ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Hydralazine: Drug information

Hydralazine: Drug information
2024© UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All Rights Reserved.
For additional information see "Hydralazine: Patient drug information" and "Hydralazine: Pediatric drug information"

For abbreviations, symbols, and age group definitions show table
Brand Names: Canada
 • APO-HydrALAZINE;
 • Apresoline;
 • JAMP-HydrALAZINE;
 • MINT-HydrALAZINE
Pharmacologic Category
 • Antihypertensive;
 • Vasodilator
Dosing: Adult
Heart failure with reduced ejection fraction

Heart failure with reduced ejection fraction (off-label use):

Note: Alternative therapy for patients with persistent NYHA class III or IV heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) who cannot tolerate an angiotensin II receptor-neprilysin inhibitor, angiotensin-converting enzyme inhibitor, or angiotensin II receptor blocker or additional therapy in patients who have residual hypertension despite an optimal medical regimen for HFrEF (Ref).

Oral: Initial: 25 mg 3 times daily in combination with isosorbide dinitrate; titrate dose as tolerated every ≥1 to 2 weeks; target dose: 75 or 100 mg 3 times daily (Ref).

Hypertension, chronic

Hypertension, chronic (alternative agent):

Note: Not recommended for initial management but may be considered as additional therapy for resistant hypertension in patients who do not respond adequately to combination therapy with preferred agents. Consider combining with a beta-blocker and/or diuretic because hydralazine is associated with reflex tachycardia and fluid retention (Ref). For severe asymptomatic hypertension, may consider short-term use for BP lowering (eg, over hours) if there is concern that severe BP elevation will precipitate an acute cardiovascular event, such as in patients with known aortic or intracranial aneurysms. Some experts recommend captopril or clonidine, and hydralazine is considered an alternative agent in this situation (Ref).

Oral: Initial: 10 mg 4 times daily for 2 to 4 days, then 25 mg 4 times daily for the remainder of the week followed by titration based on response to 50 mg 4 times daily (Ref); usual dosage range: 100 to 200 mg/day in divided doses (Ref). Maximum dose: 300 mg/day in divided doses (manufacturer's labeling); however, doses >200 mg/day are generally avoided due to increased risk of lupus-like reaction (Ref). Patients with severe asymptomatic hypertension and no signs of acute end organ damage should be evaluated for medication adjustment within 1 week (Ref).

Hypertensive emergency

Hypertensive emergency (alternative agent):

Note: For severe elevation in blood pressure associated with new or worsening target-organ damage. Hydralazine is generally not recommended due to unpredictable and prolonged antihypertensive effects (Ref):

IM, IV: 10 to 20 mg every 4 to 6 hours as needed; may increase dose to a maximum of 40 mg/dose if necessary; some experts recommend a maximum of 20 mg/dose. Consider combining with a beta-blocker since hydralazine is associated with reflex tachycardia (Ref).

Hypertensive emergency in pregnancy or postpartum

Hypertensive emergency in pregnancy or postpartum (including acute-onset severe hypertension in preeclampsia/eclampsia) (off-label use):

Note: For acute-onset, severe, persistent hypertension (eg, systolic BP ≥160 mm Hg or diastolic BP ≥110 mm Hg) (Ref).

IV: Initial: 5 or 10 mg; repeat with 5 to 10 mg doses every 20 to 40 minutes if BP continues to exceed thresholds (Ref). If systolic BP or diastolic BP remains above threshold after a total cumulative dose of 20 to 30 mg or if heart rate exceeds 100 beats per minute, another agent should be used (Ref).

Perioperative hypertension

Perioperative hypertension (alternative agent):

Note: For patients with chronic hypertension prior to surgery, restart oral therapies as soon as appropriate once hemodynamically stable. The antihypertensive effects of hydralazine are less predictable than other parenteral antihypertensives and can cause reflex tachycardia. Some experts suggest doses in the low end of the dosing range (Ref).

IV: 5 to 20 mg every 4 to 6 hours as needed (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Note: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling. Limited data suggest concentrations of hydralazine and/or its metabolites are increased in patients with CrCl <50 mL/minute; however, results vary and there is no evidence of increased adverse effects (Ref).

Altered kidney function (Aronoff 2007; expert opinion derived from Levin 2010):

GFR ≥10 mL/minute: IM, IV, Oral: No dosage adjustment necessary.

GFR <10 mL/minute:

IM, IV: No dosage adjustment necessary when used short term; use with caution (Ref).

Oral: Administer usual dose every 8 to 12 hours (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Unlikely to be significantly dialyzed (Ref).

IM, IV: No dosage adjustment necessary when used short term; use with caution (Ref).

Oral: Administer usual dose every 8 to 12 hours (Ref). Avoid administering predialysis in patients who are prone to intra-dialytic hypotension (Ref).

Peritoneal dialysis: Unlikely to be significantly dialyzed (Ref).

IM, IV: No dosage adjustment necessary when used short term; use with caution (Ref).

Oral: Administer usual dose every 8 to 12 hours (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; however, hydralazine undergoes extensive hepatic metabolism.

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Hydralazine: Pediatric drug information")

Dosage guidance:

Dosing: Individualize dose; titrate to patient response.

Heart failure, afterload reduction

Heart failure, afterload reduction: Limited data available (Ref): Note: May cause reflex tachycardia; use in combination with beta-blocker therapy has been suggested (Ref).

IV:

Infants: 0.1 to 0.5 mg/kg/dose every 6 to 8 hours; maximum dose: 2 mg/kg/dose.

Children and Adolescents: 0.15 to 0.2 mg/kg/dose every 4 to 6 hours; maximum dose: 20 mg/dose.

Oral: Infants, Children, and Adolescents: 0.75 to 3 mg/kg/day divided every 6 to 12 hours; maximum daily dose: 7 mg/kg/day or 200 mg/day, whichever is less.

Hypertension, chronic

Hypertension, chronic: Children and Adolescents: Oral: Initial: 0.75 mg/kg/day in 2 to 4 divided doses; maximum initial adult dose: 10 mg/dose; may increase gradually over 3 to 4 weeks; maximum daily dose: 7.5 mg/kg/day not to exceed 200 mg/day (Ref).

Hypertension, acute severe

Hypertension, acute severe : Note: Oral therapy should be used in patients with less severe symptoms; IV and IM therapy should be reserved for use in patients with life-threatening symptoms (Ref): Infants, Children, and Adolescents:

Oral: 0.25 mg/kg/dose every 6 to 8 hours as needed; maximum dose: 25 mg/dose (Ref).

IM, IV: Initial: 0.1 to 0.2 mg/kg/dose every 4 to 6 hours, titrate as needed; usual dosage range: 0.2 to 0.6 mg/kg/dose every 4 to 6 hours; maximum dose: 20 mg/dose (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Infants, Children, and Adolescents: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; however, the following adjustments have been recommended (Ref). Note: Renally adjusted dose recommendations are based on doses: Oral: 0.75 to 1 mg/kg/day divided every 6 to 12 hours; maximum daily dose: 200 mg/day; IV: 0.1 to 0.2 mg/kg/dose every 6 hours; maximum dose: 20 mg/dose.

GFR >50 mL/minute/1.73 m2: No adjustment necessary.

GFR 10 to 50 mL/minute/1.73 m2: Administer every 8 hours.

GFR <10 mL/minute/1.73 m2: Administer every 12 to 24 hours.

Intermittent hemodialysis: Administer every 12 to 24 hours.

Peritoneal dialysis (PD): Administer every 12 to 24 hours.

Continuous renal replacement therapy (CRRT): Administer every 8 hours.

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; however, hydralazine undergoes extensive hepatic metabolism.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Lupus-like syndrome

Hydralazine-induced lupus-like syndrome (HILS) has occurred in up to 10% of patients on doses ≥200 mg for ≥3 months (Ref) and is reversible upon discontinuation. HILS commonly results in nonadherence or discontinuation and may lead to multi-organ involvement (pericarditis, hepatosplenomegaly); severe malaise/myalgias; acute joint pain and swelling; blood dyscrasias (leukopenia, thrombocytopenia); and positive serologies (antinuclear antibodies, antihistone antibodies, elevated erythrocyte sedimentation rate) (Ref).

Mechanism: Exact mechanism is unknown; may occur via IL-10 suppression at higher doses of hydralazine (Ref).

Onset: Delayed; onset reported after at least 3 months of therapy. However, this may vary based on dosing regimen (Ref). Duration of therapy in case reports varies from 1 to 24 months (Ref).

Risk factors:

• Females (Ref)

• White race (Ref)

• Slow hepatic acetylation (Ref)

• Doses ≥200 mg per day (Ref)

• Cumulative dose >100 g (Ref)

• Treatment for at least 3 months (Ref)

• Human leukocyte antigen DR4 genotype (Ref)

• Family history of autoimmune disease (Ref)

• History of thyroid disease (Ref)

• Null gene for C4 (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

Frequency not defined:

Cardiovascular: Acute myocardial infarction, angina pectoris, edema (Cohn 2011), flushing, hypotension, myocardial stimulation, palpitations, paradoxical response to antihypertensive, tachycardia (Cohn 2011; Kandler 2011; Weingarten 2018)

Dermatologic: Pruritus, skin rash (including eczema) (Thestrup-Pederson 1987), urticaria (Thestrup-Pederson 1987)

Gastrointestinal: Anorexia (Paykel 1982), constipation, diarrhea (Paykel 1982), nausea (Paykel 1982), paralytic ileus, vomiting (Paykel 1982)

Genitourinary: Difficulty in micturition

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis (Andrès 2017), eosinophilia, leukopenia, lymphadenopathy, purpuric disease, splenomegaly

Hepatic: Hepatitis (Amjad 2018)

Nervous system: Chills, dizziness, headache (Cohn 2011; Paykel 1982), peripheral neuropathy (Raskin 1965; Tsujimoto 1980), psychotic reaction (including anxiety, depression, disorientation, euphoria, hypomania, nervousness) (Paykel 1982)

Neuromuscular & skeletal: Arthralgia, muscle cramps, tremor

Ophthalmic: Conjunctivitis, lacrimation

Respiratory: Dyspnea, nasal congestion

Miscellaneous: Fever (Paykel 1982)

Postmarketing:

Cardiovascular: Vasculitis (Pendergraft 2014; Suneja 2014; Zuckerman 2018)

Dermatologic: Toxic epidermal necrolysis (Chan 2014)

Hematologic & oncologic: Hemolytic anemia (Kandler 2011)

Hepatic: Hepatotoxicity (Harati 2016; Sharma 2018)

Nervous system: Fatigue (Paykel 1982), malaise (Paykel 1982)

Neuromuscular & skeletal: Lupus-like syndrome (common: ≥10% in doses ≥200 mg for ≥3 months [Iyer 2017]; multi-organ involvement [eg, pericarditis, hepatosplenomegaly], severe malaise/myalgias, acute joint pain and swelling, blood dyscrasias [eg, leukopenia, thrombocytopenia], positive serologies [eg, antinuclear antibodies, antihistone antibodies, elevated erythrocyte sedimentation rate] [Handler 2012], and lupus erythematous-like rash [Thestrup-Pederson 1987])

Renal: Glomerulonephritis (Bjorck 1985; Suneja 2014)

Contraindications

Hypersensitivity to hydralazine or any component of the formulation; coronary artery disease; mitral valve rheumatic heart disease

Canadian labeling: Additional contraindications (not in US labeling): Idiopathic systemic lupus erythematosus and related diseases; severe tachycardia and heart failure (HF) with high cardiac output (eg, in thyrotoxicosis); myocardial insufficiency due to mechanical obstruction (eg, aortic or mitral stenosis, constrictive pericarditis); isolated right ventricular HF due to pulmonary hypertension; acute dissecting aneurysm of the aorta; porphyria (injection only)

Warnings/Precautions

Disease-related concerns:

• Cardiovascular disease: Use is contraindicated in patients with coronary artery disease (CAD). Use with caution in patients with cerebral vascular accidents and suspected CAD; myocardial stimulation produced by hydralazine can cause anginal attacks and electrocardiogram (ECG) changes of myocardial ischemia; has been implicated in the production of myocardial infarction. According to the American Heart Association/American College of Cardiology/American Society of Hypertension 2015 scientific statement for the treatment of hypertension in patients with CAD, hydralazine (without a concomitant nitrate [eg, isosorbide dinitrate]) should be avoided for the treatment of hypertension in patients with heart failure (with reduced ejection fraction) of ischemic origin (AHA/ACC/ASH [Rosendorff 2015]).

• Kidney impairment: Use with caution in patients with advanced kidney impairment; dosage adjustment recommended.

• Mitral valvular disease: Use with caution in patients with mitral valvular disease; may increase pulmonary artery pressure in these patients. Use is contraindicated in patients with mitral valve rheumatic heart disease.

Dosage form specific issues:

• Propylene glycol: Some dosage forms may contain propylene glycol; large amounts are potentially toxic and have been associated with hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP 1997; Zar 2007).

• Tartrazine sensitivity: May contain tartrazine, which may cause allergic-type reactions (including bronchial asthma) in certain susceptible individuals. Although the overall incidence of tartrazine sensitivity in the general population is low, it is frequently seen in patients who are also hypersensitive to aspirin.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Some dosage forms may contain propylene glycol; in neonates, large amounts of propylene glycol delivered orally, intravenously (eg, >3,000 mg/day), or topically have been associated with potentially fatal toxicities which can include metabolic acidosis, seizures, renal failure, and CNS depression; toxicities have also been reported in children and adults including hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP 1997; Shehab 2009).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Solution, Injection, as hydrochloride:

Generic: 20 mg/mL (1 mL)

Tablet, Oral, as hydrochloride:

Generic: 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Solution (hydrALAZINE HCl Injection)

20 mg/mL (per mL): $4.20 - $18.00

Tablets (hydrALAZINE HCl Oral)

10 mg (per each): $0.33 - $0.41

25 mg (per each): $0.07 - $0.51

50 mg (per each): $0.08 - $0.56

100 mg (per each): $0.09 - $1.01

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Solution, Injection, as hydrochloride:

Apresoline: 20 mg/mL (1 mL)

Generic: 20 mg/mL (1 mL)

Tablet, Oral, as hydrochloride:

Generic: 10 mg, 25 mg, 50 mg

Administration: Adult

Oral: Administer without regard to meals. However, food enhances bioavailability; administer consistently with regard to meals.

Injection: Response may be delayed and unpredictable in some patients; titrate cautiously to response.

IM: Administer undiluted as IM injection.

IV: Administer undiluted as slow IV push.

Administration: Pediatric

Oral: May administer without regard to meals. However, food enhances bioavailability; administer consistently with regard to meals.

Parenteral:

IM: Administer undiluted as IM injection.

IV: Administer undiluted (20 mg/mL) as slow IV push over 1 to 2 minutes (Ref) maximum rate: 5 mg/minute (Ref).

Use: Labeled Indications

Hypertension: Management of moderate to severe hypertension. Note: Not recommended for the initial treatment of hypertension (ACC/AHA [Whelton 2018]).

Use: Off-Label: Adult

Heart failure with reduced ejection fraction; Hypertensive emergency in pregnancy or postpartum (including acute-onset severe hypertension in preeclampsia/eclampsia)

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

HydrALAZINE may be confused with hydroCHLOROthiazide, HYDROmorphone, hydrOXYzine

Older Adult: High-Risk Medication:

Hydralazine is identified in the Screening Tool of Older Person's Prescriptions (STOPP) criteria as a potentially inappropriate medication in older adults (≥65 years of age) with recurrent falls with postural hypotension or severe symptomatic aortic stenosis (O’Mahony 2023).

Metabolism/Transport Effects

None known.

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Alfuzosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Amifostine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Amifostine. Management: When used at chemotherapy doses, hold blood pressure lowering medications for 24 hours before amifostine administration. If blood pressure lowering therapy cannot be held, do not administer amifostine. Use caution with radiotherapy doses of amifostine. Risk D: Consider therapy modification

Amphetamines: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]): Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]). Risk C: Monitor therapy

Arginine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Barbiturates: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Benperidol: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Brigatinib: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Brigatinib may enhance the bradycardic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Brimonidine (Topical): May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Bromperidol: May diminish the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Bromperidol. Risk X: Avoid combination

Dapoxetine: May enhance the orthostatic hypotensive effect of HydrALAZINE. Risk C: Monitor therapy

Dexmethylphenidate: May diminish the therapeutic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Diazoxide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

DULoxetine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of DULoxetine. Risk C: Monitor therapy

Flunarizine: May enhance the therapeutic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Herbal Products with Blood Pressure Increasing Effects: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Herbal Products with Blood Pressure Lowering Effects: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Hypotension-Associated Agents: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Hypotension-Associated Agents. Risk C: Monitor therapy

Iloperidone: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Indoramin: May enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Isocarboxazid: May enhance the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk X: Avoid combination

Levodopa-Foslevodopa: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Levodopa-Foslevodopa. Risk C: Monitor therapy

Loop Diuretics: May enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Lormetazepam: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Methylphenidate: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Molsidomine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Naftopidil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicergoline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicorandil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nitroprusside: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Nitroprusside. Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents: May diminish the antihypertensive effect of HydrALAZINE. Risk C: Monitor therapy

Obinutuzumab: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Management: Consider temporarily withholding blood pressure lowering medications beginning 12 hours prior to obinutuzumab infusion and continuing until 1 hour after the end of the infusion. Risk D: Consider therapy modification

Pentoxifylline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Pholcodine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Pholcodine. Risk C: Monitor therapy

Phosphodiesterase 5 Inhibitors: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Prazosin: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Prazosin. Risk C: Monitor therapy

Prostacyclin Analogues: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Quinagolide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Silodosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Terazosin: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Terazosin. Risk C: Monitor therapy

Urapidil: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Urapidil. Risk C: Monitor therapy

Food Interactions

Food enhances bioavailability of hydralazine. Management: Administer without regard to food, but keep consistent.

Reproductive Considerations

Medications considered acceptable for the treatment of chronic hypertension during pregnancy may generally be used in patients trying to conceive. Patients planning to become pregnant may continue taking oral hydralazine for the treatment of chronic hypertension when effective (ACC/AHA [Whelton 2018]; NICE 2019; SOGC [Magee 2022]).

Pregnancy Considerations

Hydralazine crosses the placenta (Lamont 1986; Liedholm 1982).

High and frequent doses of IV hydralazine are associated with adverse events, such as maternal hypotension and fetal tachycardia, compared to other agents (ACOG 2019; ESC [Cífková 2020]; SOGC [Magee 2022]).

Chronic maternal hypertension is associated with adverse events in the fetus/infant. Chronic maternal hypertension may increase the risk of birth defects, low birth weight, premature delivery, stillbirth, and neonatal death. Actual fetal/neonatal risks may be related to the duration and severity of maternal hypertension. Untreated chronic hypertension may also increase the risks of adverse maternal outcomes, including gestational diabetes, preeclampsia, delivery complications, stroke, and myocardial infarction (ACOG 2019).

Due to pregnancy-induced physiologic changes and maternal acetylator status (NAT2 genotype), some pharmacokinetic properties of oral hydralazine may be altered. Larger studies are needed to evaluate if or how these changes influence safety or efficacy during pregnancy (Han 2019).

Patients with preexisting hypertension may continue their medication during pregnancy unless contraindications exist (ESC [Regitz-Zagrosek 2018]). When treatment of hypertension is initiated during pregnancy, agents other than oral hydralazine may be preferred (ACOG 2019; ESC [Regitz-Zagrosek 2018]); oral hydralazine is considered an alternative option due to possible side effects (SOGC [Magee 2022]).

IV hydralazine is recommended for use in the management of acute onset, severe hypertension (systolic BP ≥160 mm Hg or diastolic BP ≥110 mm Hg) with preeclampsia or eclampsia in pregnant and postpartum patients (ACOG 2020; ESC [Cífková 2020]; SOGC [Magee 2022]).

Breastfeeding Considerations

Hydralazine is present in breast milk.

Data related to the presence of hydralazine in breast milk are available from a patient receiving oral hydralazine 50 mg 3 times a day, initiated prior to delivery. Hydralazine and metabolites were present in breast milk sampled 30 minutes after a midday dose at 8 weeks postpartum (Liedholm 1982). In a study of 4 breastfeeding women, breast milk concentrations of hydralazine were approximately one-half of maternal serum concentrations. Hydralazine was detected in the serum of their breastfeeding infants at a concentration 10 times smaller than concentrations found in a hypertensive infant being treated therapeutically with hydralazine (Lamont 1986).

The manufacturer recommends that caution be used if administered to patients who are breastfeeding. Hydralazine is considered compatible with breastfeeding; however, sufficient data are not available following long-term use (WHO 2002).

Monitoring Parameters

Blood pressure; heart rate; complete blood cell count (CBC); antinuclear antibody (ANA) titer.

Mechanism of Action

Direct vasodilation of arterioles (with little effect on veins) with decreased systemic resistance. Although exact mechanism unknown, arterial vasodilation may occur via inhibition of calcium release from the sarcoplasmic reticulum and inhibition of myosin phosphorylation in arterial smooth muscle cells (McComb 2016).

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Onset of action: IV: 10 to 80 minutes

Duration: IM, IV: Up to 12 hours (Marik 2007); Note: Duration may vary depending on acetylator status of patient. Hypotension due to hydralazine may last longer even though the circulating half-life is much shorter (Marik 2007; O’Malley 1975).

Absorption: Oral: Rapidly absorbed

Protein binding: 87%

Metabolism: Hepatically acetylated; extensive first-pass effect (oral)

Bioavailability: ~22% to 69% depending on acetylator status (increased in slow acetylators and decreased in rapid acetylators) (Ludden1982); increased with food

Half-life elimination: 3 to 7 hours

Time to peak, plasma: Oral: 1 to 2 hours

Excretion: Urine (as metabolites)

Pharmacokinetics: Additional Considerations (Adult Data Unless Noted)

Slow acetylators: Patients will generally have higher plasma levels of hydralazine and require lower doses to maintain control of BP.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Apo hydralazine | Apo-hydralazine | Apresolin;
 • (AR) Argentina: Hidral | Hydrapres;
 • (AU) Australia: Alphapress | Apresoline;
 • (BD) Bangladesh: Apresoline;
 • (BR) Brazil: Apresolina;
 • (CL) Chile: Hidralazina clorhidrato | Hidralazina Clorhidrato L.CH;
 • (CN) China: Hdralzine hydrochloride;
 • (CO) Colombia: Apresolina | Hidralazina clorhidrato;
 • (DO) Dominican Republic: Apresolina | Hydrapres;
 • (EC) Ecuador: Apresolina;
 • (EG) Egypt: Ardiolazin;
 • (ES) Spain: Hydrapres;
 • (FI) Finland: Apresolin;
 • (GB) United Kingdom: Apresoline | Hydralazine | Hydralazine aps | Hydralazine berk | Hydralazine cox | Hydralazine dc | Hydralazine kent | Hydralazine sandoz;
 • (HK) Hong Kong: Apresoline;
 • (ID) Indonesia: Apresoline;
 • (IE) Ireland: Apresoline | Hydralazine;
 • (IL) Israel: Apresoline | Hydralazine;
 • (JO) Jordan: Apresoline | Barolex;
 • (JP) Japan: Apresoline | Aprezine | Apudolomin | Asozart | Deselazin | Diucholin | Hypatol | Presfall | Propectin maruishi | Propectin organon | Solezorin | Tetrasoline | Travinon;
 • (KE) Kenya: Apresoline | Hydralazine;
 • (KR) Korea, Republic of: Anprasol | Hydralazine | Samjin Hydralazine HCl;
 • (LT) Lithuania: Apressin;
 • (LV) Latvia: Apressin;
 • (MX) Mexico: Anaprezin | Apresolina | Bionobal | Boguisina | Dilatec | Dinitryl | Folteden | Hidralazina | Hidralazina Mavi | Hidralazina solara;
 • (MY) Malaysia: Apo-hydralazine | Apresoline | Hydralazine;
 • (NG) Nigeria: Ak drazine | H zin | Hydralazine | Timec hydralazine;
 • (NL) Netherlands: Apresoline | Hydralazine HCL;
 • (NO) Norway: Apresolin | Hydralazine;
 • (NZ) New Zealand: Alphapress | Apresoline | Hydralazine;
 • (PH) Philippines: Apresoline | Aprezin | Hyperzine;
 • (PK) Pakistan: Vaspro;
 • (PR) Puerto Rico: Apresoline | Hydralazine | Hydralazine HCL;
 • (PT) Portugal: Apresolina | Hidralazina;
 • (QA) Qatar: Apresoline | Hydraz;
 • (SA) Saudi Arabia: Apo-hydralazine | Apresolin | Hydralazine;
 • (SE) Sweden: Apresolin;
 • (SG) Singapore: Apo-hydralazine | Apresoline | Hydralazine | Hydrallazine;
 • (SL) Sierra Leone: H zin;
 • (TH) Thailand: Apresoline | Cesoline W | Cesoline y | Dilazin | Hilazin | Hydra | Hydralazin | Hydralazine | Sanzine;
 • (TR) Turkey: Apresolin;
 • (TW) Taiwan: Adernan | Apolin | Apresoline | Aprezin | Apulon | Aslozine | Asozart | Diazide | Hydralazine | Hylazine | Lotension | Naselin | Serpine | Solezorin | Susemide | Suyalin | Yajunlo;
 • (UG) Uganda: Hydralazine;
 • (UY) Uruguay: Apresolina | Hidral;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Apresolina;
 • (ZA) South Africa: Apresoline | Hydralazine | Hyperphen | Rolab-hydralazine | Sandoz hydralazine hcl;
 • (ZM) Zambia: Hydralazine HCL;
 • (ZW) Zimbabwe: Apo-hydralazine | Hyperphen
 1. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). ACOG Practice Bulletin No. 203: Chronic hypertension in pregnancy. Obstet Gynecol. 2019;133(1):e26-e50. [PubMed 30575676]
 3. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). ACOG Practice Bulletin No. 222: Gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol. 2020;135(6):e237-e260. doi:10.1097/AOG.0000000000003891 [PubMed 32443079]
 4. Amjad W, John G, Gulru S. Hydralazine-induced autoimmune hepatitis precipitated by the blood transfusion. Am J Ther. 2018;25(4):e514-e516. doi:10.1097/MJT.0000000000000605 [PubMed 29045246]
 5. Anderson PO, Sauberan JB. Modeling drug passage into human milk. Clin Pharmacol Ther. 2016;100(1):42-52. [PubMed 27060684]
 6. Andrès E, Mourot-Cottet R. Non-chemotherapy drug-induced neutropenia - an update. Expert Opin Drug Saf. 2017;16(11):1235-1242. doi:10.1080/14740338.2017.1376645 [PubMed 28879784]
 7. Apresoline (hydralazine) injection [product monograph]. Oakville, Ontario, Canada: SteriMax Inc; September 2022.
 8. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS, et al. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children. 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007.
 9. Artman M, Graham TP Jr. Guidelines for vasodilator therapy of congestive heart failure in infants and children. Am Heart J. 1987;113(4):994-1005. [PubMed 3031972]
 10. Artman M, Parrish MD, Boerth RC, Boucek RJ Jr, Graham TP Jr. Short-term hemodynamic effects of hydralazine in infants with complete atrioventricular canal defects. Circulation. 1984;69(5):949-954. [PubMed 6705171]
 11. ASHP. Standardize 4 Safety Initiative Compounded Oral Liquid Version 1.01. July 2017. https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/s4s/docs/s4s-ashp-oral-compound-liquids.ashx?la=en&hash=4C2E4F370B665C028981B61F6210335AD5D0D1D6.
 12. August P. Treatment of hypertension in pregnant and postpartum women. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed August 1, 2023.
 13. Beekman RH, Rocchini AP, Rosenthal A. Hemodynamic effects of hydralazine in infants with a large ventricular septal defect. Circulation. 1982;65(3):523-528. [PubMed 6459891]
 14. Begum MR, Quadir E, Begum A, Akhter S, Rahman K. Management of hypertensive emergencies of pregnancy by hydralazine bolus injection vs continuous drip--a comparative study. Medscape Womens Health. 2002;7(5):1. [PubMed 12466730]
 15. Björck S, Westberg G, Svalander C. Hydralazine-induced glomerulonephritis. Lancet. 1985;1(8425):392. doi:10.1016/s0140-6736(85)91405-9 [PubMed 2857437]
 16. Broussard D. Cardiovascular problems in the post-anesthesia care unit (PACU). Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed August 1, 2023.
 17. Chan JC, Yap DY, Yeung CK. Hydralazine-induced toxic epidermal necrolysis in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Clin Pharm Ther. 2014;39(3):322-324. doi:10.1111/jcpt.12141 [PubMed 24588409]
 18. Cífková R, Johnson MR, Kahan T, et al. Peripartum management of hypertension: a position paper of the ESC Council on Hypertension and the European Society of Hypertension. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020;6(6):384-393. doi:10.1093/ehjcvp/pvz082 [PubMed 31841131]
 19. Cohn JN, Johnson G, Ziesche S, et al. A comparison of enalapril with hydralazine-isosorbide dinitrate in the treatment of chronic congestive heart failure. N Engl J Med. 1991;325(5):303-310. [PubMed 2057035]
 20. Cohn JN, McInnes GT, Shepherd AM. Direct-acting vasodilators. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011;13(9):690-692. doi:10.1111/j.1751-7176.2011.00507.x [PubMed 21896152]
 21. Colucci WS. Secondary pharmacologic therapy in heart failure with reduced ejection fraction. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed August 1, 2023.
 22. Eichenwald EC, ed. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2017.
 23. Elliott WJ. Drugs used for the treatment of hypertensive emergencies. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed August 1, 2023.
 24. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 25. Flynn JT. Neonatal hypertension: diagnosis and management. Pediatr Nephrol. 2000;14(4):332-341. [PubMed 10775081]
 26. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2017;140(3):e20171904. [PubMed 28827377]
 27. Friedman WF, George BL. Treatment of congestive heart failure by altering loading conditions of the heart. J Pediatr. 1985;106(5):697-706. [PubMed 3923176]
 28. Georgianos PI, Agarwal R. Pharmacotherapy of hypertension in chronic dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11(11):2062-2075. doi:10.2215/CJN.00870116 [PubMed 27797886]
 29. Gupta VD. Chemical stability of hydralazine hydrochloride after reconstitution in 0.9% sodium chloride injection or 5% dextrose injection for infusion. Int J Pharm Compd. 2005;9(5):399-401. [PubMed 23925138]
 30. Han LW, Ryu RJ, Cusumano M, et al. Effect of N-acetyltransferase 2 genotype on the pharmacokinetics of hydralazine during pregnancy. J Clin Pharmacol. 2019;59(12):1678-1689.
 31. Handler J. Hydralazine-induced lupus erythematosis. J Clin Hypertens (Greenwich). 2012;14(2):133-136. doi:10.1111/j.1751-7176.2011.00573.x [PubMed 22277146]
 32. Harati H, Rahmani M, Taghizadeh S. Acute cholestatic liver injury from hydralazine intake. Am J Ther. 2016;23(5):e1211-e1214. doi:10.1097/MJT.0000000000000310 [PubMed 26291593]
 33. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on clinical practice guidelines. Circulation. 2022;145(18):e895-e1032. doi:10.1161/CIR.0000000000001063 [PubMed 35363499]
 34. Holman SK, Parris D, Meyers S, Ramirez J. Acute low-dose hydralazine-induced lupus pneumonitis. Case Rep Pulmonol. 2017;2017:2650142. doi:10.1155/2017/2650142 [PubMed 28932614]
 35. Hydralazine hydrochloride tablets [prescribing information]. Hauppauge, NY; ScieGen Pharmaceuticals, Inc; February 2021.
 36. Hydralazine hydrochloride injection [prescribing information]. Berkeley Heights, NJ: Hikma Pharmaceuticals USA Inc; December 2020.
 37. Ito S. Drug therapy for breast-feeding women. N Engl J Med. 2000;343(2):118-126. [PubMed 10891521]
 38. Iyer P, Dirweesh A, Zijoo R. Hydralazine induced lupus syndrome presenting with recurrent pericardial effusion and a negative antinuclear antibody. Case Rep Rheumatol. 2017;2017:5245904. doi:10.1155/2017/5245904 [PubMed 28194293]
 39. James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311(5):507-520. [PubMed 24352797]
 40. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, et al, "Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association," Stroke, 2013, 44(3):870-947. [PubMed 23370205]
 41. Kandler MR, Mah GT, Tejani AM, Stabler SN, Salzwedel DM. Hydralazine for essential hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11):CD004934. doi:10.1002/14651858.CD004934.pub4 [PubMed 22071816]
 42. Keasberry J, Frazier J, Isbel NM, Van Eps CL, Oliver K, Mudge DW. Hydralazine-induced anti-neutrophil cytoplasmic antibody-positive renal vasculitis presenting with a vasculitic syndrome, acute nephritis and a puzzling skin rash: a case report. J Med Case Rep. 2013;7:20. doi:10.1186/1752-1947-7-20 [PubMed 23316942]
 43. Klaus JR, Knodel LC, Kavanagh RE. Administration guidelines for parenteral drug therapy. Part I: pediatric patients. J Pharm Technol. 1989;5(3):101-128. [PubMed 10318297]
 44. Lamont RF, Elder MG. Transfer of hydralazine across the placenta and into breast milk. J Obstet Gynaecol. 1986;7:47-48.
 45. Levin NW, Kotanko P, Eckardt KU, et al. Blood pressure in chronic kidney disease stage 5D-report from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes controversies conference. Kidney Int. 2010;77(4):273-284. doi:10.1038/ki.2009.469 [PubMed 20016467]
 46. Lewis J, Gregorian T, Huntsberry AM, Tsu LV. A review of clinical guidelines and pharmacotherapeutic management of hypertension in older adults. Sr Care Pharm. 2019;34(2):86-98. doi:10.4140/TCP.n.2019.86 [PubMed 30821667]
 47. Liedholm H, Wahlin-Boll E, Hanson A, et al, "Transplacental Passage and Breast Milk Concentrations of Hydralazine," Eur J Clin Pharmacol, 1982, 21(5):417-9. [PubMed 7200428]
 48. Lien SF, Bisognano JD. Perioperative hypertension: defining at-risk patients and their management. Curr Hypertens Rep. 2012;14(5):432-441. [PubMed 22864917]
 49. Ludden TM, McNay JL Jr, Shepherd AM, Lin MS. Clinical pharmacokinetics of hydralazine. Clin Pharmacokinet. 1982;7(3):185-205. doi:10.2165/00003088-198207030-00001 [PubMed 7047041]
 50. Maddox TM, Januzzi JL Jr, Allen LA, et al; Writing Committee. 2021 update to the 2017 ACC expert consensus decision pathway for optimization of heart failure treatment: answers to 10 pivotal issues about heart failure with reduced ejection fraction: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2021;77(6):772-810. doi:10.1016/j.jacc.2020.11.022 [PubMed 33446410]
 51. Magee LA, Smith GN, Bloch C, et al. Guideline no. 426: hypertensive disorders of pregnancy: diagnosis, prediction, prevention, and management. J Obstet Gynaecol Can. 2022;44(5):547-571.e1. doi:10.1016/j.jogc.2022.03.002 [PubMed 35577426]
 52. Mann JFE, Flack JM. Choice of drug therapy in primary (essential) hypertension. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 7, 2023.
 53. Marik PE, Varon J. Hypertensive crises: challenges and management. Chest. 2007;131(6):1949-1962. [PubMed 17565029]
 54. McComb MN, Chao JY, Ng TM. Direct vasodilators and sympatholytic agents. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2016;21(1):3-19. doi: 10.1177/1074248415587969. [PubMed 26033778]
 55. National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. Clinical Practice Guidelines. 2012. National Institutes of Health. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cvd_ped/peds_guidelines_full.pdf. Accessed April 11, 2016.
 56. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics. 2004;114(2)(suppl 4th report):555-576. [PubMed 15286277]
 57. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. www.nice.org.uk/guidance/ng133. Published June 25, 2019. Accessed December 1, 2022.
 58. O'Mahony D, Cherubini A, Guiteras AR, et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 3. Eur Geriatr Med. 2023;14(4):625-632. doi:10.1007/s41999-023-00777-y [PubMed 37256475]
 59. O’Malley K, Segal JL, Israili ZH, et al. Duration of hydralazine action in hypertension. Clin Pharmacol Ther, 1975;18(5):581-586. [PubMed 1102235]
 60. Park, MK. Park's Pediatric Cardiology for Practitioners. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2014.
 61. Park, MK. Park's Pediatric Cardiology for Practitioners. 7th ed. Elsevier Health Sciences; 2021.
 62. Paykel ES, Fleminger R, Watson JP. Psychiatric side effects of antihypertensive drugs other than reserpine. J Clin Psychopharmacol. 1982;2(1):14-39. doi:10.1097/00004714-198202000-00004 [PubMed 6121825]
 63. Pendergraft WF 3rd, Niles JL. Trojan horses: drug culprits associated with antineutrophil cytoplasmic autoantibody (ANCA) vasculitis. Curr Opin Rheumatol. 2014;26(1):42-49. doi:10.1097/BOR.0000000000000014 [PubMed 24276086]
 64. Raskin NH, Fishman RA. Pyridoxine-deficiency neuropathy due to hydralazine. N Engl J Med. 1965;273(22):1182-1185. doi:10.1056/NEJM196511252732203 [PubMed 5847557]
 65. Refer to manufacturer's labeling.
 66. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018;39(34):3165-3241. [PubMed 30165544]
 67. Rhoney D, Peacock WF. Intravenous therapy for hypertensive emergencies, part 1 [published correction appears in Am J Health Syst Pharm. 2009;66(19):168]. Am J Health Syst Pharm. 2009;66(15):1343-1352. [PubMed 19635770]
 68. Rosendorff C, Lackland DT, Allison M, et al; American Heart Association, American College of Cardiology, and American Society of Hypertension. Treatment of hypertension in patients with coronary artery disease: A scientific statement from the American Heart Association, American College of Cardiology, and American Society of Hypertension. J Am Soc Hypertens. 2015;9(6):453-98. doi: 10.1016/j.jash.2015.03.002. [PubMed 25840695]
 69. Sharma M, Foge M, Mascarenhas D. A suspected case of hydralazine-induced hepatotoxicity: a case report and review of literature. Am J Case Rep. 2018;19:800-803. [PubMed 29980661]
 70. Shehab N, Lewis CL, Streetman DD, Donn SM. Exposure to the pharmaceutical excipients benzyl alcohol and propylene glycol among critically ill neonates. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(2):256-259. [PubMed 19188870]
 71. St Peter WL, Clark JL, Levos OM. Drug therapy in haemodialysis patients. Special considerations in the elderly. Drugs Aging. 1998;12(6):441-459. doi:10.2165/00002512-199812060-00003 [PubMed 9638393]
 72. Starr MC, Flynn JT. Neonatal hypertension: cases, causes, and clinical approach. Pediatr Nephrol. 2019;34(5):787-799. [PubMed 29808264]
 73. Suneja M, Baiswar S, Vogelgesang SA. Hydralazine associated pauci-immune glomerulonephritis. J Clin Rheumatol. 2014;20(2):99-102. doi:10.1097/RHU.0000000000000049 [PubMed 24561415]
 74. Talseth T. Studies on hydralazine. II. Elimination rate and steady-state concentration in patients with impaired renal function. Eur J Clin Pharmacol. 1976;10(5):311-317. doi:10.1007/BF00565619 [PubMed 976304]
 75. Taylor AL, Ziesche S, Yancy C, et al; African-American Heart Failure Trial Investigators. Combination of isosorbide dinitrate and hydralazine in blacks with heart failure [published correction appears in N Engl J Med. 2005;352(12):1276]. N Engl J Med. 2004;351(20):2049-2057. [PubMed 15533851]
 76. Thestrup-Pedersen K. Adverse reactions in the skin from anti-hypertensive drugs. Dan Med Bull. 1987;34 Suppl 1:3-5. [PubMed 2893692]
 77. Thomas CA. Drug treatment of hypertensive crisis in children. Paediatr Drugs. 2011;13(5):281-290. [PubMed 21888442]
 78. Too GT, Hill JB. Hypertensive crisis during pregnancy and postpartum period. Semin Perinatol. 2013;37(4):280-287. [PubMed 23916027]
 79. Tsujimoto G, Horai Y, Ishizaki T, Itoh K. Hydralazine-induced peripheral neuropathy seen in a Japanese slow acetylator patient. Br J Clin Pharmacol. 1981;11(6):622-625. doi:10.1111/j.1365-2125.1981.tb01181.x [PubMed 6268134]
 80. Varon J, Elliott WJ. Management of severe asymptomatic hypertension (hypertensive urgencies) in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed August 1, 2023.
 81. Varon J, Marik PE. Perioperative hypertension management. Vasc Health Risk Manag. 2008;4(3):615-627. [PubMed 18827911]
 82. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, et al. Clinical Practice Guidelines for the Management of Hypertension in the community: a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Clin Hyperten (Greenwich). 2014;16(1):14-26. [PubMed 24341872]
 83. Weingarten TN, Loken BL, Smith JL, et al. Incidence, course, and characteristics of hydralazine-associated tachycardia during phase I postanesthesia recovery. J Perianesth Nurs. 2018;33(5):632-639. doi:10.1016/j.jopan.2017.07.008 [PubMed 30236570]
 84. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension. 2018;71(6):e140-e144]. Hypertension. 2018;71(6):e140-e144. doi: 10.1161/HYP.0000000000000065. [PubMed 29133356]
 85. World Health Organization (WHO). Breastfeeding and maternal medication, recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs. 2002. https://apps.who.int/iris/handle/10665/62435.
 86. Xu B, Thornton C, Makris A, Ogle R, Hennessy A. Anti-hypertensive drugs alter cytokine production from preeclamptic placentas and peripheral blood mononuclear cells. Hypertens Pregnancy. 2007;26(3):343-356. doi:10.1080/10641950701380958 [PubMed 17710582]
 87. Zar T, Graeber C, Perazella MA. Recognition, treatment, and prevention of propylene glycol toxicity. Semin Dial. 2007;20(3):217-219. doi:10.1111/j.1525-139X.2007.00280.x [PubMed 17555487]
 88. Zeitjian V, Mehdizadeh A. ANA-negative hydralazine-induced pericardial effusion. Case Rep Med. 2017;2017:3521541. doi:10.1155/2017/3521541 [PubMed 29391867]
 89. Zuckerman R, Patel M, Costanzo EJ, et al. Hydralazine-associated adverse events: a report of two cases of hydralazine-induced ANCA vasculitis. J Bras Nefrol. 2018;40(2):193-197. doi:10.1590/2175-8239-jbn-3858 [PubMed 29738027]
Topic 8528 Version 501.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟