency: Use with caution in patients with potential folate deficiency (malnourished, chronic antiseizure therapy, or elderly).

Dosage form specific issues:

• Benzyl alcohol and derivatives: Some dosage forms may contain sodium benzoate/benzoic acid; benzoic acid (benzoate) is a metabolite of benzyl alcohol; large amounts of benzyl alcohol (≥99 mg/kg/day) have been associated with a potentially fatal toxicity (“gasping syndrome”) in neonates; the “gasping syndrome” consists of metabolic acidosis, respiratory distress, gasping respirations, CNS dysfunction (including convulsions, intracranial hemorrhage), hypotension, and cardiovascular collapse (AAP ["Inactive" 1997]; CDC 1982); some data suggests that benzoate displaces bilirubin from protein binding sites (Ahlfors 2001); avoid or use dosage forms containing benzyl alcohol derivative with caution in neonates. See manufacturer’s labeling.

• Propylene glycol: Some dosage forms may contain propylene glycol; large amounts are potentially toxic and have been associated hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP ["Inactive" 1997]; Zar 2007).

Other warnings/precautions:

• Appropriate use: Otitis media: Not indicated for prophylactic or prolonged administration in otitis media at any age.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Due to resistance, should not be used for treatment of acute otitis media caused by Moraxella catarrhalis. Trimethoprim is not indicated for prolonged administration or prophylaxis of otitis media in any age.

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling. [DSC] = Discontinued product

Solution, Oral [strength expressed as base]:

Primsol: 50 mg/5 mL (473 mL [DSC]) [alcohol free, dye free; contains methylparaben, propylene glycol, propylparaben, saccharin sodium, sodium benzoate; bubble-gum flavor]

Tablet, Oral:

Generic: 100 mg

Generic Equivalent Available: US

May be product dependent

Pricing: US

Tablets (Trimethoprim Oral)

100 mg (per each): $2.33

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Tablet, Oral:

Generic: 100 mg, 200 mg

Administration: Adult

Oral: Administer without regard to food; may administer with milk or food if GI upset occurs.

Administration: Pediatric

Oral: Administer on an empty stomach; may administer with milk or food if GI upset occurs

Use: Labeled Indications

Cystitis, acute uncomplicated (tablets, oral solution): Treatment of initial episodes of uncomplicated urinary tract infections due to susceptible strains of Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species and coagulase-negative Staphylococcus species, including S. saprophyticus.

Otitis media, acute (oral solution): Treatment of acute otitis media in pediatric patients due to susceptible strains of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae.

Use: Off-Label: Adult

Acne vulgaris; Pneumocystis pneumonia, treatment (mild to moderate infection)

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP2C9 (minor), CYP3A4 (minor); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential; Inhibits CYP2C8 (weak), OCT1, OCT2

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Amantadine: Trimethoprim may enhance the adverse/toxic effect of Amantadine. Specifically, the risk of myoclonus or delirium may be increased. Trimethoprim may increase the serum concentration of Amantadine. Risk C: Monitor therapy

Amodiaquine: Trimethoprim may enhance the neutropenic effect of Amodiaquine. Trimethoprim may increase the serum concentration of Amodiaquine. Management: Avoid coadministration of sulfamethoxazole/trimethoprim and amodiaquine in HIV-infected patients when possible due to the possible increased risk for neutropenia. If coadministration is required, monitor closely for neutropenia. Risk D: Consider therapy modification

Angiotensin II Receptor Blockers: Trimethoprim may enhance the hyperkalemic effect of Angiotensin II Receptor Blockers. Risk C: Monitor therapy

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors: Trimethoprim may enhance the hyperkalemic effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors. Risk C: Monitor therapy

AzaTHIOprine: Trimethoprim may enhance the myelosuppressive effect of AzaTHIOprine. Risk C: Monitor therapy

Bacillus clausii: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Bacillus clausii. Management: Bacillus clausii should be taken in between antibiotic doses during concomitant therapy. Risk D: Consider therapy modification

BCG (Intravesical): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of BCG (Intravesical). Risk X: Avoid combination

BCG Vaccine (Immunization): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of BCG Vaccine (Immunization). Risk C: Monitor therapy

Cholera Vaccine: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Cholera Vaccine. Management: Avoid cholera vaccine in patients receiving systemic antibiotics, and within 14 days following the use of oral or parenteral antibiotics. Risk X: Avoid combination

Clofarabine: OCT2 Inhibitors may increase the serum concentration of Clofarabine. Risk C: Monitor therapy

Dalfampridine: OCT2 Inhibitors may increase the serum concentration of Dalfampridine. Management: Consider alternatives to this combination. Carefully weigh the risk of seizures against the benefit of combining OCT2 inhibitors with dalfampridine. Risk D: Consider therapy modification

Daprodustat: CYP2C8 Inhibitors (Weak) may increase the serum concentration of Daprodustat. Risk C: Monitor therapy

Dapsone (Systemic): Trimethoprim may increase the serum concentration of Dapsone (Systemic). Dapsone (Systemic) may increase the serum concentration of Trimethoprim. Risk C: Monitor therapy

Digoxin: Trimethoprim may increase the serum concentration of Digoxin. Risk C: Monitor therapy

Dofetilide: Trimethoprim may increase the serum concentration of Dofetilide. Risk X: Avoid combination

Eplerenone: Trimethoprim may enhance the hyperkalemic effect of Eplerenone. Risk C: Monitor therapy

Fecal Microbiota (Live) (Oral): May diminish the therapeutic effect of Antibiotics. Risk X: Avoid combination

Fecal Microbiota (Live) (Rectal): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Fecal Microbiota (Live) (Rectal). Risk X: Avoid combination

Fosphenytoin: May decrease the serum concentration of Trimethoprim. Trimethoprim may increase the serum concentration of Fosphenytoin. Management: Consider alternatives to this combination when possible, to avoid potential decreased trimethoprim efficacy and increased phenytoin concentrations/effects. Monitor patients receiving this combination closely for both of these possible effects. Risk D: Consider therapy modification

Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies). Risk C: Monitor therapy

Lactobacillus and Estriol: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Lactobacillus and Estriol. Risk C: Monitor therapy

LamiVUDine: Trimethoprim may increase the serum concentration of LamiVUDine. Risk C: Monitor therapy

Leucovorin Calcium-Levoleucovorin: May diminish the therapeutic effect of Trimethoprim. Management: Avoid concurrent use of leucovorin or levoleucovorin with trimethoprim (plus sulfamethoxazole) for Pneumocystis jirovecii pneumonia. If trimethoprim is used for another indication, monitor closely for reduced efficacy. Risk X: Avoid combination

Memantine: Trimethoprim may enhance the adverse/toxic effect of Memantine. Specifically, the risk of myoclonus and/or delirium may be increased. Trimethoprim may increase the serum concentration of Memantine. Risk C: Monitor therapy

Mercaptopurine: Trimethoprim may enhance the myelosuppressive effect of Mercaptopurine. Risk C: Monitor therapy

MetFORMIN: MATE1/2-K Inhibitors may increase the serum concentration of MetFORMIN. Risk C: Monitor therapy

Methotrexate: Trimethoprim may enhance the adverse/toxic effect of Methotrexate. Management: Consider avoiding concomitant use of methotrexate and either sulfamethoxazole or trimethoprim. If used concomitantly, monitor for the development of signs and symptoms of methotrexate toxicity (e.g., bone marrow suppression). Risk D: Consider therapy modification

Phenytoin: Trimethoprim may increase the serum concentration of Phenytoin. Phenytoin may decrease the serum concentration of Trimethoprim. Management: Consider alternatives to this combination when possible, to avoid potential decreased trimethoprim efficacy and increased phenytoin concentrations/effects. Monitor patients receiving this combination closely for both of these possible effects. Risk D: Consider therapy modification

PRALAtrexate: Trimethoprim may increase the serum concentration of PRALAtrexate. More specifically, trimethoprim may decrease excretion of pralatrexate. Risk C: Monitor therapy

Procainamide: Trimethoprim may increase serum concentrations of the active metabolite(s) of Procainamide. Trimethoprim may increase the serum concentration of Procainamide. Management: Consider alternatives to trimethoprim-containing regimens to avoid this interaction. If coadministered, monitor for increased procainamide adverse effects (increased QTc) if trimethoprim is initiated/dose increased. Risk D: Consider therapy modification

Pyrimethamine: May enhance the adverse/toxic effect of Trimethoprim. Risk C: Monitor therapy

Repaglinide: CYP2C8 Inhibitors (Weak) may increase the serum concentration of Repaglinide. Risk C: Monitor therapy

RifAMPin: May decrease the serum concentration of Trimethoprim. Trimethoprim may increase the serum concentration of RifAMPin. Risk C: Monitor therapy

Sapropterin: Trimethoprim may decrease the serum concentration of Sapropterin. Specifically, trimethoprim may decrease tissue concentrations of tetrahydrobiopterin. Risk C: Monitor therapy

Sodium Picosulfate: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Sodium Picosulfate. Management: Consider using an alternative product for bowel cleansing prior to a colonoscopy in patients who have recently used or are concurrently using an antibiotic. Risk D: Consider therapy modification

Spironolactone: Trimethoprim may enhance the hyperkalemic effect of Spironolactone. Risk C: Monitor therapy

Typhoid Vaccine: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Typhoid Vaccine. Only the live attenuated Ty21a strain is affected. Management: Avoid use of live attenuated typhoid vaccine (Ty21a) in patients being treated with systemic antibacterial agents. Postpone vaccination until 3 days after cessation of antibiotics and avoid starting antibiotics within 3 days of last vaccine dose. Risk D: Consider therapy modification

Zidovudine: May enhance the neutropenic effect of Trimethoprim. Trimethoprim may increase the serum concentration of Zidovudine. Risk C: Monitor therapy

Pregnancy Considerations

Trimethoprim crosses the placenta.

Trimethoprim may affect folic acid metabolism; adverse fetal events may be associated with maternal trimethoprim use immediately prior to or during pregnancy (Andersen 2013a; Andersen 2013b; Mølgaard-Nielsen 2012; Sun 2014).

Studies evaluating the effects of trimethoprim administration in pregnancy have also been conducted with Sulfamethoxazole and Trimethoprim (see sulfamethoxazole/trimethoprim monograph for details).

Breastfeeding Considerations

Trimethoprim is present in breast milk.

Milk concentrations of trimethoprim are similar to those in the maternal plasma (Reeves 1979). In general, antibiotics that are present in breast milk may cause nondose-related modification of bowel flora. Monitor infants for GI disturbances, such as thrush or diarrhea (WHO 2002).

The manufacturer recommends caution while using trimethoprim in a breastfeeding female because trimethoprim may interfere with folic acid metabolism. However, single agent trimethoprim is considered to be compatible with breastfeeding when used in usual recommended doses (WHO 2002).

Also see the sulfamethoxazole/trimethoprim monograph for additional information.

Dietary Considerations

May cause folic acid deficiency, supplements may be needed.

Monitoring Parameters

CBC with differential, platelet count, liver enzyme tests, bilirubin, serum potassium, serum creatinine, and BUN periodically during long-term therapy

Mechanism of Action

Inhibits folic acid reduction to tetrahydrofolate by reversible inhibition of dihydrofolate reductase, inhibiting bacterial synthesis of nucleic acids and proteins

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Absorption: Oral: Readily and extensively absorbed

Distribution: Widely into body tissues and fluids (middle ear, prostate, bile, aqueous humor, CSF); mean peak middle ear fluid concentration in children 1 to 12 years of 2 mcg/mL after a single 4 mg/kg dose; Vd:

Newborns: 2.7 L/kg (range: 1.3 to 4.1 hours) (Springer 1982)

Infants: 1.5 L/kg (Hoppu 1989)

Children (Hoppu 1987):

1 to 3 years: 0.86 L/kg

8 to 10 years: 1 L/kg

Adults: ~1.3 L/kg (Hoppu 1987)

Protein binding: ~44%

Metabolism: Partially hepatic (10% to 20%) via demethylation, oxidation, and hydroxylation

Bioavailability: Similar for tablets and solution

Half-life elimination: Prolonged with renal impairment

Newborns: 19 hours; range: 11 to 27 hours (Springer 1982)

Infants 2 months to 1 year: 4.6 hours; range: 3 to 6 hours (Hoppu 1989)

Children (Hoppu 1987):

1 to 3 years: 3.7 hours

8 to 10 years: 5.4 hours

Adults, normal renal function: 8 to 10 hours

Time to peak, serum: 1 to 4 hours

Excretion: Primarily urine (50% to 60%; 80% as unchanged drug); feces

Pharmacokinetics: Additional Considerations (Adult Data Unless Noted)

Altered kidney function: Half-life is prolonged.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Methostat | Trimol-a;
 • (AT) Austria: Motrim | Solotrim | Trimethoprim agepha | Triprim;
 • (AU) Australia: Alprim | Trimethoprim mylan | Triprim;
 • (BD) Bangladesh: Novoprim | Tritrin;
 • (BE) Belgium: Wellcoprim;
 • (CH) Switzerland: Monotrim;
 • (CZ) Czech Republic: Triprim;
 • (DE) Germany: Infectotrimet | Tmp ratiopharm;
 • (DO) Dominican Republic: Sultrim;
 • (EC) Ecuador: Trimetoprim;
 • (EE) Estonia: Trimetin | Trimetop | Trimopan;
 • (EG) Egypt: Epirim;
 • (FI) Finland: Oratrim | Trimecur | Trimetin | Trimex | Trimfect | Trimopan | Trimro;
 • (FR) France: Delprim | Wellcoprim;
 • (GB) United Kingdom: Ipral | Monotrim | Tiempe | Trimethoprim Almus | Trimethoprim arrow | Trimethoprim berk | Trimethoprim cox | Trimethoprim kent | Trimethoprim ntn | Trimogal | Trimopan | Triprimix;
 • (IE) Ireland: Ipral | Monotrim | Trimoptin;
 • (IN) India: Bacstol;
 • (LT) Lithuania: Tmp | Trimetin | Trimetop;
 • (LU) Luxembourg: Wellcoprim;
 • (LV) Latvia: Infectotrimet | Tmp ratiopharm | Trimetin | Trimetop | Trimopan;
 • (MA) Morocco: Wellcoprim;
 • (MY) Malaysia: Alprim | Uritrim;
 • (NL) Netherlands: Monotrim | Trimethoprim Alpharma | Trimethoprim Sandoz | Trimethoprim teva | Wellcoprim;
 • (NO) Norway: Trimetoprim | Trimetoprim gea;
 • (NZ) New Zealand: Tmp;
 • (PK) Pakistan: Syraprim;
 • (PL) Poland: Trimesan | Urotrim;
 • (PR) Puerto Rico: Proloprim | Trimpex;
 • (RU) Russian Federation: Trimopan;
 • (SA) Saudi Arabia: Trimidar;
 • (SE) Sweden: Idotrim | Trimetoprim astrazeneca | Trimetoprim meda | Trimopan | Wellcoprim;
 • (SG) Singapore: Alprim;
 • (SK) Slovakia: Triprim;
 • (TH) Thailand: Syraprim | Trimethop;
 • (TW) Taiwan: Bactin | Catin | Eumi | Giprim | Inflamnil | Lanprim | Meprim | Metipine | Motrim | Panmitin | Thi Fen | Trimcort | Trimprim | Triprim;
 • (ZA) South Africa: Trimethprim
 1. Ahlfors CE. Benzyl alcohol, kernicterus, and unbound bilirubin. J Pediatr. 2001;139(2):317-319. [PubMed 11487763]
 2. American Academy of Pediatrics. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. 2011;128(3):595-610. [PubMed 21873693]
 3. Amin K, Riddle CC, Aires DJ, Schweiger ES. Common and alternate oral antibiotic therapies for acne vulgaris: a review. J Drugs Dermatol. 2007;6(9):873-880. [PubMed 17941358]
 4. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, et al. Trimethoprim use in early pregnancy and the risk of miscarriage: a register-based nationwide cohort study. Epidemiol Infect. 2013a;141(8):1749-1755. [PubMed 23010291]
 5. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, et al. Trimethoprim use prior to pregnancy and the risk of congenital malformation: a register-based nationwide cohort study. Obstet Gynecol Int. 2013b;2013:364526. [PubMed 23476656]
 6. Anger J, Lee U, Ackerman AL, et al. Recurrent uncomplicated urinary tract infections in women: AUA/CUA/SUFU guideline. J Urol. 2019;202(2):282-289. doi:10.1097/JU.0000000000000296 [PubMed 31042112]
 7. Antoniou T, Gomes T, Mamdani MM, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole induced hyperkalaemia in elderly patients receiving spironolactone: nested case-control study. BMJ. 2011;343. [PubMed 21911446]
 8. Antoniou T, Gomes T, Juurlink DN, Loutfy MR, Glazier RH, Mamdani MM. Trimethoprim-sulfamethoxazole-induced hyperkalemia in patients receiving inhibitors of the renin-angiotensin system: a population-based study. Arch Intern Med. 2010;170(12):1045-1049. [PubMed 20585070]
 9. Antoniou T, Hollands S, Macdonald EM, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole and risk of sudden death among patients taking spironolactone. CMAJ. 2015;187(4):E138-143. [PubMed 25646289]
 10. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS, et al. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children. 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007.
 11. Bottomley WW, Cunliffe WJ. Oral trimethoprim as a third-line antibiotic in the management of acne vulgaris. Dermatology. 1993;187(3):193-196. [PubMed 8219422]
 12. Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Gargan RA, Cooper J, Smith GW. Long-term prophylaxis of urinary infections in women: comparative trial of trimethoprim, methenamine hippurate and topical povidone-iodine. J Urol. 1983;130(6):1110-1114. [PubMed 6227756]
 13. Centers for Disease Control (CDC). Neonatal deaths associated with use of benzyl alcohol—United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1982;31(22):290-291. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001109.htm [PubMed 6810084]
 14. Cunliffe WJ, Aldana OL, Goulden V. Oral trimethoprim: a relatively safe and successful third-line treatment for acne vulgaris. Br J Dermatol. 1999;141(4):757-758. [PubMed 10583139]
 15. Gibson JR, Darley CR, Harvey SG, Barth J. Oral trimethoprim versus oxytetracycline in the treatment of inflammatory acne vulgaris. Br J Dermatol. 1982;107(2):221-224. [PubMed 6213255]
 16. Gupta K. Recurrent simple cystitis in women. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed October 13, 2021.
 17. Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis. 2011;52(5):e103-e120. [PubMed 21292654]
 18. Holt RI, Ebrahim SB. Trimethoprim-induced vasculitis. Postgrad Med J. 1992;68(799):391. doi:10.1136/pgmj.68.799.391 [PubMed 1630995]
 19. Hoppu K, “Age Differences in Trimethoprim Pharmacokinetics: Need for Revised Dosing in Children?” Clin Pharmacol Ther, 1987, 41(3):336-43. [PubMed 3816021]
 20. Hoppu K. Changes in Trimethoprim Pharmacokinetics After the Newborn Period. Arch Dis Child. 1989;64(3):343-345. [PubMed 2705795]
 21. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Drugs. Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 22. Kasanen A, Kaarsalo E, Hiltunen R, Soini V. Comparison of long-term, low-dosage nitrofurantoin, methenamine hippurate, trimethoprim and trimethoprim-sulphamethoxazole on the control of recurrent urinary tract infection. Ann of Clin Research. 1974;6(5):285-289. [PubMed 4475571]
 23. Kliegman RM, Stanton BF, St. Gemell JW, et al, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2011.
 24. Kodner CM and Thomas Gupton EK, “Recurrent Urinary Tract Infections in Women: Diagnosis and Management,” Am Fam Physician, 2010, 82(6):638-43. [PubMed 20842992]
 25. Lee M, Bozzo P, Einarson A, et al, "Urinary Tract Infections in Pregnancy," Can Fam Physician, 2008, 54(6):853-4. [PubMed 18556490]
 26. Mathanasenarajah G, Hoi A. Trimethoprim-induced aseptic meningitis: a reminder case review. Int J Rheum Dis. 2017;20(5):664-665. doi:10.1111/1756-185X.12798 [PubMed 26585421]
 27. Mølgaard-Nielsen D, Hviid A. Maternal use of antibiotics and the risk of orofacial clefts: a nationwide cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012;21(3):246-253. doi: 10.1002/pds.2179. [PubMed 22125260]
 28. Nicolle LE, Bradley S, Colgan R, et al, "Infectious Diseases Society of America Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults," Clin Infect Dis, 2005, 40(5):643-54. [PubMed 15714408]
 29. Nordstrand IA. Anaphylaxis to trimethoprim: an under-appreciated risk in acute medical care. Emerg Med Australas. 2004;16(1):82-85. doi:10.1111/j.1742-6723.2004.00546.x [PubMed 15239760]
 30. Perazella MA. Trimethoprim-induced hyperkalaemia: clinical data, mechanism, prevention and management. Drug Saf. 2000;22(3):227-236. [PubMed 10738846]
 31. Primsol Solution (trimethoprim) oral solution [prescribing information]. Englewood, CO: Aytu Pharmaceuticals; November 2015.
 32. Reeves DS and Wilkinson PJ, "The Pharmacokinetics of Trimethoprim and Trimethoprim/Sulphonamide Combinations, Including Penetration Into Body Tissues," Infection, 1979, 7(Suppl 4):S330-41. [PubMed 389810]
 33. Refer to manufacturer's labeling.
 34. Reid DW, Caille G, and Kaufmann NR, "Maternal and Transplacental Kinetics of Trimethoprim and Sulfamethoxazole, Separately and in Combination," Can Med Assoc J, 1975, 112(13 Spec No):67-72. [PubMed 1137830]
 35. Schleiss MR. Principles of Antibacterial Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, and Schor NF, eds. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016.
 36. Shehab N, Lewis CL, Streetman DD, Donn SM. Exposure to the pharmaceutical excipients benzyl alcohol and propylene glycol among critically ill neonates. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(2):256-259. [PubMed 19188870]
 37. Singh UK, Singh VK. Cholestatic jaundice caused by trimethoprim. Indian J Pediatr. 1991;58(3):373-375. doi:10.1007/BF02754972 [PubMed 1937651]
 38. Sood M, Oyibo SO, Rajkanna J. A case of toxic epidermal necrolysis caused by the use of trimethoprim alone. Cureus. 2021;13(4):e14783. doi:10.7759/cureus.14783 [PubMed 33948423]
 39. Springer C, Eyal F, and Michel J, "Pharmacology of Trimethoprim-Sulfamethoxazole in Newborn Infants," J Pediatr, 1982, 100(4):647-50. [PubMed 7062219]
 40. Stamm WE, Counts GW, Wagner KF, et al. Antimicrobial prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a double-blind, placebo-controlled trial. Ann of Int Med. 1980;92(6):770-775. [PubMed 6992677]
 41. Subhani M, Dong V, Connolly A, et al. Trimethoprim-induced drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) associated with reactivation of human herpes virus-6 (HHV-6) leading to acute liver failure. Clin Case Rep. 2020;8(12):2568-2573. doi:10.1002/ccr3.3218 [PubMed 33363781]
 42. Sun Y, Wu CS, Olsen J. Trimethoprim use before pregnancy and risk of congenital malformation: reanalyzed using a case-crossover design and a case-time-control design. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014;23(10):1076-1083. [PubMed 25111783]
 43. Trimethoprim tablets [prescribing information]. Greenville, NC: Mayne Pharma; September 2020.
 44. Trimpex (trimethoprim) [prescribing information]. Flowood, MS: Key Therapeutics; September 2017.
 45. US Department of Health and Human Services (HHS) Panel on Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV: recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-opportunistic-infections/whats-new. Accessed May 5, 2020.
 46. US Department of Health and Human Services (HHS) Panel on Opportunistic Infections in HIV-Exposed and HIV-Infected Children. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-exposed and HIV-infected children. Department of Health and Human Services. November 2013. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-pediatric-opportunistic-infections/whats-new.
 47. World Health Organization (WHO). Breastfeeding and maternal medication, recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs. 2002. Available at http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/55732/en/
 48. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016;74(5):945-973. [PubMed 26897386]
 49. Zar T, Graeber C, Perazella MA. Recognition, treatment, and prevention of propylene glycol toxicity. Semin Dial. 2007;20(3):217-219. [PubMed 17555487]
Topic 10024 Version 307.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟