ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Nitrofurantoin: Drug information

Nitrofurantoin: Drug information
(For additional information see "Nitrofurantoin: Patient drug information" and see "Nitrofurantoin: Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: US
 • Furadantin [DSC];
 • Macrobid;
 • Macrodantin
Brand Names: Canada
 • Auro-Nitrofurantoin;
 • Macrobid [DSC];
 • PMS-Nitrofurantoin BID;
 • TEVA-Nitrofurantoin
Pharmacologic Category
 • Antibiotic, Miscellaneous
Dosing: Adult

Note: Nitrofurantoin is chemically available as nitrofurantoin macrocrystals and nitrofurantoin monohydrate. Two different preparations are available in the US: A combination of nitrofurantoin monohydrate and nitrofurantoin macrocrystals (Macrobid), which is typically dosed twice daily for the treatment of acute infections and a preparation that consists solely of nitrofurantoin macrocrystals (Furadantin, Macrodantin), which is typically dosed 4 times daily for the treatment of acute infections. Regardless of the formulation used, advise patients to administer with food to improve absorption.

Asymptomatic bacteriuria in pregnancy

Asymptomatic bacteriuria (≥105 CFU per mL) in pregnancy:

Note: Use is contraindicated in pregnant patients at term (38 to 42 weeks' gestation), during labor and delivery, or when the onset of labor is imminent due to the possibility of hemolytic anemia in the newborn manufacturer’s labeling). Information from studies evaluating the risk of congenital anomalies following first trimester exposure is inconclusive (Ref).

Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals (Macrobid): Oral: 100 mg twice daily for 4 to 7 days (Ref).

Cystitis, acute uncomplicated or acute simple cystitis, treatment

Cystitis, acute uncomplicated or acute simple cystitis (infection limited to the bladder without signs/symptoms of upper tract, prostate, or systemic infection), treatment:

Note: Consider use of a different empiric agent in patients with suspected pyelonephritis, patients who have received nitrofurantoin in the last 3 months, or patients who have had a urine isolate with documented resistance to nitrofurantoin in the last 3 months (Ref).

Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals (Macrobid): Oral: 100 mg twice daily; treat females for 5 days and males for 7 days (Ref).

Nitrofurantoin macrocrystals (Furadantin, Macrodantin): Oral: 50 to 100 mg every 6 hours; treat females for 5 days and males for 7 days (Ref). Note: The recommended duration of therapy with this formulation is based on the recommendation for the nitrofurantoin monohydrate/macrocrystal formulation as well as expert opinion.

Cystitis, prophylaxis for recurrent infection

Cystitis, prophylaxis for recurrent infection:

Note: May be considered in nonpregnant women with bothersome, frequently recurrent cystitis despite nonantimicrobial preventive measures. The optimal duration has not been established; duration ranges from 3 to 12 months, with periodic reassessment (Ref). Prolonged use (>6 months) of nitrofurantoin has been associated with diffuse interstitial pneumonitis and/or pulmonary fibrosis, chronic hepatitis, and the development of neuropathy (Ref).

Continuous prophylaxis:

Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals (Macrobid) (off-label use): Oral: 100 mg once daily at bedtime (Ref).

Nitrofurantoin macrocrystals (Furadantin, Macrodantin): Oral: 50 to 100 mg once daily at bedtime.

Postcoital prophylaxis (females with cystitis temporally related to sexual intercourse):

Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals (Macrobid) (off-label use): Oral: 100 mg as a single dose taken within 2 hours of sexual intercourse (Ref).

Nitrofurantoin macrocrystals (Furadantin, Macrodantin): Oral: 50 to 100 mg as a single dose taken within 2 hours of sexual intercourse (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Altered kidney function:

CrCl ≥60 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl 30 to <60 mL/minute: Although contraindicated in the manufacturer's labeling, limited data suggest nitrofurantoin is safe and effective for short-term treatment of uncomplicated acute cystitis in patients with an eGFR or CrCl 30 to 60 mL/minute (Ref). One retrospective cohort study reported increased risk of pulmonary adverse events in patients with eGFR <50 mL/minute (Ref).

CrCl <30 mL/minute: Avoid use (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Avoid use (Ref).

Peritoneal dialysis: Avoid use (Ref).

CRRT: Avoid use (Ref).

PIRRT (eg, sustained low-efficiency diafiltration): Avoid use (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling. Contraindicated in patients with a previous history of cholestatic jaundice or hepatic dysfunction associated with nitrofurantoin.

Dosing: Older Adult

Avoid use; alternative agents preferred. Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Nitrofurantoin: Pediatric drug information")

Urinary tract infection, treatment

Urinary tract infection (UTI), treatment:

Furadantin, Macrodantin: Infants, Children, and Adolescents: Oral: 5 to 7 mg/kg/day divided every 6 hours for 7 days or at least 3 days after obtaining sterile urine; maximum dose: 100 mg/dose.

Fixed dosing: Furadantin oral suspension: Oral:

7 to <12 kg: 12.5 mg every 6 hours.

12 to < 22 kg: 25 mg every 6 hours.

22 to <31 kg: 37.5 mg every 6 hours.

31 to <42 kg: 50 mg every 6 hours.

≥42 kg: 50 to 100 mg every 6 hours.

Macrobid (macrocrystal/monohydrate): Adolescents: Oral: 100 mg every 12 hours for 7 days.

Urinary tract infection, prophylaxis

Urinary tract infection, prophylaxis: Furadantin, Macrodantin: Infants, Children, and Adolescents: Oral: 1 to 2 mg/kg/day in a single dose (at bedtime) or divided twice daily; maximum daily dose: 100 mg/day. Note: In infants and children <24 months, prophylaxis should only be considered for those with grade III-V reflux or with recurrent febrile UTI; data supporting the routine use of continuous antimicrobial prophylaxis is limited (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Infants ≥1 month, Children, and Adolescents:

CrCl ≥60 mL/minute: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

CrCl <60 mL/minute: Use is contraindicated.

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in manufacturer's labeling. Contraindicated in patients with a previous history of cholestatic jaundice or hepatic dysfunction associated with nitrofurantoin.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Clostridioides difficile infection

Clostridioides difficile infection has occurred with nitrofurantoin, including Clostridioides difficile associated diarrhea and Clostridioides difficile colitis (Ref).

Onset: Varied; may start on the first day of antibiotic therapy or up to 3 months postantibiotic (Ref).

Risk factors:

• Antibiotic exposure (highest risk factor) (Ref)

• Type of antibiotic (Ref)

• Long durations in a hospitalization or other health care setting (recent or current) (Ref)

• Older adults (Ref)

• Immunocompromised conditions (Ref)

• A serious underlying condition (Ref)

• GI surgery/manipulation (Ref)

• Antiulcer medications (eg, proton pump inhibitors, H2 blockers) (Ref)

• Chemotherapy (Ref)

Drug-induced liver injury (DILI)

A wide range of drug-induced liver injury (DILI) has been reported with nitrofurantoin, including acute hepatitis, granulomatous reaction, cholestatic jaundice, autoimmune hepatitis, and chronic active hepatitis that may lead to hepatic cirrhosis or death (Ref). Acute liver injury usually presents with a hepatocellular pattern with or without jaundice and is commonly associated with fever and skin rash and typically resolves with discontinuation. Chronic liver injury usually presents with autoimmune features and is associated with fatigue, weakness, dark urine, and jaundice (Ref).

Mechanism: Not clearly established; oxidative-free radicals may damage hepatocytes. An autoimmune mechanism may also contribute (Ref).

Onset: Varied; acute liver injury may vary in onset from 1 to 6 weeks of use and chronic liver injury may vary in onset from months (typically >6 months) to years of use (Ref).

Risk factors:

• Older patients (Ref)

• Females (Ref)

• Prolonged use (>6 months) (Ref)

Peripheral neuropathy

Peripheral neuropathy may occur with nitrofurantoin and typically presents as sensorimotor polyneuropathy (Ref).

Mechanism: Non–dose-related; idiosyncratic (Ref).

Risk factors:

• Older patients

• Anemia

• Debilitating disease

• Diabetes

• Electrolyte imbalance

• Kidney impairment (CrCl <60 mL/minute)

• Vitamin B deficiency

Pulmonary toxicity

Pulmonary toxicity may occur with nitrofurantoin and ranges from acute pulmonary reaction, subacute pulmonary reaction, and/or chronic pulmonary reaction (Ref).

Mechanism: Acute reactions: Non–dose-related; immunologic (Ref). Chronic reactions: Unknown. May be T-cell mediated (non–dose-related) or direct toxicity (dose-related) (Ref).

Onset: Varied; acute reactions can vary in onset from days to weeks while chronic reactions often occurs after months to years of use (Ref).

Risk factors:

• Older patients (Ref)

• Females (Ref)

• Prolonged use (>6 months) (for chronic pulmonary reactions) (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

1% to 10%:

Endocrine & metabolic: Increased serum phosphate (1% to 5%)

Gastrointestinal: Flatulence (2%), nausea (8%)

Hematologic & oncologic: Decreased hemoglobin (1% to 5%), eosinophilia (1% to 5%)

Hepatic: Increased serum alanine aminotransferase (1% to 5%), increased serum aspartate aminotransferase (1% to 5%)

Nervous system: Headache (6%)

<1%:

Dermatologic: Alopecia, pruritus, urticaria

Gastrointestinal: Abdominal pain, constipation, diarrhea, dyspepsia, vomiting

Nervous system: Chills, dizziness, drowsiness, malaise

Ophthalmic: Amblyopia

Respiratory: Acute pulmonary reaction (including cough, dyspnea, dyspnea on exertion, pleural effusion, pleuritic chest pain, pulmonary infiltrates)

Miscellaneous: Fever

Frequency not defined: Respiratory: Chronic pulmonary reaction (including diffuse interstitial pneumonitis, pulmonary fibrosis), subacute pulmonary reaction

Postmarketing:

Cardiovascular: Bundle branch block (Dibagh Gandorta 2017), ECG changes, nonspecific T wave on ECG, vasculitis

Dermatologic: Eczematous rash, erythema multiforme, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, Stevens-Johnson syndrome (Davis 2018)

Gastrointestinal: Anorexia, Clostridioides difficile associated diarrhea (Hirschhorn 1994), Clostridioides difficile colitis, pancreatitis (Mouallen 2003), sialadenitis

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis (Roberts 2005), aplastic anemia, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency anemia, granulocytopenia, hemolytic anemia, leukopenia, megaloblastic anemia, methemoglobinemia, thrombocytopenia (Dibagh Gandorta 2017)

Hepatic: Autoimmune hepatitis (Sakaan 2014), cholestatic jaundice (Sakaan 2014), chronic active hepatitis (Sakaan 2014), hepatic cirrhosis (Sakaan 2014), hepatic necrosis (Sakaan 2014), hepatitis (acute) (Sakaan 2014)

Hypersensitivity: Anaphylaxis, angioedema

Nervous system: Asthenia, bulging fontanel (infants), confusion, depression, idiopathic intracranial hypertension, peripheral neuropathy (Tan 2012), psychotic reaction, vertigo

Neuromuscular & skeletal: Arthralgia, lupus-like syndrome, myalgia

Ophthalmic: Nystagmus disorder, optic neuritis

Respiratory: Cyanosis

Contraindications

Anuria, oliguria, or significant impairment of renal function (creatinine clearance [CrCl] <60 mL/minute or clinically significant elevated serum creatinine); previous history of cholestatic jaundice or hepatic dysfunction associated with prior nitrofurantoin use; hypersensitivity to drug or any component of the formulation.

Note: The manufacturer's contraindication in patients with CrCl <60 mL/minute has been challenged in the literature; limited data suggest that an alternative creatinine clearance threshold may be considered (Oplinger 2013).

Because of the possibility of hemolytic anemia caused by immature erythrocyte enzyme systems (glutathione instability), the drug is contraindicated in pregnant patients at term (38 to 42 weeks gestation), during labor and delivery, or when the onset of labor is imminent; also contraindicated in neonates younger than 1 month of age.

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Superinfection: Prolonged use may result in fungal or bacterial superinfection.

Disease-related concerns:

• Hemolytic anemia: Use caution in patients with G6PD deficiency; may be at increased risk for hemolytic anemia. Discontinue therapy if occurs.

• Hepatic impairment: Use is contraindicated in patients with a history of nitrofurantoin associated cholestatic jaundice or hepatic dysfunction.

• Renal impairment: Urinary nitrofurantoin concentrations are variable in patients with impaired renal function. Use with caution. The manufacturer contraindicates use in CrCl <60 mL/minute; however, limited data suggest nitrofurantoin is safe and effective for short-term treatment of uncomplicated urinary tract infection (UTI) in patients with CrCl 30 to 60 mL/minute (Cuhna 2017; Oplinger 2013; Santos 2016; Singh 2015). The Beers Criteria recommends avoiding use in geriatric patients ≥65 years with a CrCl <30 mL/minute (Beers Criteria [AGS 2019]).

Special populations:

• Older adult: Avoid use in older adult patients.

• Pediatric: Use is contraindicated in children <1 month of age (at increased risk for hemolytic anemia).

Other warnings/precautions:

• Appropriate use: Pyelonephritis: Not indicated for the treatment of pyelonephritis or perinephric abscesses.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Nitrofurantoin should not be used to treat UTIs in febrile infants and young children; nitrofurantoin concentrates in the urine and does not reach therapeutic serum and possibly parenchymal concentrations making it ineffective to treat pyelonephritis or urosepsis (AAP 2011).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling. [DSC] = Discontinued product

Capsule, Oral:

Macrobid: 100 mg [contains fd&c blue #1 (brilliant blue), fd&c red #40 (allura red ac dye), quinoline yellow (d&c yellow #10)]

Macrodantin: 25 mg

Macrodantin: 50 mg, 100 mg [contains fd&c yellow #6 (sunset yellow), quinoline yellow (d&c yellow #10)]

Generic: 25 mg, 50 mg, 100 mg

Suspension, Oral:

Furadantin: 25 mg/5 mL (230 mL [DSC]) [contains methylparaben, propylparaben]

Generic: 25 mg/5 mL (230 mL, 240 mL)

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Capsules (Macrobid Oral)

100 mg (per each): $7.14

Capsules (Macrodantin Oral)

25 mg (per each): $14.06

50 mg (per each): $3.15

100 mg (per each): $6.62

Capsules (Nitrofurantoin Macrocrystal Oral)

25 mg (per each): $7.03 - $12.64

50 mg (per each): $2.13 - $2.43

100 mg (per each): $3.38 - $3.53

Capsules (Nitrofurantoin Monohyd Macro Oral)

100 mg (per each): $2.77 - $6.78

Suspension (Nitrofurantoin Oral)

25 mg/5 mL (per mL): $3.18 - $14.61

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling. [DSC] = Discontinued product

Capsule, Oral:

Macrobid: 100 mg [DSC] [contains corn starch, edetate (edta) calcium disodium, fd&c blue #1 (brilliant blue), fd&c red #40 (allura red ac dye), quinoline yellow (d&c yellow #10)]

Generic: 50 mg, 100 mg

Tablet, Oral:

Generic: 50 mg, 100 mg

Administration: Adult

Oral: Administer with meals to improve absorption and decrease adverse effects; suspension may be mixed with water, milk, or fruit juice. Shake suspension well before use. The monohydrate/macrocrystals capsules (twice-daily formulation [Macrobid]) should not be opened; the macrocrystals capsules (4-times-daily formulation [Macrodantin]) may be opened and the contents mixed with food or juice for immediate use (data on file from manufacturer).

Administration: Pediatric

Oral: Administer with food or milk; do not administer with antacid preparations containing magnesium trisilicate; suspension may be mixed with water, milk, fruit juice, or infant formula. Shake suspension well before use. The monohydrate/macrocrystals capsules (twice-daily formulation [eg, Macrobid]) should not be opened; the macrocrystals capsules (4-times-daily formulation [eg, Macrodantin]) may be opened and the contents mixed with food or juice for immediate use (data on file from manufacturer).

Use: Labeled Indications

Cystitis, acute uncomplicated, treatment:

Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals (Macrobid): Treatment of acute uncomplicated cystitis caused by susceptible strains of Escherichia coli or Staphylococcus saprophyticus in patients ≥12 years of age.

Nitrofurantoin macrocrystals (Furadantin, Macrodantin): Treatment of acute uncomplicated cystitis when caused by susceptible strains of E. coli, enterococci, Staphylococcus aureus, and certain susceptible strains of Klebsiella and Enterobacter species.

Limitations of use: Not indicated for treatment of pyelonephritis or perinephric abscess.

Cystitis, prophylaxis for recurrent infection: Nitrofurantoin macrocrystals (Furadantin, Macrodantin): Chronic suppression of recurrent urinary tract infection.

Medication Safety Issues
Sound alike/look alike issues:

Macrobid may be confused with microK, Nitro-Bid.

Nitrofurantoin may be confused with Neurontin, nitroglycerin.

Older Adult: High-Risk Medication:

Beers Criteria: Nitrofurantoin is identified in the Beers Criteria as a potentially inappropriate medication to be avoided in patients 65 years and older (independent of diagnosis or condition) due to its potential for pulmonary toxicity, hepatotoxicity and peripheral neuropathy, particularly when given long-term; safer alternatives exist. Avoid use in patients with a CrCl less than 30 mL/minute or for long-term suppressive therapy (Beers Criteria [AGS 2019]). Note: Updates for the American Geriatrics Society 2023 AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults are in process.

Pharmacy Quality Alliance (PQA): Nitrofurantoin (when cumulative day supply is greater than 90 days) is identified as a high-risk medication in patients 65 years and older on the PQA's Use of High-Risk Medications in the Elderly (HRM) performance measure, a safety measure used by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) for Medicare plans (PQA 2017).

Pediatric patients: High-risk medication:

KIDs List: Nitrofurantoin, when used in neonates, is identified on the Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics (KIDs) list; use should be avoided due to risk of hemolytic anemia (weak recommendation; very low quality of evidence) (PPA [Meyers 2020]).

Metabolism/Transport Effects

None known.

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Bacillus clausii: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Bacillus clausii. Management: Bacillus clausii should be taken in between antibiotic doses during concomitant therapy. Risk D: Consider therapy modification

BCG (Intravesical): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of BCG (Intravesical). Risk X: Avoid combination

BCG Vaccine (Immunization): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of BCG Vaccine (Immunization). Risk C: Monitor therapy

Cholera Vaccine: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Cholera Vaccine. Management: Avoid cholera vaccine in patients receiving systemic antibiotics, and within 14 days following the use of oral or parenteral antibiotics. Risk X: Avoid combination

Dapsone (Topical): May enhance the adverse/toxic effect of Methemoglobinemia Associated Agents. Risk C: Monitor therapy

Eplerenone: Nitrofurantoin may enhance the hyperkalemic effect of Eplerenone. Risk C: Monitor therapy

Fecal Microbiota (Live) (Oral): May diminish the therapeutic effect of Antibiotics. Risk X: Avoid combination

Fecal Microbiota (Live) (Rectal): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Fecal Microbiota (Live) (Rectal). Risk X: Avoid combination

Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies): Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies). Risk C: Monitor therapy

Lactobacillus and Estriol: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Lactobacillus and Estriol. Risk C: Monitor therapy

Local Anesthetics: Methemoglobinemia Associated Agents may enhance the adverse/toxic effect of Local Anesthetics. Specifically, the risk for methemoglobinemia may be increased. Risk C: Monitor therapy

Magnesium Trisilicate: May decrease the absorption of Nitrofurantoin. Risk X: Avoid combination

Nitric Oxide: May enhance the adverse/toxic effect of Methemoglobinemia Associated Agents. Combinations of these agents may increase the likelihood of significant methemoglobinemia. Risk C: Monitor therapy

Norfloxacin: Nitrofurantoin may diminish the therapeutic effect of Norfloxacin. Risk X: Avoid combination

Prilocaine: Methemoglobinemia Associated Agents may enhance the adverse/toxic effect of Prilocaine. Combinations of these agents may increase the likelihood of significant methemoglobinemia. Management: Monitor patients for signs of methemoglobinemia (e.g., hypoxia, cyanosis) when prilocaine is used in combination with other agents associated with development of methemoglobinemia. Avoid lidocaine/prilocaine in infants receiving such agents. Risk C: Monitor therapy

Probenecid: May diminish the therapeutic effect of Nitrofurantoin. Probenecid may increase the serum concentration of Nitrofurantoin. Risk C: Monitor therapy

Sodium Nitrite: Methemoglobinemia Associated Agents may enhance the adverse/toxic effect of Sodium Nitrite. Combinations of these agents may increase the likelihood of significant methemoglobinemia. Risk C: Monitor therapy

Sodium Picosulfate: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Sodium Picosulfate. Management: Consider using an alternative product for bowel cleansing prior to a colonoscopy in patients who have recently used or are concurrently using an antibiotic. Risk D: Consider therapy modification

Typhoid Vaccine: Antibiotics may diminish the therapeutic effect of Typhoid Vaccine. Only the live attenuated Ty21a strain is affected. Management: Avoid use of live attenuated typhoid vaccine (Ty21a) in patients being treated with systemic antibacterial agents. Postpone vaccination until 3 days after cessation of antibiotics and avoid starting antibiotics within 3 days of last vaccine dose. Risk D: Consider therapy modification

Food Interactions

Nitrofurantoin serum concentrations may be increased if taken with food. Management: Administer with meals.

Reproductive Considerations

Nitrofurantoin in doses >10 mg/kg/day may cause spermatogenic arrest and decrease sperm count. This was observed in some males treated for 2 weeks; sperm counts returned to normal between 13 and 32 weeks after therapy was discontinued. Consider avoiding use in patients planning to father a child (Drobnis 2017).

Pregnancy Considerations

Nitrofurantoin crosses the placenta (Perry 1967).

Current studies evaluating maternal use of nitrofurantoin during pregnancy and the development of congenital anomalies have had mixed results (Goldberg 2015). An increased risk of neonatal jaundice was observed following maternal nitrofurantoin use during the last 30 days of pregnancy (Nordeng 2013). Use is contraindicated in pregnant patients at term (38 to 42 weeks' gestation), during labor and delivery, or when the onset of labor is imminent due to the possibility of hemolytic anemia in the newborn.

Due to pregnancy-induced physiologic changes, some pharmacokinetic properties of nitrofurantoin may be altered. Based on a study of 30 women administered nitrofurantoin prior to abortion, maternal serum concentrations of nitrofurantoin may be decreased and urine concentrations may be increased during pregnancy (Philipson 1979).

Nitrofurantoin may be considered for the treatment of asymptomatic bacteriuria in pregnant patients when appropriate; the shortest effective course should be used (IDSA [Nicolle 2019]). Alternative antibiotics should be used in pregnant patients with G-6-PD deficiency (Nordeng 2013).

Breastfeeding Considerations

Nitrofurantoin is present in breast milk.

The relative infant dose (RID) of nitrofurantoin is 5% when calculated using the highest breast milk concentration located and compared to an infant therapeutic dose of 6 mg/kg/day. In general, breastfeeding is considered acceptable when the relative infant dose is <10% (Anderson 2016; Ito 2000).

The RID of nitrofurantoin was calculated using a milk concentration of 2.2 mcg/mL, providing an estimated daily infant dose via breast milk of 0.3 mg/kg/day. This milk concentration was obtained 3 hours following the fourth maternal dose of oral nitrofurantoin 100 mg (Pons 1990).

Adverse effects observed in case reports include diarrhea in 2 breastfeeding infants and decreased milk volume as reported by 1 mother (dose, duration, relationship to breastfeeding not provided) (Ito 1993). In general, antibiotics that are present in breast milk may cause non-dose-related modification of bowel flora. Monitor infants for GI disturbances (WHO 2002).

The therapeutic use of nitrofurantoin is contraindicated in neonates (<1 month of age) due to the possibility of hemolytic anemia caused by immature erythrocyte enzyme systems. Theoretically, this risk is also present in breastfeeding neonates exposed to nitrofurantoin via breast milk; however, no reports of hemolytic anemia in a breastfeeding neonate exposed to nitrofurantoin via breast milk have been located (Zao 2014). Nevertheless, when breastfeeding infants <1 month of age, the manufacturer recommends a decision be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue the drug, considering the importance of treatment to the mother. In addition, the World Health Organization states that nitrofurantoin is compatible with breastfeeding for healthy full-term infants with monitoring for adverse reactions (eg, jaundice, hemolysis). However, patients taking nitrofurantoin should avoid breastfeeding premature neonates or neonates <1 month of age (WHO 2002).

Avoidance of breastfeeding should also be considered in infants of any age where absolute or relative G-6-PD deficiency may be present (eg, Eastern Mediterranean, African, and Southeast Asian populations) due to the risk of hemolytic anemia (WHO 2002; Zao 2014).

Dietary Considerations

Take with meals to improve absorption and decrease adverse effects.

Monitoring Parameters

Signs or symptoms of pulmonary reaction (eg, malaise, dyspnea, cough, fever, radiologic evidence of diffuse interstitial pneumonitis or fibrosis); signs of numbness or tingling of the extremities; CBC, periodic LFTs, periodic renal function tests with long-term use.

Mechanism of Action

Nitrofurantoin is reduced by bacterial flavoproteins to reactive intermediates that inactivate or alter bacterial ribosomal proteins leading to inhibition of protein synthesis, aerobic energy metabolism, DNA, RNA, and cell wall synthesis. Nitrofurantoin is bactericidal in urine at therapeutic doses. The broad-based nature of this mode of action may explain the lack of acquired bacterial resistance to nitrofurantoin, as the necessary multiple and simultaneous mutations of the target macromolecules would likely be lethal to the bacteria.

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Absorption: Well absorbed; macrocrystalline form absorbed more slowly due to slower dissolution (causes less GI distress)

Distribution: Vd: 0.8 L/kg

Protein binding: 60% to 90%

Metabolism: Body tissues (except plasma) metabolize 60% of drug to inactive metabolites

Bioavailability: Increased with food by ~40%

Half-life elimination: 20 to 60 minutes; prolonged with renal impairment

Excretion:

Suspension: Urine (~40%) and feces (small amounts) as metabolites and unchanged drug

Macrocrystals: Urine (20% to 25% as unchanged drug)

Pharmacokinetics: Additional Considerations (Adult Data Unless Noted)

Altered kidney function: Nitrofurantoin accumulates in serum.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Uvamin;
 • (AR) Argentina: Furadantina | Furadantina mc | Urodantina | Urofuran;
 • (AT) Austria: Furadantin;
 • (AU) Australia: Furadantin | Macrodantin | Ralodantin;
 • (BD) Bangladesh: Nintoin | Nintoin sr | Nitrofur | Ofuran sr | Rantoin | Umactin | Urobak | Urocure;
 • (BE) Belgium: Furadantine;
 • (BG) Bulgaria: Orafuran;
 • (BR) Brazil: Hantina | Macrodantina | Nitrofen | Nitrofurantoina | Urogen;
 • (CH) Switzerland: Urodin | Uvamin;
 • (CL) Chile: Macrodantina | Macrosan | Nitrofurantoina;
 • (CO) Colombia: Macrodantina | Nitrofurantoina | Nitrofurantoina mk | Urfadyne;
 • (CZ) Czech Republic: Furantoin | Furolin | Nifurantin | Nitrofurantoin ratiopharm;
 • (DE) Germany: Furadantin | Ituran | Nifurantin | Nifuretten | Nitrofurantoin ratiopharm | Uro-tablinen;
 • (DK) Denmark: Nitrofurantoin "DAK";
 • (DO) Dominican Republic: Chemiofuran | Furantoina | Macrodantina | Nitrofurantoina | Nyvu retard | Urigen;
 • (EC) Ecuador: Furextol | Ivumod | Macrodantina | Nitrofurantoina mk | Urantoin | Uribiol | Urimax f | Urodantina | Urorelax | Uvamin;
 • (EE) Estonia: Apo-nitrofurantoin | Furadonin | Nifurantin | Nitrofurantoiin ns | Nitrofurantoin dak | Piyeloseptyl;
 • (EG) Egypt: Colifuran | Macrodantin | Macrofuran | Mepafuran | Uvamin | Uvamine;
 • (ES) Spain: Furantoina | Furobactina;
 • (FI) Finland: Furadantin | Macrofuran | Macrotoin | Urofuran;
 • (FR) France: Furadantine | Furadoine | Microdoine;
 • (GB) United Kingdom: Berkfurin | Furadantin | Genfura | Macrobid | Nitrofurantoin cox | Nitrofurn kent old | Urantoin;
 • (GR) Greece: Furadantin | Furolin | Nitrotoin;
 • (HK) Hong Kong: Apo-nitrofurantoin | Furadantin;
 • (HR) Croatia: Ninur;
 • (HU) Hungary: Nitrofurantoin q pharma | Nitrofurantoina arena;
 • (ID) Indonesia: Centran | Macrofuran;
 • (IE) Ireland: Furadantin | Macrobid | Macrodantin | Uro-tablinen;
 • (IL) Israel: Macrodantin | Uvamin;
 • (IN) India: Bactofuran | Furadantin | Furakem | Furent | Hiftas | Infura | Martifur | Nftor | Nifleri | Nifnext | Niftas | Niftran | Nifty | Nifutin | Nitfur | Nitro | Nitro f | Nitrobact | Nitrobest | Nitrofem | Nitrofur | Nitrostar | Rezfuran | Saftoin | Troydantin | Uribid | Urifar | Urifast | Urinif | Uritop | Xonift;
 • (IT) Italy: Furadantin | Furecis | Furil | Macrodantin | Neo furadantin;
 • (JO) Jordan: Furolin;
 • (JP) Japan: Furadantin | Uretoin azusa | Uretoin mitsubishi;
 • (KE) Kenya: Nifuran;
 • (KR) Korea, Republic of: Boryung nitrofurantoin | Pricetin | Uroin;
 • (KW) Kuwait: Uvamine;
 • (LB) Lebanon: Nitrafuron | Uvamin;
 • (LT) Lithuania: Furadantin | Furadonim | Furadonin | Furantoin | Orafuran | Urosept | Uvamin;
 • (LU) Luxembourg: Furadantine | Nitrofurantoin ratiopharm;
 • (LV) Latvia: Furadonin | Furantoin | Orafuran | Urosept | Uvamin;
 • (MA) Morocco: Furadantine | Furadoine;
 • (MX) Mexico: Anmic | Biofurin | Dutarina | Furadantina | Furitex | Futroken | Ircilus | Macrodantina | Macrodantina infantil | Macrofurin | Nitrofurantoina | Nitrofurantoina biomep | Nitrofurantoina bioresearch | Nitrofurantoina darier | Nitrofurantoina exakta | Nitrofurantoina farmadem | Nitrofurantoina loeffler | Nitrofurantoina ultra | Nitrofurantoina valeant | Suronit | Terfhicid;
 • (MY) Malaysia: Nifurantin;
 • (NG) Nigeria: De shalom nitrofurantoin | Nitrofrat;
 • (NL) Netherlands: Furabid | Furadantine | Nitrofurantoine m.c.;
 • (NO) Norway: Furadantin | Furadantine | Furantoina | Nifurantin | Nitrofurantoine;
 • (NZ) New Zealand: Furadantin | Macrobid | Nifuran;
 • (PE) Peru: Apo-nitrofurantoin | Eraceplus | Infurin | Macrodantina | Nifurin | Nitrofurantoina | Urodantina | Urofurin | Urofurin xr;
 • (PH) Philippines: Macrodantin | Nitro | Nitromic | Norfuran | Urontin | Usa lab nitrofurantoin;
 • (PK) Pakistan: Anatrin | Furadantin | Furadin | Furalin | Furantin | Urifast;
 • (PL) Poland: Furadantin | Furantoin | Nifuratio | Siraliden;
 • (PR) Puerto Rico: Furadantin | Macrobid | Macrodantin | Nitrofurant macro | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin (monohydrate/macrocrystals) | Nitrofurantoin macrocrystals | Nitrofurantoin Mono/Mac | Nitrofurantoin mono/macro | Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals;
 • (PT) Portugal: Furadantina | Furocape | Nitrofurantoina;
 • (PY) Paraguay: Urotoina | Urotoina pediatrica;
 • (RU) Russian Federation: Furadonin | Furadonin avexima;
 • (SA) Saudi Arabia: Apo-nitrofurantoin | Colifuran;
 • (SE) Sweden: Furadantin | Nitrofurantoin alternova;
 • (SG) Singapore: Apo-nitrofurantoin;
 • (SI) Slovenia: Furadantin | Macrobid | Macrodantin | Ninur;
 • (SK) Slovakia: Furantoin;
 • (TH) Thailand: Macrodantin | Manopill;
 • (TN) Tunisia: Apo-nitrofurantoin | Furadantine | Furadoine;
 • (TR) Turkey: Piyeloseptyl | Urineks;
 • (TW) Taiwan: Frantin | Furadantin-Mc | Limicon | Litolin | Macrodantin | Nifutoin | Ninru | Nitoson | Nitrofurabtoin | Nitrofurantin | Tirin | Yumenin;
 • (UA) Ukraine: Furadonin | Urosept | Uvamin;
 • (UG) Uganda: Agotoin;
 • (UY) Uruguay: Brandtoina | Furanpur | Macrofuran;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Furadina | Macrodantina | Nitrofurantoina | Urodantina;
 • (ZA) South Africa: Furadantin | Macrodantin | Urantin;
 • (ZM) Zambia: Kantibac;
 • (ZW) Zimbabwe: Urantoin
 1. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2019 updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019;67(4):674-694. doi:10.1111/jgs.15767 [PubMed 30693946]
 2. Ahmed H, Davies F, Francis N, Farewell D, Butler C, Paranjothy S. Long-term antibiotics for prevention of recurrent urinary tract infection in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ Open. 2017;7(5):e015233. doi:10.1136/bmjopen-2016-015233 [PubMed 28554926]
 3. Albert X, Huertas I, Pereiró II, Sanfélix J, Gosalbes V, Perrota C. Antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD001209. doi:10.1002/14651858.CD001209.pub2 [PubMed 15266443]
 4. American Academy of Pediatrics (AAP) Subcommittee on urinary tract infection. Reaffirmation of AAP Clinical Practice Guideline: the diagnosis and management of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children 2-24 months of age. Pediatrics. 2016;138(6). [PubMed 27940735]
 5. American Academy of Pediatrics (AAP). Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. 2011;128(3):595-610. [PubMed 21873693]
 6. American Academy of Pediatrics. Practice Parameter: The Diagnosis, Treatment, and Evaluation of the Initial Urinary Tract Infection in Febrile Infants and Young Children. American Academy of Pediatrics. Committee on Quality Improvement. Subcommittee on Urinary Tract Infection. Pediatrics. 1999;103(4, pt 1):843-852. [PubMed 10103321]
 7. Anderson PO, Sauberan JB. Modeling drug passage into human milk. Clin Pharmacol Ther. 2016;100(1):42-52. [PubMed 27060684]
 8. Anger J, Lee U, Ackerman AL, et al. Recurrent uncomplicated urinary tract infections in women: AUA/CUA/SUFU guideline. J Urol. 2019;202(2):282-289. doi:10.1097/JU.0000000000000296 [PubMed 31042112]
 9. Batzlaff C, Koroscil M. Nitrofurantoin-induced pulmonary toxicity: always review the medication list. Cureus. 2020;12(8):e9807. doi:10.7759/cureus.9807 [PubMed 32953319]
 10. Bhullar S, Lele SM, Kraman S. Severe nitrofurantoin lung disease resolving without the use of steroids. J Postgrad Med. 2007;53(2):111-113. [PubMed 17495377]
 11. Bradley JS, Nelson JD, Barnett E, et al. Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy. 22nd ed. American Academy of Pediatrics; 2016.
 12. Brendstrup L, Hjelt K, Petersen KE, et al. Nitrofurantoin Versus Trimethoprim Prophylaxis in Recurrent Urinary Tract Infections in Children. Acta Paediatr Scand. 1990;79(12):1225-1234. [PubMed 2085111]
 13. Brown KA, Khanafer N, Daneman N, Fisman DN. Meta-analysis of antibiotics and the risk of community-associated Clostridium difficile infection. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(5):2326-32. doi:10.1128/AAC.02176-12 [PubMed 23478961]
 14. CDC. Clostridioides difficile FAQs for clinicians about C. diff. 2020. https://www.cdc.gov/cdiff/clinicians/faq.html
 15. Chalasani NP, Hayashi PH, Bonkovsky HL, et al. ACG Clinical Guideline: the diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Am J Gastroenterol. 2014;109(7):950-966. [PubMed 24935270]
 16. Chin AJ, Rashid S, Gharibeh TR, Kibbe PS, Wynbrandt JH. Interstitial lung disease secondary to long-term nitrofurantoin use. Am J Case Rep. 2020;21:e920386. doi:10.12659/AJCR.920386. [PubMed 32238797]
 17. Chung C, Bouwmeester C. Nitrofurantoin use in frail, community-dwelling, older adults with renal impairment. Sr Care Pharm. 2019;34(5):303-307. [PubMed 31054588]
 18. Collins CE, Ayturk MD, Flahive JM, Emhoff TA, Anderson FA Jr, Santry HP. Epidemiology and outcomes of community-acquired Clostridium difficile infections in Medicare beneficiaries. J Am Coll Surg. 2014;218(6):1141-1147.e1. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2014.01.053 [PubMed 24755188]
 19. Coraggio MJ, Gross TP, Roscelli JD. Nitrofurantoin Toxicity in Children. Pediatr Infect Dis J. 1989;8(3):163-166. [PubMed 2652087]
 20. Cunha BA, Cunha CB, Lam B, et al. Nitrofurantoin safety and effectiveness in treating acute uncomplicated cystitis (AUC) in hospitalized adults with renal insufficiency: antibiotic stewardship implications. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017;36(7):1213-1216. doi:10.1007/s10096-017-2911-1 [PubMed 28155015]
 21. Davis WD, Schafer PA. Stevens-Johnson syndrome: a challenging diagnosis. Adv Emerg Nurs J. 2018;40(3):176-182. doi:10.1097/TME.0000000000000197 [PubMed 30059372]
 22. Deshpande A, Pasupuleti V, Thota P, et al. Community-associated Clostridium difficile infection and antibiotics: a meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2013;68(9):1951-1961. doi:10.1093/jac/dkt129 [PubMed 23620467]
 23. Drobnis EZ, Nangia AK. Antimicrobials and male reproduction. Adv Exp Med Biol. 2017;1034:131-161. doi:10.1007/978-3-319-69535-8_10 [PubMed 29256130]
 24. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 25. Finnell SM, Carroll AE, Downs SM, Subcommittee on Urinary Tract Infection. Technical report—diagnosis and management of an initial UTI in febrile infants and young children. Pediatrics. 2011;128(3):e749-e770. [PubMed 21873694]
 26. Furadantin (nitrofurantoin) [prescribing information]. East Brunswick, NJ: Casper Pharma LLC; December 2020.
 27. Gandotra SD, Smotrys MA, Patel DB, Chadha A. Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and a left bundle branch block (LBBB) due to nitrofurantoin. BMJ Case Rep. 2017;2017:bcr2016218127. doi:10.1136/bcr-2016-218127 [PubMed 28536210]
 28. Geerts AF, Eppenga WL, Heerdink R, et al. Ineffectiveness and adverse events of nitrofurantoin in women with urinary tract infection and renal impairment in primary care. Eur J Clin Pharmacol. 2013;69(9):1701-1707. doi:10.1007/s00228-013-1520-x [PubMed 23660771]
 29. Goldberg O, Moretti M, Levy A, Koren G. Exposure to nitrofurantoin during early pregnancy and congenital malformations: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37(2):150-156. doi:10.1016/S1701-2163(15)30337-6 [PubMed 25767948]
 30. Golightly LK, Teitelbaum I, Kiser TH, et al, eds. Renal Pharmacotherapy: Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys. Springer Science; 2013.
 31. Gupta K. Acute simple cystitis in females. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 16, 2021c.
 32. Gupta K. Acute simple cystitis in adult males. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 11, 2021a.
 33. Gupta K. Recurrent simple cystitis in women. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed October 13, 2021b.
 34. Gupta K, Hooton TM, Roberts PL, Stamm WE. Short-course nitrofurantoin for the treatment of acute uncomplicated cystitis in women. Arch Intern Med. 2007;167(20):2207-2212. doi:10.1001/archinte.167.20.2207 [PubMed 17998493]
 35. Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al; Infectious Diseases Society of America; European Society for Microbiology and Infectious Diseases. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis. 2011;52(5):e103-e120. doi:10.1093/cid/ciq257 [PubMed 21292654]
 36. Hensgens MP, Goorhuis A, Dekkers OM, Kuijper EJ. Time interval of increased risk for Clostridium difficile infection after exposure to antibiotics. J Antimicrob Chemother. 2012;67(3):742-748. doi:10.1093/jac/dkr508 [PubMed 22146873]
 37. Hirschhorn LR, Trnka Y, Onderdonk A, Lee ML, Platt R. Epidemiology of community-acquired Clostridium difficile-associated diarrhea. J Infect Dis. 1994;169(1):127-133. doi:10.1093/infdis/169.1.127 [PubMed 8277174]
 38. Holmberg L, Boman G, Böttiger LE, Eriksson B, Spross R, Wessling A. Adverse reactions to nitrofurantoin. Analysis of 921 reports. Am J Med. 1980;69(5):733-738. [PubMed 7435512]
 39. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, et al. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol. 1993;168(5):1393-1399. [PubMed 8498418]
 40. Ito S. Drug therapy for breast-feeding women. N Engl J Med. 2000;343(2):118-126. [PubMed 10891521]
 41. Jacknowitz AI, Le Frock JL, Prince RA. Nitrofurantoin polyneuropathy: report of two cases. Am J Hosp Pharm. 1977;34(7):759-762. [PubMed 888840]
 42. Kammire LD, Donofrio PD. Nitrofurantoin neuropathy: a forgotten adverse effect. Obstet Gynecol. 2007;110(2 Pt 2):510-512. doi:10.1097/01.AOG.0000267134.21517.41. [PubMed 17666646]
 43. Kazemier BM, Koningstein FN, Schneeberger C, et al. Maternal and neonatal consequences of treated and untreated asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a prospective cohort study with an embedded randomised controlled trial. Lancet Infect Dis. 2015;15(11):1324-1333. doi:10.1016/S1473-3099(15)00070-5 [PubMed 26255208]
 44. Kiang TK, Ford JA, Yoshida EM, Partovi N. Nitrofurantoin-associated lung and liver toxicity leading to liver transplantation in a middle-aged patient. Can J Hosp Pharm. 2011;64(4):262-270. doi:10.4212/cjhp.v64i4.1039 [PubMed 22479069]
 45. Lumbiganon P, Villar J, Laopaiboon M, et al; World Health Organization Asymptomatic Bacteriuria Trial Group. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2009;113(2, pt 1):339-345. doi:10.1097/AOG.0b013e318195c2a2 [PubMed 19155904]
 46. Macrobid (nitrofurantoin) [prescribing information]. Morristown, NJ: Almatica Pharma LLC; December 2020.
 47. Macrodantin (nitrofurantoin) [prescribing information]. Morristown, NJ: Almatica Pharma LLC; June 2020.
 48. Madani Y, Mann B. Nitrofurantoin-induced lung disease and prophylaxis of urinary tract infections. Prim Care Respir J. 2012;21(3):337-341. doi:10.4104/pcrj.2012.00059 [PubMed 22836745]
 49. McDonald LC, Gerding DN, Johnson S, et al. Clinical practice guidelines for Clostridium difficile infection in adults and children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). Clin Infect Dis. 2018;66(7):e1-e48. doi:10.1093/cid/cix1085 [PubMed 29462280]
 50. Meyers RS, Thackray J, Matson KL, et al. Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics: The KIDs List. J Pediatr Pharmacol Ther. 2020;25(3):175-191. [PubMed 32265601]
 51. Microdantin (nitrofurantoin) [prescribing information]. Morristown, NJ: Almatica Pharma Inc; July 2019.
 52. Mouallem M, Sirotin T, Farfel Z. Nitrofurantoin-induced pancreatitis. Isr Med Assoc J. 2003;5(10):754-755. [PubMed 14719480]
 53. Muller AE, Verhaegh EM, Harbarth S, Mouton JW, Huttner A. Nitrofurantoin's efficacy and safety as prophylaxis for urinary tract infections: a systematic review of the literature and meta-analysis of controlled trials. Clin Microbiol Infect. 2017;23(6):355-362. doi:10.1016/j.cmi.2016.08.003 [PubMed 27542332]
 54. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2019;68(10):e83-e110. doi:10.1093/cid/ciy1121 [PubMed 30895288]
 55. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, et al. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol. 2013;121(2, pt 1):306-313. [PubMed 23344280]
 56. Oplinger M, Andrews CO. Nitrofurantoin contraindication in patients with a creatinine clearance below 60 mL/min: looking for the evidence. Ann Pharmacother. 2013;47(1):106-111. doi:10.1345/aph.1R352 [PubMed 23341159]
 57. Penn RG, Griffin JP. Adverse reactions to nitrofurantoin in the United Kingdom, Sweden, and Holland. Br Med J (Clin Res Ed). 1982;284(6327):1440-1442. doi:10.1136/bmj.284.6327.1440 [PubMed 23341159]
 58. Perry JE, Leblanc AL. Transfer of nitrofurantoin across the human placenta. Tex Rep Biol Med. 1967a;25(2):265-269. [PubMed 6068160]
 59. Pfau A, Sacks T, Engelstein D. Recurrent urinary tract infections in premenopausal women: prophylaxis based on an understanding of the pathogenesis. J Urol. 1983;129(6):1153-1157. [PubMed 6682903]
 60. Pharmacy Quality Alliance. Use of high-risk medications in the elderly (2017 update) (HRM-2017). https://www.pqaalliance.org/medication-safety. Published 2017. Accessed March 21, 2019.
 61. Philipson A. Pharmacokinetics of antibiotics in pregnancy and labour. Clin Pharmacokinet. 1979;4(4):297-309. [PubMed 385210]
 62. Pons G, Rey E, Richard MO, et al. Nitrofurantoin excretion in human milk. Dev Pharmacol Ther. 1990;14(3):148-152. [PubMed 2364853]
 63. Refer to manufacturer's labeling.
 64. Roberts AD, Neelamegam M. Agranulocytosis associated with nitrofurantoin therapy. Ann Pharmacother. 2005;39(1):198. doi:10.1345/aph.1E022 [PubMed 15572603]
 65. Rogers RG, Kammerer-Doak D, Olsen A, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of the effect of nitrofurantoin monohydrate macrocrystals on the development of urinary tract infections after surgery for pelvic organ prolapse and/or stress urinary incontinence with suprapubic catheterization. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(1):182-187. doi:10.1016/j.ajog.2004.03.088 [PubMed 15295362]
 66. Sakaan SA, Twilla JD, Usery JB, Winton JC, Self TH. Nitrofurantoin-induced hepatotoxicity: a rare yet serious complication. South Med J. 2014;107(2):107-113. doi:10.1097/SMJ.0000000000000059 [PubMed 24926677]
 67. Santos JM, Batech M, Pelter MA, Deamer RL. Evaluation of the risk of nitrofurantoin lung injury and its efficacy in diminished kidney function in older adults in a large integrated healthcare system: a matched cohort study. J Am Ger Soc. 2016;64(4):798-805. doi:10.1111/jgs.14072 [PubMed 27100576]
 68. Sen A. Recurrent cystitis in non-pregnant women [published online July 17, 2008]. BMJ Clin Evid. [PubMed 19445741]
 69. Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65(12):e45-e80. doi:10.1093/cid/cix669 [PubMed 29053792]
 70. Singh N, Gandhi S, McArthur E, et al. Kidney function and the use of nitrofurantoin to treat urinary tract infections in older women. Can Med Assoc J. 2015;87(9):648-656. doi:10.1503/cmaj.150067 [PubMed 25918178]
 71. Tan IL, Polydefkis MJ, Ebenezer GJ, Hauer P, McArthur JC. Peripheral nerve toxic effects of nitrofurantoin. Arch Neurol. 2012;69(2):265-268. doi:10.1001/archneurol.2011.1120 [PubMed 22332195]
 72. Vardakas KZ, Trigkidis KK, Boukouvala E, Falagas ME. Clostridium difficile infection following systemic antibiotic administration in randomised controlled trials: a systematic review and meta-analysis. Int J Antimicrob Agents. 2016;48(1):1-10. doi:10.1016/j.ijantimicag.2016.03.008 [PubMed 27216385]
 73. Watson T, Hickok J, Fraker S, Korwek K, Poland RE, Septimus E. Evaluating the risk factors for hospital-onset Clostridium difficile infections in a large healthcare system. Clin Infect Dis. 2018;66(12):1957-1959. doi:10.1093/cid/cix1112 [PubMed 29272341]
 74. World Health Organization (WHO). Breastfeeding and maternal medication, recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs. 2002. Available at http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/55732/en/
 75. Yiannikas C, Pollard JD, McLeod JG. Nitrofurantoin neuropathy. Aust N Z J Med. 1981;11(4):400-405. doi:10.1111/j.1445-5994.1981.tb03521.x [PubMed 6272676]
 76. Zao J, Koren G, Bozzo P. Using nitrofurantoin while breastfeeding a newborn. Can Fam Physician. 2014;60(6):539-540. [PubMed 24925943]
Topic 9704 Version 535.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟