ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Furosemide: Drug information

Furosemide: Drug information
2024© UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All Rights Reserved.
For additional information see "Furosemide: Patient drug information" and "Furosemide: Pediatric drug information"

For abbreviations, symbols, and age group definitions show table
ALERT: US Boxed Warning
Fluid/electrolyte loss:

Furosemide is a potent diuretic that, if given in excessive amounts, can lead to a profound diuresis with water and electrolyte depletion. Therefore, careful medical supervision is required and dose and dose schedule must be adjusted to the individual patient's needs.

Brand Names: US
 • Furoscix;
 • Lasix
Brand Names: Canada
 • APO-Furosemide;
 • BIO-Furosemide [DSC];
 • Furosemide Special;
 • Lasix Oral;
 • Lasix Special;
 • MINT-Furosemide;
 • PMS-Furosemide [DSC];
 • PRO-Furosemide;
 • TEVA-Furosemide
Pharmacologic Category
 • Antihypertensive;
 • Diuretic, Loop
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Dosing: Loop diuretic approximate oral dose equivalency for patients with normal kidney function: Furosemide 40 mg = bumetanide 1 mg = torsemide 10 to 20 mg (Ref).

Ascites due to cirrhosis

Ascites due to cirrhosis:

Note: Generally used in combination with spironolactone but may be used as monotherapy for patients with hyperkalemia. For combination therapy, a dosing ratio of spironolactone 100 mg to furosemide 40 mg should generally be maintained but can be adjusted for electrolyte abnormalities (Ref).

Oral: Initial: 40 mg once daily; titrate every 3 to 5 days based on response and tolerability; once-daily dosing is preferred; maximum dose: 160 mg once daily (Ref). For small-volume ascites in patients who weigh <50 kg, some experts recommend a starting dose of 20 mg once daily (Ref).

Edema or volume overload

Edema or volume overload:

Oral, IV:

Naive to loop diuretics:

Oral, IV: Initial: 20 to 40 mg once then titrate as needed to an effective dose (see "Titration to effect" below) (Ref).

Note: Oral bioavailability varies widely but on average is 50% of the IV dose (Ref).

Refractory edema or acute decompensation in patients taking oral loop diuretics:

Bolus/intermittent dosing: IV: Initial: Administer 1 to 2.5 times the total daily oral maintenance dose once (eg, a patient taking oral furosemide 40 mg twice daily at home [80 mg/day] can be given 80 mg to 200 mg IV as an initial bolus) then titrate as needed to an effective dose; maximum effective single dose: 80 to 200 mg depending on kidney function (see "Titration to effect" below) (Ref).

Titration to effect: If the initial dose does not result in diuresis, double the individual dose (rather than administer the same dose more frequently) until diuresis occurs. Titration of an IV dose can occur at ≥2-hour intervals as needed in hospitalized patients. Once an effective dose is identified, it is typically administered once or twice daily but may be given more frequently if needed. The maximum effective dose varies by population; higher-than-usual doses may be required for patients with nephrotic syndrome or kidney failure; maximum effective single dose: 80 to 200 mg; maximum recommended total daily dose: 600 mg/day (Ref).

Continuous infusion: IV: Note: Reserve for patients who have responded to bolus therapy but need ongoing and sustained diuresis; administer continuous infusion immediately after effective bolus dose.

IV: Initial: 5 mg/hour; if diuretic response is not adequate, repeat IV bolus dose and increase continuous infusion to 10 mg/hour; continue to bolus and titrate infusion as needed up to 40 mg/hour (Ref). Note: In patients with eGFR <30 mL/minute/1.73m2, higher doses may be necessary (see “Dosing: Altered Kidney Function: Adult”).

Note: Higher continuous infusion rates have been described but are not recommended due to potential for side effects; consider alternative strategies for fluid removal (Ref).

SUBQ (Furoscix): Preprogrammed on-body infusor delivers 30 mg over the first hour, followed by 12.5 mg per hour for the next 4 hours; total dose: 80 mg over 5 hours. Note: Not for chronic use; switch to oral diuretics as soon as clinically practical.

Transitioning from IV or SUBQ to oral: There is substantial variability in oral bioavailability; typically administer 1 to 2 times the IV or SUBQ dose orally (eg, total daily IV or SUBQ dose of 80 mg/day should be converted to an oral dose of 80 to 160 mg/day in 1 to 2 divided doses); monitor urine output and adjust oral dose as needed (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

SUBQ: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer’s labeling.

Altered kidney function: IV, Oral:

eGFR ≥30 mL/minute/1.73 m2: No dosage adjustment necessary.

eGFR <30 mL/minute/1.73 m2:

IV, Oral: Higher doses may be required to achieve desired diuretic response due to decreased secretion into the tubular fluid. However, single doses >160 to 200 mg IV (or oral equivalent) are unlikely to result in additional diuretic effect (Ref).

Continuous infusion: IV: Initial: 20 mg/hour; if diuretic response is not adequate, repeat IV bolus dose and increase continuous infusion to 40 mg/hour (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Not dialyzable (Ref).

IV, Oral:

Anuric patients: There is no expected clinical benefit; use not recommended (Ref).

Patients with residual kidney function: Dose as per eGFR <30 mL/minute/1.73 m2.

Peritoneal dialysis: Not dialyzable (Ref).

IV, Oral:

Anuric patients: There is no expected clinical benefit; use not recommended (Ref).

Patients with residual kidney function: Dose as per eGFR <30 mL/minute/1.73 m2. Note: If necessary, limited (single dose) data suggest that an oral dose of 500 mg may be more effective than 250 mg in increasing urine output (Ref).

CRRT:

Note: Drug clearance is dependent on the effluent flow rate, filter type, and method of renal replacement. Recommendations are based on high-flux dialyzers and effluent flow rates of 20 to 25 mL/kg/hour (or ~1,500 to 3,000 mL/hour) unless otherwise noted.

IV, Oral: In general, use not recommended; fluid management can be more effectively managed using CRRT ultrafiltration (Ref).

PIRRT (eg, sustained, low-efficiency diafiltration):

Note: Drug clearance is dependent on the effluent flow rate, filter type, and method of renal replacement. Close monitoring of response and adverse reactions (eg, ototoxicity) due to drug accumulation is important.

IV, Oral:

Anuric patients: There is no expected clinical benefit; use not recommended (Ref).

Patients with residual kidney function: Dose as per eGFR <30 mL/minute/1.73 m2 (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

IV, Oral: Diminished natriuretic effect with increased sensitivity to hypokalemia and volume depletion in cirrhosis. Monitor effects, particularly with high doses.

SUBQ: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer’s labeling.

Dosing: Older Adult

Oral, IV: Initial: 20 mg/day; increase slowly to desired response.

SUBQ: Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Furosemide: Pediatric drug information")

Dosage guidance:

Dosing: Oral and parenteral (IV, IM) doses may not be interchangeable; due to differences in bioavailability, oral doses are typically higher than IV. Oral solution is available in multiple concentrations (8 mg/mL and 10 mg/mL); extra precautions should be taken to verify and avoid confusion between the different concentrations; dose should be clearly presented as mg (not mL). Dose equivalency for adult patients with normal renal function (approximate): Furosemide 40 mg = bumetanide 1 mg = torsemide 10 to 20 mg. Note: Ethacrynic acid has a relative potency of 0.7 (Ref).

Edema

Edema (diuresis):

Oral: Infants, Children, and Adolescents:

Intermittent dosing (acute): Oral: Initial: 2 mg/kg as a single dose; if ineffective, may increase in 6 to 8 hours in increments of 1 to 2 mg/kg/dose; maximum dose: 6 mg/kg/dose.

Maintenance dosing (chronic): Limited data available: Oral: Initial: 0.5 to 2 mg/kg/dose every 6 to 24 hours; usual initial adult dose: 20 to 40 mg/dose; if initial dose ineffective, may increase dose in increments of 1 to 2 mg/kg/dose; maximum daily dose: 6 mg/kg/day, not to exceed maximum adult daily dose: 600 mg/day; adjust dose to minimal effective dose for maintenance (Ref). Note: Smaller doses on a mg/kg basis may be needed in larger children, especially in those who are diuretic naive.

Intermittent IV, IM: Infants, Children, and Adolescents: Limited data available: Initial: 0.5 to 2 mg/kg/dose every 6 to 12 hours; usual initial adult dose: 20 to 40 mg/dose; if initial dose ineffective after 2 hours, may increase dose by 1 mg/kg/dose; maximum dose: 6 mg/kg/dose, not to exceed maximum adult dose: 200 mg/dose; adjust to minimal effective dose for maintenance (Ref). Note: Smaller doses on a mg/kg basis may be needed in larger children, especially in those who are diuretic naive. Dosing in adolescents based on experience in adult and pediatric patients.

Continuous IV infusion:

Infants and Children: Limited data available: Initial: IV bolus dose of 1 to 2 mg/kg (reported range, 0.1 to 2 mg/kg) followed by continuous IV infusion of 0.05 to 0.4 mg/kg/hour; titrate dosage to clinical effect; doses up to 1 mg/kg/hour have been described (Ref).

Adolescents: Very limited data available; dosing in adolescents based on reported experience in adult and pediatric patients (Ref): IV bolus dose of 0.1 to 2 mg/kg; usual adult bolus dose: 40 mg over 1 to 2 minutes, followed by continuous IV infusion of 0.1 to 0.4 mg/kg/hour; usual adult dosing range: 10 to 40 mg/hour.

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

IV, Oral:

There are no pediatric-specific recommendations; in adults with acute renal failure, very high doses may be necessary to initiate diuretic effect (Ref); avoid use in oliguric states.

Dialysis: Not removed by hemo- or peritoneal dialysis; supplemental dose is not necessary.

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

IV, Oral: Diminished natriuretic effect with increased sensitivity to hypokalemia and volume depletion in cirrhosis; monitor effects, particularly with high doses.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Acute kidney injury

Loop diuretics, including furosemide, may lead to acute kidney injury due to fluid loss (Ref).

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action (ie, volume depletion) (Ref).

Risk factors:

• Excessive doses (Ref)

• Concurrent administration of nephrotoxic agents (Ref)

• Older adults (Ref)

• Preexisting volume depletion (Ref)

• Reduced blood flow to the kidney or depletion of effective blood volume (eg, bilateral renal artery stenosis, cirrhosis, nephrotic syndrome, heart failure) (Ref)

• Critically ill (Ref)

Fluid/electrolyte loss

Loop diuretics, including furosemide, may lead to profound diuresis (especially if given in excessive amounts), resulting in hypovolemia and electrolyte loss. Electrolyte disturbances (eg, hypocalcemia, hypokalemia, hypomagnesemia) may predispose a patient to serious cardiac arrhythmias.

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action (Ref).

Risk factors:

• Excessive doses with initiation or dose adjustment (Ref)

• Reduced dietary fluid and/or electrolyte intake (Ref)

• Concurrent illness leading to excessive fluid loss (eg, diarrhea, vomiting) (Ref)

• Concomitant administration of an additional diuretic (Ref)

• Very high or very restricted dietary sodium (Ref)

Hypersensitivity reactions (immediate and delayed)

Immediate hypersensitivity reactions, including angioedema, urticaria, and anaphylaxis have been reported with furosemide (Ref). Delayed hypersensitivity reactions (Ref) range from maculopapular skin rash to rare severe cutaneous adverse reactions (SCARs), including acute generalized exanthematous pustulosis (Ref), drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (Ref), Stevens-Johnson syndrome (Ref) and toxic epidermal necrolysis.

Mechanism: Non-dose-related; immunologic. Immediate hypersensitivity reactions: IgE-mediated, with specific antibodies formed against a drug allergen following initial exposure (Ref). SCARs: Delayed type IV hypersensitivity reactions involving a T-cell mediated drug-specific immune response (Ref).

Onset: Immediate hypersensitivity reactions: Rapid; generally occurs within 1 hour of administration but may occur up to 6 hours after exposure (Ref). Delayed hypersensitivity reactions: Varied; typically occur days to 12 weeks after drug exposure (Ref) but may occur more rapidly (usually within 1 to 4 days) upon reexposure (Ref).

Risk factors:

• Cross-reactivity: Cross-reactivity between antibiotic sulfonamides and nonantibiotic sulfonamides (such as furosemide) may not occur, or at the very least this potential is extremely low (Ref). Cross-reactivity due to antibody production (anaphylaxis) is unlikely to occur with antibiotic sulfonamides and nonantibiotic sulfonamides (Ref). There is limited published information regarding cross-reactivity between furosemide and other sulfonamides (Ref) and among other sulfonamide loop diuretics (Ref).

Ototoxicity

Loop diuretics, including furosemide, have been associated with hearing loss (deafness) and tinnitus, which is generally reversible (lasting from 30 minutes to 24 hours after administration (Ref)). Cases of permanent hearing loss have also been reported (Ref).

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action (ie, inhibition of a secretory isoform of the Na-K-2Cl co-transporter in the inner ear and impacts on ionic composition of cochlear fluids) (Ref).

Risk factors:

• Concurrent kidney disease (Ref)

• Excessive doses

• IV administration (Ref); bolus (higher risk) versus continuous infusion (Ref)

• Concurrent use of other ototoxic agents (eg, aminoglycosides) can lead to ototoxicity at lower doses (Ref)

• Premature very low birth weight (VLBW) neonates due to immature kidney function (ie, PMA <31 weeks with doses given more frequently than every 24 hours; PMA ≥31 weeks with dose given more frequently than every 12 hours) (Ref).

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

Frequency not defined:

Cardiovascular: Necrotizing angiitis (Ref), orthostatic hypotension, thrombophlebitis

Dermatologic: Acute generalized exanthematous pustulosis (Ref), bulla (hemorrhagic) (Ref), bullous pemphigoid (Ref), erythema multiforme (Ref), exfoliative dermatitis, lichenoid eruption (Ref), pruritus, skin photosensitivity (Ref), skin rash, Stevens-Johnson syndrome (Ref), toxic epidermal necrolysis, urticaria (Ref)

Endocrine & metabolic: Glycosuria, hyperglycemia, hyperuricemia, hypocalcemia, hypochloremic alkalosis, hypokalemia, hypomagnesemia, hypovolemia, increased serum cholesterol, increased serum triglycerides

Gastrointestinal: Abdominal cramps, anorexia, constipation, diarrhea, gastric irritation, nausea, oral irritation, pancreatitis, vomiting

Genitourinary: Bladder spasm

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis, anemia, aplastic anemia, hemolytic anemia (Ref), leukopenia (Ref), purpuric disease, thrombocytopenia (Ref)

Hepatic: Hepatic encephalopathy, increased liver enzymes, intrahepatic cholestatic jaundice

Hypersensitivity: Anaphylactic shock, anaphylaxis (Ref), angioedema (Ref), nonimmune anaphylaxis

Immunologic: Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (Ref)

Nervous system: Dizziness, headache, paresthesia, restlessness, vertigo

Neuromuscular & skeletal: Asthenia, muscle spasm

Ophthalmic: Blurred vision, xanthopsia

Otic: Deafness (Ref), tinnitus (Ref)

Renal: Acute kidney injury, calcium nephrolithiasis (pediatric patients), interstitial nephritis (allergic) (Ref), nephrolithiasis (pediatric patients)

Miscellaneous: Fever (Ref)

Postmarketing:

Endocrine & metabolic: Exacerbation of diabetes mellitus, hyponatremia (in combination with spironolactone in patients with heart failure) (Ref)

Neuromuscular & skeletal: Tetany

Contraindications

Hypersensitivity to furosemide or any component of the formulation; anuria; ascites or hepatic cirrhosis (Furoscix).

Canadian labeling: Additional contraindications (not in US labeling): Hypersensitivity to sulfonamide-derived drugs; complete kidney shutdown; hepatic coma and precoma; uncorrected states of electrolyte depletion, hypovolemia, dehydration, or hypotension; jaundiced newborn infants or infants with disease(s) capable of causing hyperbilirubinemia and possibly kernicterus; breastfeeding. Note: Manufacturer labeling for Lasix Special and Furosemide Special Injection also includes: GFR <5 mL/minute or GFR >20 mL/minute; hepatic cirrhosis; kidney failure accompanied by hepatic coma and precoma; kidney failure due to poisoning with nephrotoxic or hepatotoxic substances; pediatric patients ≤15 years of age.

Note: Although the FDA-approved product labeling states this medication is contraindicated in patients with hypersensitivity to sulfonamide-containing drugs, the scientific basis of this cross-sensitivity has been challenged. See "Warnings/Precautions" for more detail.

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Hyperuricemia: Asymptomatic hyperuricemia has been reported with use; rarely, may precipitate gout.

• Sulfonamide (“sulfa”) allergy: The approved product labeling for many medications containing a sulfonamide chemical group includes a broad contraindication in patients with a prior allergic reaction to sulfonamides. There is a potential for cross-reactivity between members of a specific class (eg, two antibiotic sulfonamides). However, concerns for cross-reactivity have previously extended to all compounds containing the sulfonamide structure (SO2NH2). An expanded understanding of allergic mechanisms indicates cross-reactivity between antibiotic sulfonamides and nonantibiotic sulfonamides may not occur or at the very least this potential is extremely low (Brackett 2004; Johnson 2005; Slatore 2004; Tornero 2004). In particular, mechanisms of cross-reaction due to antibody production (anaphylaxis) are unlikely to occur with nonantibiotic sulfonamides. T-cell-mediated (type IV) reactions (eg, maculopapular rash) are not well understood and it is not possible to completely exclude this potential based on current insights. In cases where prior reactions were severe (Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis), some clinicians choose to avoid exposure to these classes.

• Thyroid effects: Doses >80 mg may result in transient increase in free thyroid hormones, followed by an overall decrease in total thyroid hormone levels.

Disease-related concerns:

• Adrenal insufficiency: Avoid use of diuretics for treatment of elevated blood pressure in patients with primary adrenal insufficiency (Addison disease). Adjustment of glucocorticoid/mineralocorticoid therapy and/or use of other antihypertensive agents is preferred to treat hypertension (Bornstein 2016; Inder 2015).

• Bariatric surgery: Dehydration: Avoid diuretics in the immediate postoperative period after bariatric surgery; electrolyte disturbances and dehydration may occur. Diuretics may be resumed, if indicated, once oral fluid intake goals are met (Ziegler 2009).

• Cirrhosis: In cirrhosis, avoid electrolyte and acid/base imbalances that might lead to hepatic encephalopathy; correct electrolyte and acid/base imbalances prior to initiation when hepatic coma is present. Supplemental potassium or an aldosterone antagonist, when appropriate, may reduce risk of hypokalemia and metabolic alkalosis. Close monitoring warranted, especially with initiation of therapy.

• Diabetes: Use with caution in patients with prediabetes or diabetes mellitus; may see a change in glucose control.

• Prostatic hyperplasia/urinary stricture: May cause urinary retention due to increased urine production, especially upon initiation of therapy.

• Systemic lupus erythematosus: May cause systemic lupus erythematosus exacerbation or activation.

Special populations:

• Pediatric: May lead to nephrocalcinosis or nephrolithiasis in premature infants and in infants and children <4 years of age with chronic use. May prevent closure of patent ductus arteriosus in premature infants.

• Surgical patients: If given the morning of surgery, furosemide may render the patient volume depleted and blood pressure may be labile during general anesthesia.

Dosage form specific issues:

• On-body infusor (Furoscix): Not for chronic use; switch to oral diuretics as soon as clinically practical. Do not use in an MRI setting.

• Propylene glycol: Some dosage forms may contain propylene glycol; large amounts are potentially toxic and have been associated hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP 1997; Zar 2007).

Other warnings and precautions:

• Diuretic resistance: For some patients, despite high doses of loop diuretic, an adequate diuretic response cannot be attained. Diuretic resistance may be overcome by IV rather than oral administration or the use of two diuretics together (eg, a loop diuretic in combination with a thiazide diuretic). When multiple diuretics are used, serum electrolytes need to be monitored even more closely (ACC [Hollenberg 2019]).

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Furosemide stimulates prostaglandin E2 (PGE2) which may prevent closure of patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants. However, one large, retrospective cohort study involving 43,576 VLBW infants (median birth weight and GA: 1,120 g and 29 weeks) evaluated the association between the exposure to furosemide and the occurrence of PDA. Exposure to furosemide was not associated with an increased odds of PDA treatment (Thompson 2018). Another smaller placebo-controlled study (n=68, GA: <34 weeks, birth weight: <2,000 g) found no difference in PDA closure rate between patients treated with furosemide or placebo in combination with indomethacin (Lee 2010).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Cartridge Kit, Subcutaneous:

Furoscix: 80 mg/10 mL (1 ea)

Solution, Injection:

Generic: 10 mg/mL (2 mL, 4 mL, 10 mL)

Solution, Injection [preservative free]:

Generic: 10 mg/mL (2 mL, 4 mL, 10 mL)

Solution, Oral:

Generic: 8 mg/mL (500 mL); 10 mg/mL (60 mL, 120 mL)

Tablet, Oral:

Lasix: 20 mg

Lasix: 40 mg, 80 mg [scored]

Generic: 20 mg, 40 mg, 80 mg

Generic Equivalent Available: US

May be product dependent

Pricing: US

Cartridge Kit (Furoscix Subcutaneous)

80 mg/10 mL (per each): $1,077.65

Solution (Furosemide Injection)

10 mg/mL (per mL): $0.18 - $0.70

Solution (Furosemide Oral)

8 mg/mL (per mL): $0.10

10 mg/mL (per mL): $0.15 - $0.17

Tablets (Furosemide Oral)

20 mg (per each): $0.09 - $0.51

40 mg (per each): $0.09 - $0.59

80 mg (per each): $0.44 - $1.57

Tablets (Lasix Oral)

20 mg (per each): $0.94

40 mg (per each): $1.32

80 mg (per each): $2.13

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Solution, Injection:

Generic: 10 mg/mL (2 mL, 4 mL, 25 mL, 30 mL)

Solution, Intravenous:

Generic: 10 mg/mL (25 mL)

Solution, Oral:

Lasix Oral: 10 mg/mL (120 mL) [contains alcohol, usp, methylparaben, polysorbate 80]

Tablet, Oral:

Lasix Special: 500 mg [contains fd&c yellow #6 (sunset yellow), quinoline yellow (d&c yellow #10)]

Generic: 20 mg, 40 mg, 80 mg

Administration: Adult

Oral: May administer with or without food.

Parenteral: Undiluted direct IV injections may be administered at a rate of 20 to 40 mg per minute; for high doses (eg, ≥160 mg), consider a short-term infusion at a maximum rate of administration of 4 mg/minute; rapid administration increases the risk of ototoxicity due to the high concentrations achieved in a short period of time (Ref).

SUBQ: On-body infusor (Furoscix): Administer in a setting where the patient can limit activity (limit bending; do not wear while riding in a car or flying) for the duration of administration and has access to a bathroom; not for use in an MRI setting. Prior to use, load the prefilled cartridge into the on-body infusor; do not use any other cartridges or medicines inside the on-body infusor. Select a clean, dry, hairless or nearly hairless area of the abdomen between the top of the beltline and the bottom of the ribcage (distance between top of beltline and bottom of ribcage should be at least 2½ inches); do not apply lotions, oils, or ointments to the area infusor will be applied; wipe the area where on-body infusor will be applied with an alcohol wipe and allow to dry; rotate sites with each administration and do not apply to bruised, indurated, red, or tender areas. Remove the adhesive liner and apply on-body infusor so the cartridge window and indicator light can be seen. Firmly press the start button to begin administration; a solid green status light, beeping sound, and a white plunger rod will fill the cartridge window when administration is complete (do not remove injection until complete). Keep on-body infusor dry; do not shower, swim, or do activities that cause sweating while wearing the on-body infusor. Do not use on-body infusor within 12 inches of mobile phones, tablets, computers, or wireless accessories (eg, TV remote control, Bluetooth computer keyboard, or Bluetooth mouse). For single use only; dispose of the on-body infusor in a sharps container after use.

Note: When IV or oral administration is not possible, the sublingual route may be used. Place 1 tablet under tongue for at least 5 minutes to allow for maximal absorption. Patients should be advised not to swallow during disintegration time (Ref).

Administration: Pediatric

Oral: May administer with food or milk to decrease GI distress.

Parenteral:

IM: Administer undiluted; in general, reserve use for when enteral or IV administration is not clinically appropriate or feasible (eg, no IV access) and timely administration of furosemide is warranted (eg, acute pulmonary edema).

Intermittent IV: May be administered undiluted direct IV at a usual rate of 0.5 to 1 mg/kg/minute (not to exceed 4 mg/minute); in adults, 20 to 40 mg undiluted solution may be administered over 1 to 2 minutes.

Continuous IV infusion: Administer diluted or undiluted as a continuous IV infusion with the use of an infusion pump.

Usual Infusion Concentrations: Adult

IV infusion: 1 mg/mL or 2 mg/mL or undiluted as 10 mg/mL

Usual Infusion Concentrations: Pediatric

IV infusion: 1 mg/mL or 2 mg/mL or undiluted as 10 mg/mL

Use: Labeled Indications

Edema or volume overload:

Lasix and generics: Management of edema associated with heart failure, cirrhosis of the liver (ie, ascites), or kidney disease (including nephrotic syndrome); acute pulmonary edema.

Furoscix: Treatment of congestion due to fluid overload in adult patients with New York Heart Association class II and class III chronic heart failure.

Limitations of use: Not indicated for use in emergency situations or patients with acute pulmonary edema.

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

Furosemide may be confused with famotidine, finasteride, fluconazole, FLUoxetine, fosinopril, loperamide, torsemide

Lasix may be confused with Lanoxin, Lidex, Lomotil, Lovenox, Luvox, Luxiq, Wakix

Older Adult: High-Risk Medication:

Beers Criteria: Diuretics are identified in the Beers Criteria as potentially inappropriate medications to be used with caution in patients 65 years and older due to the potential to cause or exacerbate syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) or hyponatremia; monitor sodium concentration closely when initiating or adjusting the dose in older adults (Beers Criteria [AGS 2023]).

Loop diuretics are identified in the Screening Tool of Older Person's Prescriptions (STOPP) criteria as a potentially inappropriate medication in older adults (≥65 years). Some disease states of concern include hypertension, ankle edema, urinary incontinence, and aortic stenosis (O’Mahony 2023).

International issues:

Lasix [US, Canada, and multiple international markets] may be confused with Esidrex brand name for hydrochlorothiazide [multiple international markets]; Esidrix brand name for hydrochlorothiazide [Germany]; Losec brand name for omeprazole [multiple international markets]

Urex [Australia, Hong Kong, Turkey] may be confused with Eurax brand name for crotamiton [US, Canada, and multiple international markets]

Metabolism/Transport Effects

Substrate of OAT1/3; Inhibits MRP2

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Acebrophylline: May enhance the therapeutic effect of Furosemide. Risk C: Monitor therapy

Ajmaline: Sulfonamides may enhance the adverse/toxic effect of Ajmaline. Specifically, the risk for cholestasis may be increased. Risk C: Monitor therapy

Alfuzosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Aliskiren: May decrease the serum concentration of Furosemide. Risk C: Monitor therapy

Allopurinol: Loop Diuretics may enhance the adverse/toxic effect of Allopurinol. Loop Diuretics may increase the serum concentration of Allopurinol. Specifically, Loop Diuretics may increase the concentration of Oxypurinol, an active metabolite of Allopurinol. Risk C: Monitor therapy

Amifostine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Amifostine. Management: When used at chemotherapy doses, hold blood pressure lowering medications for 24 hours before amifostine administration. If blood pressure lowering therapy cannot be held, do not administer amifostine. Use caution with radiotherapy doses of amifostine. Risk D: Consider therapy modification

Amikacin Liposome (Oral Inhalation): Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Amikacin Liposome (Oral Inhalation). Loop Diuretics may enhance the ototoxic effect of Amikacin Liposome (Oral Inhalation). Risk C: Monitor therapy

Aminoglycosides: Loop Diuretics may enhance the adverse/toxic effect of Aminoglycosides. Specifically, nephrotoxicity and ototoxicity. Risk C: Monitor therapy

Aminolevulinic Acid (Systemic): Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Aminolevulinic Acid (Systemic). Risk X: Avoid combination

Aminolevulinic Acid (Topical): Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Aminolevulinic Acid (Topical). Risk C: Monitor therapy

Amphetamines: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Angiotensin II Receptor Blockers: Loop Diuretics may enhance the hypotensive effect of Angiotensin II Receptor Blockers. Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Angiotensin II Receptor Blockers. Risk C: Monitor therapy

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors: Loop Diuretics may enhance the hypotensive effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors. Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors. Risk C: Monitor therapy

Antidiabetic Agents: Hyperglycemia-Associated Agents may diminish the therapeutic effect of Antidiabetic Agents. Risk C: Monitor therapy

Antihypertensive Agents: Loop Diuretics may enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]): Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]). Risk C: Monitor therapy

Arginine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Arsenic Trioxide: Loop Diuretics may enhance the hypotensive effect of Arsenic Trioxide. Loop Diuretics may enhance the QTc-prolonging effect of Arsenic Trioxide. Management: When possible, avoid concurrent use of arsenic trioxide with drugs that can cause electrolyte abnormalities, such as the loop diuretics. Risk D: Consider therapy modification

Barbiturates: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Benperidol: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Beta2-Agonists: May enhance the hypokalemic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Bilastine: Loop Diuretics may enhance the QTc-prolonging effect of Bilastine. Risk C: Monitor therapy

Bile Acid Sequestrants: May decrease the absorption of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Brigatinib: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Brigatinib may enhance the bradycardic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Brimonidine (Topical): May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Bromperidol: May diminish the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Bromperidol. Risk X: Avoid combination

Cabozantinib: MRP2 Inhibitors may increase the serum concentration of Cabozantinib. Risk C: Monitor therapy

Canagliflozin: May enhance the hypotensive effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Cardiac Glycosides: Loop Diuretics may enhance the adverse/toxic effect of Cardiac Glycosides. Specifically, cardiac glycoside toxicity may be enhanced by the hypokalemic and hypomagnesemic effect of loop diuretics. Risk C: Monitor therapy

Cefazedone: May enhance the nephrotoxic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Cefotiam: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Cefotiam. Risk C: Monitor therapy

Cefpirome: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Cefpirome. Risk C: Monitor therapy

Ceftizoxime: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Ceftizoxime. Risk C: Monitor therapy

Cephaloridine: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Cephaloridine. Loop Diuretics may increase the serum concentration of Cephaloridine. Risk X: Avoid combination

Cephalosporins: Furosemide may enhance the nephrotoxic effect of Cephalosporins. Risk C: Monitor therapy

Cephalothin: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Cephalothin. Risk C: Monitor therapy

Cephradine: May enhance the nephrotoxic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Chloral Betaine: Furosemide may enhance the adverse/toxic effect of Chloral Betaine. Management: Consider alternatives to this combination when possible; if combined use cannot be avoided, monitor closely for evidence of toxicity. Risk D: Consider therapy modification

Chloral Hydrate: Furosemide may enhance the adverse/toxic effect of Chloral Hydrate. Risk X: Avoid combination

CISplatin: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of CISplatin. Loop Diuretics may enhance the ototoxic effect of CISplatin. Risk C: Monitor therapy

Corticosteroids (Systemic): May enhance the hypokalemic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

CycloSPORINE (Systemic): May enhance the adverse/toxic effect of Loop Diuretics. Specifically, the risk for hyperuricemia and gout may be increased. Risk C: Monitor therapy

Desmopressin: May enhance the hyponatremic effect of Loop Diuretics. Risk X: Avoid combination

Dexmethylphenidate: May diminish the therapeutic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Diacerein: May enhance the therapeutic effect of Diuretics. Specifically, the risk for dehydration or hypokalemia may be increased. Risk C: Monitor therapy

Diazoxide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Dichlorphenamide: Loop Diuretics may enhance the hypokalemic effect of Dichlorphenamide. Risk C: Monitor therapy

Dofetilide: Loop Diuretics may enhance the QTc-prolonging effect of Dofetilide. Management: Monitor serum potassium and magnesium more closely when dofetilide is combined with loop diuretics. Electrolyte replacements will likely be required to maintain potassium and magnesium serum concentrations. Risk D: Consider therapy modification

DULoxetine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of DULoxetine. Risk C: Monitor therapy

Empagliflozin: May enhance the hypotensive effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Ethacrynic Acid: Furosemide may enhance the ototoxic effect of Ethacrynic Acid. Risk X: Avoid combination

Fexinidazole: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Management: Avoid use of fexinidazole with OAT1/3 substrates when possible. If combined, monitor for increased OAT1/3 substrate toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Flunarizine: May enhance the therapeutic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Foscarnet: Loop Diuretics may increase the serum concentration of Foscarnet. Management: When diuretics are indicated during foscarnet treatment, thiazides are recommended over loop diuretics. If patients receive loop diuretics during foscarnet treatment, monitor closely for evidence of foscarnet toxicity. Risk D: Consider therapy modification

Fosphenytoin-Phenytoin: May diminish the diuretic effect of Furosemide. Risk C: Monitor therapy

Herbal Products with Blood Pressure Increasing Effects: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Herbal Products with Blood Pressure Lowering Effects: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Hypotension-Associated Agents: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Hypotension-Associated Agents. Risk C: Monitor therapy

Iloperidone: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Indoramin: May enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Iodinated Contrast Agents: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Iodinated Contrast Agents. Risk C: Monitor therapy

Ipragliflozin: May enhance the adverse/toxic effect of Loop Diuretics. Specifically, the risk for intravascular volume depletion may be increased. Risk C: Monitor therapy

Isocarboxazid: May enhance the hypotensive effect of Diuretics. Risk X: Avoid combination

Ivabradine: Loop Diuretics may enhance the arrhythmogenic effect of Ivabradine. Risk C: Monitor therapy

Leflunomide: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk C: Monitor therapy

Levodopa-Foslevodopa: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Levodopa-Foslevodopa. Risk C: Monitor therapy

Levosulpiride: Loop Diuretics may enhance the adverse/toxic effect of Levosulpiride. Risk X: Avoid combination

Licorice: May enhance the hypokalemic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Lithium: Loop Diuretics may decrease the serum concentration of Lithium. Loop Diuretics may increase the serum concentration of Lithium. Risk C: Monitor therapy

Loop Diuretics: May enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Lormetazepam: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Mecamylamine: Sulfonamides may enhance the adverse/toxic effect of Mecamylamine. Risk X: Avoid combination

Methotrexate: May diminish the therapeutic effect of Loop Diuretics. Loop Diuretics may increase the serum concentration of Methotrexate. Methotrexate may increase the serum concentration of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Methoxsalen (Systemic): Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Methoxsalen (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Methylphenidate: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Molsidomine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Naftopidil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Netilmicin (Ophthalmic): Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Netilmicin (Ophthalmic). Risk X: Avoid combination

Neuromuscular-Blocking Agents: Loop Diuretics may diminish the neuromuscular-blocking effect of Neuromuscular-Blocking Agents. Loop Diuretics may enhance the neuromuscular-blocking effect of Neuromuscular-Blocking Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicergoline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicorandil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nitisinone: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk C: Monitor therapy

Nitroprusside: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Nitroprusside. Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents: May diminish the diuretic effect of Loop Diuretics. Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents. Management: Monitor for evidence of kidney injury or decreased therapeutic effects of loop diuretics with concurrent use of an NSAID. Consider avoiding concurrent use in CHF or cirrhosis. Concomitant use of bumetanide with indomethacin is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Topical): May diminish the therapeutic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Norepinephrine: Furosemide may diminish the therapeutic effect of Norepinephrine. Risk C: Monitor therapy

Obinutuzumab: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Management: Consider temporarily withholding blood pressure lowering medications beginning 12 hours prior to obinutuzumab infusion and continuing until 1 hour after the end of the infusion. Risk D: Consider therapy modification

Opioid Agonists: May enhance the adverse/toxic effect of Diuretics. Opioid Agonists may diminish the therapeutic effect of Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Pentoxifylline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Pholcodine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Pholcodine. Risk C: Monitor therapy

Phosphodiesterase 5 Inhibitors: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution: Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution. Risk C: Monitor therapy

Porfimer: Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Porfimer. Risk C: Monitor therapy

Prazosin: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Prazosin. Risk C: Monitor therapy

Pretomanid: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk C: Monitor therapy

Probenecid: May diminish the diuretic effect of Loop Diuretics. Probenecid may increase the serum concentration of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Promazine: Loop Diuretics may enhance the QTc-prolonging effect of Promazine. Risk X: Avoid combination

Prostacyclin Analogues: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Quinagolide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Reboxetine: May enhance the hypokalemic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Salicylates: May diminish the therapeutic effect of Loop Diuretics. Loop Diuretics may increase the serum concentration of Salicylates. Risk C: Monitor therapy

Semaglutide: Furosemide may diminish the therapeutic effect of Semaglutide. Semaglutide may increase the serum concentration of Furosemide. Risk C: Monitor therapy

Silodosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Sodium Phosphates: Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Sodium Phosphates. Specifically, the risk of acute phosphate nephropathy may be enhanced. Risk C: Monitor therapy

Sucralfate: May decrease the serum concentration of Furosemide. Sucralfate may impair the absorption of furosemide. Management: Separate orally administered furosemide from sucralfate administration by at least 2 hours. Risk D: Consider therapy modification

Taurursodiol: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk X: Avoid combination

Terazosin: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Terazosin. Risk C: Monitor therapy

Teriflunomide: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk C: Monitor therapy

Thyroid Products: Furosemide may decrease the protein binding of Thyroid Products. This may lead to a transient increase in free thyroid hormone concentrations and to a later decrease in total thyroid hormone concentrations. Risk C: Monitor therapy

Tobramycin (Oral Inhalation): Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Tobramycin (Oral Inhalation). Loop Diuretics may enhance the ototoxic effect of Tobramycin (Oral Inhalation). Risk C: Monitor therapy

Topiramate: Loop Diuretics may enhance the hypokalemic effect of Topiramate. Risk C: Monitor therapy

Urapidil: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Urapidil. Risk C: Monitor therapy

Vaborbactam: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk C: Monitor therapy

Vadadustat: May increase the serum concentration of OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant). Risk C: Monitor therapy

Vancomycin: Loop Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Vancomycin. Risk C: Monitor therapy

Verteporfin: Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Verteporfin. Risk C: Monitor therapy

Xipamide: May enhance the adverse/toxic effect of Loop Diuretics. Specifically, the risk of hypovolemia, electrolyte disturbances, and prerenal azotemia may be increased. Risk C: Monitor therapy

Zoledronic Acid: Loop Diuretics may enhance the hypocalcemic effect of Zoledronic Acid. Risk C: Monitor therapy

Reproductive Considerations

When diuretics are used for the treatment of heart failure in patients planning to become pregnant, adjust dose prior to conception to minimize risk of placental hypoperfusion (AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]).

Pregnancy Considerations

Furosemide crosses the placenta (Beerman 1978; Gonçalves 2020; Riva 1978).

Monitor fetal growth if used during pregnancy (ESC [Regitz-Zagrosek 2018]).

Due to pregnancy-induced physiologic changes, some pharmacokinetic properties of furosemide may be altered. Following administration of a single oral dose of furosemide to patients prior to cesarean delivery, the Vd and clearance were increased, and the Cmax was lower compared to nonpregnant, healthy individuals (Gonçalves 2020).

Heart failure in pregnancy is associated with adverse maternal and fetal outcomes, including premature birth, infants born small-for-gestational-age, increased risk of maternal and fetal death (Bright 2021). Furosemide may be used for symptom management in pregnant patients with heart failure complicated by pulmonary congestion; closely monitor volume status and adjust dose to minimize risk of placental hypoperfusion (AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]; ESC [Regitz-Zagrosek 2018]).

Short-term postpartum use of furosemide is being evaluated to reduce the risk of persistent hypertension in patients who had hypertensive disorders of pregnancy (Lopes Perdigao 2021, Veena 2017); additional data needed (Malhamé 2023).

Breastfeeding Considerations

Furosemide is present in breast milk.

According to the manufacturer, the decision to breastfeed during therapy should consider the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and the benefits of treatment to the mother. In general, large doses of loop diuretics have the potential to decrease milk volume and suppress lactation; use should be avoided when possible (WHO 2002). When used for the treatment of heart failure, furosemide may be considered with close neonatal monitoring (AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]).

Dietary Considerations

May cause potassium loss; potassium supplement or dietary changes may be required.

Monitoring Parameters

BP; serum electrolytes; kidney function; fluid intake and output.

Mechanism of Action

Primarily inhibits reabsorption of sodium and chloride in the ascending loop of Henle and proximal and distal renal tubules, interfering with the chloride-binding cotransport system, thus causing its natriuretic effect (Rose 1991).

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Onset of action:

Diuresis:

IV: 5 minutes.

Oral, sublingual (SL): 30 to 60 minutes.

Symptomatic improvement with acute pulmonary edema: Within 15 to 20 minutes; occurs prior to diuretic effect.

Peak effect:

Oral, SL: 1 to 2 hours.

IV:

Neonates and Infants (mean GA 30.7 weeks [range: 26 to 35 weeks], mean PNA 29 days [range: 10 to 57 days]): 1 to 3 hours (Ross 1978).

Adults: 0.5 hours.

SUBQ: 4 hours.

Duration:

Oral, SL: 6 to 8 hours.

IV:

Neonates and Infants (mean GA 30.7 weeks [range: 26 to 35 weeks], mean PNA 29 days [range: 10 to 57 days]): 6 hours (Ross 1978).

Adults: ~2 hours.

Protein binding: 91% to 99%; primarily to albumin.

Metabolism: Minimally hepatic.

Bioavailability: Oral tablet: 47% to 64%; Oral solution: 50%; SUBQ: 99.6%; SL administration of oral tablet: ~60%; results of a small comparative study (n=11) showed bioavailability of SL administration of tablet was ~12% higher than oral administration of tablet (Haegeli 2007).

Half-life elimination:

Preterm neonates:

GA <28 weeks (PNA <14 days): IV: 15.3 ± 2.3 hours (Okazaki 2022).

GA 26 to 36 weeks (PNA <21 days): IV: 19.9 ± 3 hours (range: 8.7 to 46 hours) (Peterson 1980).

Adults: Oral, IV: Normal kidney function: 0.5 to 2 hours; End-stage kidney disease: 9 hours; SUBQ: 3.2 ± 0.9 hours.

Excretion: Urine (Oral: 50%, IV: 80%) within 24 hours; feces (as unchanged drug); nonrenal clearance prolonged in kidney impairment.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Apo furosemide | Diomide | Diuresal | Furomex | Fusix | Impugan | Lasix | Lasix faible | Oedemex | Salurin;
 • (AR) Argentina: Dafil | Dafurose | Errolon | Fabofurox | Fada furosemida | Frecuental | Furagrand | Furix | Furosemida | Furosemida denver farma | Furosemida klonal | Furosemida rigo | Furosemida vannier | Furosemida vent 3 | Furotral | Fursemida | Fursemida fabra | Fursemida northia | Furtenk | Kolkin | Lasix | Nuriban | Retep;
 • (AT) Austria: Furohexal | Furon | Furosemid-1a pharma gmbh | Furosemid-genericon pharma | Furostad | Furotyrol | Lasix;
 • (AU) Australia: Cm frusemide | Frusax | Frusehexal | Frusemide | Frusemide an | Frusemide apotex | Frusemide PS | Frusemide rbx | Frusemide Sandoz | Frusemide-bc | Frusemix | Frusemix M | Frusid | Furosemide an | Lasix | Lasix m | Noumed Furosemide | Tw frusemide | Uremide | Urex;
 • (BD) Bangladesh: Frunep | Frusemide | Frusin | Frusix | Fusid | Lasix | Renalix | Trofurit | Uratic | Urex;
 • (BE) Belgium: Docfurose | Furodur | Furosemid ratiopharm | Furosemide eurogenerics | Furosemide sandoz | Furosemide teva generics belgium | Furotop | Lasix;
 • (BF) Burkina Faso: Furo denk | Lasilix;
 • (BG) Bulgaria: Furanthril | Furosemid;
 • (BR) Brazil: Biosemide | Diflumid | Diuremida | Diuremil | Diurit | Fluxil | Furesin | Furolasil | Furomida | Furosan | Furosantisa | Furosecord | Furosem | Furosemida | Furosemil | Furosemin | Furosetron | Furosix | Furp furosemida | Fursemida | Lasiol | Lasix | Lqfex furosemida | Neosemid | Rosemid | Unifurix | Urasix;
 • (CH) Switzerland: Furo-basan | Furodrix | Furosemid helvepharm | Furosemid UPSA | Furosemid-cophar | Furosemid-trendpharm | Furosemide zentiva | Fursol | Lasix | Oedemex;
 • (CI) Côte d'Ivoire: Apo furosemide;
 • (CL) Chile: Asax | Furosemida | Furosemida andromaco | Lasix | Laxur;
 • (CN) China: Furosemide;
 • (CO) Colombia: Askast | Diuril | Fluxor | Furomix | Furosemida | Furosemida MK | Hissuflux | Lasix;
 • (CZ) Czech Republic: Apo furosemide | Dryptal | Durafurid | Frusemide | Furantral | Furantril | Furesis | Furomex | Furon | Furorese | Furosemid | Furosemid kabi | Furosemid medreg | Furosemid ratiopharm | Furosemid xantis | Furosemidum | Fursemid | Lasix;
 • (DE) Germany: Diurapid | Durafurid | Furanthril | Furo 1 A Pharma | Furo abz | Furo biochemie | Furo CT | Furo Lut | Furobeta | Furogamma | Furomed wolff | Furorese | Furosal | Furosemid | Furosemid 1a pharm | Furosemid 3mm | Furosemid al | Furosemid denk | Furosemid Dura | Furosemid Heumann | Furosemid Heumann Heunet | Furosemid ratiopharm | Furosemid Sandoz | Furosemid stada | Fusid | Hydro-rapid-tablinen | Jufurix | Lasix | Oedemase | Sigasalur;
 • (DK) Denmark: Diural;
 • (DO) Dominican Republic: Furaced | Furolax | Furosemid | Furosemida | Furosemida lam | Furotil | Lasix;
 • (EC) Ecuador: Asax | Furosemida | Furosemida Genfar | Furosemida MK | Furosemida nifa | Lasix | Odemex | Ragilon;
 • (EE) Estonia: Frusemide | Frusol | Furesis | Furon | Furosemid | Furosemid-alpharma | Furosemida vitoria | Furosemidum polpharma | Furosemiid ns | Lasix;
 • (EG) Egypt: Frusemide | Furoretic | Lafurex | Lasix | Odement | Salex;
 • (ES) Spain: Acuix | Furosemida | Furosemida alter | Furosemida aphar | Furosemida aurovitas | Furosemida Bexal | Furosemida Cinfa | Furosemida combix | Furosemida ges | Furosemida gesfur | Furosemida Kern Pharma | Furosemida Mabo | Furosemida Mylan | Furosemida Normon | Furosemida pensa | Furosemida ratiopharm | Furosemida Sala | Furosemida Sandoz | Furosemida stada | Furosemida tecnigen | Furosemida teva | Furosemida vir | Seguril;
 • (ET) Ethiopia: Furo denk;
 • (FI) Finland: Apores | Furesis | Furesis special | Furix | Furomex | Furomin | Furosal | Furotrid | Impugan | Lasix | Lasix special | Vesix | Vesix special;
 • (FR) France: Furosemide arrow | Furosemide Biogaran | Furosemide dakota | Furosemide eg | Furosemide gnr | Furosemide irex | Furosemide merck | Furosemide ratiopharm | Furosemide rpg | Furosemide sandoz | Furosemide teva | Furosemide Zydus | Furosemix | Lasilix | Lasilix Faible | Lasilix special;
 • (GB) United Kingdom: Aluzine | Diuresal | Dryptal | Froop | Frumax | Frusemide | Frusemide almus | Frusemide arrow | Frusemide berk | Frusemide cox | Frusemide dc | Frusemide kent | Frusemide Sandoz | Frusetic | Frusid | Frusol | Furosemide Focus | Furosemide teva | Hydroled | Lasix | Rusyde;
 • (GR) Greece: Frusemide | Fudesix | Furanthril | Furosemid | Furosemid germed | Furosemide teva | Hydroflux | Lasix | Salurex | Semid;
 • (HK) Hong Kong: Apo furosemide | Diurex | Frusemide | Frusid | Frutin | Furosemide actavis | Fusid | Lasix | Syn-Furosemide | Urex;
 • (HR) Croatia: Edemid | Fursemid | Lasix;
 • (HU) Hungary: Furon | Furosemid | Furosemid al | Furosemid ratiopharm | Huma-semide | Lasix;
 • (ID) Indonesia: Arsiret | Cetasix | Classic | Diurefo | Farsiretic | Farsix | Furosix | Gralixa | Husamid | Impugan | Lasix | Laveric | Naclex | Salurix | Uresix | Yekasix;
 • (IE) Ireland: Fruside | Frusol | Lasix;
 • (IL) Israel: Fusid | Lasix | Miphar;
 • (IN) India: Alfride | Frusemide | Frusenex | Frusix | Furoped | Lasix | Salinex | Urix;
 • (IQ) Iraq: Awafurosem | Furosemide mdi | Lasimex;
 • (IT) Italy: Furosemide Angenerico | Furosemide aurobindo | Furosemide l.f.m. | Furosemide merck generics | Lasix;
 • (JO) Jordan: Diusemide | Lasix;
 • (JP) Japan: A basedock | Accent | Anfuramide kobayashi kako | Anfuramide merck hoei | Beronald | Depix | Diusemide | Foliront | Frusolon | Fulsix | Furfan | Furosedon | Furosemide | Furosemide amel | Furosemide asahikasei | Furosemide isei | Furosemide kayaku | Furosemide merck hoei | Furosemide mita | Furosemide nig | Furosemide s.s. seiyaku | Furosemide shiono | Furosemide showa | Furosemide taiyo | Furosemide takeda teva | Furosemide tobishi | Furosemide towa | Furosemin | Fursein | Fursemait | Fursemide | Furusemadone | Furusemide | Katlex | Kutrix | Lasix | Lowpston | Luseck | Macasirool | Maoread | Moilarorin | Neudiurese | Polysquall | Polysquall a | Profemin | Promedes | Protargen | Radiamin hexal | Radiamin nippon | Radonna | Rasisemide | Rosemide | Synephron | Tabilon a | Urenil | Urex | Urosemide;
 • (KE) Kenya: Asix | Carefusem | Diuresal | Frusemide | Furo denk | Furomed | Fusid | Lasix | Lefrusid;
 • (KR) Korea, Republic of: Dailix | Dairix | Furix | Lasix | Laxed | Rasidine;
 • (KW) Kuwait: Furosemide sandoz | Fusix | Lasix;
 • (LB) Lebanon: Apo Furosemid | Diuresal | Furesix | Furosemid Genericon | Furosetic | Lasix;
 • (LT) Lithuania: Apo Furosemid | Diurapid | Dryptal | Durafurid | Furanthril | Furesis | Furo puren | Furomex | Furon | Furoped | Furosemid | Furosemid bp | Fursemid | Fusid | Lasix;
 • (LU) Luxembourg: Docfurose | Furodur | Furorese | Lasix;
 • (LV) Latvia: Apo Furosemid | Dryptal | Durafurid | Frusemide | Frusix | Furanthril | Furesis | Furo CT | Furomex | Furon | Furosemid | Fursemid | Lasix;
 • (MA) Morocco: Duresan | Furilan | Lasilix | Lasilix special;
 • (MX) Mexico: Biomisen | Diufamin | Diurazol | Diurmessel | Diusix | Dromirix | Frudemisan | Furoliz | Furosan | Furosemida | Furosemida hormona | Furosemida iqfa | Furosemida kendrick | Furoter | Klimyn | Lasix | Ordafil | Osemin | Semik;
 • (MY) Malaysia: Dirine | Diuremid | Frucid | Frumid | Frusemide | Frusemide Pharmaniaga | Fruside | Frusix | Furmide | Fusix | Lasix | Rasitol | Trofurit | Usix | Vusimide;
 • (NG) Nigeria: Bakan gizo furosemide | Baraxix | Frucare | Frusatex | Jeklargzis | Lafest | Lasimac | Lasinex | Renix | Shree axis | Tamar & pharez furosemide | Wellcare furosemide;
 • (NL) Netherlands: Furosemide | Furosemide Alpharma | Furosemide CF | Furosemide flx | Furosemide sandoz | Furosemidum | Lasiletten | Lasix;
 • (NO) Norway: Diural | Frusol | Furix | Furosemid | Lasix | Lasix liquidum;
 • (NZ) New Zealand: Apo furosemide | Apo-frusemide | Diurin | Frusemide | Frusid | Lasix | Urex Forte;
 • (PE) Peru: Diufamin | Frusamil | Furosemida | Lasix | Ragilon;
 • (PH) Philippines: Dimide | Diurem | Diurema | Diuril | Diuspec | Edemann | Fretic | Frusema | Furix | Furosemide | Fusem | Indiurex | Lasix | Marsemide | Pharmix | Pisamor | Ritemed frusema | Tgp diuretab | Uromid | Veramide;
 • (PK) Pakistan: Aquasin | Asumide | Basix | Diurex | Frusemide | Frusol | Genmide | Lasix | Laxide | Losamide | Odenil | Uremide;
 • (PL) Poland: Desal | Furantril | Furosemide medreg | Furosemidum | Lasilix | Lasix;
 • (PR) Puerto Rico: Furoscix | Furosemide | Lasix;
 • (PT) Portugal: Entix | Furosemida | Furosemida bluefish | Furosemida Generis | Furosemida Pharmakern | Furosemida Sandoz | Furosemida tolife | Furosemida Zentiva | Lasix | Naqua;
 • (PY) Paraguay: Diuride | Fabofurox | Furosemida | Furosemida heisecke | Hidro max | Lasix | Ragilon | Solax | Urimeg;
 • (QA) Qatar: Desal | Diusemide | Furomid | Furosemid | Furoxem | Fusix | Lasemid | Lasix | Lasix High Dose | Salurex | Salurin;
 • (RO) Romania: Furantril | Furomex | Furosemid arena | Furosemid laropharm | Furosemid lph | Furosemid medreg | Furosemid slavia | Furosemid Zentiva | Furosil;
 • (RU) Russian Federation: Apo Furosemid | Furon | Furosemid | Furosemid milve | Lasix;
 • (SA) Saudi Arabia: Apo furosemide | Diusemide | Fusix | Lasix | Salurin;
 • (SE) Sweden: Diural | Furix | Furoscand | Furosemid copyfarm | Furosemid hexal | Furosemid medical valley | Furosemid nordic drugs | Furosemid nycomed | Furosemid orifarm | Furosemid recip | Impugan | Lasix;
 • (SG) Singapore: Apo furosemide | Dirine | Dryptal | Frumid | Frusemide | Frusix | Furmide | Impugan | Lasix | Rasitol;
 • (SI) Slovenia: Edemid | Furosemida gesfur | Furosemide s.a.l.f. | Fursemid | Lasix;
 • (SK) Slovakia: Furorese | Furosemid | Furosemid slovakofarma | Furosemid xantis | Fursemid;
 • (TH) Thailand: Aldic | Dema | Difu | Dimasix | Dirine | Diurine | Femide | Fluidsemide | Frusemide | Fruseno | Frusid | Fudirine | Furantral | Furetic | Furide | Furine | Furomide | Furosic | Furoside | Furotic | Fuseride | Fusesian | Hawkmide | Hydril-f | Impugan | Lasemide | Lasix | Lasix high dose | Laton | Losemide | Mediuresix | Mosix | Servisemide;
 • (TN) Tunisia: Ansemid | Furolix special | Lasicare | Lasilix | Lasilix special;
 • (TR) Turkey: Desal | Furomid | Furotab | Lasix | Lizik | Tts furosemid;
 • (TW) Taiwan: Ancoli | Anfuramide | Calitol | Combellin | Diusix | Edemalin | Excresin | F.S | Frusemide | Fuchonropin | Fucochu | Fulsix | Fumide | Furide | Furose | Furosely | Furosin | Furosix | Fursede | Fursemide | Fusemide | Huromide | Kofuzon | Lasemide | Lasix | Liside | Lysix | Nadis | Paiderton | Rasitol | Rosis | Schentese | Seridon | Solmatin | Suopinchon | Tochun | Ureside | Uretropic | Urex | Urian | Uroxin | Yidoli | Yusu;
 • (UA) Ukraine: Frusemid | Furanthril | Furon | Furosemid | Lasix;
 • (UG) Uganda: Agomide | Asix;
 • (UY) Uruguay: Bios semide | Diusemide | Fischermide | Furoaster | Furosemida Lab. Chile | Furosemide | Furosemide Phs | Lasix;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Biosemida | Fromil | Furolax | Furosemida | Inclens | Lasix | Lifurox | Resimida | Salca;
 • (VN) Viet Nam: Agifuros | Furostyl | Uloviz;
 • (ZA) South Africa: Austell Furosemide | Beurises | Defulide | Dino-Retic | Lasix | Merck-furosemide | Micro-furosemide | Mylan furosemide | Puresis | Rolab-furosemide | Uremide;
 • (ZM) Zambia: Amedosix | Diasix | Frusemide | Furo denk | Furosimide | Kamfru;
 • (ZW) Zimbabwe: Aquasin | Diuren | Fruside
 1. 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372 [PubMed 37139824]
 2. Abraham S, Rameshkumar R, Chidambaram M, et al. Trial of furosemide to prevent acute kidney injury in critically ill children: a double-blind, randomized, controlled trial. Indian J Pediatr. 2021;88(11):1099-1106. doi:10.1007/s12098-021-03727-3 [PubMed 33796993]
 3. Alim N, Patel JY. Rapid oral desensitization to furosemide. Ann Allergy Asthma Immunol. 2009;103(6):538. doi:10.1016/S1081-1206(10)60274-8 [PubMed 20084851]
 4. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). Pediatric continuous infusion standards. Available at https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/s4s/docs/Pediatric-Infusion-Standards.ashx. Updated September 2023. Accessed October 30, 2023.
 5. Arias-Santiago S, Aneiros-Fernandez J, Aceituno-Madera P, Burkhardt-Perez P, Naranjo Sintes R. Hypertrophic lichenoid eruption due to furosemide. Acta Derm Venereol. 2010;90(1):78-79. doi:10.2340/00015555-0754 [PubMed 20107731]
 6. Aufricht C, Votava F, Marx M, et al. Intratracheal furosemide in infants after cardiac surgery: Its effects on lung mechanics and urinary output, and its levels in plasma and tracheal aspirate. Intensive Care Med. 1997;23(9):992-997. [PubMed 9347373]
 7. Bauersachs J, Arrigo M, Hilfiker-Kleiner D, et al. Current management of patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2016;18(9):1096-1105. [PubMed 27338866]
 8. Beermann B, Groschinsky-Grind M, Fåhraeus L, Lindström B. Placental transfer of furosemide. Clin Pharmacol Ther. 1978;24(5):560-562. [PubMed 699480]
 9. Bellón T. Mechanisms of severe cutaneous adverse reactions: Recent advances. Drug Saf. 2019;42(8):973-992. doi:10.1007/s40264-019-00825-2 [PubMed 31020549]
 10. Blumenthal KG, Peter JG, Trubiano JA, Phillips EJ. Antibiotic allergy. Lancet. 2019;393(10167):183-198. doi:10.1016/S0140-6736(18)32218-9 [PubMed 30558872]
 11. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(2):364-389. doi: 10.1210/jc.2015-1710. [PubMed 26760044]
 12. Brackett CC, Singh H, Block JH. Likelihood and mechanisms of cross-allergenicity between sulfonamide antibiotics and other drugs containing a sulfonamide functional group. Pharmacotherapy. 2004;24(7):856-870. [PubMed 15303450]
 13. Brater DC. Update in diuretic therapy: clinical pharmacology. Semin Nephrol. 2011;31(6):483-494. doi: 10.1016/j.semnephrol.2011.09.003 [PubMed 22099505]
 14. Brater DC, Chennavasin P, Day B, Burdette A, Anderson S. Bumetanide and furosemide. Clin Pharmacol Ther. 1983;34(2):207-213. doi: 10.1038/clpt.1983.154 [PubMed 6872415]
 15. Brater DC, Ellison DH. Causes and treatment of refractory edema in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed November 1, 2021.
 16. Brater DC, Ellison DH. Loop diuretics: Dosing and major side effects. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed January 12, 2022a.
 17. Bright RA, Lima FV, Avila C, Butler J, Stergiopoulos K. Maternal heart failure. J Am Heart Assoc. 2021;10(14):e021019. doi:10.1161/JAHA.121.021019 [PubMed 34259013]
 18. Brockow K, Przybilla B, Aberer W, et al. Guideline for the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: S2K-Guideline of the German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and the German Dermatological Society (DDG) in collaboration with the Association of German Allergologists (AeDA), the German Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA), the German Contact Dermatitis Research Group (DKG), the Swiss Society for Allergy and Immunology (SGAI), the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), the German Academy of Allergology and Environmental Medicine (DAAU), the German Center for Documentation of Severe Skin Reactions and the German Federal Institute for Drugs and Medical Products (BfArM). Allergo J Int. 2015;24(3):94-105. doi:10.1007/s40629-015-0052-6 [PubMed 26120552]
 19. Chaabane A, Fadhel NB, Chadli Z, et al. Association of non-immediate drug hypersensitivity with drug exposure: A case control analysis of spontaneous reports from a Tunisian pharmacovigilance database. Eur J Intern Med. 2018;53:40-44. doi:10.1016/j.ejim.2018.01.032 [PubMed 29409745]
 20. Cody RJ, Kubo SH, Pickworth KK. Diuretic treatment for the sodium retention of congestive heart failure. Arch Intern Med. 1994;154(17):1905-1914. [PubMed 8074594]
 21. Colucci WS. Treatment of acute decompensated heart failure: Specific therapies. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed June 16, 2022.
 22. Copeland JG, Campbell DW, Plachetka JR, et al. Diuresis with continuous infusion of furosemide after cardiac surgery. Am J Surg. 1983;146(6):796-769. [PubMed 6650766]
 23. Cutler RE, Forrey AW, Christopher TG, Kimpel BM. Pharmacokinetics of furosemide in normal subjects and functionally anephric patients. Clin Pharmacol Ther. 1974;15(6):588-596. doi:10.1002/cpt1974156588 [PubMed 4842808]
 24. Delpire E, Lu J, England R, Dull C, Thorne T. Deafness and imbalance associated with inactivation of the secretory Na-K-2Cl co-transporter. Nat Genet. 1999;22(2):192-195. doi:10.1038/9713 [PubMed 10369265]
 25. Dharmaraj R, Hari P, Bagga A. Randomized cross-over trial comparing albumin and frusemide infusions in nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 2009;24(4):775-782. doi:10.1007/s00467-008-1062-0 [PubMed 19142668]
 26. Ding D, Liu H, Qi W, et al. Ototoxic effects and mechanisms of loop diuretics. J Otol. 2016;11(4):145-156. doi:10.1016/j.joto.2016.10.001 [PubMed 29937824]
 27. Domínguez-Ortega J, Martínez-Alonso JC, Domínguez-Ortega C, Fuentes MJ, Frades A, Fernández-Colino T. Anaphylaxis to oral furosemide. Allergol Immunopathol (Madr). 2003;31(6):345-347. doi:10.1016/s0301-0546(03)79210-6 [PubMed 14670291]
 28. Dormans TP, van Meyel JJ, Gerlag PG, Tan Y, Russel FG, Smits P. Diuretic efficacy of high dose furosemide in severe heart failure: bolus injection versus continuous infusion. J Am Coll Cardiol. 1996;28(2):376-382. doi:10.1016/0735-1097(96)00161-1 [PubMed 8800113]
 29. Ebdrup L, Pedersen CM, Andersen MH, Storgaard M. Prolonged hyperthermia from furosemide infusion--a case report. Eur J Clin Pharmacol. 2010;66(2):215-216. doi:10.1007/s00228-009-0761-1 [PubMed 19957078]
 30. Erkan E. Nephrotic syndrome. In: Kliegman RM, St. Geme J, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Saunders Elsevier; 2020:chap. 545.1.
 31. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 32. Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al; NHLBI Heart Failure Clinical Research Network. Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure. N Engl J Med. 2011;364(9):797-805. doi: 10.1056/NEJMoa1005419 [PubMed 21366472]
 33. Felker GM, Mentz RJ. Diuretics and ultrafiltration in acute decompensated heart failure. J Am Coll Cardiol. 2012;59(24):2145-2153. doi: 10.1016/j.jacc.2011.10.910 [PubMed 22676934]
 34. Flynn JT. Management of hypertension in the young: role of antihypertensive medications. J Cardiovasc Pharmacol. 2011;58(2):111-120. [PubMed 21242810]
 35. Fuhrman B, Zimmerman J, eds. Pediatric Critical Care. 5th ed. Elsevier Health; 2017.
 36. Funder JW, Carey RM, Mantero F, et al. The management of primary aldosteronism: case detection, diagnosis, and treatment: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(5):1889-1916. doi:10.1210/jc.2015-4061. [PubMed 26934393]
 37. Furoscix (furosemide) [prescribing information]. Burlington, MA: csPharmaceuticals Inc; November 2022.
 38. Furosemide injection (USP) [prescribing information]. Lake Zurich, IL: Fresenius Kabi; October 2021.
 39. Furosemide injection [prescribing information]. Lake Forest, IL: Hospira Inc; August 2022.
 40. Furosemide injection [prescribing information]. Lake Zurich, IL: Fresenius Kabi; February 2023.
 41. Furosemide injection (USP) [product monograph]. Mississauga, Ontario, Canada: Hikma Canada Limited; April 2022.
 42. Furosemide tablet, solution [prescribing information]. Eatontown, NJ: West-Ward Pharmaceuticals Corp.; January 2016.
 43. Furosemide tablets [prescribing information]. Cranbury, NJ: Solco Healthcare US, LLC; March 2017.
 44. Gallagher KL, Jones JK. Furosemide-induced ototoxicity. Ann Intern Med. 1979;91(5):744-745. doi:10.7326/0003-4819-91-5-744 [PubMed 496112]
 45. Gonçalves PVB, Moreira FL, Benzi JRL, Duarte G, Lanchote VL. A pilot study of the maternal-fetal pharmacokinetics of furosemide in plasma, urine, and amniotic fluid of hypertensive parturient women under cesarean section. J Clin Pharmacol. 2020;60(12):1655-1661. doi:10.1002/jcph.1681 [PubMed 32562572]
 46. Greenberg A. Diuretic complications. Am J Med Sci. 2000;319(1):10-24. [PubMed 10653441]
 47. Haegeli L, Brunner-La Rocca HP, Wenk M, et al. Sublingual administration of furosemide: New application of an old drug. Br J Clin Pharmacol. 2007;64(6):804-809. [PubMed 17875188]
 48. Hansbrough JR, Wedner HJ, Chaplin DD. Anaphylaxis to intravenous furosemide. J Allergy Clin Immunol. 1987;80(4):538-541. doi:10.1016/0091-6749(87)90004-2 [PubMed 3668117]
 49. Hayashi SY, Seeberger A, Lind B, et al. Acute effects of low and high intravenous doses of furosemide on myocardial function in anuric haemodialysis patients: a tissue Doppler study. Nephrol Dial Transplant. 2008;23(4):1355-1361. doi:10.1093/ndt/gfm805 [PubMed 18048421]
 50. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on clinical practice guidelines. Circulation. 2022;145(18):e895-e1032. doi:10.1161/CIR.0000000000001063 [PubMed 35363499]
 51. Hendricks WM, Ader RS. Furosemide-induced cutaneous necrotizing vasculitis. Arch Dermatol. 1977;113(3):375. [PubMed 320943]
 52. Ho KM, Power BM. Benefits and risks of furosemide in acute kidney injury. Anaesthesia. 2010;65(3):283-293. doi:10.1111/j.1365-2044.2009.06228.x [PubMed 20085566]
 53. Hollenberg SM, Warner Stevenson L, Ahmad T, et al. 2019 ACC expert consensus decision pathway on risk assessment, management, and clinical trajectory of patients hospitalized with heart failure: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2019;74(15):1966-2011. doi:10.1016/j.jacc.2019.08.001 [PubMed 31526538]
 54. Ikeda K, Oshima T, Hidaka H, Takasaka T. Molecular and clinical implications of loop diuretic ototoxicity. Hear Res. 1997;107(1-2):1-8. doi:10.1016/s0378-5955(97)00009-9 [PubMed 9165341]
 55. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 56. Inder WJ, Meyer C, Hunt PJ. Management of hypertension and heart failure in patients with Addison's disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2015;82(6):789-792. doi:10.1111/cen.12592 [PubMed 25138826]
 57. Jackson EK. Drugs affecting renal excretory function. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC, eds. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. McGraw Hill; 2018: chap. 25.
 58. James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311(5):507-520. [PubMed 24352797]
 59. James J, Sammour YM, Virata AR, Nordin TA, Dumic I. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) syndrome secondary to furosemide: Case report and review of literature. Am J Case Rep. 2018;19:163-170. doi:10.12659/ajcr.907464 [PubMed 29440628]
 60. Jennings M, Shortland JR, Maddocks JL. Interstitial nephritis associated with frusemide. J R Soc Med. 1986;79(4):239-240. doi:10.1177/014107688607900416 [PubMed 3701771]
 61. Johnson KK, Green DL, Rife JP, Limon L. Sulfonamide cross-reactivity: fact or fiction? [published correction appears in Ann Pharmacother. 2005;39(7-8):1373]. Ann Pharmacother. 2005;39(2):290-301. [PubMed 15644481]
 62. Juang P, Page RL 2nd, Zolty R. A successful rapid desensitization protocol in a loop diuretic allergic patient. J Card Fail. 2005;11(6):481. doi:10.1016/j.cardfail.2005.03.005 [PubMed 16105640]
 63. Juang P, Page RL 2nd, Zolty R. Probable loop diuretic-induced pancreatitis in a sulfonamide-allergic patient. Ann Pharmacother. 2006;40(1):128-134. doi:10.1345/aph.1G314 [PubMed 16352777]
 64. Kaojarern S, Day B, Brater DC. The time course of delivery of furosemide into urine: an independent determinant of overall response. Kidney Int. 1982;22(1):69-74. doi:10.1038/ki.1982.134 [PubMed 7120755]
 65. Khan DA, Knowles SR, Shear NH. Sulfonamide hypersensitivity: Fact and fiction. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(7):2116-2123. doi:10.1016/j.jaip.2019.05.034 [PubMed 31495421]
 66. Lasix (furosemide) [prescribing information]. Bridgewater, NJ: Sanofi-Aventis US; August 2018.
 67. Lasix Oral Solution (furosemide) [product monograph]. Laval, Quebec, Canada: Sanofi-Aventis Canada Inc; September 2022.
 68. Lasix Special (furosemide) [product monograph]. Laval, Quebec, Canada: Sanofi-Aventis Canada Inc; October 2022.
 69. Leclerc S, Laurin LP, Lafrance JP, et al. Pharmacodynamics of 250 mg and 500 mg oral furosemide in peritoneal dialysis. Int J Clin Pharmacol Ther. 2019;57(12):603-606. doi:10.5414/CP203594 [PubMed 31657712]
 70. Lee BS, Byun SY, Chung ML, et al. Effect of furosemide on ductal closure and renal function in indomethacin-treated preterm infants during the early neonatal period. Neonatology. 2010;98(2):191-199. [PubMed 20234144]
 71. Lee JJ, Downham TF 2nd. Furosemide-induced bullous pemphigoid: case report and review of literature. J Drugs Dermatol. 2006;5(6):562-564 [PubMed 16774111]
 72. Levi TM, Rocha MS, Almeida DN, et al. Furosemide is associated with acute kidney injury in critically ill patients. Braz J Med Biol Res. 2012;45(9):827-833. doi:10.1590/s0100-879x2012007500093 [PubMed 22641414]
 73. Liu C, Yan S, Wang Y, et al. Drug-induced hospital-acquired acute kidney injury in China: a multicenter cross-sectional survey. Kidney Dis (Basel). 2021;7(2):143-155. doi:10.1159/000510455 [PubMed 33824870]
 74. Lopes Perdigao J, Lewey J, Hirshberg A, et al. Furosemide for accelerated recovery of blood pressure postpartum in women with a hypertensive disorder of pregnancy: a randomized controlled trial. Hypertension. 2021;77(5):1517-1524. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16133 [PubMed 33550824]
 75. Luciani GB, Nichani S, Chang AC, et al. Continuous Versus Intermittent Furosemide Infusion in Critically Ill Infants After Open Heart Operations. Ann Thorac Surg. 1997;64(4):1133-1139. [PubMed 9354540]
 76. Ma BJ. Hyperacute leucopenia associated with furosemide. BMJ Case Rep. 2017;2017:bcr2016218776. doi:10.1136/bcr-2016-218776 [PubMed 29167185]
 77. Maddox NI, Futral D, Boudreau FT. Serologic investigation of fatal hemolytic anemia associated with a multiple drug history and Rh-like autoantibody. Immunohematology. 1992;8(3):70-76. [PubMed 15946061]
 78. Malha L, Mann SJ. Loop diuretics in the treatment of hypertension. Curr Hypertens Rep. 2016;18(4):27. doi:10.1007/s11906-016-0636-7 [PubMed 26951244]
 79. Malhamé I, Dong S, Syeda A, et al. The use of loop diuretics in the context of hypertensive disorders of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2023;41(1):17-26. doi:10.1097/HJH.0000000000003310 [PubMed 36453652]
 80. Martin U, Winney RJ, Prescott LF. Furosemide disposition in patients on CAPD. Eur J Clin Pharmacol. 1995;48(5):385-390. doi:10.1007/BF00194955 [PubMed 8641327]
 81. Meena J, Bagga A. Current perspectives in management of edema in nephrotic syndrome. Indian J Pediatr. 2020;87(8):633-640. doi:10.1007/s12098-020-03252-9 [PubMed 32232733]
 82. Miller JL, Thomas AN, Johnson PN. Use of continuous-infusion loop diuretics in critically ill children. Pharmacotherapy. 2014;34(8):858-867. doi:10.1002/phar.1443 [PubMed 24897942]
 83. Mirochnick MH, Miceli JJ, Kramer PA, et al. Furosemide pharmacokinetics in very low birth weight infants. J Pediatr. 1988;112(4):653-657. [PubMed 3351693]
 84. Moore DE. Drug-induced cutaneous photosensitivity: incidence, mechanism, prevention and management. Drug Saf. 2002;25(5):345-372. doi:10.2165/00002018-200225050-00004 [PubMed 12020173]
 85. Murray MD, Haag KM, Black PK, Hall SD, Brater DC. Variable furosemide absorption and poor predictability of response in elderly patients. Pharmacotherapy. 1997;17(1):98-106. [PubMed 9017769]
 86. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics. 2004;114(2)(suppl):555-576. [PubMed 15286277]
 87. National Clinical Guideline Centre (NICE). Drug allergy. Diagnosis and management of drug allergy in adults, children and young people. September 2014: Clinical guideline 183.
 88. Noce R, Paredes BE, Pichler WJ, Krähenbühl S. Acute generalized exanthematic pustulosis (AGEP) in a patient treated with furosemide. Am J Med Sci. 2000;320(5):331-333. doi:10.1097/00000441-200011000-00006 [PubMed 11093686]
 89. Ochoa PS, Fisher T. A 7-year case of furosemide-induced immune thrombocytopenia. Pharmacotherapy. 2013;33(7):e162-e165. doi:10.1002/phar.1279 [PubMed 23625769]
 90. Oh SW, Han SY. Loop diuretics in clinical practice. Electrolyte Blood Press. 2015;13(1):17-21. doi:10.5049/EBP.2015.13.1.17 [PubMed 26240596]
 91. Okazaki K, Fukuoka N, Kuboi T, et al. Furosemide clearance in very preterm neonates early in life: a pilot study using scavenged samples. Pediatr Int. 2022;64(1):e14735. doi:10.1111/ped.14735 [PubMed 33848384]
 92. O'Mahony D, Cherubini A, Guiteras AR, et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 3. Eur Geriatr Med. 2023;14(4):625-632. doi:10.1007/s41999-023-00777-y [PubMed 37256475]
 93. Palmer BF. Metabolic complications associated with use of diuretics. Semin Nephrol. 2011;31(6):542-552. doi:10.1016/j.semnephrol.2011.09.009 [PubMed 22099511]
 94. Peterson RG, Simmons MA, Rumack BH, Levine RL, Brooks JG. Pharmacology of furosemide in the premature newborn infant. J Pediatr. 1980;97(1):139-143. doi:10.1016/s0022-3476(80)80154-5 [PubMed 7381633]
 95. Refer to manufacturer’s labeling.
 96. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018;39(34):3165-3241. doi:10.1093/eurheartj/ehy340 [PubMed 30165544]
 97. Rifkin SI, de Quesada AM, Pickering MJ, Shires DL Jr. Deafness associated with oral furosemide. South Med J. 1978;71(1):86-88. doi:10.1097/00007611-197801000-00029 [PubMed 622611]
 98. Riva E, Farina P, Tognoni G, Bottino S, Orrico C, Pardi G. Pharmacokinetics of furosemide in gestosis of pregnancy. Eur J Clin Pharmacol. 1978;14(5):361-366. [PubMed 729629]
 99. Rosanno JW. Heart failure. In: Kliegman RM, St. Geme J, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Saunders Elsevier; 2020:chap. 469.
 100. Rose BD. Diuretics. Kidney Int. 1991;39(2):336-352. [PubMed 2002648]
 101. Ross BS, Pollak A, Oh W. The pharmacologic effects of furosemide therapy in the low-birth-weight infant. J Pediatr. 1978;92(1):149-152. doi:10.1016/s0022-3476(78)80098-5 [PubMed 22591]
 102. Runyon BA. Ascites in adults with cirrhosis: Initial therapy. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 7, 2020.
 103. Runyon BA; American Association for the Study of Liver Diseases. Introduction to the revised American Association for the Study of Liver Diseases practice guideline management of adult patients with ascites due to cirrhosis 2012. Hepatology. 2013;57(4):1651-1653. doi:10.1002/hep.26359 [PubMed 23463403]
 104. Rybak LP. Pathophysiology of furosemide ototoxicity. J Otolaryngol. 1982;11(2):127-133. [PubMed 7042998]
 105. Rybak LP. Ototoxicity of loop diuretics. Otolaryngol Clin North Am. 1993;26(5):829-844. [PubMed 8233492]
 106. Schoemaker RC, van der Vorst MMJ, van Heel IR, Cohen AF, Burggraaf J; Pediatric Pharmacology Network. Development of an optimal furosemide infusion strategy in infants with modeling and simulation. Clin Pharmacol Ther. 2002;72(4):383-390. [PubMed 12386640]
 107. Sica DA, Carter B, Cushman W, Hamm L. Thiazide and loop diuretics. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011;13(9):639-643. doi:10.1111/j.1751-7176.2011.00512.x [PubMed 21896142]
 108. Singh NC, Kissoon N, al Mofada S, Bennett M, Bohn DJ. Comparison of continuous versus intermittent furosemide administration in postoperative pediatric cardiac patients. Crit Care Med. 1992;20(1):17-21. [PubMed 1729038]
 109. Skeith L, Yamashita C, Mehta S, Farquhar D, Kim RB. Sildenafil and furosemide associated ototoxicity: consideration of drug-drug interactions, synergy, and broader clinical relevance. J Popul Ther Clin Pharmacol. 2013;20(2):e128-e131. [PubMed 23756362]
 110. Sladden D, Mizzi S, Casha AR, Manché A. Furosemide-induced eruption of haemorrhagic bullae on the fingers. Br J Hosp Med (Lond). 2016;77(7):428-429. doi:10.12968/hmed.2016.77.7.428 [PubMed 27388387]
 111. Slatore CG, Tilles SA. Sulfonamide hypersensitivity. Immunol Allergy Clin North Am. 2004;24(3):477-490. [PubMed 15242722]
 112. Steinhorn RH, Davis JM. Bronchopulmonary dysplasia. In: Boardman J, Groves A, Ramasethu J, eds. Avery & MacDonald's Neonatology. 8th ed. LWW; 2021:chap. 29.
 113. Sterns RH. General principles of the treatment of edema in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed January 12, 2022.
 114. Teva-Furosemide tablets [product monograph]. Toronto, Ontario, Canada: Teva Canada Limited; March 2020.
 115. Thompson EJ, Greenberg RG, Kumar K, et al. Association between furosemide exposure and patent ductus arteriosus in hospitalized infants of very low birth weight. J Pediatr. 2018;199:231-236. [PubMed 29752171]
 116. Tornero P, De Barrio M, Baeza ML, Herrero T. Cross-reactivity among p-amino group compounds in sulfonamide fixed drug eruption: diagnostic value of patch testing. Contact Dermatitis. 2004;51(2):57-62. [PubMed 15373844]
 117. van der Vorst MM, Kist JE, van der Heijden AJ, Burggraaf J. Diuretics in pediatrics : current knowledge and future prospects. Paediatr Drugs. 2006;8(4):245-264. [PubMed 16898855]
 118. van der Vorst MM, Ruys-Dudok van Heel I, Kist-van Holthe JE, et al. Continuous intravenous furosemide in haemodynamically unstable children after cardiac surgery. Intensive Care Med. 2001;27(4):711-715. [PubMed 11398698]
 119. Vargo DL, Kramer WG, Black PK, Smith WB, Serpas T, Brater DC. Bioavailability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of torsemide and furosemide in patients with congestive heart failure. Clin Pharmacol Ther. 1995;57(6):601-609. doi:10.1016/0009-9236(95)90222-8 [PubMed 7781259]
 120. Veena P, Perivela L, Raghavan SS. Furosemide in postpartum management of severe preeclampsia: a randomized controlled trial. Hypertens Pregnancy. 2017;36(1):84-89. doi:10.1080/10641955.2016.1239735 [PubMed 27835048]
 121. Velat I, Busic Z, Paic MJ, Culic V. Furosemide and spironolactone doses and hyponatremia in patients with heart failure. BMC Pharmacol Toxicol. 2020;21:57. https://doi.org/10.1186/s40360-020-00431-4
 122. Vermont Oxford Network (VON). Neonatal drug concentrations. https://public.vtoxford.org/wp-content/uploads/2022/11/Neonatal-Drug-Concentrations-Updated-November-2022.pdf. Updated November 2022. Accessed August 15, 2023.
 123. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community: a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014;16(1):14-26. doi:10.1111/jch.12237 [PubMed 24341872]
 124. Wells TG. The pharmacology and therapeutics of diuretics in the pediatric patient. Pediatr Clin North Am. 1990;37(2):463-504. [PubMed 2184406]
 125. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published online ahead of print on November 13, 2017.]. Hypertension. 2017. doi:10.1161/HYP.0000000000000065 [PubMed 29133356]
 126. World Health Organization (WHO). Breastfeeding and maternal medication, recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs. 2002. https://apps.who.int/iris/handle/10665/62435
 127. Wright AA, Vesta KS, Stark JE, Smith WJ. Stevens-Johnson syndrome associated with furosemide: a case report. J Pharm Pract. 2010;23(4):367-370. doi:10.1177/0897190010362260 [PubMed 21507837]
 128. Wu X, Zhang W, Ren H, Chen X, Xie J, Chen N. Diuretics associated acute kidney injury: clinical and pathological analysis. Ren Fail. 2014;36(7):1051-1015. doi:10.3109/0886022X.2014.917560 [PubMed 24940940]
 129. Wulf NR, Matuszewski KA. Sulfonamide cross-reactivity: is there evidence to support broad cross-allergenicity? Am J Health Syst Pharm. 2013;70(17):1483-1494. doi:10.2146/ajhp120291 [PubMed 23943179]
 130. Zar T, Graeber C, Perazella MA. Recognition, treatment, and prevention of propylene glycol toxicity. Semin Dial. 2007;20(3):217-219. [PubMed 17555487]
 131. Ziegler O, Sirveaux MA, Brunaud L, Reibel N, Quilliot D. Medical follow up after bariatric surgery: nutritional and drug issues. General recommendations for the prevention and treatment of nutritional deficiencies. Diabetes Metab. 2009;35(6, pt 2):544-557. doi:10.1016/S1262-3636(09)73464-0. [PubMed 20152742]
 132. Zugerman C, La Voo EJ. Erythema multiforme caused by oral furosemide. Arch Dermatol. 1980;116(5):518-519. [PubMed 7377783]
Topic 8482 Version 726.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟