ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Chlorpromazine: Drug information

Chlorpromazine: Drug information
2024© UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All Rights Reserved.
For additional information see "Chlorpromazine: Patient drug information" and "Chlorpromazine: Pediatric drug information"

For abbreviations, symbols, and age group definitions show table
ALERT: US Boxed Warning
Increased mortality in elderly patients with dementia-related psychosis:

Elderly patients with dementia-related psychosis treated with antipsychotic drugs are at an increased risk of death. Analyses of 17 placebo-controlled trials (modal duration of 10 weeks), largely in patients taking atypical antipsychotic drugs, revealed a risk of death in drug-treated patients of between 1.6 and 1.7 times the risk of death in placebo-treated patients. Over the course of a typical 10-week controlled trial, the rate of death in drug-treated patients was approximately 4.5%, compared with a rate of approximately 2.6% in the placebo group. Although the causes of death were varied, most of the deaths appeared to be either cardiovascular (eg, heart failure, sudden death) or infectious (eg, pneumonia) in nature. Observational studies suggest that, similar to atypical antipsychotic drugs, treatment with conventional antipsychotic drugs may increase mortality. The extent to which the findings of increased mortality in observational studies may be attributed to the antipsychotic drug as opposed to some characteristic(s) of the patients is not clear. Chlorpromazine is not approved for the treatment of patients with dementia-related psychosis.

Brand Names: Canada
 • TEVA-ChlorproMAZINE
Pharmacologic Category
 • Antimanic Agent;
 • First Generation (Typical) Antipsychotic;
 • Phenothiazine Derivative
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Clinical considerations: Generally not a first- or second-line agent due to availability of safer, equally effective alternatives for most indications (Ref).

Agitation/aggression associated with psychiatric disorders

Agitation/aggression (severe, acute) associated with psychiatric disorders (eg, schizophrenia, bipolar disorder) (alternative agent):

Note: Antipsychotics are appropriate when psychosis is suspected to be the primary cause of agitation/aggression; however, chlorpromazine should be reserved for settings where safer parenteral antipsychotics are unavailable (Ref). Avoid in suspected or confirmed intoxications with anticholinergic substances, alcohol withdrawal, or other withdrawal syndromes. Depending on presentation, may combine with a benzodiazepine (Ref). To reduce risk of orthostatic hypotension, patient should be in a supine position with regular BP monitoring during and 30 minutes after administration.

IM: Initial: 25 mg single dose; may give additional 25 to 50 mg in 1 hour based on response and tolerability; may repeat every 4 to 6 hours as needed up to 200 mg/day. Switch to oral therapy as soon as possible.

Bipolar disorder

Bipolar disorder: Acute manic episodes (alternative agent):

Note: Other better tolerated agents are generally preferred; may be considered if preferred agents are unavailable (Ref).

Oral: Initial: 30 to 75 mg/day in 2 to 4 divided doses; may increase dose based on response and tolerability in increments of 20 to 50 mg every ≥3 days to a usual range of 400 to 800 mg/day. Although the manufacturer's labeling states that some patients may require up to 2 g/day, most experts consider 1 g/day to be the maximum dose for this indication (Ref).

Hiccups, prolonged or intractable

Hiccups, prolonged or intractable (alternative agent):

Note: Used for hiccups lasting >48 hours despite physical maneuvers; other better tolerated options may be preferred initially (Ref).

Oral: Initial: 25 mg 3 to 4 times daily; may increase to 50 mg 3 to 4 times daily if needed and tolerated; maximum dose: 200 mg/day (Ref). In patients who may be sensitive to adverse effects (hypotension, sedation) some experts suggest a lower initial dose of 10 mg 3 times daily (Ref).

IM, IV:

Note: If symptoms persist after 2 to 3 days, may consider IM or IV administration. To reduce risk of orthostatic hypotension with IM/IV administration, patient should be in a supine position with regular BP monitoring during and 30 minutes after administration.

IM (refractory to oral route): 25 to 50 mg single dose. Note: If symptoms persist after one IM dose, consider IV route.

IV (refractory to oral and IM route): 25 to 50 mg single dose as a slow IV infusion (maximum rate: 1 mg/minute).

Migraine, severe, acute treatment

Migraine, severe, acute treatment (alternative agent) (off-label use):

Note: To reduce risk of orthostatic hypotension, patient should be in a supine position with regular BP monitoring during and 30 minutes after infusion. Some experts suggest adjunctive use of an anticholinergic drug (eg, IV diphenhydramine) to prevent akathisia and dystonic reactions (Ref).

IV: 0.1 mg/kg or 12.5 mg single dose as a slow IV infusion (maximum rate: 1 mg/minute); may repeat after 20 minutes if needed and tolerated; maximum cumulative dose: 25 mg (Ref).

Nausea and vomiting, acute self-limiting

Nausea and vomiting, acute self-limiting (alternative agent):

Note: May be considered if preferred agents are unavailable (Ref).

Oral: 10 to 25 mg every 4 to 8 hours as needed; maximum dose: 150 mg/day (Ref).

IM, IV:

Note: To reduce risk of orthostatic hypotension with parenteral administration, patient should be in a supine position with regular BP monitoring during and 30 minutes after administration.

IM: 25 mg single dose; if tolerated, may administer 10 to 25 mg every 3 to 4 hours as needed; maximum dose: 200 mg/day (Ref).

IV (off-label route): 10 to 25 mg by slow infusion (maximum rate: 1 mg/minute); if tolerated, may repeat dose every 3 to 4 hours as needed; maximum dose: 200 mg/day (Ref).

Nausea and vomiting of pregnancy, refractory

Nausea and vomiting of pregnancy, refractory (alternative agent) (off-label use):

Note: Some experts use short-term in a monitored setting, in conjunction with other agents and supportive measures, as an alternative to corticosteroids in patients in whom steroid side effects may be more serious (Ref).

IM, IV: 25 to 50 mg every 4 to 6 hours; maximum dose: 300 mg/day (Ref). Note: To reduce risk of orthostatic hypotension, patient should be in a supine position with regular BP monitoring during and 30 minutes after infusion.

Oral: 10 to 25 mg every 4 to 6 hours; maximum dose: 150 mg/day (Ref).

Presurgical apprehension

Presurgical apprehension (alternative agent):

Note: No longer used due to risk of prolonged sedation and refractory hypotension (Ref) and availability of safer, more rapid-acting sedatives (Ref).

IM: 12.5 to 25 mg, administered 1 to 2 hours before procedure.

Oral: 25 to 50 mg, administered 2 to 3 hours before procedure.

Schizophrenia

Schizophrenia (alternative agent):

Note: Rarely indicated; may be considered if preferred agents are unavailable (Ref).

Oral: Initial: 25 to 200 mg/day in 2 to 4 divided doses; may increase dose based on response and tolerability in increments of 20 to 50 mg every ≥3 days up to 800 mg/day in 2 to 4 divided doses (Ref). According to the manufacturer's labeling, some patients may require up to 1 to 2 g/day; however, adverse effects may be greater (Ref). Due to safety concerns, some experts consider 800 mg/day to be the maximum acceptable dose for this indication (Ref).

Discontinuation of therapy: In the treatment of chronic psychiatric disease, switching therapy rather than discontinuation is generally advised if side effects are intolerable or treatment is not effective. If patient insists on stopping treatment, gradual dose reduction (ie, over several weeks to months) is advised to detect a re-emergence of symptoms and to avoid withdrawal reactions (eg, agitation, alternating feelings of warmth and chill, anxiety, diaphoresis, dyskinesias, GI symptoms, insomnia, irritability, myalgia, paresthesia, psychosis, restlessness, rhinorrhea, tremor, vertigo) unless discontinuation is due to significant adverse effects. Monitor closely to allow for detection of prodromal symptoms of disease recurrence (Ref).

Switching antipsychotics: An optimal universal strategy for switching antipsychotic drugs has not been established. Strategies include cross-titration (gradually discontinuing the first antipsychotic while gradually increasing the new antipsychotic) and abrupt change (abruptly discontinuing the first antipsychotic and either increasing the new antipsychotic gradually or starting it at a treatment dose). In patients with schizophrenia at high risk of relapse, the current medication may be maintained at full dose as the new medication is increased (ie, overlap); once the new medication is at therapeutic dose, the first medication is gradually decreased and discontinued over 1 to 2 weeks (Ref). Based upon clinical experience, some experts generally prefer cross-titration and overlap approaches rather than abrupt change (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Altered kidney function: No dosage adjustment likely to be necessary for any degree of kidney dysfunction (<1% parent drug excreted unchanged; 21% to 33% excreted as active and inactive metabolites [4% to 8% unconjugated, 14% to 29% conjugated] over a 24-hour period after a single dose (Ref)); use with caution (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Unlikely to be dialyzed (large Vd, highly protein bound): No supplemental dose or dosage adjustment necessary; use with caution (Ref).

Peritoneal dialysis: Unlikely to be dialyzed (large Vd, highly protein bound): No dosage adjustment likely to be necessary (Ref); use with caution.

CRRT: No dosage adjustment likely to be necessary; use with caution (Ref).

PIRRT (eg, sustained, low-efficiency diafiltration): No dosage adjustment likely to be necessary; use with caution (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer’s labeling; use with caution.

Dosing: Older Adult

Note: Avoid for behavioral problems associated with dementia or delirium unless alternative nonpharmacologic therapies have failed and patient may harm self or others. If used, consider deprescribing attempts to assess continued need and/or lowest effective dose. Of note, use in certain indications may be appropriate (eg, schizophrenia, bipolar disorder) (Ref).

Oral, IM, IV: Dosages in the lower range of recommended adult dosing are generally sufficient. Titrate dosage slowly and monitor carefully.

Alternative dosing: Psychotic disorders: Routine use is not recommended; however, if used, the following doses have been used:

Oral: Initial: 10 to 25 mg 3 times daily (Ref); titrate dose slowly. Usual dosage range: 50 to 200 mg/day in divided doses (Ref). Mean dosage range: 25 to 75 mg/day in divided doses (Ref). Doses greater than 300 to 400 mg/day are rarely necessary (Ref).

Note: IM administration may be used in the very acutely disturbed patient (Ref). IM doses are approximately 4 times more potent than comparable oral doses (ie, 25 mg IM is approximately equivalent to 100 mg oral) (Ref).

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Chlorpromazine: Pediatric drug information")

Behavior problems; severe

Behavior problems; severe (acute agitation): Limited data in adolescents:

Note: Begin with low doses and gradually titrate as needed to lowest effective dose; route of administration should be determined by severity of symptoms.

Recommended for psychiatric emergencies in patients with developmental delay or who have been diagnosed with autism for severe or refractory agitation, in patients with oppositional defiant or conduct disorder, or in suspected ethanol or benzodiazepine intoxication; parenteral may also be appropriate for mania or psychosis (Ref).

Children and Adolescents:

Oral: Initial: 0.55 mg/kg/dose every 4 to 6 hours as needed; however, in trials, most patients responded to a single dose for acute agitation; one trial reported a mean initial dose of 0.53 ± 0.24 mg/kg/dose in patients 6 to 16 years of age (Ref). Hospitalized patients may require dose titration; in severe cases, higher doses may be required in younger children: 50 to 100 mg/day,(Ref) and in older children or adolescents, per manufacturer labeling, higher daily doses (200 mg/day or higher) may be necessary; maximum daily dose: 500 mg/day; daily doses >500 mg have not been shown to further improve behavior in pediatric patients with severe mental impairment.

IM, IV: Initial: 0.28 to 0.55 mg/kg/dose, dose may be repeated every 6 to 8 hours as needed; however, in trials, most patients responded to a single dose for acute agitation (Ref); in adolescents, a usual single dose is 25 mg.

Maximum recommended daily doses:

Children <5 years or weighing <22.7 kg: 40 mg/day.

Children ≥5 years and Adolescents or weighing ≥22.7 kg: 75 mg/day; a maximum total dose of 100 mg has been used (Ref).

Chemotherapy-induced nausea and vomiting; prevention; adjunctive

Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV); prevention; adjunctive: Limited data available: Note: Current expert guidelines do not consider chlorpromazine a therapeutic option in the management of chemotherapy induced nausea and vomiting; efficacy data of use in combination with 5-HT3 antagonists is lacking (Ref).

Infants ≥6 months, Children, and Adolescents: IV: Initial: 0.5 mg/kg/dose every 6 hours; if not controlled, may increase up to 1 mg/kg/dose; monitor for sedation, maximum dose: 50 mg; recommended in situations where corticosteroids are contraindicated (Ref).

Cyclic vomiting syndrome; treatment, adjunct therapy

Cyclic vomiting syndrome; treatment, adjunct therapy: Limited data available: Children, and Adolescents: Oral, IV: 0.5 to 1 mg/kg/dose every 6 to 8 hours; maximum dose: 50 mg; in combination with diphenhydramine (for possible dystonic reactions) (Ref).

Nausea and vomiting, treatment

Nausea and vomiting, treatment (non-CINV): Note: Current consensus guidelines do not consider chlorpromazine a therapeutic option in the management of postoperative nausea and vomiting (Ref).

Infants ≥6 months, Children, and Adolescents weighing ≤45.5 kg: Oral, IM, IV: 0.55 mg/kg/dose every 6 to 8 hours as needed; in severe cases, higher doses may be needed.

Usual maximum daily dose: IM, IV:

Children <5 years or weighing <22.7 kg: 40 mg/day.

Children ≥5 years and Adolescents or weighing 22.7 to 45.5 kg: 75 mg/day.

Adolescents weighing >45.5 kg:

Oral: 10 to 25 mg every 4 to 6 hours as needed.

IM, IV: Initial: 25 mg; if tolerated (no hypotension), then may give 25 to 50 mg every 4 to 6 hours as needed.

Preoperative sedation, anxiety

Preoperative sedation, anxiety: Note: Although FDA approved as a preoperative sedative for restlessness and apprehension, use has been replaced by other agents (Ref).

Infants ≥6 months, Children, and Adolescents:

Oral: 0.55 mg/kg/dose once 2 to 3 hours before surgery; maximum dose: 50 mg/dose.

IM: 0.55 mg/kg/dose once 1 to 2 hours before surgery; maximum dose: 25 mg/dose.

Tetanus

Tetanus:

Infants ≥6 months, Children, and Adolescents: IM, IV: 0.55 mg/kg/dose every 6 to 8 hours; usual doses should not exceed 25 to 50 mg/dose; in severe cases, higher doses may be necessary.

Maximum daily dose (usual), weight-directed:

Weight <22.7 kg: 40 mg/day.

Weight 22.7 to 45.5 kg: 75 mg/day.

Adolescents weighing >45.5 kg: 200 mg/day.

Discontinuation of psychosis/severe behavior therapy: Infants ≥6 months, Children, and Adolescents: The manufacturer and American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), American Psychiatric Association (APA), Canadian Psychiatric Association (CPA), National Institute for Health and Care Excellence (NICE), and World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines recommend gradually tapering antipsychotics to avoid withdrawal symptoms and minimize the risk of relapse (Ref); risk for withdrawal symptoms may be highest with highly anticholinergic or dopaminergic antipsychotics (Ref). When stopping antipsychotic therapy in patients with schizophrenia, the CPA guidelines recommend a gradual taper over 6 to 24 months and the APA guidelines recommend reducing the dose by 10% each month (Ref). Continuing antiparkinsonism agents for a brief period after discontinuation may prevent withdrawal symptoms (Ref). When switching antipsychotics, three strategies have been suggested: Cross-titration (gradually discontinuing the first antipsychotic while gradually increasing the new antipsychotic), overlap and taper (maintaining the dose of the first antipsychotic while gradually increasing the new antipsychotic, then tapering the first antipsychotic), and abrupt change (abruptly discontinuing the first antipsychotic and either increasing the new antipsychotic gradually or starting it at a treatment dose). Evidence supporting ideal switch strategies and taper rates is limited and results are conflicting (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use with caution. Not dialyzable (0 to 5%).

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use with caution.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Altered cardiac conduction

Chlorpromazine is associated with altered cardiac conduction, including ECG abnormality (nonspecific QT changes), atrial fibrillation, and atrial flutter (Ref).

Mechanism:

• Atrial fibrillation/flutter: Increases cardiac muscarinic blockage causing atrial conduction abnormalities and alters autonomic tone (Ref).

• QT changes: Inhibits the delayed rectifier potassium channel (IKr), which is encoded by the human ether-à-go-go related gene 1 (hERG1), causing lengthening of the action potential of cardiac myocytes, prolonging the QT interval (Ref).

Risk factors:

Drug-induced QTc prolongation/torsades de pointes (TdP) (in general)

• High doses (Ref)

• Females (Ref)

• Age >65 years (Ref)

• Structural heart disease (eg, history of myocardial infarction or heart failure with reduced ejection fraction) (Ref)

• Genetic defects of cardiac ion channels (Ref)

• History of drug-induced TdP (Ref)

• Congenital long QT syndrome (Ref)

• Baseline QTc interval prolongation (eg, >500 msec) or lengthening of the QTc by ≥60 milliseconds (Ref)

• Electrolyte disturbances (eg, hypocalcemia, hypokalemia, or hypomagnesemia) (Ref)

• Bradycardia (Ref)

• Hepatic impairment (Ref)

• Kidney impairment (Ref)

• Loop diuretic use (Ref)

• Sepsis (Ref)

Anticholinergic effects

Phenothiazines, including chlorpromazine, may cause anticholinergic adverse effects such as cognitive impairment, constipation, mydriasis, urinary retention, and xerostomia. Relative to other antipsychotics, chlorpromazine has a moderate-to-high potency of cholinergic blockade (Ref). Chlorpromazine is included in the Beers Criteria of Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults due to its anticholinergic properties (Ref).

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action (ie, muscarinic receptor antagonism) (Ref).

Risk factors:

• Age ≥65 years (Ref)

• Concurrent use of other anticholinergic agents (Ref)

Dermatologic effects

Skin photosensitivity, photoallergic contact dermatitis, and skin pigmentation (purple to gray pigmentation of sun-exposed areas) have been reported with chlorpromazine. These effects may be transient (photosensitivity, dermatitis) or permanent (some cases of hyperpigmentation) and may lead to nonadherence (Ref).

Mechanism: Photosensitivity is a non-immunologic response resulting in direct tissue injury; photoallergic contact dermatitis is a delayed, immune-mediated hypersensitivity reaction (Ref); hyperpigmentation is thought to be due to deposits of complexes of chlorpromazine and melanin within macrophages in superficial layers of dermis (Ref).

Risk factors:

• Sun exposure (Ref)

• Prolonged therapy with high doses (hyperpigmentation) (Ref)

Drug-induced liver injury

Drug-induced liver injury, specifically cholestatic jaundice, has been reported with chlorpromazine (Ref). The estimated incidence of chlorpromazine-induced liver injury has been estimated as >100 per 100,000 users (Ref).

Mechanism: Etiologies vary; peripheral eosinophilia and eosinophils on liver biopsy with or without fever and recurrence upon rechallenge have been observed, which suggests an allergic component in some cases (Ref). Liver injury may manifest as a true idiosyncratic reaction; isolated obstructive jaundice or mixed cholestatic and hepatocellular injury may manifest through direct mitochondrial damage by chlorpromazine (Ref).

Onset: Varied; most cases of jaundice were reported between 2 and 5 weeks following therapy initiation (Ref).

Risk factors:

• History of phenothiazine-induced jaundice

• Concurrent use with hepatotoxic agents (Ref)

• Age >70 years (Ref)

• Underlying liver disease (hepatitis, metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease) (Ref)

Extrapyramidal symptoms

Extrapyramidal symptoms (EPS), including akathisia, acute dystonia, drug-induced parkinsonism, and tardive dyskinesia, have occurred with the use of chlorpromazine and other dopamine receptor antagonist neuroleptic agents in adults and pediatric patients. Relative to other antipsychotics, chlorpromazine carries a moderate risk of causing EPS (Ref). Symptoms of EPS may be confused with other conditions, such as Reye syndrome or other encephalopathy. EPS presenting as dysphagia, esophageal dysmotility, or aspiration have also been reported with antipsychotics, which may not be recognized as EPS (Ref).

Mechanism: Dose-related; due to antagonism of dopaminergic D2 receptors in nigrostriatal pathways (Ref).

Onset:

Antipsychotics in general:

Acute dystonia: Rapid; in the majority of cases, dystonia usually occurs within the first 5 days after initiating antipsychotic therapy (and even with the first dose, particularly in patients receiving parenteral antipsychotics) or a dosage increase (Ref).

Akathisia: Varied; may begin within several days after antipsychotic initiation but usually increases with treatment duration, occurring within 1 month in up to 50% of cases, and within 3 months in 90% of cases (Ref).

Drug-induced parkinsonism: Varied; onset may be delayed from days to weeks, with 50% to 75% of cases occurring within 1 month and 90% within 3 months of antipsychotic initiation, a dosage increase, or a change in the medication regimen (such as adding another antipsychotic agent or discontinuing an anticholinergic medication) (Ref).

Tardive dyskinesia: Delayed; symptoms usually appear after 1 to 2 years of continuous exposure to a D2 receptor antagonist, and almost never before 3 months, with an insidious onset, evolving into a full syndrome over days and weeks, followed by symptom plateau, and then a chronic waxing and waning of symptoms (Ref).

Esophageal dysfunction (associated with extrapyramidal symptoms): Varied; ranges from weeks to months following initiation (Ref)

Risk factors:

Antipsychotics in general:

EPS (in general):

• Higher doses (Ref)

• Prior history of EPS (Ref)

Acute dystonia:

• Males (Ref)

• Young age (Ref)

• Use of agents with high dopamine D2 receptor affinity (Ref)

• History of acute dystonia (Ref)

• Cocaine use (Ref)

• Pediatric:

- Acute illness (eg, chickenpox, CNS infections, measles, gastroenteritis)

- Dehydration

Akathisia:

• Mood disorders (Ref)

• Females (Ref)

• Older patients (Ref)

Drug-induced parkinsonism:

• Older patients (Ref)

• Females (Ref)

• Dementia (Ref)

• Preexisting movement disorder (Ref)

Tardive dyskinesia:

• Greater total antipsychotic exposure (especially first-generation antipsychotics) (Ref)

• Concomitant treatment with anticholinergic medications (Ref)

• Substance misuse or dependence (Ref)

• Age >55 years (Ref)

• Cognitive impairment (Ref)

• Diabetes (Ref)

• Diagnosis of schizophrenia or affective disorders (Ref)

• Females (Ref)

• History of extrapyramidal symptoms (Ref)

Esophageal dysfunction (associated with EPS):

• Certain comorbidities such as neurologic degenerative disease, dementia, stroke, Parkinson disease, or myasthenia gravis (Ref)

• Older adults >75 years of age (may be risk factor due to age-related muscle atrophy, cognitive impairment, reduced esophageal peristalsis) (Ref)

Hematologic abnormalities

Leukopenia, neutropenia, and agranulocytosis have been reported rarely with chlorpromazine (Ref).

Mechanism: Not well understood; proposed mechanisms include peripheral cytotoxicity, cell division-mediated bone marrow suppression, and immunologic effects (Ref).

Onset: Varied; most cases have occurred between 4 and 10 weeks following therapy initiation; however, onset may be insidious. In one case report, neutropenia developed within one week (Ref).

Risk factors:

Preexisting low WBC

History of drug-induced leukopenia/neutropenia

Metabolic syndrome

All antipsychotics are associated with metabolic syndrome, which is comprised of significant weight gain (increase of ≥7% from baseline), hyperglycemia, diabetes mellitus, dyslipidemia, and hypertension. Although metabolic abnormalities are usually associated with second generation (atypical) antipsychotics, the syndrome also occurs in varying degrees with first generation (typical) antipsychotics, including chlorpromazine (Ref).

Mechanism: Not entirely understood; likely multifactorial. Multiple mechanisms have been proposed, including actions at serotonin, dopamine, histamine, and muscarinic receptors, with differing effects explained by variations in affinity of antipsychotics at these receptors (Ref).

Onset: Weight gain: Varied; antipsychotic-induced weight gain usually occurs rapidly in the initial period following initiation, then rate of weight gain gradually decreases and plateaus over several months with patients continuing to gain weight in the long term (Ref).

Risk factors:

Weight gain:

• Family history of obesity (Ref)

• Parental BMI (Ref)

• Children and adolescents (Ref)

• Rapid weight gain in the initial period: Younger age, lower baseline BMI, more robust response to antipsychotic and increase in appetite; rapid weight gain of >5% in the first month has been observed as the best predictor for significant long-term weight gain (Ref)

• Duration of therapy (although weight gain plateaus, patients continue to gain weight over time) (Ref)

• Schizophrenia, regardless of medication, is associated with a higher prevalence of obesity compared to the general population (Ref)

• Specific antipsychotic: Chlorpromazine is associated with a moderate to high propensity for causing weight gain (Ref)

Lipid/glucose metabolism abnormalities:

• Specific antipsychotic: Chlorpromazine is associated with a high risk of causing lipid and/or glucose metabolism abnormalities (Ref)

Mortality in older adults

Older adults treated with antipsychotics are at an increased risk of death compared to placebo. Although the causes of death were varied, most of the deaths appeared to be either cardiovascular (eg, heart failure, sudden death) or infections (eg, pneumonia) in nature (Ref).

Mechanism: Unknown; possible mechanisms include arrhythmia, cardiac arrest, stroke, and extrapyramidal effects that may increase the risk of falls, aspirations, and pneumonia (Ref).

Risk factors:

• Antipsychotic class (a higher risk of mortality has been observed for first-generation antipsychotics compared to second-generation antipsychotics (Ref)

• Higher antipsychotic dosage (Ref)

• Dementia-related psychosis (eg, Lewy body dementia, Parkinson disease dementia)

Neuroleptic malignant syndrome

All antipsychotics have been associated with neuroleptic malignant syndrome (NMS) in all ages. First-generation antipsychotic-associated NMS seems to occur at a higher frequency, severity, and lethality compared to second-generation antipsychotic-associated NMS (Ref). There are numerous reports of NMS occurring with chlorpromazine, either as monotherapy or in combination with other medications (Ref).

Mechanism: Non–dose-related; idiosyncratic. Believed to be due to antagonism of D2 receptors within the nigrostriatal, hypothalamic, and mesolimbic pathways, along with the dysregulation of autonomous nervous system activity (Ref).

Onset: In general, most patients develop NMS within 2 weeks of initiating an antipsychotic, and in some patients, prodromal symptoms emerge within hours of initiation; once the syndrome starts, the full syndrome usually develops in 3 to 5 days (Ref).

Risk factors

• Antipsychotic class: First-generation antipsychotics seem to have a higher risk of NMS compared to second-generation antipsychotics (Ref)

• Males (twice as likely to develop NMS compared to females) (Ref)

• Prolonged heat exposure, dehydration (Ref)

• High-dose antipsychotic treatment (Ref)

• Rapid dose escalation (Ref)

• Concomitant lithium or benzodiazepine (Ref)

• Catatonia (Ref)

• Polypharmacy (Ref)

• Pharmacokinetic interactions (Ref)

• Parenteral administration (Ref)

• Psychomotor agitation (Ref)

Orthostatic hypotension

Phenothiazines, including chlorpromazine, may cause orthostatic hypotension (Ref). Orthostatic hypotension may increase the risk for falls in older patients; this risk may be augmented by the sedative effects of chlorpromazine. Symptoms typically last for up to 2 hours, although occasionally, effects may be more severe and prolonged.

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action (ie, alpha-1 adrenergic receptor blockade) (Ref).

Onset: Rapid; may occur after the first oral or parenteral dose, and may continue to occur occasionally after subsequent parenteral doses.

Risk factors:

• Higher doses (Ref)

• Parenteral administration (Ref)

• Concurrent use of thiazide diuretics or other medications which increase risk of orthostatic hypotension

• Concomitant alcohol use

• Older patients (Ref)

• Mitral insufficiency

• Pheochromocytoma

Sedation

Sedated state and drowsiness are common with chlorpromazine and may cause nonadherence, impair physical and/or mental abilities, and may result in subsequent falling (Ref). Most patients tolerate sedation within one week of therapy initiation (Ref).

Mechanism: Sedation is primarily attributed to H1 antagonism; chlorpromazine is thought to have high affinity for H1 receptors (Ref).

Onset: Rapid; within 15 minutes following parenteral administration and within 2 hours following oral administration has been reported (Ref).

Risk factors:

• Higher doses (Ref)

• Concomitant use of other agents which cause CNS depression

Seizures

Chlorpromazine is associated with dose-dependent seizure, including tonic-clonic seizure, and may cause EEG pattern changes (Ref). Compared to other first-generation (typical) antipsychotics, chlorpromazine has a high risk of inducing seizures (Ref).

Mechanism: Dose-related (exact dose-relationship is unclear); exact mechanism is unknown, although a role of dopamine has been suggested (Ref)

Onset: Varied; EEG pattern changes occurring 15 minutes following injection have been reported (Ref). Seizures have been reported within 3 to 36 days following oral administration (Ref).

Risk factors:

Antipsychotics in general:

• High doses (Ref)

• Drug-drug interactions (Ref)

• Concurrent use of other drugs that lower the seizure threshold (Ref)

• Rapid dose titration or sudden increase in dose (Ref)

• History of seizure activity or abnormal EEG (Ref)

• Organic brain disorders (Ref)

• Metabolic factors (Ref)

• Preexisting risk factors for seizures (ie, alcoholism, head trauma, brain damage) (Ref)

Temperature dysregulation

Antipsychotics may impair the body's ability to regulate core body temperature, which may cause a potentially life-threatening heat stroke during predisposing conditions, such as heat wave or strenuous exercise.

Risk factors:

Heat stroke (antipsychotics in general):

• Psychiatric illness (regardless of medication use) (Ref)

• Dehydration (Ref)

• Strenuous exercise (Ref)

• Heat exposure (Ref)

• Concomitant medications possessing anticholinergic effects (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions are derived from product labeling unless otherwise specified.

Frequency not defined:

Gastrointestinal: Atony of colon, constipation, nausea, obstipation, paralytic ileus, xerostomia

Genitourinary: Ejaculatory disorder, impotence, priapism, urinary retention

Nervous system: Parkinsonism, restlessness

Neuromuscular & skeletal: Dystonia, tardive dyskinesia, tardive dystonia

Ophthalmic: Miosis, mydriasis

Respiratory: Nasal congestion

Postmarketing:

Cardiovascular: Atrial fibrillation (Chou 2017), atrial flutter (Chou 2017), ECG abnormality (nonspecific QT changes), orthostatic hypotension (White 1986), peripheral edema, syncope (White 1986)

Dermatologic: Contact dermatitis (Esteve-Martinez 2015), cutaneous lupus erythematosus (Pavlidakey 1985), exfoliative dermatitis, skin photosensitivity (Montgomery 2022), skin pigmentation (Greiner 1964), toxic epidermal necrolysis (Purcell 1996)

Endocrine & metabolic: Amenorrhea, diabetes mellitus (Cooperberg 1956), gynecomastia, hyperglycemia (Lambert 1972), hypoglycemia, weight gain (Baptista 2004)

Genitourinary: Glycosuria

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis (Lambert 2022), aplastic anemia, eosinophilia (Hartnett 1955), hemolytic anemia (Cooperberg 1956), immune thrombocytopenia, leukopenia (Lambert 2022), neutropenia (Burckart 1982), pancytopenia (McKinney 1967)

Hepatic: Jaundice (including cholestatic jaundice) (Dusi 2019)

Hypersensitivity: Angioedema, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (Gowda 2020), nonimmune anaphylaxis

Nervous system: Abnormal proteins in cerebrospinal fluid, akathisia (Solmi 2017), brain edema, catatonic-like state, cognitive impairment (Solmi 2017), drowsiness (Solmi 2017), EEG pattern changes (Fabisch 1957), hyperpyrexia, neuroleptic malignant syndrome (Mahmood 1989), psychotic symptoms, sedated state (Solmi 2017), seizure (Hedges 2003)

Neuromuscular & skeletal: Lupus-like syndrome (Pavlidakey 1985)

Ophthalmic: Corneal deposits (Molina-Ruiz 2016), corneal opacity (Molina-Ruiz 2016), epithelial keratopathy (Johnson 1966), lens disease (deposits) (Molina-Ruiz 2016), retinitis pigmentosa, star-shaped cataract

Respiratory: Asthma, laryngeal edema

Contraindications

Hypersensitivity to phenothiazines (cross-reactivity between phenothiazines may occur); concomitant use with large amounts of CNS depressants (alcohol, barbiturates, opioids, etc); comatose states

Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Hyperprolactinemia: Use associated with increased prolactin levels; clinical significance of hyperprolactinemia in patients with breast cancer or other prolactin-dependent tumors is unknown.

Disease-related concerns:

• GI motility: Use with caution in patients with decreased GI motility or pyloroduodenal obstruction as anticholinergic effects may exacerbate underlying condition.

• Hepatic impairment: Use with caution in patients with hepatic impairment.

• Myasthenia gravis: Use with caution in patients with myasthenia gravis; may exacerbate condition (Mehrizi 2012).

• Ophthalmic conditions: Use with caution in patients with certain ophthalmic conditions (eg, narrow angle glaucoma, visual problems) as anticholinergic effects may exacerbate underlying condition.

• Renal impairment: Use with caution in patients with renal impairment.

• Respiratory disease: Use with caution in patients with respiratory disease (eg, severe asthma, emphysema) due to potential for CNS effects.

• Reye syndrome: Avoid use in patients with signs/symptoms suggestive of Reye syndrome.

• Urinary tract conditions: Use with caution in patients with urinary retention, benign prostatic hyperplasia (BPH), or bladder neck obstruction, as anticholinergic effects may exacerbate underlying condition.

Dosage form specific issues:

• Benzyl alcohol and derivatives: Some dosage forms may contain sodium benzoate/benzoic acid; benzoic acid (benzoate) is a metabolite of benzyl alcohol; large amounts of benzyl alcohol (≥99 mg/kg/day) have been associated with a potentially fatal toxicity (“gasping syndrome”) in neonates; the “gasping syndrome” consists of metabolic acidosis, respiratory distress, gasping respirations, CNS dysfunction (including convulsions, intracranial hemorrhage), hypotension, and cardiovascular collapse (AAP ["Inactive" 1997]; CDC 1982); some data suggests that benzoate displaces bilirubin from protein binding sites (Ahlfors 2001); avoid or use dosage forms containing benzyl alcohol derivative with caution in neonates. See manufacturer's labeling.

• Sulfites: Injection contains sulfites.

Other warnings/precautions:

• Discontinuation of therapy: When discontinuing antipsychotic therapy, gradually taper antipsychotics to avoid physical withdrawal symptoms and rebound symptoms (APA [Keepers 2020]; WFSBP [Hasan 2012]). Withdrawal symptoms may include agitation, alternating feelings of warmth and cold, anxiety, diaphoresis, dyskinesia, GI symptoms, insomnia, irritability, myalgia, paresthesia, psychosis, restlessness, rhinorrhea, tremor, and vertigo (Lambert 2007; Moncrieff 2020). The risk of withdrawal symptoms is highest following abrupt discontinuation of highly anticholinergic or dopaminergic antipsychotics (Cerovecki 2013). Patients with chronic symptoms, repeated relapses, and clear diagnostic features of schizophrenia are at risk for poor outcomes if medications are discontinued (APA [Keepers 2020]).

Warnings: Additional Pediatric Considerations

EPS occurring with chlorpromazine should be differentiated from possible CNS syndromes which may also cause vomiting (eg, Reye’s syndrome, encephalopathy); avoid use in pediatric patients whose clinical presentation is suggestive of Reye's syndrome.

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Concentrate, Oral:

Generic: 30 mg/mL (120 mL); 100 mg/mL (240 mL)

Solution, Injection, as hydrochloride:

Generic: 25 mg/mL (1 mL); 50 mg/2 mL (2 mL)

Tablet, Oral, as hydrochloride:

Generic: 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Concentrate (chlorproMAZINE HCl Oral)

30 mg/mL (per mL): $5.25

100 mg/mL (per mL): $11.25

Solution (chlorproMAZINE HCl Injection)

25 mg/mL (per mL): $29.95 - $34.67

50 mg/2 mL (per mL): $17.16 - $19.86

Tablets (chlorproMAZINE HCl Oral)

10 mg (per each): $4.20 - $5.25

25 mg (per each): $6.25 - $11.10

50 mg (per each): $9.46 - $15.05

100 mg (per each): $14.62 - $22.25

200 mg (per each): $13.80 - $33.12

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Tablet, Oral, as hydrochloride:

Generic: 25 mg, 50 mg, 100 mg

Administration: Adult

IV: For direct IV injection, administer diluted solution slow IV at a rate not to exceed 1 mg/minute. For the treatment of intractable hiccups, infuse as a slow IV infusion. To reduce the risk of hypotension, patients receiving IV chlorpromazine must remain lying down during and for 30 minutes after the injection.

IM: Inject slowly, deep into upper outer quadrant of buttock. Do not administer SubQ (tissue damage and irritation may occur).

Note: Avoid skin contact with solution; may cause contact dermatitis.

Oral concentrate: Mix with ≥60 mL of a carbonated beverage, coffee, fruit or tomato juice, milk, orange syrup, simple syrup, tea, or water; may also add to semisolid food (eg, pudding, soup).

Administration: Pediatric

Oral: Administer with water, food, or milk to decrease GI upset; brown precipitate may occur when chlorpromazine is mixed with caffeine-containing liquids.

Parenteral: Administer IM or IV. Do not administer SubQ (tissue damage and irritation may occur). Note: Avoid skin contact with solution; may cause contact dermatitis.

IM: Administer undiluted as deep IM injection into outer buttock quadrant.

IV: Administer diluted solution slow IV at a rate not to exceed 0.5 mg/minute in children and 1 mg/minute in adults. To reduce the risk of hypotension, patients receiving IV chlorpromazine must remain lying down during and for 30 minutes after the injection.

Use: Labeled Indications

Agitation/aggression (severe, acute) associated with psychiatric disorders (eg, schizophrenia, bipolar disorder): Treatment of agitation and aggression related to bipolar disorder, schizophrenia, and other psychotic disorders.

Behavioral problems: Treatment of severe behavioral problems in children 1 to 12 years of age marked by combativeness and/or explosive hyperexcitable behavior (out of proportion to immediate provocations).

Bipolar disorder: Treatment of manic episodes associated with bipolar disorder.

Hiccups, prolonged or intractable: Treatment of intractable hiccups.

Hyperactivity: Short-term treatment of hyperactive children who show excessive motor activity with accompanying conduct disorders consisting of some or all of the following symptoms: impulsivity, difficulty sustaining attention, aggressiveness, mood lability, and poor frustration tolerance.

Nausea and vomiting, acute self-limiting: Management of nausea and vomiting. Also used off label as an alternative agent for refractory nausea and vomiting of pregnancy (ACOG 2018).

Presurgical apprehension: Relief of restlessness and apprehension prior to surgery.

Schizophrenia: Treatment of schizophrenia and psychotic disorders.

Tetanus: Adjunctive therapy in the treatment of tetanus.

Limitation of use: Generally not a first- or second-line agent due to availability of safer, equally effective alternatives for most indications (Jibson 2020).

Use: Off-Label: Adult

Migraine, severe, acute treatment; Nausea and vomiting of pregnancy

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

ChlorproMAZINE may be confused with chlordiazePOXIDE, chlorproPAMIDE, clomiPRAMINE, prochlorperazine, promethazine

Thorazine may be confused with thiamine, thioridazine

Older Adult: High-Risk Medication:

Beers Criteria: Antipsychotics are identified in the Beers Criteria as potentially inappropriate medications to be avoided in patients 65 years due to an increased risk of stroke and a greater rate of cognitive decline and mortality in patients with dementia. Evidence also suggests there may be an increased risk of mortality with use independent of dementia. Avoid antipsychotics for behavioral problems associated with dementia or delirium unless alternative nonpharmacologic therapies have failed and patient may harm self or others. In addition, antipsychotics should be used with caution in older adults because of their potential to cause or exacerbate syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) or hyponatremia; monitor sodium closely with initiation or dosage adjustments in older adults. Use of antipsychotics may be appropriate for labeled indications including schizophrenia, bipolar disorder, Parkinson disease psychosis, adjunctive therapy in major depressive disorder, or for short-term use as an antiemetic (Beers Criteria [AGS 2023]).

Pediatric patients: High-risk medication:

KIDs List: Dopamine antagonists, when used in pediatric patients <18 years of age, are identified on the Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics (KIDs) list; use should be avoided in infants and used with caution in children and adolescents due to risk of acute dystonia (dyskinesia), and with intravenous administration an increased risk of respiratory depression, extravasation, and death (strong recommendation; moderate quality of evidence) (PPA [Meyers 2020]).

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP1A2 (minor), CYP2D6 (minor), CYP3A4 (minor); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Acetylcholinesterase Inhibitors: May diminish the therapeutic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Acetylcholinesterase Inhibitors. Risk C: Monitor therapy

Aclidinium: May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk X: Avoid combination

Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects: May enhance the adverse/toxic effect of other Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk C: Monitor therapy

Agents With Seizure Threshold Lowering Potential: May enhance the adverse/toxic effect of ChlorproMAZINE. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Alcohol (Ethyl): CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Alcohol (Ethyl). Risk C: Monitor therapy

Alfuzosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Alizapride: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Amifampridine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the neuroexcitatory and/or seizure-potentiating effect of Amifampridine. Risk C: Monitor therapy

Amifostine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Amifostine. Management: When used at chemotherapy doses, hold blood pressure lowering medications for 24 hours before amifostine administration. If blood pressure lowering therapy cannot be held, do not administer amifostine. Use caution with radiotherapy doses of amifostine. Risk D: Consider therapy modification

Aminolevulinic Acid (Systemic): Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Aminolevulinic Acid (Systemic). Risk X: Avoid combination

Aminolevulinic Acid (Topical): Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Aminolevulinic Acid (Topical). Risk C: Monitor therapy

Amiodarone: QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Amiodarone. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Amisulpride (Oral): QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Amisulpride (Oral). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even greater risk. Risk D: Consider therapy modification

Antidiabetic Agents: Hyperglycemia-Associated Agents may diminish the therapeutic effect of Antidiabetic Agents. Risk C: Monitor therapy

Antimalarial Agents: May increase the serum concentration of ChlorproMAZINE. Risk C: Monitor therapy

Anti-Parkinson Agents (Dopamine Agonist): May diminish the therapeutic effect of Antipsychotic Agents (First Generation [Typical]). Antipsychotic Agents (First Generation [Typical]) may diminish the therapeutic effect of Anti-Parkinson Agents (Dopamine Agonist). Management: Avoid concomitant therapy if possible. If antipsychotic use is necessary, consider using atypical antipsychotics such as clozapine, quetiapine, or ziprasidone at lower initial doses, or a non-dopamine antagonist (eg, pimavanserin). Risk D: Consider therapy modification

Arginine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

ARIPiprazole: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of ARIPiprazole. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

ARIPiprazole Lauroxil: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of ARIPiprazole Lauroxil. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Arsenic Trioxide: QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Arsenic Trioxide. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Asenapine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Asenapine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Astemizole: QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Astemizole. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Azelastine (Nasal): May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk X: Avoid combination

Azithromycin (Systemic): QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Azithromycin (Systemic). Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Barbiturates: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Bedaquiline: QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Bedaquiline. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Benperidol: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Benperidol: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Benperidol. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Benperidol: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Benperidol. Risk C: Monitor therapy

Beta-Blockers: Antipsychotic Agents (Phenothiazines) may enhance the hypotensive effect of Beta-Blockers. Beta-Blockers may decrease the metabolism of Antipsychotic Agents (Phenothiazines). Antipsychotic Agents (Phenothiazines) may decrease the metabolism of Beta-Blockers. Risk C: Monitor therapy

Blonanserin: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Blonanserin. Management: Use caution if coadministering blonanserin and CNS depressants; dose reduction of the other CNS depressant may be required. Strong CNS depressants should not be coadministered with blonanserin. Risk D: Consider therapy modification

Blood Pressure Lowering Agents: May enhance the hypotensive effect of Hypotension-Associated Agents. Risk C: Monitor therapy

Botulinum Toxin-Containing Products: May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk C: Monitor therapy

Brexanolone: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Brexanolone. Risk C: Monitor therapy

Brexpiprazole: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Brexpiprazole. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Brimonidine (Topical): May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Brimonidine (Topical): May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Bromopride: May enhance the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Risk X: Avoid combination

Bromperidol: May diminish the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Bromperidol. Risk X: Avoid combination

Bromperidol: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk X: Avoid combination

Buprenorphine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Buprenorphine. Management: Consider reduced doses of other CNS depressants, and avoiding such drugs in patients at high risk of buprenorphine overuse/self-injection. Initiate buprenorphine at lower doses in patients already receiving CNS depressants. Risk D: Consider therapy modification

BuPROPion: May enhance the neuroexcitatory and/or seizure-potentiating effect of Agents With Seizure Threshold Lowering Potential. Risk C: Monitor therapy

Cabergoline: May diminish the therapeutic effect of Antipsychotic Agents. Risk X: Avoid combination

Cannabinoid-Containing Products: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the tachycardic effect of Cannabinoid-Containing Products. Risk C: Monitor therapy

Cannabinoid-Containing Products: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Cannabinoid-Containing Products. Risk C: Monitor therapy

Carbetocin: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Cariprazine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Cariprazine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Chloral Betaine: May enhance the adverse/toxic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk C: Monitor therapy

Chlormethiazole: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Management: Monitor closely for evidence of excessive CNS depression. The chlormethiazole labeling states that an appropriately reduced dose should be used if such a combination must be used. Risk D: Consider therapy modification

Chloroquine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Chloroquine. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Chlorphenesin Carbamate: May enhance the adverse/toxic effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Chlorprothixene: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the anticholinergic effect of Chlorprothixene. Risk C: Monitor therapy

Cimetropium: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the anticholinergic effect of Cimetropium. Risk X: Avoid combination

Citalopram: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Citalopram. Risk X: Avoid combination

Clarithromycin: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Clarithromycin. Risk X: Avoid combination

Clofazimine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Clofazimine. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

ClomiPRAMINE: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Clothiapine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Clothiapine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

CloZAPine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of CloZAPine. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

CloZAPine: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the constipating effect of CloZAPine. Management: Consider alternatives to this combination whenever possible. If combined, monitor closely for signs and symptoms of gastrointestinal hypomotility and consider prophylactic laxative treatment. Risk D: Consider therapy modification

CNS Depressants: May enhance the adverse/toxic effect of other CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Dabrafenib: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Daridorexant: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Management: Dose reduction of daridorexant and/or any other CNS depressant may be necessary. Use of daridorexant with alcohol is not recommended, and the use of daridorexant with any other drug to treat insomnia is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Dasatinib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Dasatinib. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Desmopressin: ChlorproMAZINE may enhance the hyponatremic effect of Desmopressin. Risk C: Monitor therapy

Deutetrabenazine: May enhance the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Specifically, the risk for akathisia, parkinsonism, or neuroleptic malignant syndrome may be increased. Risk C: Monitor therapy

DexmedeTOMIDine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of DexmedeTOMIDine. Management: Monitor for increased CNS depression during coadministration of dexmedetomidine and CNS depressants, and consider dose reductions of either agent to avoid excessive CNS depression. Risk D: Consider therapy modification

Diazoxide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Difelikefalin: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Dimethindene (Systemic): Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the anticholinergic effect of Dimethindene (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Dimethindene (Topical): May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Domperidone: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Domperidone. Risk X: Avoid combination

Donepezil: May enhance the neurotoxic (central) effect of Antipsychotic Agents. Risk C: Monitor therapy

Doxepin-Containing Products: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Doxepin-Containing Products. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Doxylamine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Doxylamine. Risk C: Monitor therapy

Dronedarone: May enhance the QTc-prolonging effect of ChlorproMAZINE. Risk X: Avoid combination

DroPERidol: May enhance the CNS depressant effect of ChlorproMAZINE. DroPERidol may enhance the QTc-prolonging effect of ChlorproMAZINE. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, dose reductions are recommended. Monitor for additive toxicities such as QTc interval prolongation, ventricular arrhythmias, and CNS depression. Risk D: Consider therapy modification

DULoxetine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of DULoxetine. Risk C: Monitor therapy

Eluxadoline: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the constipating effect of Eluxadoline. Risk X: Avoid combination

Encorafenib: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Entrectinib: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Risk X: Avoid combination

Escitalopram: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Escitalopram. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Esketamine: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Etelcalcetide: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Fexinidazole: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Risk X: Avoid combination

Fingolimod: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias (including TdP) with a continuous overnight ECG when fingolimod is combined with QT prolonging drugs. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk C: Monitor therapy

Flecainide: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Flecainide. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Fluconazole: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Fluconazole. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Flunarizine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Flunarizine. Risk X: Avoid combination

Flunitrazepam: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Flunitrazepam. Management: Reduce the dose of CNS depressants when combined with flunitrazepam and monitor patients for evidence of CNS depression (eg, sedation, respiratory depression). Use non-CNS depressant alternatives when available. Risk D: Consider therapy modification

Fluorouracil Products: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Fluorouracil Products. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Flupentixol: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Flupentixol. Risk X: Avoid combination

FluPHENAZine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of FluPHENAZine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Gadobenate Dimeglumine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Gadobenate Dimeglumine. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Galantamine: May enhance the neurotoxic (central) effect of Antipsychotic Agents. Risk C: Monitor therapy

Gastrointestinal Agents (Prokinetic): Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Gastrointestinal Agents (Prokinetic). Risk C: Monitor therapy

Gemifloxacin: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Gilteritinib: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this combination. If use is necessary, monitor for QTc interval prolongation and arrhythmias. Risk D: Consider therapy modification

Glucagon: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the adverse/toxic effect of Glucagon. Specifically, the risk of gastrointestinal adverse effects may be increased. Risk C: Monitor therapy

Glycopyrrolate (Oral Inhalation): Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the anticholinergic effect of Glycopyrrolate (Oral Inhalation). Risk X: Avoid combination

Glycopyrronium (Topical): May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk X: Avoid combination

Guanethidine: Antipsychotic Agents may diminish the therapeutic effect of Guanethidine. Risk C: Monitor therapy

Halofantrine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Halofantrine. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Haloperidol: QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Haloperidol. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Herbal Products with Blood Pressure Lowering Effects: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Huperzine A: May enhance the neurotoxic (central) effect of Antipsychotic Agents. Risk C: Monitor therapy

HydrOXYzine: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Management: Consider a decrease in the CNS depressant dose, as appropriate, when used together with hydroxyzine. Increase monitoring of signs/symptoms of CNS depression in any patient receiving hydroxyzine together with another CNS depressant. Risk D: Consider therapy modification

Hypotension-Associated Agents: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Hypotension-Associated Agents. Risk C: Monitor therapy

Iloperidone: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Iloperidone. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Iloperidone: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Imipramine: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Inotuzumab Ozogamicin: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Inotuzumab Ozogamicin. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Iohexol: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Iohexol. Specifically, the risk for seizures may be increased. Management: Discontinue agents that may lower the seizure threshold 48 hours prior to intrathecal use of iohexol. Wait at least 24 hours after the procedure to resume such agents. In nonelective procedures, consider use of prophylactic antiseizure drugs. Risk D: Consider therapy modification

Iomeprol: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Iomeprol. Specifically, the risk for seizures may be increased. Management: Discontinue agents that may lower the seizure threshold 48 hours prior to intrathecal use of iomeprol. Wait at least 24 hours after the procedure to resume such agents. In nonelective procedures, consider use of prophylactic antiseizure drugs. Risk D: Consider therapy modification

Iopamidol: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Iopamidol. Specifically, the risk for seizures may be increased. Management: Discontinue agents that may lower the seizure threshold 48 hours prior to intrathecal use of iopamidol. Wait at least 24 hours after the procedure to resume such agents. In nonelective procedures, consider use of prophylactic antiseizure drugs. Risk D: Consider therapy modification

Ipratropium (Nasal): May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk C: Monitor therapy

Ipratropium (Oral Inhalation): May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk X: Avoid combination

Itopride: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Itopride. Risk C: Monitor therapy

Ixabepilone: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Kava Kava: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Kratom: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk X: Avoid combination

Lemborexant: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Management: Dosage adjustments of lemborexant and of concomitant CNS depressants may be necessary when administered together because of potentially additive CNS depressant effects. Close monitoring for CNS depressant effects is necessary. Risk D: Consider therapy modification

Levofloxacin-Containing Products (Systemic): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Levoketoconazole: QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Levoketoconazole. Risk X: Avoid combination

Levosulpiride: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Levosulpiride. Risk X: Avoid combination

Lithium: May enhance the neurotoxic effect of Antipsychotic Agents. Lithium may decrease the serum concentration of Antipsychotic Agents. Specifically noted with chlorpromazine. Risk C: Monitor therapy

Lofexidine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Lofexidine. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Lormetazepam: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Loxapine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Loxapine. Risk D: Consider therapy modification

Lumateperone: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Lumateperone. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Lurasidone: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Lurasidone. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Magnesium Sulfate: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Meglumine Antimoniate: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Mequitazine: Antipsychotic Agents may enhance the arrhythmogenic effect of Mequitazine. Management: Consider alternatives to one of these agents when possible. While this combination is not specifically contraindicated, mequitazine labeling describes this combination as discouraged. Risk D: Consider therapy modification

Methadone: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Methotrimeprazine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Methotrimeprazine. Methotrimeprazine may enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Management: Reduce the usual dose of CNS depressants by 50% if starting methotrimeprazine until the dose of methotrimeprazine is stable. Monitor patient closely for evidence of CNS depression. Risk D: Consider therapy modification

Methoxsalen (Systemic): Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Methoxsalen (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Metoclopramide: May enhance the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Risk X: Avoid combination

MetyroSINE: May enhance the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Specifically, the risk for extrapyramidal symptoms and excessive sedation may be increased. Risk C: Monitor therapy

Mianserin: May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk C: Monitor therapy

Midostaurin: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Midostaurin. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Minocycline (Systemic): May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Mirabegron: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the adverse/toxic effect of Mirabegron. Risk C: Monitor therapy

Mivacurium: ChlorproMAZINE may enhance the therapeutic effect of Mivacurium. Risk C: Monitor therapy

Molindone: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Molindone. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Molsidomine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Moxifloxacin (Systemic): QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Moxifloxacin (Systemic). Risk X: Avoid combination

Nabilone: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk X: Avoid combination

Naftopidil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicergoline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicorandil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nilotinib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Nilotinib. Risk X: Avoid combination

Nitroglycerin: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may decrease the absorption of Nitroglycerin. Specifically, anticholinergic agents may decrease the dissolution of sublingual nitroglycerin tablets, possibly impairing or slowing nitroglycerin absorption. Risk C: Monitor therapy

Nitroprusside: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Nitroprusside. Risk C: Monitor therapy

Obinutuzumab: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Management: Consider temporarily withholding blood pressure lowering medications beginning 12 hours prior to obinutuzumab infusion and continuing until 1 hour after the end of the infusion. Risk D: Consider therapy modification

OLANZapine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of OLANZapine. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Olopatadine (Nasal): May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk X: Avoid combination

Ondansetron: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Ondansetron. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Opioid Agonists: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Opioid Agonists. Management: Avoid concomitant use of opioid agonists and benzodiazepines or other CNS depressants when possible. These agents should only be combined if alternative treatment options are inadequate. If combined, limit the dosages and duration of each drug. Risk D: Consider therapy modification

Orphenadrine: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Orphenadrine. Risk X: Avoid combination

Osimertinib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Osimertinib. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Oxatomide: May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk X: Avoid combination

Oxomemazine: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk X: Avoid combination

Oxybate Salt Products: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Oxybate Salt Products. Management: Consider alternatives to this combination when possible. If combined, dose reduction or discontinuation of one or more CNS depressants (including the oxybate salt product) should be considered. Interrupt oxybate salt treatment during short-term opioid use Risk D: Consider therapy modification

OxyCODONE: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of OxyCODONE. Management: Avoid concomitant use of oxycodone and benzodiazepines or other CNS depressants when possible. These agents should only be combined if alternative treatment options are inadequate. If combined, limit the dosages and duration of each drug. Risk D: Consider therapy modification

Oxytocin: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Pacritinib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Pacritinib. Management: Monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias when these agents are combined. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk C: Monitor therapy

Paliperidone: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Paliperidone. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Paraldehyde: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Paraldehyde. Risk X: Avoid combination

PAZOPanib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of PAZOPanib. Risk X: Avoid combination

Pentamidine (Systemic): QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Pentamidine (Systemic). Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Pentoxifylline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Perampanel: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Periciazine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Periciazine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Perphenazine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Perphenazine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Pholcodine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Pholcodine. Risk C: Monitor therapy

Phosphodiesterase 5 Inhibitors: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Pilsicainide: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Pilsicainide. Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Pimozide: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Pimozide. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk X: Avoid combination

Pipamperone [INT]: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Pipamperone [INT]. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Piperaquine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Piperaquine. Risk X: Avoid combination

Piribedil: Antipsychotic Agents may diminish the therapeutic effect of Piribedil. Piribedil may diminish the therapeutic effect of Antipsychotic Agents. Management: Use of piribedil with antiemetic neuroleptics is contraindicated, and use with antipsychotic neuroleptics, except for clozapine, is not recommended. Risk X: Avoid combination

Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution: ChlorproMAZINE may enhance the adverse/toxic effect of Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution. Specifically, the risk of seizure may be increased. Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution may decrease the absorption of ChlorproMAZINE. Management: Give oral chlorpromazine at least 2 hours before or at least 6 hours after polyethylene glycol-electrolyte solutions that contain magnesium sulfate (Suflave brand). Other products without magnesium do not require dose separation. Monitor for seizures. Risk D: Consider therapy modification

Porfimer: Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Porfimer. Risk C: Monitor therapy

Potassium Chloride: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the ulcerogenic effect of Potassium Chloride. Management: Patients on drugs with substantial anticholinergic effects should avoid using any solid oral dosage form of potassium chloride. Risk X: Avoid combination

Potassium Citrate: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the ulcerogenic effect of Potassium Citrate. Management: Patients on drugs with substantial anticholinergic effects should avoid using any solid oral dosage form of potassium citrate. Risk X: Avoid combination

Pramlintide: May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. These effects are specific to the GI tract. Risk X: Avoid combination

Probucol: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Probucol. Risk X: Avoid combination

Procarbazine: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Prochlorperazine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Prochlorperazine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Promazine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Promazine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Propafenone: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Propofol: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Prostacyclin Analogues: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

QT-prolonging Agents (Indeterminate Risk - Avoid): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias when these agents are combined. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk C: Monitor therapy

QT-prolonging Agents (Indeterminate Risk - Caution): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias when these agents are combined. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk C: Monitor therapy

QT-prolonging Class IA Antiarrhythmics (Highest Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-prolonging Class III Antiarrhythmics (Highest Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-Prolonging Inhalational Anesthetics (Moderate Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-prolonging Kinase Inhibitors (Highest Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of ChlorproMAZINE. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-prolonging Moderate CYP3A4 Inhibitors (Moderate Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-prolonging Strong CYP3A4 Inhibitors (Highest Risk): QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Strong CYP3A4 Inhibitors (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

QT-prolonging Strong CYP3A4 Inhibitors (Moderate Risk): May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). QT-prolonging Strong CYP3A4 Inhibitors (Moderate Risk) may increase the serum concentration of QT-prolonging Miscellaneous Agents (Highest Risk). Risk X: Avoid combination

QUEtiapine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of QUEtiapine. Risk X: Avoid combination

Quinagolide: Antipsychotic Agents may diminish the therapeutic effect of Quinagolide. Risk C: Monitor therapy

Quinagolide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Quizartinib: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Ramosetron: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the constipating effect of Ramosetron. Risk C: Monitor therapy

Revefenacin: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the anticholinergic effect of Revefenacin. Risk X: Avoid combination

Ribociclib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Ribociclib. Risk X: Avoid combination

RisperiDONE: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the CNS depressant effect of RisperiDONE. QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of RisperiDONE. Management: Consider alternatives to this drug combination. If combined, monitor for QTc interval prolongation and ventricular arrhythmias. Patients with additional risk factors for QTc prolongation may be at even higher risk. Risk D: Consider therapy modification

Rivastigmine: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Rivastigmine. Rivastigmine may diminish the therapeutic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Management: Use of rivastigmine with an anticholinergic agent is not recommended unless clinically necessary. If the combination is necessary, monitor for reduced anticholinergic effects. Risk D: Consider therapy modification

Ropeginterferon Alfa-2b: CNS Depressants may enhance the adverse/toxic effect of Ropeginterferon Alfa-2b. Specifically, the risk of neuropsychiatric adverse effects may be increased. Management: Avoid coadministration of ropeginterferon alfa-2b and other CNS depressants. If this combination cannot be avoided, monitor patients for neuropsychiatric adverse effects (eg, depression, suicidal ideation, aggression, mania). Risk D: Consider therapy modification

Rufinamide: May enhance the adverse/toxic effect of CNS Depressants. Specifically, sleepiness and dizziness may be enhanced. Risk C: Monitor therapy

Secretin: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may diminish the therapeutic effect of Secretin. Management: Avoid concomitant use of anticholinergic agents and secretin. Discontinue anticholinergic agents at least 5 half-lives prior to administration of secretin. Risk D: Consider therapy modification

Serotonergic Agents (High Risk): May enhance the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Specifically, serotonergic agents may enhance dopamine blockade, possibly increasing the risk for neuroleptic malignant syndrome. Antipsychotic Agents may enhance the serotonergic effect of Serotonergic Agents (High Risk). This could result in serotonin syndrome. Risk C: Monitor therapy

Sertindole: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Risk X: Avoid combination

Silodosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Sodium Phosphates: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Sodium Phosphates. Specifically, the risk of seizure or loss of consciousness may be increased in patients with significant sodium phosphate-induced fluid or electrolyte abnormalities. Risk C: Monitor therapy

Sparfloxacin: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Sparfloxacin. Risk X: Avoid combination

Sulpiride: Antipsychotic Agents may enhance the adverse/toxic effect of Sulpiride. Risk X: Avoid combination

SUNItinib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of SUNItinib. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Suvorexant: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Suvorexant. Management: Dose reduction of suvorexant and/or any other CNS depressant may be necessary. Use of suvorexant with alcohol is not recommended, and the use of suvorexant with any other drug to treat insomnia is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Terbutaline: May enhance the QTc-prolonging effect of QT-prolonging Agents (Highest Risk). Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Tetrabenazine: May enhance the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Specifically, the risk for NMS and extrapyramidal symptoms may be increased. Risk C: Monitor therapy

Thalidomide: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Thalidomide. Risk X: Avoid combination

Thiazide and Thiazide-Like Diuretics: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may increase the serum concentration of Thiazide and Thiazide-Like Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Thiopental: Antipsychotic Agents (Phenothiazines) may enhance the adverse/toxic effect of Thiopental. Risk C: Monitor therapy

Thioridazine: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Thioridazine. Risk X: Avoid combination

Thiothixene: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Thiothixene. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Tiotropium: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the anticholinergic effect of Tiotropium. Risk X: Avoid combination

Tobacco (Smoked): May decrease the serum concentration of ChlorproMAZINE. Risk C: Monitor therapy

Topiramate: Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects may enhance the adverse/toxic effect of Topiramate. Risk C: Monitor therapy

Toremifene: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Toremifene. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Trifluoperazine: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Trifluoperazine. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Trimeprazine: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Triptorelin: Hyperprolactinemic Agents may diminish the therapeutic effect of Triptorelin. Risk X: Avoid combination

Umeclidinium: May enhance the anticholinergic effect of Agents with Clinically Relevant Anticholinergic Effects. Risk X: Avoid combination

Valerian: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Risk C: Monitor therapy

Valproate Products: ChlorproMAZINE may increase the serum concentration of Valproate Products. Risk C: Monitor therapy

Vemurafenib: QT-prolonging Agents (Highest Risk) may enhance the QTc-prolonging effect of Vemurafenib. Management: Consider alternatives to this combination. Patients with other risk factors (eg, older age, female sex, bradycardia, hypokalemia, hypomagnesemia, heart disease, and higher drug concentrations) are likely at greater risk for these toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Verteporfin: Photosensitizing Agents may enhance the photosensitizing effect of Verteporfin. Risk C: Monitor therapy

Zolpidem: CNS Depressants may enhance the CNS depressant effect of Zolpidem. Management: Reduce the Intermezzo brand sublingual zolpidem adult dose to 1.75 mg for men who are also receiving other CNS depressants. No such dose change is recommended for women. Avoid use with other CNS depressants at bedtime; avoid use with alcohol. Risk D: Consider therapy modification

Zuclopenthixol: Agents With Seizure Threshold Lowering Potential may enhance the adverse/toxic effect of Zuclopenthixol. Specifically, the risk of seizures may be increased. Risk C: Monitor therapy

Zuranolone: May enhance the CNS depressant effect of CNS Depressants. Management: Consider alternatives to the use of zuranolone with other CNS depressants or alcohol. If combined, consider a zuranolone dose reduction and monitor patients closely for increased CNS depressant effects. Risk D: Consider therapy modification

Pregnancy Considerations

Jaundice or hyper- or hyporeflexia have been reported in newborn infants following maternal use of phenothiazines. Antipsychotic use during the third trimester of pregnancy has a risk for abnormal muscle movements (extrapyramidal symptoms [EPS]) and withdrawal symptoms in newborns following delivery. Symptoms in the newborn may include agitation, feeding disorder, hypertonia, hypotonia, respiratory distress, somnolence, and tremor; these effects may be self-limiting or require hospitalization.

Chlorpromazine may be considered for the adjunctive treatment of nausea and vomiting in pregnant women. Use is reserved for women with dehydration when symptoms persist following preferred pharmacologic therapies (ACOG 189 2018).

Breastfeeding Considerations

Chlorpromazine and its metabolites are present in breast milk; concentrations may be higher than what is in the maternal plasma. Drowsiness and lethargy were observed in a breastfed infant (Wiles 1978). Due to the potential for serious adverse reactions in the breastfeeding infant, the manufacturer recommends a decision be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Monitoring Parameters

Frequency of Antipsychotic Monitoring in Chlorpromazinea,b

Monitoring parameter

Frequency of monitoring

Comments

a For all monitoring parameters, it is appropriate for check at baseline and when clinically relevant (based on symptoms or suspected adverse reactions) in addition to the timeline.

b ADA 2004; APA [Keepers 2020]; Landi 2005; Seppala 2018; manufacturer's labeling.

c Cardiac risk factors include congenital long QT syndrome, structural or functional cardiac disease, bradycardia, family history of sudden cardiac death

d Risk factors for extrapyramidal symptoms (EPS) include prior history of EPS, high doses of antipsychotics, young age (children and adolescents at higher risk than adults), and dopaminergic affinity of individual antipsychotic.

e Risk factors for tardive dyskinesia include age >55 years; females; White or African ethnicity; presence of a mood disorder, intellectual disability, or CNS injury; and past or current EPS.

Adherence

Every visit

Blood chemistries (electrolytes, renal function, liver function, TSH)

As clinically indicated

CBC

As clinically indicated

Check frequently during the first few months of therapy in patients with preexisting low WBC or history of drug-induced leukopenia/neutropenia.

ECG

As clinically indicated

Check after significant dose increase or new QTc-prolonging medication if there are cardiac risk factors.c

EPSd

Every visit; 4 weeks after initiation and dose change; annually. Use a formalized rating scale at least annually or every 6 months if high risk.d

Fall risk

As clinically indicated

Evaluate regularly in patients ≥60 years of age.

Fasting plasma glucose/HbA1c

4 months after initiation; annually

Check more frequently than annually if abnormal. Follow diabetes guidelines.

Lipid panel

4 months after initiation; annually

Check more frequently than annually if abnormal. Follow lipid guidelines.

Mental status and alertness

Every visit

Metabolic syndrome history

Annually

Evaluate for personal and family history of obesity, diabetes, dyslipidemia, hypertension, or cardiovascular disease.

Ocular exam

As clinically indicated

Particularly important for those taking thioridazine or chlorpromazine, or those with diabetes and other conditions that impact sight.

Prolactin

Ask about symptoms at every visit until dose is stable. Check prolactin level if symptoms are reported.

Hyperprolactinemia symptoms: Changes in menstruation, libido, gynecomastia, development of galactorrhea, and erectile and ejaculatory function.

Tardive dyskinesia

Every visit; annually. Use a formalized rating scale at least annually or every 6 months if high risk.e

Vital signs (BP, orthostatics, temperature, pulse, signs of infection)

As clinically indicated

Weight/Height/BMI

Every visit for first 6 months, then quarterly

Consider monitoring waist circumference at baseline and annually, especially in patients with or at risk for metabolic syndrome.

Consider changing antipsychotic if BMI increases by ≥1 unit.

Reference Range

Timing of serum samples: Draw trough just before next dose (Hiemke 2018).

Therapeutic reference range: 30 to 300 ng/mL (SI: 94.2 to 942 nmol/L) (Hiemke 2018). Note: Dosing should be based on therapeutic response as opposed to serum concentrations; however, therapeutic drug monitoring can be used to confirm adherence (APA [Keepers 2020]).

Laboratory alert level: 600 ng/mL (SI 1,884 nmol/L) (Hiemke 2018).

Mechanism of Action

Chlorpromazine is an aliphatic phenothiazine antipsychotic which blocks postsynaptic mesolimbic dopaminergic receptors in the brain; exhibits a strong alpha-adrenergic blocking effect and depresses the release of hypothalamic and hypophyseal hormones; believed to depress the reticular activating system, thus affecting basal metabolism, body temperature, wakefulness, vasomotor tone, and emesis

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Onset of action: Oral:

Bipolar disorder, acute mania: Initial effects may be observed within days of treatment with continued improvements over 1 to 2 weeks (Goikolea 2013; Tohen 2000; Welten 2016).

Schizophrenia: Initial effects may be observed within 1 to 2 weeks of treatment with continued improvements through 4 to 6 weeks (Agid 2003; Levine 2010).

Duration: Oral: 4 to 6 hours

Absorption: Oral: Rapid and virtually complete; large first-pass effect due to metabolism during absorption in the GI mucosa

Distribution: Widely distributed into most body tissues and fluids; crosses blood-brain barrier

Vd: IV (Yeung 1993):

Single dose: Mean: 15.7 L/kg (range: 9.03 to 37.1 L/kg)

Steady state: Mean: 8.38 L/kg (range: 5.08 to 14 L/kg)

Protein binding: 92% to 97%

Metabolism: Extensively hepatic by demethylation (followed by glucuronide conjugation) and amine oxidation to active and inactive metabolites

Bioavailability: Oral: ~32%

Half-life, biphasic: Initial: Children: 1.1 hours; Adults: ~2 hours; Terminal: Children: 7.7 hours; Adults: ~30 hours

Excretion: Urine (<1% as unchanged drug) within 24 hours

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Largactil;
 • (AR) Argentina: Ampliactil | Clorpromazina cevallos | Clorpromazina duncan;
 • (AU) Australia: Chlorpromazine | Largactil;
 • (BD) Bangladesh: Largactil | Opsonil | Promactil;
 • (BE) Belgium: Largactil;
 • (BF) Burkina Faso: Nausilax;
 • (BG) Bulgaria: Chlorazin | Chlorpromazine;
 • (BR) Brazil: Amplictil | Clopsina | Cloridrato de clorpromazina | Clorpromaz | Longactil;
 • (CH) Switzerland: Chlorazin | Largactil;
 • (CI) Côte d'Ivoire: Nausilax;
 • (CL) Chile: Clorpromazina | Largactil;
 • (CN) China: Chlorpromazine | Chlorpromazine co | Matcine;
 • (CO) Colombia: Largactil;
 • (CZ) Czech Republic: Chlorazin | Chlorpromazin | Largactil | Plegomazin;
 • (DE) Germany: Propaphenin;
 • (DO) Dominican Republic: Cloropromazina | Clorpromazina | Clorpromazina alfa | Promaxil | Taroctyl;
 • (EC) Ecuador: Clorpromazina | Largactil;
 • (EE) Estonia: Aminazin | Chlorpromazine | Fenactil | Klorproman | Largactil | Quietal | Solidon;
 • (EG) Egypt: Largactil | Neurazine | Promacid;
 • (ES) Spain: Largactil;
 • (ET) Ethiopia: Chlorpromazine HCL;
 • (FI) Finland: Klorproman | Klorpromazin novo | Largactil leiras | Psylactil;
 • (FR) France: Largactil;
 • (GB) United Kingdom: Chloractil | Chlorpromazine | Chlorpromazine dc | Largactil;
 • (GR) Greece: Chlorpromazine | Largactil | Solidon | Zuledin | Zuledine;
 • (HK) Hong Kong: Chlorpromazine | Clonazine | Fenoquil | Largactil;
 • (HU) Hungary: Hibernal;
 • (ID) Indonesia: Cepezet | Chlorpromazine | Ethibernal | Klorpromazine | Largactil | Meprosetil | Promactil;
 • (IE) Ireland: Clonazine | Largactil;
 • (IL) Israel: Taroctyl;
 • (IN) India: Chlorpromazine | Clozine | Elrectil | Emetil | Karzine | Largactil | Manochlor | Megatil | Normazine | Quietal | Relitil | Schizotil | Serectil | Sun prazin | Talentil | Tranchlor | Yemetil | Zinetil;
 • (IT) Italy: Clorpromazina cloridrato farmacologico milane | Clorpromazina cloridrato salf | Largactil | Prozin;
 • (JP) Japan: Bacnin | Chlokogen | Chlorpromazine hcl amel | Chlorpromazine hcl kobayashi kako | Chlorpromazine hcl merck hoei | Chlorpromazine hcl sei | Chlorpromazine hcl showa | Chlorpromazine hcl taiyo | Contomin | Copormin | Doimazin | Promexin | Wintermin;
 • (KE) Kenya: Medizine;
 • (KR) Korea, Republic of: Chlormazine | Chlorpromazine | Myungin chlorpromazine hcl | Neomazin | Sepamin;
 • (LB) Lebanon: Chlorpromazin | Chlorpromazine | Largactil;
 • (LT) Lithuania: Aminazin | Chlorazin | Chlorpromazin | Chlorpromazine | Fenactil | Largactil | Plegomazin | Propazin | Solidon;
 • (LV) Latvia: Aminazin | Chlorazin | Chlorpromazin | Chlorpromazine | Fenactil | Largactil | Plegomazin | Propazin | Solidon;
 • (MA) Morocco: Chlorazine | Largactil | Polymazine;
 • (MX) Mexico: Largactil;
 • (MY) Malaysia: Chlorpromazine | Chlorpromazine HCL | Matcine;
 • (NG) Nigeria: Chlorpromazine | Mayglow chlorpromazine;
 • (NL) Netherlands: Chlorpromazin;
 • (NO) Norway: Chlorpromazine | Chlorpromazine nmd | Largactil | Largactil farma mondo | Largactil unimedic;
 • (NZ) New Zealand: Largactil;
 • (PE) Peru: Clomactel | Clomactil | Clorpromazina | Largactil | Promactil;
 • (PH) Philippines: Dormazine | Globazine | Laractyl | Proma | Psynor | Thorazine | Zycloran;
 • (PK) Pakistan: Chlorotil | Chlorpromazine | Chlorzin | Kanazine | Largactil | Sedectil;
 • (PL) Poland: Chlorazin | Chlorpromazin | Fenactil | Largactil | Plegomazin;
 • (PR) Puerto Rico: Chlorpromazine | Chlorpromazine HCL | Thorazine;
 • (PT) Portugal: Cloropromazina | Largactil | Largatrex;
 • (PY) Paraguay: Bellacina;
 • (QA) Qatar: Largactil;
 • (RU) Russian Federation: Aminazin | Anamental | Chlorpromazin | Chlorpromazine | Propazin;
 • (SA) Saudi Arabia: Largactil;
 • (SE) Sweden: Hibernal | Klorpromex;
 • (SG) Singapore: Chlorpromazine | Largo | Matcine;
 • (SI) Slovenia: Chlorazin;
 • (SK) Slovakia: Largactil | Plegomazin;
 • (TH) Thailand: Brychlorpro | Chlopazine | Chlormazine | Chlorpin | Chlorpromasit | Chlorpromazine | Chlorpromed | Duncan | Largactil | Matcine | Plegomazine | Pogetol | Prozine | Wintermin;
 • (TN) Tunisia: Chlorpromazine | Largactil;
 • (TR) Turkey: Fleksin | Largactil;
 • (TW) Taiwan: Chlorpromazine | Coliman | Morefine | Reizer | Sintomin | Thorazine | Winhoamine | Winsumin | Wintermin;
 • (UA) Ukraine: Aminazin;
 • (UG) Uganda: Chlorpromazine | Chlozine | Reprazine | Zinectil;
 • (UY) Uruguay: Cloropromax | Cloropromin | Largactil | Lenison | Neurogel;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Largactil;
 • (ZA) South Africa: Largactil | Merck-chlorpromazine;
 • (ZM) Zambia: Chlorpromazine | Largactil
 1. 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372 [PubMed 37139824]
 2. Adams CE, Awad GA, Rathbone J, Thornley B, Soares-Weiser K. Chlorpromazine versus placebo for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(1):CD000284. doi:10.1002/14651858.CD000284.pub3 [PubMed 24395698]
 3. Adams JC, Corti KD, Hobson QJ. Agranulocytosis and severe leucopenia after chlorpromazine hydrochloride. Br Med J. 1956;1(4975):1087-1088. doi:10.1136/bmj.1.4975.1087-a [PubMed 13316078]
 4. Agid O, Kapur S, Arenovich T, Zipursky RB. Delayed-onset hypothesis of antipsychotic action: a hypothesis tested and rejected. Arch Gen Psychiatry. 2003;60(12):1228-1235. doi:10.1001/archpsyc.60.12.1228 [PubMed 14662555]
 5. Ahlfors CE. Benzyl alcohol, kernicterus, and unbound bilirubin. J Pediatr. 2001;139(2):317-319. doi:10.1067/mpd.2001.116281 [PubMed 11487763]
 6. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). Pediatrics. 1997;99(2):268-278. doi:10.1542/peds.99.2.268 [PubMed 9024461]
 7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 189: Nausea and vomiting of pregnancy. Obstet Gynecol. 2018;131(1):e15-e30. doi:10.1097/AOG.0000000000002456 [PubMed 29266076]
 8. American Diabetes Association; American Psychiatric Association; American Association of Clinical Endocrinologists; North American Association for the Study of Obesity. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. J Clin Psychiatry. 2004;65(2):267-272. doi:10.4088/jcp.v65n0219 [PubMed 15003083]
 9. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023 May 4. doi: 10.1111/jgs.18372 [PubMed 37139824]
 10. Ayd FJ, Jr. A survey of drug-induced extrapyramidal reactions. JAMA. 1961;175:1054-1060. doi:10.1001/jama.1961.03040120016004 [PubMed 13685365]
 11. Bark N. Deaths of psychiatric patients during heat waves. Psychiatr Serv. 1998;49(8):1088-1090. doi:10.1176/ps.49.8.1088 [PubMed 9712220]
 12. Baptista T, De Mendoza S, Beaulieu S, Bermúdez A, Martinez M. The metabolic syndrome during atypical antipsychotic drug treatment: mechanisms and management. Metab Syndr Relat Disord. 2004;2(4):290-307. doi:10.1089/met.2004.2.290 [PubMed 18370698]
 13. Bell R, Montoya D, Shuaib A, Lee MA. A comparative trial of three agents in the treatment of acute migraine headache. Ann Emerg Med. 1990;19(10):1079-1082. doi:10.1016/s0196-0644(05)81507-0 [PubMed 2221511]
 14. Ben-Yehuda A, Bloom A, Lijovetzky G, Flusser D, Tur-Kaspa R. Chlorpromazine-induced liver and bone marrow granulomas associated with agranulocytosis. Isr J Med Sci. 1990;26(8):449-451. [PubMed 2401609]
 15. Bigal ME, Bordini CA, Speciali JG. Intravenous chlorpromazine in the emergency department treatment of migraines: a randomized controlled trial. J Emerg Med. 2002;23(2):141-148. doi:10.1016/s0736-4679(02)00502-4 [PubMed 12359281]
 16. Bloechliger M, Rüegg S, Jick SS, Meier CR, Bodmer M. Antipsychotic drug use and the risk of seizures: follow-up study with a nested case-control analysis. CNS Drugs. 2015;29(7):591-603. doi:10.1007/s40263-015-0262-y [PubMed 26242478]
 17. Bouchama A, Dehbi M, Mohamed G, Matthies F, Shoukri M, Menne B. Prognostic factors in heat wave related deaths: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2007;167(20):2170-2176. doi:10.1001/archinte.167.20.ira70009 [PubMed 17698676]
 18. Burckart GJ, Snidow J, Bruce W. Neutropenia following acute chlorpromazine ingestion. Clin Toxicol. 1981;18(7):797-801. doi:10.3109/15563658108990307 [PubMed 7307463]
 19. Canadian Psychiatric Association (CPA). Clinical practice guidelines. Treatment of schizophrenia. Can J Psychiatry. 2005;50(13)(suppl 1):7S-57S. [PubMed 16529334]
 20. Caroff SN, Hurford I, Lybrand J, Campbell EC. Movement disorders induced by antipsychotic drugs: implications of the CATIE schizophrenia trial. Neurol Clin. 2011;29(1):127-148, viii. doi:10.1016/j.ncl.2010.10.002 [PubMed 21172575]
 21. Centers for Disease Control (CDC). Neonatal deaths associated with use of benzyl alcohol—United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1982;31(22):290-291. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001109.htm. [PubMed 6810084]
 22. Cerovecki A, Musil R, Klimke A, et al. Withdrawal symptoms and rebound syndromes associated with switching and discontinuing atypical antipsychotics: theoretical background and practical recommendations. CNS Drugs. 2013;27(7):545-572. doi:10.1007/s40263-013-0079-5 [PubMed 23821039]
 23. Chlorpromazine hydrochloride injection [prescribing information]. E. Windsor, NJ: AuroMedics Pharma LLC; June 2020.
 24. Chlorpromazine hydrochloride oral concentrate [prescribing information]. Atlanta, GA: Arbor Pharmaceuticals LLC; June 2021.
 25. Chlorpromazine hydrochloride tablets [prescribing information]. Maple Grove, MN: Upsher-Smith Laboratories LLC; July 2021.
 26. Chlorpromazine hydrochloride tablets, sugar coated [prescribing information]. Princeton, NJ: Sandoz Inc; July 2020.
 27. Chou RH, Lo LW, Liou YJ, et al. Antipsychotic treatment is associated with risk of atrial fibrillation: A nationwide nested case-control study. Int J Cardiol. 2017;227:134-140. doi:10.1016/j.ijcard.2016.11.185 [PubMed 27855291]
 28. Choy Y. Acute procedural anxiety and specific phobia of clinical procedures in adults: Treatment overview. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed July 12, 2023.
 29. Cooperberg AA, Eidlow S. Haemolytic anemia, jaundice and diabetes mellitus following chlorpromazine therapy. Can Med Assoc J. 1956;75(9):746-749. [PubMed 13364827]
 30. Coté CJ, Lerman J, Anderson B, eds. A Practice of Anesthesia for Infants and Children. 6th ed. Elsevier; 2019.
 31. Crouse EL, Alastanos JN, Bozymski KM, Toscano RA. Dysphagia with second-generation antipsychotics: a case report and review of the literature. Ment Health Clin. 2018;7(2):56-64. [PubMed 29955499]
 32. Curry SH, Marshall JH, Davis JM, Janowsky DS. Chlorpromazine plasma levels and effects. Arch Gen Psychiatry. 1970;22(4):289-296. doi:10.1001/archpsyc.1970.01740280001001 [PubMed 5417623]
 33. Cutts M. Chlorpromazine hepatitis treated with cortisone. Ann Intern Med. 1957;46(6):1160-1161. doi:10.7326/0003-4819-46-6-1160 [PubMed 13435663]
 34. Davies GE, Holmes JE. Drug-induced immunological effects on the liver. Br J Anaesth. 1972;44(9):941-945. doi:10.1093/bja/44.9.941 [PubMed 4264065]
 35. Dayabandara M, Hanwella R, Ratnatunga S, Seneviratne S, Suraweera C, de Silva VA. Antipsychotic-associated weight gain: management strategies and impact on treatment adherence. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017;13:2231-2241. doi:10.2147/NDT.S113099 [PubMed 28883731]
 36. de Abajo FJ, Montero D, Madurga M, García Rodríguez LA. Acute and clinically relevant drug-induced liver injury: a population based case-control study. Br J Clin Pharmacol. 2004;58(1):71-80. doi:10.1111/j.1365-2125.2004.02133.x [PubMed 15206996]
 37. De Hert M, Detraux J, van Winkel R, Yu W, Correll CU. Metabolic and cardiovascular adverse effects associated with antipsychotic drugs. Nat Rev Endocrinol. 2011;8(2):114-126. doi:10.1038/nrendo.2011.156 [PubMed 22009159]
 38. Del Fabbro E. Assessment and management of nausea and vomiting in palliative care. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed June 20, 2022. http://www.uptodate.com.
 39. Denham MJ, ed. The Treatment of Medical Problems in the Elderly. 1st ed. Springer Science+Business Media; 1980.
 40. Dudley K, Liu X, De Haan S. Chlorpromazine dose for people with schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4(4):CD007778. doi:10.1002/14651858.CD007778.pub2 [PubMed 28407198]
 41. Dupuis LL, Boodhan S, Holdsworth M, et al; Pediatric Oncology Group of Ontario. Guideline for the prevention of acute nausea and vomiting due to antineoplastic medication in pediatric cancer patients. Pediatr Blood Cancer. 2013;60(7):1073-1082. doi:10.1002/pbc.24508 [PubMed 23512831]
 42. Dusi N, Comacchio C, Lasalvia A. Late-onset cholestatic liver injury during combination treatment with chlorpromazine and olanzapine: A case report. J Clin Psychopharmacol. 2019;39(2):175-176. doi:10.1097/JCP.0000000000000999 [PubMed 30640795]
 43. Elechi CA. Neuroleptic malignant syndrome complicating tetanus treated with chlorpromazine. Trop Doct. 1992;22(2):92-93. doi:10.1177/004947559202200218 [PubMed 1604736]
 44. Esteve-Martínez A, Ninet Zaragoza V, de la Cuadra Oyanguren J, Oliver-Martínez V. Photoallergic contact dermatitis due to chlorpromazine: A report of 2 cases. Actas Dermosifiliogr. 2015;106(6):518-520. English, Spanish. doi:10.1016/j.ad.2014.12.006 [PubMed 25704376]
 45. Evcimen H, Alici-Evcimen Y, Basil B, Mania I, Mathews M, Gorman JM. Neuroleptic malignant syndrome induced by low dose aripiprazole in first episode psychosis. J Psychiatr Pract. 2007;13(2):117-119. doi:10.1097/01.pra.0000265770.17871.01 [PubMed 17414689]
 46. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 47. Fabisch W. The effect of chlorpromazine on the electroencephalogram of epileptic patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1957;20(3):185-190. doi:10.1136/jnnp.20.3.185 [PubMed 13463617]
 48. Fountoulakis KN, Grunze H, Vieta E, et al. The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) treatment guidelines for bipolar disorder in adults (CINP-BD-2017), part 3: the clinical guidelines. Int J Neuropsychopharmacol. 2017;20(2):180-195. doi:10.1093/ijnp/pyw109 [PubMed 27941079]
 49. Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS, et al; Society for Ambulatory Anesthesia. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 2014;118(1):85-113. doi:10.1213/ANE.0000000000000002. [PubMed 24356162]
 50. García Rodríguez LA, Ruigómez A, Jick H. A review of epidemiologic research on drug-induced acute liver injury using the general practice research data base in the United Kingdom. Pharmacotherapy. 1997;17(4):721-728. [PubMed 9250549]
 51. Gareri P, De Fazio P, Stilo M, Ferreri G, De Sarro G. Conventional and atypical antipsychotics in the elderly: a review. Clin Drug Investig. 2003;23(5):287-322. doi:10.2165/00044011-200323050-00001 [PubMed 17535043]
 52. Gerson R, Malas N, Feuer V, Silver GH, Prasad R, Mroczkowski MM. Best practices for evaluation and treatment of agitated children and adolescents (BETA) in the emergency department: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry. West J Emerg Med. 2019;20(2):409-418. doi:10.5811/westjem.2019.1.41344 [PubMed 30881565]
 53. Gill SS, Bronskill SE, Normand SL, et al. Antipsychotic drug use and mortality in older adults with dementia. Ann Intern Med. 2007;146(11):775-786. doi:10.7326/0003-4819-146-11-200706050-00006 [PubMed 17548409]
 54. Goikolea JM, Colom F, Capapey J, et al. Faster onset of antimanic action with haloperidol compared to second-generation antipsychotics. A meta-analysis of randomized clinical trials in acute mania. Eur Neuropsychopharmacol. 2013;23(4):305-316. doi:10.1016/j.euroneuro.2012.05.017 [PubMed 22841129]
 55. Gold MI. Profound hypotension associated with preoperative use of phenothiazines. Anesth Analg. 1974;53(6):844-848. doi:10.1213/00000539-197453060-00006 [PubMed 4473925]
 56. Gowda SM, Vijay Kumar KG, Shilpa K. Chlorpromazine-induced drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms syndrome. Indian J Psychol Med. 2020;42(1):99-101. doi:10.4103/IJPSYM.IJPSYM_364_19 [PubMed 31997872]
 57. Greiner AC, Berry K. Skin pigmentation and corneal and lens opacities with prolonged chlorpromazine therapy. Can Med Assoc J. 1964;90(11):663-665. [PubMed 14127375]
 58. Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, et al. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bipolar disorders: update 2009 on the treatment of acute mania. World J Biol Psychiatry. 2009;10(2):85-116. doi:10.1080/15622970902823202 [PubMed 19347775]
 59. Gunther M, Dopheide JA. Antipsychotic safety in liver disease: A narrative review and practical guide for the clinician. J Acad Consult Liaison Psychiatry. 2023;64(1):73-82. doi:10.1016/j.jaclp.2022.09.006 [PubMed 36180017]
 60. Hansen A, Bi P, Nitschke M, Ryan P, Pisaniello D, Tucker G. The effect of heat waves on mental health in a temperate Australian city. Environ Health Perspect. 2008;116(10):1369-1375. doi:10.1289/ehp.11339 [PubMed 18941580]
 61. Harbell MW, Dumitrascu C, Bettini L, Yu S, Thiele CM, Koyyalamudi V. Anesthetic considerations for patients on psychotropic drug therapies. Neurol Int. 2021;13(4):640-658. doi:10.3390/neurolint13040062 [PubMed 34940748]
 62. Hartnett BS. Liver damage and eosinophilia following chlorpromazine therapy; report of a case. Br Med J. 1955;1(4928):1458-1459. doi:10.1136/bmj.1.4928.1458 [PubMed 14378593]
 63. Hasan A, Falkai P, Wobrock T, et al; World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Task Force on Treatment Guidelines for Schizophrenia. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, part 1: update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J Biol Psychiatry. 2012;13(5):318-378. doi:10.3109/15622975.2012.696143 [PubMed 22834451]
 64. Hedges D, Jeppson K, Whitehead P. Antipsychotic medication and seizures: a review. Drugs Today (Barc). 2003;39(7):551-557. doi:10.1358/dot.2003.39.7.799445 [PubMed 12973403]
 65. Hiemke C, Bergemann N, Clement HW, et al. Consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in neuropsychopharmacology: update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62. doi:10.1055/s-0043-116492 [PubMed 28910830]
 66. Hollister LE, Curry SH, Derr JE, Kanter SL. Studies of delayed-action medication. V. Plasma levels and urinary excretion of four different dosage forms of chlorpromazine. Clin Pharmacol Ther. 1970;11(1):49-59. doi:10.1002/cpt197011149 [PubMed 5410895]
 67. Howard R, Rabins PV, Seeman MV, Jeste DV. Late-onset schizophrenia and very-late-onset schizophrenia-like psychosis: an international consensus. The International Late-Onset Schizophrenia Group. Am J Psychiatry. 2000;157(2):172-178. doi:10.1176/appi.ajp.157.2.172 [PubMed 10671383]
 68. Isaacs B, Macarthur JG, Taylor RM. Jaundice in relation to chlorpromazine therapy. Br Med J. 1955;2(4948):1122-1124. doi:10.1136/bmj.2.4948.1122 [PubMed 13260678]
 69. Iserson KV. Parenteral chlorpromazine treatment of migraine. Ann Emerg Med. 1983;12(12):756-758. doi:10.1016/s0196-0644(83)80251-0 [PubMed 6359974]
 70. Jahan MS, Farooque AI, Wahid Z. Neuroleptic malignant syndrome. J Natl Med Assoc. 1992;84(11):966-970. [PubMed 1460685]
 71. Jibson MD. First-generation antipsychotic medications: Pharmacology, administration, and comparative side effects. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed June 12, 2020. http://www.uptodate.com.
 72. Johnson AW, Buffaloe WJ. Chlorpromazine epithelial keratopathy. Arch Ophthalmol. 1966;76(5):664-667. doi:10.1001/archopht.1966.03850010666007 [PubMed 6005949]
 73. Kaplowitz N, Aw TY, Simon FR, Stolz A. Drug-induced hepatotoxicity. Ann Intern Med. 1986;104(6):826-839. doi:10.7326/0003-4819-104-6-826 [PubMed 3518564]
 74. Keepers GA, Fochtmann LJ, Anzia JM, et al. The American Psychiatric Association practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry. 2020;177(9):868-872. doi:10.1176/appi.ajp.2020.177901 [PubMed 32867516]
 75. Kelly AM, Ardagh M, Curry C, D'Antonio J, Zebic S. Intravenous chlorpromazine versus intramuscular sumatriptan for acute migraine. J Accid Emerg Med. 1997;14(4):209-211. doi:10.1136/emj.14.4.209 [PubMed 9248904]
 76. Kendrick JG, Goldman RD, Carr RR. Pharmacologic management of agitation and aggression in a pediatric emergency department - a retrospective cohort study. J Pediatr Pharmacol Ther. 2018;23(6):455-459. doi:10.5863/1551-6776-23.6.455 [PubMed 30697130]
 77. Kliegman RM and St. Geme J, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2020.
 78. Koch-Stoecker S. Antipsychotic drugs and epilepsy: indications and treatment guidelines. Epilepsia. 2002;43(s2):19-24. doi:10.1046/j.1528-1157.2002.043s2019.x [PubMed 11903478]
 79. Kovacic K, Sood M, Venkatesan T. Cyclic vomiting syndrome in children and adults: what is new in 2018? Curr Gastroenterol Rep. 2018;20(10):46. doi:10.1007/s11894-018-0654-5 [PubMed 30159612]
 80. Kwok JS, Chan TY. Recurrent heat-related illnesses during antipsychotic treatment. Ann Pharmacother. 2005;39(11):1940-1942. doi:10.1345/aph.1G130 [PubMed 16174785]
 81. Lambert TJ. Switching antipsychotic therapy: what to expect and clinical strategies for improving therapeutic outcomes. J Clin Psychiatry. 2007;68(suppl 6):10-13. [PubMed 17650054]
 82. Lambert D, Nothem ME, Kobylarz Z, Scholcoff C. A Medication hiccup: Chlorpromazine-induced agranulocytosis in a 72-year-old male. WMJ. 2022;121(3):E60-E62. [PubMed 36301662]
 83. Landi F, Onder G, Cesari M, Barillaro C, Russo A, Bernabei R; Silver Network Home Care Study Group. Psychotropic medications and risk for falls among community-dwelling frail older people: an observational study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005;60(5):622-626. doi:10.1093/gerona/60.5.622 [PubMed 15972615]
 84. Langballe EM, Engdahl B, Nordeng H, Ballard C, Aarsland D, Selbæk G. Short- and long-term mortality risk associated with the use of antipsychotics among 26,940 dementia outpatients: a population-based study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22(4):321-331. doi:10.1016/j.jagp.2013.06.007 [PubMed 24016844]
 85. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, et al; American Psychiatric Association; Steering Committee on Practice Guidelines. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry. 2004;161(2)(suppl):1-56. [PubMed 15000267]
 86. Lembo AJ. Hiccups. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed August 11, 2022. http://www.uptodate.com.
 87. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013;382(9896):951-962. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3 [PubMed 23810019]
 88. Levine SZ, Rabinowitz J. Trajectories and antecedents of treatment response over time in early-episode psychosis. Schizophr Bull. 2010;36(3):624-632. doi:10.1093/schbul/sbn120 [PubMed 18849294]
 89. Li BUK. Managing cyclic vomiting syndrome in children: beyond the guidelines. Eur J Pediatr. 2018;177(10):1435-1442. doi:10.1007/s00431-018-3218-7 [PubMed 30076469]
 90. Longstreth GF, Hesketh PJ. Characteristics of antiemetic drugs. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed June 11, 2020. http://www.uptodate.com.
 91. Mahmood T, Warren JP. Neuroleptic malignant syndrome from chlorpromazine: case report. J R Coll Gen Pract. 1989;39(322):211. [PubMed 2560008]
 92. Malhi GS, Bassett D, Boyce P, et al. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders. Aust N Z J Psychiatry. 2015;49(12):1087-1206. doi:10.1177/0004867415617657 [PubMed 26643054]
 93. Martinez M, Devenport L, Saussy J, Martinez J. Drug-associated heat stroke. South Med J. 2002;95(8):799-802. [PubMed 12190212]
 94. Marwick KF, Taylor M, Walker SW. Antipsychotics and abnormal liver function tests: systematic review. Clin Neuropharmacol. 2012;35(5):244-253. doi:10.1097/WNF.0b013e31826818b6 [PubMed 22986798]
 95. McClellan J, Kowatch R, Findling RL; Work Group on Quality Issues. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46(1):107-125. doi:10.1097/01.chi.0000242240.69678.c4 [PubMed 17195735]
 96. McKinney WT Jr, Kane FJ Jr. Pancytopenia due to chlorpromazine. Am J Psychiatry. 1967;123(7):879-882. doi:10.1176/ajp.123.7.879 [PubMed 6016859]
 97. Mehrizi M, Fontem RF, Gearhart TR, Pascuzzi RM. Medications and Myasthenia Gravis (a Reference for Health Care Professionals). Indiana University School of Medicine's Department of Neurology; 2012.
 98. Meyers RS, Thackray J, Matson KL, et al. Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics: The KIDs List. J Pediatr Pharmacol Ther. 2020;25(3):175-191. doi:10.5863/1551-6776-25.3.175 [PubMed 32265601]
 99. Molina-Ruiz AM, Pulpillo Á, Molina-Ruiz RM, Sagrario T, Requena L. Chlorpromazine-induced severe skin pigmentation and corneal opacities in a patient with schizophrenia. Int J Dermatol. 2016;55(8):909-912. doi: 10.1111/ijd.13085 [PubMed 26340849]
 100. Moncrieff J, Gupta S, Horowitz MA. Barriers to stopping neuroleptic (antipsychotic) treatment in people with schizophrenia, psychosis or bipolar disorder. Ther Adv Psychopharmacol. Published online July 6, 2020. doi:10.1177/2045125320937910 [PubMed 32670542]
 101. Montgomery JN, Ironside JW. Neuroleptic malignant syndrome in the intensive therapy unit. Anaesthesia. 1990;45(4):311-313. doi:10.1111/j.1365-2044.1990.tb14740.x [PubMed 2186648]
 102. Montgomery S, Worswick S. Photosensitizing drug reactions. Clin Dermatol. 2022;40(1):57-63. doi:10.1016/j.clindermatol.2021.08.014 [PubMed 35190066]
 103. Moore GP, Moore MJ. Assessment and emergency management of the acutely agitated or violent adult. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed January 28, 2022. http://www.uptodate.com.
 104. Muench J, Hamer AM. Adverse effects of antipsychotic medications. Am Fam Physician. 2010;81(5):617-622. [PubMed 20187598]
 105. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), National Collaborating Centre for Mental Health. Psychosis and schizophrenia in children and young people: recognition and management. Published January 23, 2013. Updated October 26, 2016. https://www.nice.org.uk/guidance/cg155. [PubMed 26065063]
 106. Nielsen RE, Wallenstein Jensen SO, Nielsen J. Neuroleptic malignant syndrome-an 11-year longitudinal case-control study. Can J Psychiatry. 2012;57(8):512-518. doi:10.1177/070674371205700810 [PubMed 22854034]
 107. O'Neill JL, Remington TL. Drug-induced esophageal injuries and dysphagia. Ann Pharmacother. 2003;37(11):1675-1684. doi:10.1345/aph.1D056 [PubMed 14565800]
 108. Ozeki Y, Fujii K, Kurimoto N, et al. QTc prolongation and antipsychotic medications in a sample of 1017 patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010;34(2):401-405. doi:10.1016/j.pnpbp.2010.01.008 [PubMed 20079791]
 109. Patel P, Robinson PD, Thackray J, et al. Guideline for the prevention of acute chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric cancer patients: a focused update. Pediatr Blood Cancer. 2017:e26542. doi:10.1002/pbc.26542. [PubMed 28453189]
 110. Patterson-Lomba O, Ayyagari R, Carroll B. Risk assessment and prediction of TD incidence in psychiatric patients taking concomitant antipsychotics: a retrospective data analysis. BMC Neurol. 2019;19(1):174. doi:10.1186/s12883-019-1385-4 [PubMed 31325958]
 111. Pavlidakey GP, Hashimoto K, Heller GL, Daneshvar S. Chlorpromazine-induced lupuslike disease. Case report and review of the literature. J Am Acad Dermatol. 1985;13(1):109-115. doi:10.1016/s0190-9622(85)70152-1 [PubMed 2993378]
 112. Pelonero AL, Levenson JL, Pandurangi AK. Neuroleptic malignant syndrome: a review. Psychiatr Serv. 1998;49(9):1163-1172. doi:10.1176/ps.49.9.1163 [PubMed 9735957]
 113. Pileggi DJ, Cook AM. Neuroleptic malignant syndrome. Ann Pharmacother. 2016;50(11):973-981. doi:10.1177/1060028016657553 [PubMed 27423483]
 114. Pisani F, Oteri G, Costa C, Di Raimondo G, Di Perri R. Effects of psychotropic drugs on seizure threshold. Drug Saf. 2002;25(2):91-110. doi:10.2165/00002018-200225020-00004 [PubMed 11888352]
 115. Post RM. Bipolar disorder in adults: choosing maintenance treatment. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed September 30, 2021. http://www.uptodate.com.
 116. Purcell P, Valmana A. Toxic epidermal necrolysis following chlorpromazine ingestion complicated by SIADH. Postgrad Med J. 1996;72(845):186. doi:10.1136/pgmj.72.845.186 [PubMed 8731716]
 117. Refer to manufacturer's labeling.
 118. Remington G, Chue P, Stip E, Kopala L, Girard T, Christensen B. The crossover approach to switching antipsychotics: what is the evidence? Schizophr Res. 2005;76(2-3):267-272. doi:10.1016/j.schres.2005.01.009 [PubMed 15949658]
 119. Richelson E. Receptor pharmacology of neuroleptics: relation to clinical effects. J Clin Psychiatry. 1999;60(suppl 10):5-14. [PubMed 10340682]
 120. Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med. 2004;350(10):1013-1022. doi:10.1056/NEJMra032426 [PubMed 14999113]
 121. Russell RI, Allan JG, Patrick R. Active chronic hepatitis after chlorpromazine ingestion. Br Med J. 1973;1(5854):655-656. doi:10.1136/bmj.1.5854.655 [PubMed 4692711]
 122. Salzman C, ed. Clinical Geriatric Psychopharmacology. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 123. Savica R, Grossardt BR, Bower JH, Ahlskog JE, Mielke MM, Rocca WA. Incidence and time trends of drug-induced parkinsonism: A 30-year population-based study. Mov Disord. 2017;32(2):227-234. doi:10.1002/mds.26839 [PubMed 27779780]
 124. Schlichther W, Bristow ME, Schultz S, Henderson AL. Seizures occurring during intensive chlorpromazine therapy. Can Med Assoc J. 1956;74(5):364-366. [PubMed 13293612]
 125. Schneeweiss S, Setoguchi S, Brookhart A, Dormuth C, Wang PS. Risk of death associated with the use of conventional versus atypical antipsychotic drugs among elderly patients. CMAJ. 2007;176(5):627-632. doi:10.1503/cmaj.061250 [PubMed 17325327]
 126. Schwedt TJ, Garza Ivan. Acute treatment of migraine in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed August 9, 2021. http://www.uptodate.com.
 127. Seitz DP, Gill SS. Neuroleptic malignant syndrome complicating antipsychotic treatment of delirium or agitation in medical and surgical patients: case reports and a review of the literature. Psychosomatics. 2009;50(1):8-15. doi:10.1176/appi.psy.50.1.8 [PubMed 19213967]
 128. Seppala LJ, Wermelink AMAT, de Vries M, et al; EUGMS task and Finish group on fall-risk-increasing drugs. Fall-risk-increasing drugs: a systematic review and meta-analysis: II. Psychotropics. J Am Med Dir Assoc. 2018;19(4):371.e11-371.e17. doi:10.1016/j.jamda.2017.12.098 [PubMed 29402652]
 129. Shim G, Kang DH, Kwon JS. Probable case of neuroleptic malignant syndrome following administration of antituberculotic drugs in a chlorpromazine-treated patient. J Korean Med Sci. 2008;23(4):734-736. doi:10.3346/jkms.2008.23.4.734 [PubMed 18756068]
 130. Silver GH, Kearney JA, Kutko MC, et al. Infant delirium in pediatric critical care settings. Am J Psychiatry. 2010;167(10):1172-1177. doi:10.1176/appi.ajp.2010.09111606 [PubMed 20889664]
 131. Soares-Weiser K, Fernandez HH. Tardive dyskinesia. Semin Neurol. 2007;27(2):159-169. doi:10.1055/s-2007-971169 [PubMed 17390261]
 132. Solmi M, Murru A, Pacchiarotti I, et al. Safety, tolerability, and risks associated with first- and second-generation antipsychotics: a state-of-the-art clinical review. Ther Clin Risk Manag. 2017;13:757-777. doi:10.2147/TCRM.S117321 [PubMed 28721057]
 133. Solmi M, Pigato G, Kane JM, Correll CU. Clinical risk factors for the development of tardive dyskinesia. J Neurol Sci. 2018;389:21-27. doi:10.1016/j.jns.2018.02.012 [PubMed 29439776]
 134. Steger M, Schneemann M, Fox M. Systemic review: the pathogenesis and pharmacological treatment of hiccups. Aliment Pharmacol Ther. 2015;42(9):1037-1050. doi:10.1111/apt.13374 [PubMed 26307025]
 135. Stroup TS, Marder S. Schizophrenia in adults: Maintenance therapy and side effect management. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed January 28, 2022. http://www.uptodate.com.
 136. Swart GT, Siman E, Stewart SL. The use of Pro Re Nata or Statim medications for behavioral control: a summary of experience at a tertiary care children's mental health center. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2011;21(1):67-77. [PubMed 21288118]
 137. Takeuchi H, Kantor N, Uchida H, Suzuki T, Remington G. Immediate vs gradual discontinuation in antipsychotic switching: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Bull. 2017;43(4):862-871. doi:10.1093/schbul/sbw171 [PubMed 28044008]
 138. Thomas D, Wu K, Kathöfer S, et al. The antipsychotic drug chlorpromazine inhibits HERG potassium channels. Br J Pharmacol. 2003;139(3):567-574. doi:10.1038/sj.bjp.0705283 [PubMed 12788816]
 139. Tisdale JE, Chung MK, Campbell KB, et al; American Heart Association Clinical Pharmacology Committee of the Council on Clinical Cardiology and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Drug-induced arrhythmias: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2020;142(15):e214-e233. doi:10.1161/CIR.0000000000000905 [PubMed 32929996]
 140. Tisdale JE, Jaynes HA, Kingery JR, et al. Development and validation of a risk score to predict QT interval prolongation in hospitalized patients. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013;6(4):479-487. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000152 [PubMed 23716032]
 141. Tohen M, Jacobs TG, Feldman PD. Onset of action of antipsychotics in the treatment of mania. Bipolar Disord. 2000;2(3 pt 2):261-268. doi:10.1034/j.1399-5618.2000.20307.x [PubMed 11249804]
 142. Trollor JN, Chen X, Chitty K, Sachdev PS. Comparison of neuroleptic malignant syndrome induced by first- and second-generation antipsychotics. Br J Psychiatry. 2012;201(1):52-56. doi:10.1192/bjp.bp.111.105189 [PubMed 22626633]
 143. van Harten PN, Hoek HW, Kahn RS. Acute dystonia induced by drug treatment. BMJ. 1999;319(7210):623-626. doi:10.1136/bmj.319.7210.623 [PubMed 10473482]
 144. Varga B, Csonka Á, Csonka A, Molnár J, Amaral L, Spengler G. Possible biological and clinical applications of phenothiazines. Anticancer Res. 2017;37(11):5983-5993. doi:10.21873/anticanres.12045 [PubMed 29061777]
 145. Waln O, Jankovic J. An update on tardive dyskinesia: from phenomenology to treatment. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2013;3:tre-03-161-4138-1. doi:10.7916/D88P5Z71 [PubMed 23858394]
 146. Welten CC, Koeter MW, Wohlfarth TD, et al. Early nonresponse in the antipsychotic treatment of acute mania: a criterion for reconsidering treatment? Results from an individual patient data meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2016;77(9):e1117-e1123. doi:10.4088/JCP.15r10051 [PubMed 27780320]
 147. White WB. Hypotension with postural syncope secondary to the combination of chlorpromazine and captopril. Arch Intern Med. 1986;146(9):1833-1834. [PubMed 3530167]
 148. Wiles DH, Orr MW, Kolakowska T. Chlorpromazine levels in plasma and milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol. 1978;5(3):272-273. doi:10.1111/j.1365-2125.1978.tb01639.x [PubMed 656275]
 149. Wilson MP, Pepper D, Currier GW, Holloman GH Jr, Feifel D. The psychopharmacology of agitation: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA Psychopharmacology Workgroup. West J Emerg Med. 2012;13(1):26-34. doi:10.5811/westjem.2011.9.6866 [PubMed 22461918]
 150. Yeung PK, Hubbard JW, Korchinski ED, Midha, KK. Pharmacokinetics of chlorpromazine and key metabolites. Eur J Clin Pharmacol. 1993;45:563-569. doi:10.1007/BF00315316 [PubMed 8157044]
 151. Yip L, Aeng E, Elbe D. Management of acute agitation and aggression in children and adolescents with pro re nata oral immediate release antipsychotics in the pediatric emergency department. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2020;30(9):534-541. doi:10.1089/cap.2019.0171 [PubMed 33035069]
 152. Zatuchni J, Miller G. Jaundice during chlorpromazine therapy. N Engl J Med. 1954;251(25):1003-1006. doi:10.1056/NEJM195412162512503 [PubMed 13214378]
 153. Zhang F, Kanzali P, Rubin V, Paras C, Goldman J. Neuroleptic malignant syndrome with thyroid disorder: An unusual case report. Medicine (Baltimore). 2017;96(39):e8191. doi:10.1097/MD.0000000000008191 [PubMed 28953679]
Topic 9252 Version 614.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟