ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Fludrocortisone: Drug information

Fludrocortisone: Drug information
(For additional information see "Fludrocortisone: Patient drug information" and see "Fludrocortisone: Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: Canada
 • Florinef
Pharmacologic Category
 • Corticosteroid, Systemic
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Clinical considerations: Due to risk of hypokalemia, periodically monitor serum potassium during therapy; ensure adequate dietary potassium intake as appropriate (EFNS [Lahrmann 2006]; manufacturer's labeling).

Adrenal insufficiency, primary

Adrenal insufficiency, primary (Addison disease): Oral: Initial: 0.05 to 0.1 mg once daily in the morning (in combination with glucocorticoid therapy). Usual maintenance dose: 0.05 to 0.2 mg once daily. If hypertension develops, dose reduction is suggested; an antihypertensive may be necessary if hypertension remains uncontrolled (ES [Bornstein 2016]).

Congenital adrenal hyperplasia, classic

Congenital adrenal hyperplasia, classic (salt-losing adrenogenital syndrome): Oral: 0.05 to 0.2 mg/day in 1 or 2 divided doses (in combination with glucocorticoid therapy) (ES [Speiser 2018]).

Orthostatic hypotension

Orthostatic hypotension (off-label use):

Note: For use in conjunction with nonpharmacologic measures (eg, high-salt diet, adequate fluid intake, head-up tilt sleeping). Use with caution or avoid in patients with heart failure or low serum albumin (EFNS [Lahrmann 2006]; ESC [Brignole 2018]; Palma 2020).

Oral: Initial: 0.05 to 0.1 mg once daily (Palma 2020; Schoffer 2007; Ten Harkel 1992). May adjust dose (eg, in 0.05 to 0.1 mg/day increments) at weekly intervals if needed based on response; usual dose range: 0.05 to 0.2 mg/day administered in 1 or 2 divided daily doses (Campbell 1976; EFNS [Lahrmann 2006]; Palma 2020; Schoffer 2007; Ten Harkel 1992; van Lieshout 2000). Doses >0.2 mg/day have been associated with an increased risk of adverse effects without added benefit (EFNS [Lahrmann 2006]; Palma 2020).

Postural orthostatic tachycardia syndrome

Postural orthostatic tachycardia syndrome (off-label use):

Oral: Initial: 0.05 to 0.1 mg once daily. May increase slowly based on response and tolerability up to 0.1 to 0.2 mg/day (Bryarly 2019; Cheshire 2022; Mar 2020).

Septic shock, inadequate response to fluid resuscitation and vasopressor therapy

Septic shock, inadequate response to fluid resuscitation and vasopressor therapy (adjunctive agent) (off-label use): Note: Not widely used. If used, administer in combination with glucocorticoids in patients with ongoing vasopressor requirements (Annane 2002; Annane 2018; SSC [Evans 2021]).

Oral: 0.05 mg once daily for up to 7 days or until glucocorticoid is discontinued, whichever comes first. Discontinue fludrocortisone without a taper (Annane 2002; Annane 2018).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Altered kidney function: No dosage adjustment likely to be necessary (eliminated mostly as inactive metabolites) (expert opinion).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Dialyzability unknown: No supplemental dose or dosage adjustment likely to be necessary (eliminated mostly as inactive metabolites) (expert opinion).

Peritoneal dialysis: Dialyzability unknown: No dosage adjustment likely to be necessary (eliminated mostly as inactive metabolites) (expert opinion).

CRRT: No dosage adjustment likely to be necessary (eliminated mostly as inactive metabolites) (expert opinion).

PIRRT (eg, sustained, low-efficiency diafiltration): No dosage adjustment likely to be necessary (eliminated mostly as inactive metabolites) (expert opinion).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use with caution.

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Fludrocortisone: Pediatric drug information")

Dosage guidance:

Dosing: Dosing should be individualized to lowest effective dose.

Adrenal insufficiency, autoimmune; replacement therapy

Adrenal insufficiency, autoimmune (primary adrenal insufficiency, aldosterone deficiency component Addison disease); replacement therapy: Limited data available: Infants, Children, and Adolescents: Oral: 0.05 to 0.2 mg daily (Betterle 2002; Endocrine Society [Bornstein 2016]; Kliegman 2020).

Congenital adrenal hyperplasia

Congenital adrenal hyperplasia (salt losers) (eg, 21-hydroxylase deficiency): Limited data available: Note: Use in combination with glucocorticoid therapy (eg, hydrocortisone); concurrent sodium replacement therapy may be required, particularly in young infants.

Maintenance therapy:

Infants, Children, and Adolescents (actively growing): Oral: Usual range: 0.05 to 0.2 mg daily in 1 or 2 divided doses; doses as high as 0.3 mg/day may be necessary (AAP 2000; Endocrine Society [Speiser 2018]).

Adolescents (fully grown): Oral: 0.05 to 0.2 mg once daily (Endocrine Society [Speiser 2018]).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use with caution.

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Bone growth inhibition

Glucocorticoids may inhibit bone growth (linear growth) in pediatric patients (Ref).

Mechanism: Dose-related; glucocorticoids decrease bone formation and increase bone resorption by a combination of factors, including decreasing calcium absorption and increasing calcium secretion; suppressing the somatotropic axis, resulting in suppressed growth hormone secretion; and increasing catabolism of the bone protein matrix and decreasing sex hormone production (Ref).

Risk factors:

• Drug exposure (Ref)

Cardiovascular effects

Fludrocortisone is associated with hypertension (most commonly supine systolic) and heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) (Ref). When using fludrocortisone to treat orthostatic hypotension (OH), it is important to consider comorbid conditions, as fludrocortisone patients have an increased risk of heart failure and all cause hospitalization (Ref). Supine hypertension was more common with autonomic failure (Ref). In a study of older adults with OH, the incidence of hypertension and acute HFrEF was estimated at 6% and 11%, respectively (Ref). Development of HFrEF after initiation of fludrocortisone for treatment of adrenal insufficiency, although rare, is documented in 3 cases across all age groups (Ref). Children receiving fludrocortisone for congenital adrenal hyperplasia (CAH) have a higher incidence of hypertension (55%) compared to children not receiving fludrocortisone (31%) (Ref).

Mechanism: Transient increase in plasma volume due to potent mineralocorticoid activity promoting sodium retention, thereby expanding plasma volume and increasing cardiac afterload (Ref). Sustained changes in blood pressure are from heightened sensitivity of alpha-adrenoreceptors and enhanced release of norepinephrine and angiotensin II (Ref). Long-term use may promote cardiac fibrosis, oxidative stress, and endothelial dysfunction that could affect cardiac remolding (Ref).

Onset: Varies; heart failure has been reported within 2 to 3 weeks after therapy initiation (Ref) and following long-term use (Ref). In a study of older adults with OH, the mean time to development of hypertension and heart failure was 5 months and 7 months, respectively (Ref).

Risk factors:

• Long-term treatment (independent of dose) in older adults with OH (Ref)

• History of HFrEF (Ref)

• History of Addison disease (Ref)

• Dose in children <8 years of age with CAH (Ref)

Electrolyte disturbances

Fludrocortisone is associated with hypokalemia and hypomagnesemia (Ref). In 2 studies of adults with orthostatic hypotension, the incidence of hypokalemia and hypomagnesemia was estimated at 24% to 50% and ~5%, respectively (Ref). These electrolyte disturbances have the potential to further exacerbate underlying conditions (eg, arrhythmias), especially in those with heart failure with reduced ejection fraction (Ref). Hypomagnesemia was not reported in children receiving fludrocortisone for the treatment of primary adrenal insufficiency for an average of 6.5 years (Ref).

Mechanism: Effect on the distal tubule in the kidney elicit sodium ion and water transport into the plasma, thereby increasing potassium and hydrogen ions into the urine (Ref).

Onset: Varies; duration of therapy prior to development of hypokalemia ranges from within 1 week to several months (Ref). In a study with older adults with orthostatic hypotension, the mean onset was 8 months (range: 2 to 21 months) (Ref).

Risk factors:

• Concurrent amphotericin B, diuretics, or digoxin

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

Frequency not defined:

Cardiovascular: Cardiomegaly, edema, heart failure (Grijalva 2017), hypertension (Bonfig 2015; Grijalva 2017)

Dermatologic: Allergic skin rash, atrophic striae, diaphoresis, ecchymoses, facial erythema, hyperpigmentation (skin and nails), maculopapular rash, skin atrophy, subcutaneous atrophy, urticaria

Endocrine & metabolic: Cushing syndrome, growth retardation, hirsutism, HPA-axis suppression, hyperglycemia, hypokalemia (Grijalva 2017), hypokalemic alkalosis, menstrual disease, negative nitrogen balance, prediabetes

Gastrointestinal: Abdominal distention, esophageal ulcer, pancreatitis, peptic ulcer

Genitourinary: Glycosuria

Hematologic & oncologic: Bruise, petechia, purpuric disease

Local: Local acneiform eruptions

Nervous system: Amyotrophy, headache, intracranial hypertension (idiopathic), mental status changes (severe), myasthenia, seizure, vertigo

Neuromuscular & skeletal: Aseptic necrosis of femoral head, aseptic necrosis of humeral head, bone fracture (including pathological fracture and vertebral compression fracture), osteoporosis, steroid myopathy

Ophthalmic: Exophthalmos, glaucoma, subcapsular posterior cataract

Miscellaneous: Wound healing impairment

Postmarketing:

Endocrine & metabolic: Hypomagnesemia (Grijalva 2017)

Hematologic & oncologic: Kaposi sarcoma (Goedert 2002)

Hypersensitivity: Anaphylaxis (Burgdorff 2002, Pryse-Phillips 1984, Sieck 1990)

Respiratory: Pulmonary edema (Misra 2018)

Contraindications

Hypersensitivity to fludrocortisone or any component of the formulation; systemic fungal infections

Warnings/Precautions

Disease-related concerns:

• Hepatic impairment: Use with caution in patients with hepatic impairment, including cirrhosis; long-term use has been associated with fluid retention.

• Kidney impairment: Use with caution in patients with kidney impairment; fluid retention may occur.

• Myasthenia gravis: Use may cause transient worsening of myasthenia gravis (MG) (eg, within first 2 weeks of treatment); monitor for worsening MG (AAN [Narayanaswami 2021]).

• Systemic sclerosis: Use with caution in patients with systemic sclerosis; an increase in scleroderma renal crisis incidence has been observed with corticosteroid use. Monitor BP and kidney function in patients with systemic sclerosis treated with corticosteroids (EULAR [Kowal-Bielecka 2017]).

• Thyroid disease: Changes in thyroid status may necessitate dosage adjustments; metabolic clearance of corticosteroids increases in hyperthyroid patients and decreases in hypothyroid ones.

Special populations:

• Older adults: Because of the risk of adverse effects, use with caution in older adults; use with the smallest possible effective dose for the shortest duration.

Other warnings/precautions:

• Discontinuation of therapy: Withdraw therapy with gradual tapering of dose.

• Stress: Patients may require higher doses when subject to stress (ie, trauma, surgery, severe illness).

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Transient hypertrophic cardiomyopathy following treatment with dexamethasone and hydrocortisone has been reported in premature neonates (Alpert 1984; Jiang 2019; Röhr 2014; Vimala 2011).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Tablet, Oral, as acetate:

Generic: 0.1 mg

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Tablets (Fludrocortisone Acetate Oral)

0.1 mg (per each): $0.75 - $0.79

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Tablet, Oral, as acetate:

Florinef: 0.1 mg

Administration: Adult

Oral: Administer without regard to food; if GI upset, may take with food. For septic shock (off-label use), administer via nasogastric tube (Annane 2002; Annane 2018)

Administration: Pediatric

Oral: May administer without regard to food; if GI upset, may take with food. Tablets may be crushed and mixed with about 1 teaspoon of water or soft food such as applesauce, chocolate syrup, jelly, or yogurt.

Use: Labeled Indications

Adrenal insufficiency, primary (Addison disease): Partial replacement therapy for primary adrenocortical insufficiency

Congenital adrenal hyperplasia, classic (salt-losing adrenogenital syndrome): Treatment of classic congenital adrenal hyperplasia (salt-losing adrenogenital syndrome)

Use: Off-Label: Adult

Orthostatic hypotension; Postural orthostatic tachycardia syndrome; Septic shock, inadequate response to fluid resuscitation and vasopressor therapy (adjunctive agent)

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

Florinef may be confused with Fioricet, Fiorinal, Floranex, Florastor

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP3A4 (minor); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Abrocitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Abrocitinib. Management: The use of abrocitinib in combination with other immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Acetylcholinesterase Inhibitors: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Acetylcholinesterase Inhibitors. Increased muscular weakness may occur. Risk C: Monitor therapy

Aldesleukin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Aldesleukin. Risk X: Avoid combination

Amphotericin B: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hypokalemic effect of Amphotericin B. Risk C: Monitor therapy

Androgens: Corticosteroids (Systemic) may enhance the fluid-retaining effect of Androgens. Risk C: Monitor therapy

Antacids: May decrease the bioavailability of Corticosteroids (Oral). Management: Consider separating doses by 2 or more hours. Budesonide enteric coated tablets could dissolve prematurely if given with drugs that lower gastric acid, with unknown impact on budesonide therapeutic effects. Risk D: Consider therapy modification

Antidiabetic Agents: Hyperglycemia-Associated Agents may diminish the therapeutic effect of Antidiabetic Agents. Risk C: Monitor therapy

Antithymocyte Globulin (Equine): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Antithymocyte Globulin (Equine). Specifically, these effects may be unmasked if the dose of systemic corticosteroid is reduced. Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Antithymocyte Globulin (Equine). Specifically, infections may occur with greater severity and/or atypical presentations. Risk C: Monitor therapy

Baricitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Baricitinib. Management: The use of baricitinib in combination with potent immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

BCG Products: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of BCG Products. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of BCG Products. Risk X: Avoid combination

Bile Acid Sequestrants: May decrease the absorption of Corticosteroids (Oral). Risk C: Monitor therapy

Brincidofovir: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Brincidofovir. Risk C: Monitor therapy

Brivudine: May enhance the adverse/toxic effect of Corticosteroids (Systemic). Risk X: Avoid combination

Calcitriol (Systemic): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Calcitriol (Systemic). Risk C: Monitor therapy

CAR-T Cell Immunotherapy: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of CAR-T Cell Immunotherapy. Specifically, the severity and duration of neurologic toxicities may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of CAR-T Cell Immunotherapy. Management: Avoid use of corticosteroids as premedication before treatment with CAR-T cell immunotherapy agents. Corticosteroids are indicated and may be required for treatment of toxicities such as cytokine release syndrome or neurologic toxicity. Risk D: Consider therapy modification

Chikungunya Vaccine (Live): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Chikungunya Vaccine (Live). Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Chikungunya Vaccine (Live). Risk X: Avoid combination

Cladribine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Cladribine. Risk X: Avoid combination

Coccidioides immitis Skin Test: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Coccidioides immitis Skin Test. Management: Consider discontinuing systemic corticosteroids (dosed at 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks) several weeks prior to coccidioides immitis skin antigen testing. Risk D: Consider therapy modification

Corticorelin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Corticorelin. Specifically, the plasma ACTH response to corticorelin may be blunted by recent or current corticosteroid therapy. Risk C: Monitor therapy

Cosyntropin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Cosyntropin. Risk C: Monitor therapy

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector). Management: Administer a 2nd dose using an mRNA COVID-19 vaccine (at least 4 weeks after the primary vaccine dose) and a bivalent booster dose (at least 2 months after the additional mRNA dose or any other boosters) Risk D: Consider therapy modification

COVID-19 Vaccine (Inactivated Virus): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Inactivated Virus). Risk C: Monitor therapy

COVID-19 Vaccine (mRNA): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (mRNA). Management: Give a 3-dose primary series for all patients aged 6 months and older taking immunosuppressive medications or therapies. Booster doses are recommended for certain age groups. See CDC guidance for details. Risk D: Consider therapy modification

COVID-19 Vaccine (Subunit): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Subunit). Risk C: Monitor therapy

COVID-19 Vaccine (Virus-like Particles): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Virus-like Particles). Risk C: Monitor therapy

Deferasirox: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Deferasirox. Specifically, the risk for GI ulceration/irritation or GI bleeding may be increased. Risk C: Monitor therapy

Dengue Tetravalent Vaccine (Live): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Dengue Tetravalent Vaccine (Live). Specifically, the risk of vaccine associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Dengue Tetravalent Vaccine (Live). Risk X: Avoid combination

Denosumab: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Management: Consider the risk of serious infections versus the potential benefits of coadministration of denosumab and systemic corticosteroids. If combined, monitor patients for signs/symptoms of serious infections. Risk D: Consider therapy modification

Desirudin: Corticosteroids (Systemic) may enhance the anticoagulant effect of Desirudin. More specifically, corticosteroids may increase hemorrhagic risk during desirudin treatment. Management: Discontinue treatment with systemic corticosteroids prior to desirudin initiation. If concomitant use cannot be avoided, monitor patients receiving these combinations closely for clinical and laboratory evidence of excessive anticoagulation. Risk D: Consider therapy modification

Desmopressin: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hyponatremic effect of Desmopressin. Risk X: Avoid combination

Deucravacitinib: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Management: The use of deucravacitinib in combination with potent immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Estrogen Derivatives: May increase the serum concentration of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Etrasimod: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Etrasimod. Risk C: Monitor therapy

Filgotinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Filgotinib. Management: Coadministration of filgotinib with systemic corticosteroids at doses equivalent to greater than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Gallium Ga 68 Dotatate: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Gallium Ga 68 Dotatate. Risk C: Monitor therapy

Growth Hormone Analogs: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Growth Hormone Analogs. Growth Hormone Analogs may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Hyaluronidase: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Hyaluronidase. Management: Patients receiving corticosteroids (particularly at larger doses) may not experience the desired clinical response to standard doses of hyaluronidase. Larger doses of hyaluronidase may be required. Risk D: Consider therapy modification

Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies). Management: Carefully consider the need for corticosteroids, at doses of a prednisone-equivalent of 10 mg or more per day, during the initiation of immune checkpoint inhibitor therapy. Use of corticosteroids to treat immune related adverse events is still recommended Risk D: Consider therapy modification

Indium 111 Capromab Pendetide: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Indium 111 Capromab Pendetide. Risk X: Avoid combination

Inebilizumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Inebilizumab. Risk C: Monitor therapy

Influenza Virus Vaccines: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Influenza Virus Vaccines. Management: Administer influenza vaccines at least 2 weeks prior to initiation of systemic corticosteroids at immunosuppressive doses. Influenza vaccines administered less than 14 days prior to or during such therapy should be repeated 3 months after therapy. Risk D: Consider therapy modification

Isoniazid: Corticosteroids (Systemic) may decrease the serum concentration of Isoniazid. Risk C: Monitor therapy

Leflunomide: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Leflunomide. Management: Increase the frequency of chronic monitoring of platelet, white blood cell count, and hemoglobin or hematocrit to monthly, instead of every 6 to 8 weeks, if leflunomide is coadministered with immunosuppressive agents, such as systemic corticosteroids. Risk D: Consider therapy modification

Licorice: May increase the serum concentration of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Loop Diuretics: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hypokalemic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Lutetium Lu 177 Dotatate: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Lutetium Lu 177 Dotatate. Management: Avoid repeated use of high-doses of corticosteroids during treatment with lutetium Lu 177 dotatate. Use of corticosteroids is still permitted for the treatment of neuroendocrine hormonal crisis. The effects of lower corticosteroid doses is unknown. Risk D: Consider therapy modification

Macimorelin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Macimorelin. Risk X: Avoid combination

MetyraPONE: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of MetyraPONE. Management: Consider alternatives to the use of the metyrapone test in patients taking systemic corticosteroids. Risk D: Consider therapy modification

Mifamurtide: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Mifamurtide. Risk X: Avoid combination

MiFEPRIStone: May diminish the therapeutic effect of Corticosteroids (Systemic). MiFEPRIStone may increase the serum concentration of Corticosteroids (Systemic). Management: Avoid mifepristone in patients who require long-term corticosteroid treatment of serious illnesses or conditions (eg, for immunosuppression following transplantation). Corticosteroid effects may be reduced by mifepristone treatment. Risk X: Avoid combination

Mineralocorticoid (Aldosterone) Receptor Antagonists: Fludrocortisone may diminish the therapeutic effect of Mineralocorticoid (Aldosterone) Receptor Antagonists. Mineralocorticoid (Aldosterone) Receptor Antagonists may diminish the therapeutic effect of Fludrocortisone. Risk C: Monitor therapy

Mumps- Rubella- or Varicella-Containing Live Vaccines: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Mumps- Rubella- or Varicella-Containing Live Vaccines. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Mumps- Rubella- or Varicella-Containing Live Vaccines. Risk X: Avoid combination

Nadofaragene Firadenovec: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nadofaragene Firadenovec. Specifically, the risk of disseminated adenovirus infection may be increased. Risk X: Avoid combination

Natalizumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Natalizumab. Risk X: Avoid combination

Neuromuscular-Blocking Agents (Nondepolarizing): May enhance the adverse neuromuscular effect of Corticosteroids (Systemic). Increased muscle weakness, possibly progressing to polyneuropathies and myopathies, may occur. Management: If concomitant therapy is required, use the lowest dose for the shortest duration to limit the risk of myopathy or neuropathy. Monitor for new onset or worsening muscle weakness, reduction or loss of deep tendon reflexes, and peripheral sensory decriments Risk D: Consider therapy modification

Nicorandil: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nicorandil. Gastrointestinal perforation has been reported in association with this combination. Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (COX-2 Selective): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (COX-2 Selective). Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Nonselective): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Nonselective). Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Topical): May enhance the adverse/toxic effect of Corticosteroids (Systemic). Specifically, the risk of gastrointestinal bleeding, ulceration, and perforation may be increased. Risk C: Monitor therapy

Ocrelizumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ocrelizumab. Risk C: Monitor therapy

Ofatumumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ofatumumab. Risk C: Monitor therapy

Ozanimod: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ozanimod. Risk C: Monitor therapy

Pidotimod: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Pidotimod. Risk C: Monitor therapy

Pimecrolimus: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Risk X: Avoid combination

Pneumococcal Vaccines: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Pneumococcal Vaccines. Risk C: Monitor therapy

Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral). Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral). Risk X: Avoid combination

Polymethylmethacrylate: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Polymethylmethacrylate. Specifically, the risk for hypersensitivity or implant clearance may be increased. Management: Use caution when considering use of bovine collagen-containing implants such as the polymethylmethacrylate-based Bellafill brand implant in patients who are receiving immunosuppressants. Consider use of additional skin tests prior to administration. Risk D: Consider therapy modification

Quinolones: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Quinolones. Specifically, the risk of tendonitis and tendon rupture may be increased. Risk C: Monitor therapy

Rabies Vaccine: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Rabies Vaccine. Management: Complete rabies vaccination at least 2 weeks before initiation of immunosuppressant therapy if possible. If combined, check for rabies antibody titers, and if vaccination is for post exposure prophylaxis, administer a 5th dose of the vaccine. Risk D: Consider therapy modification

Ritlecitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ritlecitinib. Risk X: Avoid combination

Ritodrine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Ritodrine. Risk C: Monitor therapy

Ruxolitinib (Topical): Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ruxolitinib (Topical). Risk X: Avoid combination

Salicylates: May enhance the adverse/toxic effect of Corticosteroids (Systemic). These specifically include gastrointestinal ulceration and bleeding. Corticosteroids (Systemic) may decrease the serum concentration of Salicylates. Withdrawal of corticosteroids may result in salicylate toxicity. Risk C: Monitor therapy

Sargramostim: Corticosteroids (Systemic) may enhance the therapeutic effect of Sargramostim. Specifically, corticosteroids may enhance the myeloproliferative effects of sargramostim. Risk C: Monitor therapy

Sipuleucel-T: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Sipuleucel-T. Management: Consider reducing the dose or discontinuing immunosuppressants, such as systemic corticosteroids, prior to initiating sipuleucel-T therapy. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone given for 2 or more weeks are immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Sodium Benzoate: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Sodium Benzoate. Risk C: Monitor therapy

Sphingosine 1-Phosphate (S1P) Receptor Modulator: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Succinylcholine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the neuromuscular-blocking effect of Succinylcholine. Risk C: Monitor therapy

Tacrolimus (Systemic): Corticosteroids (Systemic) may decrease the serum concentration of Tacrolimus (Systemic). Conversely, when discontinuing corticosteroid therapy, tacrolimus concentrations may increase. Risk C: Monitor therapy

Tacrolimus (Topical): Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Tacrolimus (Topical). Risk X: Avoid combination

Talimogene Laherparepvec: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Talimogene Laherparepvec. Specifically, the risk of infection from the live, attenuated herpes simplex virus contained in talimogene laherparepvec may be increased. Risk X: Avoid combination

Tertomotide: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Tertomotide. Risk X: Avoid combination

Thiazide and Thiazide-Like Diuretics: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hypokalemic effect of Thiazide and Thiazide-Like Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Tofacitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Tofacitinib. Management: Coadministration of tofacitinib with potent immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Typhoid Vaccine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Typhoid Vaccine. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Typhoid Vaccine. Risk X: Avoid combination

Ublituximab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ublituximab. Risk C: Monitor therapy

Upadacitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Upadacitinib. Management: Coadministration of upadacitinib with systemic corticosteroids at doses equivalent to greater than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Urea Cycle Disorder Agents: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Urea Cycle Disorder Agents. More specifically, Corticosteroids (Systemic) may increase protein catabolism and plasma ammonia concentrations, thereby increasing the doses of Urea Cycle Disorder Agents needed to maintain these concentrations in the target range. Risk C: Monitor therapy

Vaccines (Inactivated/Non-Replicating): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Vaccines (Inactivated/Non-Replicating). Management: Administer vaccines at least 2 weeks prior to immunosuppressive corticosteroids if possible. If patients are vaccinated less than 14 days prior to or during such therapy, repeat vaccination at least 3 months after therapy if immunocompetence restored. Risk D: Consider therapy modification

Vaccines (Live): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Vaccines (Live). Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Vaccines (Live). Management: Avoid live vaccines during and for 1 month after therapy with immunosuppressive doses of corticosteroids (equivalent to prednisone > 2 mg/kg or 20 mg/day in persons over 10 kg for at least 2 weeks). Give live vaccines 4 weeks prior to therapy if possible. Risk D: Consider therapy modification

Vitamin K Antagonists (eg, warfarin): Corticosteroids (Systemic) may enhance the anticoagulant effect of Vitamin K Antagonists. Risk C: Monitor therapy

Yellow Fever Vaccine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Yellow Fever Vaccine. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Yellow Fever Vaccine. Risk X: Avoid combination

Pregnancy Considerations

Animal reproduction studies have not been conducted with fludrocortisone; adverse events have been observed with corticosteroids in animal reproduction studies. Some studies have shown an association between first trimester systemic corticosteroid use and oral clefts (Park-Wyllie 2000; Pradat 2003). Systemic corticosteroids may also influence fetal growth (decreased birth weight); however, information is conflicting (Lunghi 2010). Hypoadrenalism may occur in newborns following maternal use of corticosteroids in pregnancy; monitor.

When systemic corticosteroids are needed in pregnancy, it is generally recommended to use the lowest effective dose for the shortest duration of time, avoiding high doses during the first trimester (Leachman 2006; Lunghi 2010). Fludrocortisone may be used to treat women during pregnancy who require therapy for congenital adrenal hyperplasia or primary adrenal insufficiency (Endocrine Society [Bornstein 2016; Speiser 2018]).

Breastfeeding Considerations

It is not known if fludrocortisone is excreted in breast milk; corticosteroids are excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering fludrocortisone to nursing women.

Dietary Considerations

Systemic use of mineralocorticoids/corticosteroids may require a diet with increased potassium, vitamins A, B6, C, D, folate, calcium, zinc, and phosphorus, and decreased sodium. With fludrocortisone, a decrease in dietary sodium is often not required as the increased retention of sodium is usually the desired therapeutic effect.

Monitoring Parameters

BP, volume status; blood glucose, electrolytes, potassium (eg, 1 week after changing dose and every 3 to 4 months during therapy [Miller 2018]); weight; growth and development in children; HPA axis suppression.

Mechanism of Action

Very potent mineralocorticoid with high glucocorticoid activity; used primarily for its mineralocorticoid effects. Promotes increased reabsorption of sodium and loss of potassium from renal distal tubules.

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Metabolism: Hepatic.

Half-life elimination: Plasma: ≥3.5 hours; Biological: 18 to 36 hours.

Excretion: Eliminated by the kidneys mostly as inactive metabolites (New Zealand datasheet).

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Cortilon;
 • (AR) Argentina: Lonikan;
 • (AT) Austria: Astonin h;
 • (AU) Australia: Florinef | Fludrocortisone medsurge;
 • (BD) Bangladesh: Aldocort;
 • (BG) Bulgaria: Cortinef;
 • (BR) Brazil: Florinefe;
 • (CH) Switzerland: Florinef;
 • (CL) Chile: Florinef;
 • (CO) Colombia: Astonin | Astonin h | Flocurtin;
 • (CZ) Czech Republic: Cortineff | Florinef | Fludrocortison;
 • (DE) Germany: Astonin h | Fludrocortison | Fludrocortison accord;
 • (DO) Dominican Republic: Navonel;
 • (EE) Estonia: Astonin h | Cortineff | Florinef | Fluorinef;
 • (EG) Egypt: Astonin h | Cortilon;
 • (ES) Spain: Astonin;
 • (FI) Finland: Florinef;
 • (FR) France: Adixone | Flucortac;
 • (GB) United Kingdom: Florinef | Fludrocortison acetate;
 • (GR) Greece: Cortineff | Florinef;
 • (HK) Hong Kong: Florinef;
 • (HU) Hungary: Astonin h;
 • (IE) Ireland: Florinef;
 • (IL) Israel: Florinef;
 • (IN) India: Floricot;
 • (JO) Jordan: Cortilon | Florinef;
 • (JP) Japan: Florinef;
 • (KR) Korea, Republic of: Florinef;
 • (LB) Lebanon: Florinef;
 • (LT) Lithuania: Astonin h | Cortinef | Cortineff;
 • (LU) Luxembourg: Astonin h;
 • (LV) Latvia: Cortinef | Cortineff | Florinef | Fludrocortison;
 • (MX) Mexico: Florinef;
 • (MY) Malaysia: Floricot | Florinef;
 • (NL) Netherlands: Florinef | Fludrace | Fludrocortisonacetaat PCH;
 • (NO) Norway: Florinef;
 • (NZ) New Zealand: Florinef;
 • (PL) Poland: Cortineff;
 • (PR) Puerto Rico: Florinef | Fludrocortison acetate | Fludrocortisone;
 • (RO) Romania: Astonin h;
 • (RU) Russian Federation: Cortinef | Cortineff | Fludrocortisone;
 • (SA) Saudi Arabia: Cortilon | Florinef acetat;
 • (SE) Sweden: Florinef;
 • (SG) Singapore: Florinef;
 • (SI) Slovenia: Astonin | Astonin h;
 • (SK) Slovakia: Fludrocortison;
 • (TH) Thailand: Florinef;
 • (TN) Tunisia: Cortineff;
 • (TR) Turkey: Astonin h;
 • (TW) Taiwan: Florinef;
 • (UA) Ukraine: Cortinef | Cortineff;
 • (UY) Uruguay: Efenirol | Florinefe;
 • (ZA) South Africa: Florinef
 1. Abraham E and Evans T, “Corticosteroids and Septic Shock (editorial),” JAMA, 2002, 288(7):886-7. [PubMed 12186608]
 2. Alpert BS. Steroid-induced hypertrophic cardiomyopathy in an infant. Pediatr Cardiol. 1984;5(2):117-118. doi:10.1007/BF02424962 [PubMed 6540865]
 3. American Academy of Pediatrics, Section on Endocrinology and Committee on Genetics. Technical report: congenital adrenal hyperplasia. Section on Endocrinology and Committee on Genetics. Pediatrics. 2000;106(6):1511-1518. [PubMed 11099616]
 4. Annane D, Pastores SM, Rochwerg B, et al. Guidelines for the diagnosis and management of critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI) in critically ill patients (part I): Society of Critical Care Medicine (SCCM) and European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2017. Crit Care Med. 2017;45(12):2078-2088. doi:10.1097/CCM.0000000000002737. [PubMed 28938253]
 5. Annane D, Renault A, Brun-Buisson C, et al. Hydrocortisone plus Fludrocortisone for Adults with Septic Shock. N Engl J Med. 2018;378(9):809-818. doi:10.1056/NEJMoa1705716. [PubMed 29490185]
 6. Annane D, Sebille V, Charpentier C, et al, “Effect of Treatment With Low Doses of Hydrocortisone and Fludrocortisone on Mortality in Patients With Septic Shock,” JAMA, 2002, 288(7):862-71. [PubMed 12186604]
 7. Bahn RS (Chair), Burch HB, Cooper DS, et al, “Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists,” Thyroid, 2011, 21(6):593-646. [PubMed 21510801]
 8. Betterle C, Dal Pra C, Mantero F, Zanchetta R. Autoimmune adrenal insufficiency and autoimmune polyendocrine syndromes: Autoantibodies, autoantigens, and their applicability in diagnosis and disease prediction. Endocrine Rev. 2002;23(3):327-364. [PubMed 12050123]
 9. Bonfig W, Roehl FW, Riedl S, et al; AQUAPE CAH Study Group. Blood pressure in a large cohort of children and adolescents with classic adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase deficiency. Am J Hypertens. 2016;29(2):266-272. doi:10.1093/ajh/hpv087 [PubMed 26071487]
 10. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(2):364-389. doi:10.1210/jc.2015-1710. [PubMed 26760044]
 11. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2018;39(21):1883-1948. doi:10.1093/eurheartj/ehy037 [PubMed 29562304]
 12. Burgdorff T, Venemalm L, Vogt T, Landthaler M, Stolz W. IgE-mediated anaphylactic reaction induced by succinate ester of methylprednisolone. Ann Allergy Asthma Immunol. 2002;89(4):425-428. doi:10.1016/S1081-1206(10)62046-7 [PubMed 12392389]
 13. Bryarly M, Phillips LT, Fu Q, Vernino S, Levine BD. Postural orthostatic tachycardia syndrome: JACC focus seminar. J Am Coll Cardiol. 2019;73(10):1207-1228. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.059 [PubMed 30871704]
 14. Campbell IW, Ewing DJ, Clarke BF. Therapeutic experience with fludrocortisone in diabetic postural hypotension. Br Med J. 1976;1(6014):872-874. doi:10.1136/bmj.1.6014.872 [PubMed 769906]
 15. Campean R, Hasun M, Stöllberger C, et al. Takotsubo-like syndrome triggered by fludrocortisone overdose for Addison's disease: a case report. J Med Case Rep. 2016;10(1):281. doi:10.1186/s13256-016-1074-5 [PubMed 27729057]
 16. Cheshire WP. Postural tachycardia syndrome. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com. Accessed June 7, 2022.
 17. Coursin DB and Wood KE, “Corticosteroid Supplementation for Adrenal Insufficiency,” JAMA, 2002, 287(2):236-40. [PubMed 11779267]
 18. Cooper MS and Stewart PM, “Corticosteroid Insufficiency in Acutely Ill Patients,” N Engl J Med, 2003, 348(8):727-34. [PubMed 12594318]
 19. Donatti TL, Koch VH, Takayama L, Pereira RM. Effects of glucocorticoids on growth and bone mineralization. J Pediatr (Rio J). 2011;87(1):4-12. doi:10.2223/JPED.2052 [PubMed 21234507]
 20. Erbaş İM, Altincik SA, Çatli G, et al. Does fludrocortisone treatment cause hypomagnesemia in children with primary adrenal insufficiency? Turk J Med Sci. 2021;51(1):231-237. doi:10.3906/sag-2008-167 [PubMed 33155789]
 21. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Crit Care Med. 2021;49(11):e1063-e1143. doi:10.1097/CCM.0000000000005337 [PubMed 34605781]
 22. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 23. Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N, et al. Hormonal replacement in hypopituitarism in adults: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(11):3888-3921. doi:10.1210/jc.2016-2118. [PubMed 27736313]
 24. Florinef (fludrocortisone acetate) [product monograph]. Montreal, Quebec, Canada: Paladin Labs; May 2009.
 25. Florinef tablets. New Zealand datasheet. https://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/f/Florineftab.pdf. Accessed June 16, 2023.
 26. Fludrocortisone Acetate Tablets, USP [prescribing information]. East Windsor, NJ: Novitium Pharma LLC; March 2022.
 27. Goedert JJ, Vitale F, Lauria C, et al, “Risk Factors for Classical Kaposi's Sarcoma,” J Natl Cancer Inst, 2002, 94(22):1712-8. [PubMed 12441327]
 28. Grijalva CG, Biaggioni I, Griffin MR, Shibao CA. Fludrocortisone Is associated with a higher risk of all-cause hospitalizations compared with midodrine in patients with orthostatic hypotension. J Am Heart Assoc. 2017;6(10):e006848. doi:10.1161/JAHA.117.006848 [PubMed 29025750]
 29. Hotchkiss RS and Karl IE, “The Pathophysiology and Treatment of Sepsis,” N Engl J Med, 2003, 348(2):138-50. [PubMed 12519925]
 30. Hussain RM, McIntosh SJ, Lawson J, Kenny RA. Fludrocortisone in the treatment of hypotensive disorders in the elderly. Heart. 1996;76(6):507-509. doi:10.1136/hrt.76.6.507. Erratum in: Heart. 1997;77(3):294. [PubMed 9014799]
 31. Inder WJ, Meyer C, Hunt PJ. Management of hypertension and heart failure in patients with Addison's disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2015;82(6):789-792. doi:10.1111/cen.12592 [PubMed 25138826]
 32. Jiang J, Zhang J, Kang M, Yang J. Transient hypertrophic cardiomyopathy and hypertension associated with hydrocortisone in preterm infant: a case report. Medicine (Baltimore). 2019;98(33):e16838. doi:10.1097/MD.0000000000016838 [PubMed 31415406]
 33. Kearney F and Moore A, “Pharmacological Options in the Management of Orthostatic Hypotension in Older Adults,” Expert Rev Cardiovasc Ther, 2009, 7(11):1395-1400. [PubMed 19900022]
 34. Kliegman RM and St. Geme J, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2020.
 35. Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, et al; EUSTAR Coauthors. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2017;76(8):1327-1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909. [PubMed 27941129]
 36. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M, et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol. 2006;13(9):930-936. [PubMed 16930356]
 37. Lakatos P, Szili B, Bakos B, Takacs I, Putz Z, Istenes I. Thyroid hormones, glucocorticoids, insulin, and bone. Handb Exp Pharmacol. 2020;262:93-120. doi:10.1007/164_2019_314 [PubMed 32036458]
 38. Lam DS, Fan DS, Ng JS, Yu CB, Wong CY, Cheung AYl. Ocular hypertensive and anti-inflammatory responses to different dosages of topical dexamethasone in children: a randomized trial. Clin Experiment Ophthalmol. 2005;33(3):252-258.
 39. Lanier JB, Mote MB, and Clay EC, “Evaluation and Management of Orthostatic Hypotension,” Am Fam Physician, 2011, 84(5):527-36. [PubMed 21888303]
 40. Leachman SA and Reed BR, "The Use of Dermatologic Drugs in Pregnancy and Lactation," Dermatol Clin, 2006, 24(2):167-97, vi. [PubMed 16677965]
 41. Lunghi L, Pavan B, Biondi C, et al, "Use of Glucocorticoids in Pregnancy," Curr Pharm Des, 2010, 16(32):3616-37. [PubMed 20977425]
 42. Maccabee-Ryaboy N, Thomas W, Kyllo J, et al. Hypertension in children with congenital adrenal hyperplasia. Clin Endocrinol (Oxf). 2016;85(4):528-534. doi:10.1111/cen.13086 [PubMed 27105393]
 43. Mar PL, Raj SR. Postural orthostatic tachycardia syndrome: mechanisms and new therapies. Annu Rev Med. 2020;71:235-248. doi:10.1146/annurev-med-041818-011630 [PubMed 31412221]
 44. Mazziotti G, Giustina A. Glucocorticoids and the regulation of growth hormone secretion. Nat Rev Endocrinol. 2013;9(5):265-276. doi:10.1038/nrendo.2013.5 [PubMed 23381030]
 45. Miller AJ, Raj SR. Pharmacotherapy for postural tachycardia syndrome. Auton Neurosci. 2018;215:28-36. doi:10.1016/j.autneu.2018.04.008 [PubMed 29753556]
 46. Misra UK, Kalita J, Kumar M. Safety and efficacy of fludrocortisone in the treatment of cerebral salt wasting in patients with tuberculous meningitis: A randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2018;75(11):1383-1391. doi:10.1001/jamaneurol.2018.2178. Erratum in: JAMA Neurol. 2018;75(11):1443. [PubMed 30105362]
 47. Mozolevska V, Schwartz A, Cheung D, Shaikh B, Bhagirath KM, Jassal DS. Addison's disease and dilated cardiomyopathy: A case report and review of the literature. Case Rep Cardiol. 2016;2016:4362514. doi:10.1155/2016/4362514 [PubMed 28003914]
 48. Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 update. Neurology. 2021;96(3):114-122. doi:10.1212/WNL.0000000000011124 [PubMed 33144515]
 49. Palma JA, Kaufmann H. Management of orthostatic hypotension. Continuum (Minneap Minn). 2020;26(1):154-177. doi:10.1212/CON.0000000000000816 [PubMed 31996627]
 50. Park JW, Okamoto LE, Shibao CA, Biaggioni I. Pharmacologic treatment of orthostatic hypotension. Auton Neurosci. 2020;229:102721. doi:10.1016/j.autneu.2020.102721 [PubMed 32979782]
 51. Park-Wyllie L, Mazzotta P, Pastuszak A, et al, "Birth defects After Maternal Exposure to Corticosteroids: Prospective Cohort Study and Meta-Analysis of Epidemiological Studies," Teratology, 2000, 62(6):385-92. [PubMed 11091360]
 52. Pradat P, Robert-Gnansia E, Di Tanna GL, et al, “First Trimester Exposure to Corticosteroids and Oral Clefts,” Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 2003, 67(12):968-70. [PubMed 14745915]
 53. Pryse-Phillips WE, Chandra RK, Rose B. Anaphylactoid reaction to methylprednisolone pulsed therapy for multiple sclerosis. Neurology. 1984;34(8):1119-1121. doi:10.1212/wnl.34.8.1119 [PubMed 6540393]
 54. Raisz LG. Hormonal regulation of bone growth and remodelling. Ciba Found Symp. 1988;136:226-238. doi:10.1002/9780470513637.ch14 [PubMed 3068012]
 55. Raj SR, Guzman JC, Harvey P, et al. Canadian Cardiovascular Society position statement on postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) and related disorders of chronic orthostatic intolerance. Can J Cardiol. 2020;36(3):357-372. doi:10.1016/j.cjca.2019.12.024 [PubMed 32145864]
 56. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6. Epub 2017 Jan 18. [PubMed 28101605]
 57. Röhr SB, Sauer H, Gottschling S, et al. Non-neurological, steroid-related adverse events in very low birth weight infants: a prospective audit. Swiss Med Wkly. 2014;144:w13954. doi:10.4414/smw.2014.13954 [PubMed 24706463]
 58. Salem M, Tainsh RE Jr, Bromberg J, et al, “Perioperative Glucocorticoid Coverage. A Reassessment 42 Years After Emergence of a Problem,” Ann Surg, 1994, 219(4):416-25. [PubMed 8161268]
 59. Schoffer KL, Henderson RD, O'Maley K, O'Sullivan JD. Nonpharmacological treatment, fludrocortisone, and domperidone for orthostatic hypotension in Parkinson's disease. Mov Disord. 2007;22(11):1543-1549. doi:10.1002/mds.21428 [PubMed 17557339]
 60. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al. 2015 Heart Rhythm Society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm. 2015;12(6):e41-e63. doi:10.1016/j.hrthm.2015.03.029 [PubMed 25980576]
 61. Sieck JO, al-Ohaly Y, Saour J, Khan M, Henriquez H. An allergic reaction to intravenous methylprednisolone administration. Br J Clin Pract. 1990;44(12):723-725. [PubMed 2102212]
 62. Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, et al. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(11):4043-4088. doi:10.1210/jc.2018-01865. [PubMed 30272171]
 63. Sperling MA, ed. Pediatric Endocrinology. 4th ed. Canada: Elsevier; 2014.
 64. Sprung CL, Annane D, Keh D, et al, “Hydrocortisone Therapy for Patients With Septic Shock,” N Engl J Med, 2008, 358(2):111-24. [PubMed 18184957]
 65. Ten Harkel AD, Van Lieshout JJ, Wieling W. Treatment of orthostatic hypotension with sleeping in the head-up tilt position, alone and in combination with fludrocortisone. J Intern Med. 1992;232(2):139-145. doi:10.1111/j.1365-2796.1992.tb00563.x [PubMed 1506810]
 66. The COIITSS Study Investigators, “Corticosteroid Treatment and Intensive Insulin Therapy for Septic Shock in Adults,” JAMA, 2010, 303(4):341-48. [PubMed 20103758]
 67. van Lieshout JJ, ten Harkel AD, Wieling W. Fludrocortisone and sleeping in the head-up position limit the postural decrease in cardiac output in autonomic failure. Clin Auton Res. 2000;10(1):35-42. doi:10.1007/BF02291388 [PubMed 10750642]
 68. Veazie S, Peterson K, Ansari Y, et al. Fludrocortisone for orthostatic hypotension. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017;12:CD012868. doi:10.1002/14651858.CD012868
 69. Velentza L, Zaman F, Sävendahl L. Bone health in glucocorticoid-treated childhood acute lymphoblastic leukemia. Crit Rev Oncol Hematol. 2021;168:103492. doi:10.1016/j.critrevonc.2021.103492 [PubMed 34655742]
 70. Vimala J, Prabhu A, Pavithran S, Kumar RN. Hydrocortisone induced hypertrophic cardiomyopathy. Int J Cardiol. 2011;150(3):e94-e95. doi:10.1016/j.ijcard.2009.12.012 [PubMed 20045574]
Topic 8455 Version 321.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟