ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Omeprazole: Drug information

Omeprazole: Drug information
(For additional information see "Omeprazole: Patient drug information" and see "Omeprazole: Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: US
 • Acid Reducer [OTC];
 • PriLOSEC;
 • PriLOSEC OTC [OTC]
Brand Names: Canada
 • APO-Omeprazole;
 • BIO-Omeprazole;
 • JAMP-Omeprazole DR;
 • Losec;
 • Losec Mups;
 • NAT-Omeprazole DR;
 • NRA-Omeprazole [DSC];
 • Omeprazole-20;
 • PMS-Omeprazole [DSC];
 • Priva-Omeprazole [DSC];
 • RAN-Omeprazole [DSC];
 • RIVA-Omeprazole DR;
 • SANDOZ Omeprazole;
 • SANDOZ Omperazole;
 • TEVA-Omeprazole
Pharmacologic Category
 • Proton Pump Inhibitor;
 • Substituted Benzimidazole
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Clinical considerations: Avoid coadministration with other antisecretory agents due to decreased acid-inhibitory effects. If another antisecretory agent is needed, allow a sufficient time interval between administration (ie, morning omeprazole and bedtime H2RA) (Ref).

Aspiration prophylaxis in patients undergoing anesthesia

Aspiration prophylaxis in patients undergoing anesthesia (off-label use):

Note: May be considered in patients at high risk for aspiration (Ref).

Oral: 40 mg given the night before surgery and 40 mg given the morning of surgery (Ref).

Barrett esophagus

Barrett esophagus (off-label use):

Oral: 20 mg once daily; may increase the dose (eg, to 20 mg twice daily) if needed to eliminate gastroesophageal reflux disease symptoms or heal reflux esophagitis. Long-term maintenance therapy is recommended (Ref).

Dyspepsia, functional

Dyspepsia, functional (idiopathic or non-ulcer) (off-label use):

Note: For patients who test negative for H. pylori infection or have persistent symptoms following H. pylori eradication (Ref).

Oral: 20 mg once daily for a 4- to 8-week trial (Ref); can be continued for a longer duration in patients with symptom improvement. Some experts recommend attempting to discontinue every 6 to 12 months to minimize the long-term risk of therapy (Ref).

Eosinophilic esophagitis

Eosinophilic esophagitis (off-label use):

Oral: 20 mg twice daily for an 8-week trial (Ref). Once 8-week trial is complete and remission is achieved, the dose may be gradually lowered to an individualized maintenance level (Ref). Some experts initiate with 20 mg once daily and increase to twice daily dosing after 4 weeks if symptoms fail to improve (Ref).

Gastroesophageal reflux disease, erosive or nonerosive

Gastroesophageal reflux disease, erosive or nonerosive:

Initial therapy:

Mild/intermittent disease (<2 episodes/week) and no evidence of erosive esophagitis:

Note: Some experts reserve proton pump inhibitors (PPIs) for patients who have residual acid reflux symptoms despite twice-daily H2RA (Ref).

Oral: 10 mg once daily; can increase to 20 mg once daily after 4 to 8 weeks if necessary. Discontinue once asymptomatic for 8 weeks (Ref).

Severe and/or frequent symptoms (≥2 episodes/week) and/or erosive esophagitis:

Oral: 20 to 40 mg once daily; once symptoms are controlled, continue for at least 8 weeks (Ref). Subsequently, patients without erosive esophagitis or Barrett esophagus can taper to the lowest dose necessary to control symptoms (and/or switch to an H2RA blocker) then discontinue acid suppression once asymptomatic. Patients with erosive esophagitis or Barrett esophagus should continue long-term maintenance therapy with 20 mg once daily (Ref).

Residual symptoms despite 40 mg once daily therapy:

Note: Referral to a specialist is recommended.

Oral: Options include splitting the dose to 20 mg twice daily, increasing the dose to 40 mg twice daily, or switching to another PPI (Ref).

OTC labeling (patient-guided therapy):Heartburn, frequent symptoms (≥2 episodes/week):

Oral: 20 mg once daily for 14 days (maximum: 20 mg/day); may repeat a 14-day course every 4 months if needed. Seek medical referral if symptoms do not resolve within 14 days of treatment; do not take for >14 days or more often than every 4 months unless directed by a physician (Ref).

Helicobacter pylori eradication

Helicobacter pylori eradication:

Oral: 20 mg or 40 mg twice daily as part of an appropriate combination regimen with antibiotics. Dose depends on the selected regimen (Ref).

Nonsteroidal anti-inflammatory drug–induced ulcers, primary prevention

Nonsteroidal anti-inflammatory drug (including aspirin)–induced ulcers, primary prevention (off-label use):

Note: For select patients at moderate or high risk for GI toxicity. These include patients with a history of GI ulcer, on dual antiplatelet therapy (eg, aspirin plus a P2Y12 inhibitor), on concurrent anticoagulant therapy, or with multiple additional risk factors (eg, corticosteroid use, high nonsteroidal anti-inflammatory drug [NSAID] dose, H. pylori infection) (Ref). For patients on dual antiplatelet therapy, some experts reserve prophylaxis for those with additional risk factors (Ref). Due to a potential drug-drug interaction with clopidogrel, the manufacturer and some experts recommend avoiding concurrent omeprazole use (Ref); however, some studies have not identified a clinically meaningful interaction (Ref). If present, H. pylori infection should be treated first (Ref).

Oral: 20 mg once daily for the duration of high-risk NSAID use (Ref).

Peptic ulcer disease, treatment and secondary prevention

Peptic ulcer disease, treatment and secondary prevention:

Note: For patients on NSAIDs (including aspirin), the NSAID should be discontinued, if possible (Ref). If present, H. pylori infection should be treated first; uncomplicated H. pylori–associated ulcers may not need PPI treatment beyond that included in the eradication regimen (Ref).

Uncomplicated ulcer:

Oral: 20 to 40 mg once daily. Duration depends on the size, location, and cause of the ulcer and ranges from 4 to 8 weeks. In patients with refractory or recurrent disease, may increase the dose to 20 to 40 mg twice daily (Ref).

Complicated ulcer (perforation, penetration, or gastric outlet obstruction) (off-label use):

Oral: 40 mg twice daily for 4 weeks, followed by 40 mg once daily. Duration depends on the location and etiology of ulcer (Ref).

Bleeding ulcer:

Oral (preferably following initial use of an IV proton pump inhibitor): Note: Optimal preendoscopic PPI therapy is uncertain. Some experts suggest initiating high-dose IV PPI with continuous or intermittent dosing in patients with suspected active upper GI bleed prior to endoscopy (Ref). Following endoscopy, for patients with high-risk stigmata of recent bleeding (eg, active bleed, visible vessel, adherent clot), a continuous infusion of an IV PPI for at least 72 hours before transitioning to an oral PPI is recommended (Ref). Patients without high-risk stigmata of recent bleeding can be switched to an oral PPI immediately after endoscopy (Ref).

Patients with high-risk stigmata of recent bleeding on endoscopy (following IV proton pump inhibitor therapy): 40 mg twice daily for 14 days, followed by 40 mg once daily (Ref).

Patients with no high-risk stigmata of recent bleeding on endoscopy: 20 mg once daily (Ref).

Duration: The total duration of treatment depends on size, location, and cause of the ulcer, and ranges from 4 to 12 weeks (Ref).

Maintenance therapy/secondary prevention (off-label use):

Note: For select high-risk patients (eg, idiopathic ulcers, frequently recurrent ulcers, need for continued NSAID use).

Oral: 20 mg once daily (Ref).

Stress ulcer prophylaxis in select critically ill patients

Stress ulcer prophylaxis in select critically ill patients (off-label use):

Note: Used in critically ill patients with risk factors for GI bleeding (eg, coagulopathy, mechanical ventilation for >48 hours, traumatic brain injury, history of GI ulceration or bleeding within past year, extensive burns) (Ref).

Oral or via NG tube: 40 mg once daily (Ref) or 40 mg initially, then another 40 mg dose given 6 to 8 hours later, followed by 40 mg once daily (Ref). Discontinue prophylaxis once risk factors have resolved (Ref).

Zollinger-Ellison syndrome

Zollinger-Ellison syndrome:

Oral: Initial: 40 mg twice daily; if needed, may titrate upward early in therapy to a maximum of 180 mg/day; once acid output has been controlled, gradual dose reductions are usually possible; reported maintenance dosage range: 10 to 180 mg/day (mean: 60 to 70 mg/day); daily doses >80 mg are usually given in 2 divided doses; continue therapy as long as clinically indicated (Ref).

Discontinuation of therapy: In patients who have received continuous therapy for >6 months, some experts gradually taper therapy until discontinuation to avoid worsening or rebound symptoms. There is no single agreed upon discontinuation strategy. If the patient is receiving 40 mg once or twice daily, some experts decrease the dose by 50% every week. For patients receiving twice-daily dosing, the first dose reduction can be achieved by decreasing to once-daily AM dosing. Once patients are on the lowest dose for 1 week, discontinue therapy (Ref). An alternative strategy is to decrease the dose by 50% over 2 to 4 weeks, then discontinue. If the patient is already on the lowest possible dose, alternate-day therapy may be considered (Ref). In addition, as-needed therapy with an H2RA or an antacid can be used during the taper (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Altered kidney function: Mild to severe impairment: No dosage adjustment necessary (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Poorly dialyzed: No supplemental dose or dosage adjustment necessary (Ref).

Peritoneal dialysis: No dosage adjustment necessary (Ref).

CRRT: No dosage adjustment necessary (Ref).

PIRRT (eg, sustained, low-efficiency diafiltration): No dosage adjustment necessary (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

Mild to severe impairment (Child-Pugh class A, B, or C): 10 mg once daily when used for maintenance of healing of erosive esophagitis. There are no dosage adjustments provided for the other indications. Alternatively, a maximum dose of 20 mg/day regardless of indication, has been recommended (Ref). In a very small study, omeprazole systemic exposure and half-life increased ~2- and ~3-fold respectively, in patients with mild to severe hepatic impairment.

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing. Bioavailability may be increased in older patients. Avoid scheduled use for >8 weeks unless given for high-risk patients (eg, oral corticosteroid or chronic NSAID use), patients with erosive esophagitis, Barrett's esophagitis, a pathological hypersecretory condition, or if the patient has demonstrated a need for maintenance therapy (eg, failure of drug discontinuation trial or failure of H2 blockers) (Ref).

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Omeprazole: Pediatric drug information")

Erosive esophagitis

Erosive esophagitis:

Treatment: Note: Duration of therapy is dependent on age: Infant duration is up to 6 weeks and children and adolescent duration is 4 to 8 weeks. In children and adolescents with no response at 8 weeks, treatment may continue to an additional 4 weeks. For recurrence of erosive esophagitis or gastroesophageal reflux disease (GERD) symptoms (eg, heartburn), an additional 4- to 8-week course may be considered.

Infants, Children, and Adolescents: Oral:

3 to <5 kg: 2.5 mg once daily.

5 kg to <10 kg: 5 mg once daily.

10 kg to <20 kg: 10 mg once daily.

≥20 kg: 20 mg once daily.

Maintenance of healing: Children and Adolescents: Oral:

5 kg to <10 kg: 5 mg once daily.

10 kg to <20 kg: 10 mg once daily.

≥20 kg: 20 mg once daily.

Gastroesophageal reflux disease

Gastroesophageal reflux disease (GERD): Note: Guidelines recommend a 4- to 8-week treatment course; if improvement seen after 4 to 8 weeks, consider possible wean; if no response after 4 to 8 weeks, reevaluate diagnosis and consider referral to pediatric GI specialist (Ref).

Fixed dosing: Children and Adolescents: Oral:

5 kg to <10 kg: 5 mg once daily.

10 kg to <20 kg: 10 mg once daily.

≥20 kg: 20 mg once daily.

Weight-based dosing: Infants, Children, and Adolescents: Oral: 0.7 to 4 mg/kg/day (Ref); the dose most frequently reported to provide healing of esophagitis and relief of GERD symptoms is 1 mg/kg/day (Ref); maximum daily dose: 40 mg/day (Ref).

Helicobacter pylori eradication

Helicobacter pylori eradication (Ref): Oral: Children and Adolescents: Note: Usual duration of therapy is 14 days as part of triple therapy; use in combination with 2 antimicrobials (eg, clarithromycin, metronidazole, amoxicillin); preferred agents determined by susceptibility. Bismuth may be added to regimens as an alternative if resistance is present or susceptibility is unknown.

15 to <25 kg: 20 mg twice daily.

25 to 34 kg: 30 mg twice daily.

>34 kg: 40 mg twice daily.

Discontinuation of therapy: Oral: Based on experience in adults, some experts recommend a step-down approach in order to avoid worsening or rebound symptoms. One recommendation is to decrease the dose by 50% over 2 to 4 weeks. If the patient is already on the lowest possible dose, alternate day therapy may be considered. If symptoms worsen during treatment or after discontinuation, patient should be reevaluated (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Altered kidney function: Infants, Children, and Adolescents: Oral:

Mild to severe: No dosage adjustment necessary.

Hemodialysis, intermittent: Poorly dialyzed. There are no dosing adjustments provided in the manufacturer's labeling; however, based on adult data, no supplemental dosage or adjustment necessary (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

Infants, Children, and Adolescents: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling. However, based on increased bioavailability, dosage adjustment should be considered, especially for maintenance healing of erosive esophagitis. Specific guidelines are not available.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Cutaneous and systemic lupus erythematosus

Cutaneous lupus erythematosus, most often subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE), has been reported with use of proton pump inhibitors (PPIs), including omeprazole (Ref). SCLE is reversible (resolution ~3 months following discontinuation [range: 4 weeks to 8 months]), and cross-reactivity between PPIs has been reported (Ref). SCLE may present as a widespread skin rash which may include bullous lesions and focal skin necrosis (Ref). In addition, systemic lupus erythematosus (SLE) secondary to PPIs may occur, although less often as compared to SCLE. Presentation often includes rash, however, arthralgia or cytopenia may also occur.

Mechanism: Non-dose-related; immunologic. SCLE is typically associated with positive antinuclear antibodies (ANA), anti-Ro/SSA and anti-La/SSB antibodies (Ref).

Onset: Varied.

Cutaneous lupus erythematosus: ~8 months following treatment initiation (range: 3 days to 3.5 years) (Ref).

Systemic lupus erythematosus: According to the manufacturer, may occur within days to years after initiating treatment.

Risk factors:

• Prior history or family history of SCLE, especially secondary to PPIs (Ref)

• Presence of risk factors for SCLE (eg, female of childbearing age, periods of female hormone changes, prior history of drug allergies, sun-reactive skin, exposure to UV radiation) (Ref)

Enteric infections

Use of proton pump inhibitors (PPIs), including omeprazole, may increase risk of enteric infections in adult and pediatric patients, including gastroenteritis and Clostridioides difficile-associated diarrhea (CDAD); however data are conflicting, especially with regard to CDAD (Ref). Diarrhea, which may be a result of enteric infection, is the most common adverse effect secondary to long-term PPI use and often results in treatment discontinuation (Ref). Consider CDAD diagnosis in patients with persistent diarrhea that does not improve, especially in hospitalized patients.

Mechanism: Dose-related (Ref); related to the pharmacologic action. The increase in gastric pH secondary to PPI administration leads to changes in intestinal microbial environment which may allow for intestinal germination and growth of C. difficile spores as well as colonization by other bacteria responsible for enteric infections (eg, Salmonella, Campylobacter, Shigella, norovirus) (Ref).

Onset: Varied; hospitalized patients receiving high doses may experience CDAD within days of treatment initiation (Ref) whereas others develop gastroenteritis with long-term therapy in the community setting (Ref).

Risk factors:

• High doses of PPIs (eg, daily or more frequently than daily use) (Ref)

• Hospitalized patients (Ref)

• Infants and children with defective immune systems or indwelling catheters (Ref)

Fractures

Use of proton pump inhibitors (PPIs), including omeprazole, may increase the risk of bone fracture in children, young adults, and older adults, including osteoporosis-related fractures (Ref). However, data regarding the impact of PPIs on fractures, as well as bone mineral density (BMD), are inconclusive and some have concluded that any association with fracture may be related to other independent risk factors (Ref).

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action (hypergastrinemia and hypochlorhydria). Hypergastrinemia causes secondary hyperparathyroidism which can increase bone resorption and subsequent decreased BMD. Hypochlorhydria results in decreased absorption of calcium, magnesium, and vitamin B12. Impaired calcium absorption may cause secondary hyperparathyroidism and decreased BMD. Decreased vitamin B12 absorption may decrease osteoblastic activity leading to decreased BMD, as well as decreased collagen cross-linking leading to weakened bone structure (Ref).

Onset: Delayed (≥1 year) (Ref).

Risk factors:

• Presence of risk factors for fractures and/or osteoporosis (Ref)

• Duration of therapy (eg, ≥1 year) (Ref)

• High doses of PPIs (≥1.5 doses per day) (Ref)

• Pediatric: Initiation of therapy at age <1 year or ≥6 years (Ref)

• Pediatric: Concurrent use of PPI plus H2 blocker (Ref)

Fundic gland polyps

Long-term use of proton pump inhibitors (PPIs), including omeprazole, has been associated with the development of reversible gastric polyp (fundic gland) (Ref). Most PPI users who developed fundic gland polyps were asymptomatic. Symptomatic patients may report nausea, vomiting, or abdominal pain. GI bleeding and/or anemia may occur with ulcerated polyp. Clinicians should note that Helicobacter pylori infection may be protective against fundic gland polyps as bacterial proteases help glandular outflow by breaking down blockages (Ref).

Mechanism: Time-related; long-term use of PPIs is associated with an increase in the prevalence of parietal cell protrusions which cause outflow blockage of the isthmus and subsequent formation of fundic gland cysts. As therapy continues, fundic gland cysts may enlarge and develop into fundic gland polyps (Ref).

Onset: Delayed (>1 year) (Ref).

Risk factors:

• Patients with familial adenomatous polyposis (Ref)

• Duration of treatment (>1 year and especially ≥5 years) (Ref)

Hypersensitivity reactions (immediate and delayed)

Immediate hypersensitivity reactions secondary to proton pump inhibitors (PPIs) are rare and range from urticaria and angioedema to anaphylaxis (Ref). Delayed hypersensitivity reactions include maculopapular rash (Ref) as well as rare severe cutaneous adverse reactions (SCARs) such as acute generalized exanthematous pustulosis, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis (Ref).

Mechanism: Non-dose-related; immunologic.

Immediate hypersensitivity reactions (eg, anaphylaxis, urticaria): IgE-mediated (Ref)

Delayed hypersensitivity reactions (including maculopapular rash and SCARs): T-cell-mediated (Ref).

Onset:

Immediate hypersensitivity reactions: Rapid; occurs within 1 hour of administration but may occur up to 6 hours after exposure (Ref).

Delayed hypersensitivity reactions:

Maculopapular reactions: Intermediate; generally occurs 7 to 10 days after initiation, but may occur up to 1 month following initiation of therapy (Ref).

Other reactions (including SCARs): Varied; occurs after 7 to 14 days up to 3 months following initiation of therapy (Ref).

Risk factors:

• Prior history of hypersensitivity reaction to PPIs (Ref)

• Cross-reactivity has been noted with PPIs, although cross-reactivity patterns have been variable (Ref)

Hypomagnesemia

Long-term use of proton pump inhibitors (PPIs), including omeprazole, has resulted in reversible hypomagnesemia (Ref). Symptoms may be severe (eg, tetany, cardiac arrhythmias, cerebellar syndrome, seizures) and resistant to treatment with supplementation (Ref). May require discontinuation of PPI in addition to magnesium supplementation in ~25% of patients. Following discontinuation, magnesium normalizes after ~1 week (Ref). Hypomagnesemia may recur if PPI therapy is restarted (Ref).

Mechanism: Time-related; the specific mechanism is unknown; however, long-term use of PPIs may be associated with changes in intestinal absorption of magnesium (Ref).

Onset: Delayed; hypomagnesemia occurs most often after 1 year of therapy but may occur as early as 3 months (Ref). In patients with prior PPI-induced hypomagnesemia, re-initiation may result in recurrence within 2 weeks (Ref).

Risk factors:

• Duration of therapy (≥3 months and especially >1 year) (Ref)

• Concurrent use of other drugs that cause hypomagnesemia (eg, loop diuretics, thiazide diuretics) (Ref)

• Patients who have undergone kidney transplantation (Ref)

Interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis (AIN) may occur rarely (Ref), with renal biopsy showing diffuse interstitial infiltrate and tubulitis (Ref). Patients generally achieve complete or partial recovery by 6 months following treatment of AIN (Ref). Signs of systemic hypersensitivity (fever, rash, eosinophilia) often seen in other cases of drug-induced AIN are not typically observed in proton pump inhibitor (PPI)-induced AIN (Ref). Clinicians should note that there appears to be no correlation between duration of exposure to PPI and duration or severity of acute kidney failure after resolution of AIN (Ref).

Mechanism: Non-dose-related; unknown although may be immunologic (Ref) or idiosyncratic, with direct toxic effect of omeprazole on tubular cells (Ref).

Onset: Varied; usually occurs within 3 months (Ref) although has been reported to occur up to 10 months (Ref). Upon reexposure symptoms often present more rapidly, often within 12 hours (Ref).

Risk factors:

• Older adults; although this may be due to increased use of PPIs (Ref)

• Cross-reactions among PPIs in patients who developed AIN is not known

Vitamin B12 deficiency

Long-term use of acid suppressive therapies, including omeprazole, may result in reversible vitamin B12 deficiency; however, data regarding the clinical significance of these changes and causality are conflicted (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; acid suppressive therapies interfere with acid-activated proteolytic digestion of dietary protein-bound vitamin B12 in the stomach, thereby resulting in malabsorption of vitamin B12 (Ref).

Onset: Delayed (Ref).

Risk factors:

• Duration of therapy (≥2 to 3 years); the association between ≥2 years of proton pump inhibitor (PPI) use and vitamin B12 deficiency was stronger among people <30 years of age and in females (Ref)

• High doses of PPIs (≥1.5 pills per day) (Ref)

• Presence of risk factors for vitamin B12 deficiency (eg, malnourished patients, vegan diet) (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

>10%: Respiratory: Respiratory system disorder (infants: 42%; children 1 to <2 years: 75%; children ≥2 years and adolescents: 19%)

1% to 10%:

Dermatologic: Skin rash (2%)

Gastrointestinal: Abdominal pain (5%), constipation (2%), diarrhea (4%), flatulence (3%), nausea (4%), vomiting (3%)

Nervous system: Asthenia (1%), dizziness (2%), headache (7%)

Neuromuscular & skeletal: Back pain (1%)

Respiratory: Cough (1%), upper respiratory infection (2%)

Postmarketing:

Cardiovascular: Acute coronary syndrome (Kounis syndrome) (Gázquez 2010), angina pectoris, bradycardia, chest pain, increased blood pressure, palpitations, peripheral edema (Brunner 2001), tachycardia

Dermatologic: Acute generalized exanthematous pustulosis, alopecia (Borum 1997), cutaneous lupus erythematosus (Toms-Whittle 2011), dermatitis (Jurakić Tončić 2019, Rebuck 1998), hyperhidrosis (Mamun 1999), hypertrichosis (Elosua-González 2018), maculopapular rash (Chularojanamontri 2012), pruritus (Bose 2013), skin photosensitivity, Stevens-Johnson syndrome (Lin 2018; Van Tendeloo 2020), toxic epidermal necrolysis (Lin 2018; Thakor 2009), urticaria (Bose 2013; Bowlby 1994), xeroderma

Endocrine & metabolic: Galactorrhea not associated with childbirth (Dorji 2022), gynecomastia (Convens 1991), hypocalcemia (Shabajee 2008), hypoglycemia, hypokalemia (Maeda 2011), hypomagnesemia (Shabajee 2008), hyponatremia (Shiba 1996), vitamin B12 deficiency (Lam 2013), weight gain

Gastrointestinal: Abdominal swelling, anorexia, benign polyp of the stomach (Miyamoto 2017), Clostridioides difficile-associated diarrhea (Li 2017), colitis (microscopic) (Wilcox 2009), dysgeusia (Markitiziu 1996), esophageal candidiasis (Larner 1992, Sood 1995), fecal discoloration, gastric polyp (fundic gland; with chronic use [>1 year] ) (Jalving 2006), gastroenteritis (Canani 2006, Houben 2018, Wei 2017), irritable bowel syndrome, pancreatitis (Youssef 2005), stomatitis, tongue mucosa atrophy, xerostomia (Teare 1995)

Genitourinary: Erectile dysfunction, glycosuria, hematuria (Myers 2001), microscopic pyuria (Myers 2001), proteinuria (Myers 2001), testicular pain, urinary frequency, urinary tract infection

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis (Ottervanger 1995), anemia (including iron deficiency anemia) (Imai 2018), hemolytic anemia (Marks 1991), leukocytosis, leukopenia (Odou 1999), neutropenia (Gouraud 2010, Holt 1999), pancytopenia, petechia, thrombocytopenia (Kallam 2015)

Hepatic: Cholestatic hepatitis, hepatic encephalopathy, hepatic failure (Jochem 1992), hepatic necrosis, hepatocellular hepatitis, hepatotoxicity (idiosyncratic) (Chalasani 2021)

Hypersensitivity: Anaphylactic shock (González-Rubio 2017), angioedema (Bose 2013; Bowlby 1994), drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (Lin 2018)

Nervous system: Abnormal dreams, aggressive behavior, agitation, anxiety, apathy, confusion, dementia (Gomm 2016), depression, drowsiness, fatigue, hallucination (Sebastián Domingo 2018), insomnia, myasthenia, nervousness, pain, paresthesia, sleep disturbance, tremor, vertigo

Neuromuscular & skeletal: Arthralgia (Beutler 1994), bone fracture (Nassar 2018), lower leg pain, muscle cramps, myalgia, systemic lupus erythematosus

Ophthalmic: Anterior ischemic optic neuropathy (Schonhofer 1997), blurred vision, diplopia, dry eye syndrome, eye irritation, optic atrophy, optic neuritis

Otic: Tinnitus

Renal: Acute interstitial nephritis (Klassen 2013; Yip 1997), kidney disease (chronic; Lazarus 2016)

Respiratory: Bronchospasm, epistaxis, pharyngitis, pneumonia (community-acquired; in pediatric patients 4 to 36 months of age) (Canani 2006)

Miscellaneous: Fever

Contraindications

Hypersensitivity (eg, anaphylaxis, anaphylactic shock, angioedema, bronchospasm, acute tubulointerstitial nephritis, urticaria) to omeprazole, other substituted benzimidazole proton pump inhibitors, or any component of the formulation; concomitant use with products that contain rilpivirine.

Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

OTC labeling: When used for self-medication (OTC), do not use if hypersensitive to omeprazole or any component of the formulation; trouble or pain when swallowing food; vomiting with blood, or bloody or black stools; heartburn with lightheadedness, dizziness, or sweating; chest pain or shoulder pain with shortness of breath, sweating, pain spreading to arms, neck or shoulders, or lightheadedness; frequent chest pain.

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Carcinoma: In long-term (2-year) studies in rats, omeprazole produced a dose-related increase in gastric carcinoid tumors. While available endoscopic evaluations and histologic examinations of biopsy specimens from human stomachs have not detected a risk from short-term exposure to omeprazole, further human data on the effect of sustained hypochlorhydria and hypergastrinemia are needed to rule out the possibility of an increased risk for the development of tumors in humans receiving long-term therapy.

Disease-related concerns:

• Gastric malignancy: Relief of symptoms does not preclude the presence of a gastric malignancy.

• Hepatic impairment: In patients with hepatic impairment (Child-Pugh class A, B, or C) exposure to omeprazole is increased; dosage reduction is recommended.

Concurrent drug therapy issues:

• Clopidogrel: PPIs may diminish the therapeutic effect of clopidogrel, thought to be due to reduced formation of the active metabolite of clopidogrel. The manufacturer of clopidogrel recommends either avoidance of both omeprazole (even when scheduled 12 hours apart) and esomeprazole or use of a PPI with comparatively less effect on the active metabolite of clopidogrel (eg, pantoprazole). In contrast to these warnings, others have recommended the continued use of PPIs, regardless of the degree of inhibition, in patients with a history of GI bleeding or multiple risk factors for GI bleeding who are also receiving clopidogrel since no evidence has established clinically meaningful differences in outcome; however, a clinically significant interaction cannot be excluded in those who are poor metabolizers of clopidogrel (Abraham, 2010; Levine, 2011).

Special populations:

• Asian ethnicity: Bioavailability is increased in patients of Asian descent; dosage reduction is recommended for maintenance healing of erosive esophagitis.

• Older adult: Bioavailability may be increased in older adults.

Dosage form specific issues:

• Benzyl alcohol and derivatives: Some dosage forms may contain benzyl alcohol; large amounts of benzyl alcohol (≥99 mg/kg/day) have been associated with a potentially fatal toxicity (“gasping syndrome”) in neonates; the “gasping syndrome” consists of metabolic acidosis, respiratory distress, gasping respirations, CNS dysfunction (including convulsions, intracranial hemorrhage), hypotension, and cardiovascular collapse (AAP ["Inactive" 1997]; CDC 1982); some data suggests that benzoate displaces bilirubin from protein binding sites (Ahlfors 2001); avoid or use dosage forms containing benzyl alcohol with caution in neonates. See manufacturer's labeling.

Other warnings/precautions:

• Appropriate use: Helicobacter pylori eradication: Short-term combination therapy (≤7 days) has been associated with a higher incidence of treatment failure. The American College of Gastroenterology recommends 10 to 14 days of therapy (triple or quadruple) for eradication of H. pylori (Chey 2017).

• Laboratory test interference: Serum chromogranin A (CgA) levels increase secondary to drug-induced decreases in gastric acid; may cause false-positive results in diagnostic investigations for neuroendocrine tumors. Temporarily stop omeprazole treatment at least 14 days before CgA test; if initial CgA levels are high, repeat test to confirm. Use same commercial laboratory for testing to prevent variable results.

• Self-medication (OTC use): When used for self-medication (OTC), notify health care provider before use if any of the following are present: heartburn for >3 months; frequent wheezing, particularly with heartburn; unexplained weight loss; nausea or vomiting; or stomach pain. Discontinue use and notify health care provider if heartburn continues or worsens; diarrhea occurs; if >14 days of therapy is needed; or if >1 course of therapy is needed every 4 months.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Routine use in preterm infants is not recommended (AAP [Eichenwald 2018]).

Dosage Forms Considerations

First-Omeprazole oral suspension is a compounding kit. Refer to manufacturer's labeling for compounding instructions.

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling. [DSC] = Discontinued product

Capsule Delayed Release, Oral:

Generic: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Capsule Delayed Release, Oral, as magnesium [strength expressed as base]:

Generic: 20 mg

Packet, Oral, as magnesium [strength expressed as base]:

PriLOSEC: 2.5 mg (30 ea); 10 mg (30 ea)

Tablet Delayed Release, Oral:

Generic: 20 mg, 20 mg [DSC]

Tablet Delayed Release, Oral, as magnesium [strength expressed as base]:

Acid Reducer: 20 mg [contains corn starch]

PriLOSEC OTC: 20 mg

PriLOSEC OTC: 20 mg [contains fd&c blue #2 (indigo carm) aluminum lake, fd&c red #40(allura red ac)aluminum lake, saccharin sodium; wild berry flavor]

Generic: 20 mg

Generic Equivalent Available: US

May be product dependent

Pricing: US

Capsule, delayed release (Omeprazole Magnesium Oral)

20.6 (20 Base) mg (per each): $0.59 - $0.77

Capsule, delayed release (Omeprazole Oral)

10 mg (per each): $3.01 - $3.99

20 mg (per each): $3.37 - $4.45

40 mg (per each): $0.33 - $7.40

Pack (PriLOSEC Oral)

2.5 mg (per each): $16.61

10 mg (per each): $16.61

Tablet, EC (Omeprazole Magnesium Oral)

20 mg (per each): $0.60 - $0.81

Tablet, EC (Omeprazole Oral)

20 mg (per each): $0.62 - $0.94

Tablet, EC (PriLOSEC OTC Oral)

20 mg (per each): $0.86

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling. [DSC] = Discontinued product

Capsule Delayed Release, Oral:

Losec: 20 mg

Generic: 10 mg, 20 mg, 40 mg [DSC]

Tablet Delayed Release, Oral:

Generic: 10 mg

Tablet Delayed Release, Oral, as magnesium [strength expressed as base]:

Losec: 20 mg [DSC]

Losec Mups: 20 mg

Generic: 20 mg

Administration: Adult

Oral: For most indications, administer 30 to 60 minutes before a meal; best if taken before breakfast (Ref). If administering twice daily, first dose should be administered before breakfast and the second dose before dinner (Ref).

Capsule: Swallow whole; do not chew or crush. Capsule may be opened and contents mixed with 1 tablespoon of applesauce (soft enough to swallow without chewing). Swallow immediately with a glass of cool water; mixture should not be chewed, crushed, warmed, or saved for future use.

Oral suspension: Following reconstitution, the suspension should be left to thicken for 2 to 3 minutes and administered within 30 minutes. If any material remains after administration, add more water, stir, and administer immediately.

Tablet: Swallow whole with a glass of water before morning meal; do not crush or chew.

Bariatric surgery: Tablet, delayed release: Some institutions may have specific protocols that conflict with these recommendations; refer to institutional protocols as appropriate. Oral capsule and suspension formulations are available. If safety and efficacy can be effectively monitored, no change in formulation or administration is required after bariatric surgery; however, for patients with refractory acid reflux, esophagitis, Barrett esophagus, or ulcer, it is advised to open contents of the capsule and mix with 1 tablespoon of applesauce. Swallow immediately without chewing, crushing, warming, or saving for future use. If there is inadequate response to omeprazole consider escalation of therapy to twice a day, or conversion to food independent proton pump inhibitor (omeprazole/sodium bicarbonate or dexlansoprazole).

NG/Gastric tube:

Oral suspension (using packets): Add 5 mL of water to a catheter tipped syringe and then add contents of a 2.5 mg packet (or 15 mL of water for the 10 mg packet). Immediately shake syringe and leave to thicken for 2 to 3 minutes; shake syringe again and within 30 minutes administer via NG or gastric tube (French size 6 or larger). Refill syringe with an equal amount of water, shake, and flush remaining contents through NG or gastric tube

Oral suspension (using capsules): The manufacturer of Prilosec does not give recommendations for extemporaneous preparation of omeprazole capsules for NG/OG administration. Consider using the packets for oral suspension. If packets are unavailable, methods of preparation of capsules for NG/OG administration have been described (Ref). An extemporaneously prepared suspension with extended stability may also be used (Ref).

Administration: Pediatric

Oral: Should be taken before meals; best if taken 30 minutes before a meal (Ref); may be administered with antacids.

Capsule: Should be swallowed whole; do not chew or crush. Delayed-release capsule may be opened and contents added to 1 tablespoon of applesauce; use immediately after adding to applesauce; do not chew or crush. Follow with a cool glass of water. Applesauce should not be heated; do not store mixture for future use.

Oral suspension: Empty the contents of the 2.5 mg packet into 5 mL of water or 10 mg packet into 15 mL of water and stir; allow the suspension to sit for 2 to 3 minutes to thicken; stir and administer within 30 minutes. If any material remains after administration, add more water, stir, and administer immediately.

Tablet: Should be swallowed whole; do not crush or chew.

Nasogastric or gastric tube administration:

Capsule: The manufacturer of Prilosec does not give recommendations for extemporaneous preparation of omeprazole capsules for NG/OG administration. Consider using the packets for oral suspension. If packets are unavailable, methods of preparation of capsules for NG/OG administration have been described (Ref). An extemporaneously prepared suspension with extended stability may also be used (Ref).

Oral suspension: Add 5 mL of water to a catheter-tipped syringe and then add the contents of a 2.5 mg packet (or 15 mL of water for the 10 mg packet), shake the suspension well, and leave to thicken for 2 to 3 minutes. Shake the syringe and administer through nasogastric or gastric tube (French size 6 or greater) within 30 minutes of reconstitution. Refill syringe with an equal amount (5 mL or 15 mL) of water, shake, and flush remaining contents through NG or gastric tube.

Medication Guide and/or Vaccine Information Statement (VIS)

An FDA-approved patient medication guide, which is available with the product information and as follows, must be dispensed with this medication:

Prilosec capsules: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/022056s022lbl.pdf#page=35

Prilosec granules for oral suspension: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/022056s026lbl.pdf#page=34

Use: Labeled Indications

Gastroesophageal reflux disease, erosive or nonerosive (Rx only):

Treatment of erosive esophagitis: Short-term treatment of erosive esophagitis (EE) due to acid-mediated gastroesophageal reflux disease (GERD) diagnosed by endoscopy in patients ≥1 year of age; short-term treatment (up to 6 weeks) of EE due to acid-mediated GERD in pediatric patients 1 month to <1 year of age.

Maintenance healing of erosive esophagitis: Maintenance healing of EE due to acid-mediated GERD in patients ≥1 year of age.

Symptomatic gastroesophageal reflux disease: Treatment of heartburn and other symptoms associated with GERD for up to 4 weeks in patients ≥1 year of age.

Heartburn (OTC only): Treatment of frequent, uncomplicated heartburn (occurring ≥2 or more days per week) in adults.

Helicobacter pylori eradication (Rx only): Treatment of H. pylori infection and duodenal ulcer disease in adults as part of an appropriate combination regimen with antibiotics.

Peptic ulcer disease, treatment of duodenal or gastric ulcers (Rx only): Short-term treatment of active duodenal or gastric ulcers in adults.

Zollinger-Ellison syndrome (Rx only): Long-term treatment of pathological hypersecretory conditions, such as Zollinger-Ellison syndrome, in adults.

Use: Off-Label: Adult

Aspiration prophylaxis in patients undergoing anesthesia; Barrett esophagus; Dyspepsia, functional (idiopathic or non-ulcer); Eosinophilic esophagitis; Nonsteroidal anti-inflammatory drug (including aspirin)–induced ulcers, primary prevention; Peptic ulcer disease, maintenance therapy/secondary prevention; Peptic ulcer disease, treatment of complicated ulcers; Stress ulcer prophylaxis in select critically ill patients

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

Omeprazole may be confused with ARIPiprazole, esomeprazole, fomepizole

PriLOSEC may be confused with Plendil, Prevacid, predniSONE, prilocaine, Prinivil, Pristiq, Proventil, PROzac

Older Adult: High-Risk Medication:

Omeprazole is identified in the Beers Criteria as a potentially inappropriate medication to be avoided (as scheduled use for >8 weeks) in patients 65 years and older due to its risk of C. difficile infection, pneumonia, GI malignancies, and bone loss/fractures unless given for high-risk patients (eg, oral corticosteroid or chronic NSAID use), patients with erosive esophagitis, Barrett’s esophagitis, a pathological hypersecretory condition, or if the patient has demonstrated a need for maintenance therapy (eg, failure of drug discontinuation trial or failure of H2 blockers) (Beers Criteria [AGS 2023]).

International issues:

Losec [multiple international markets] may be confused with Lasix brand name for furosemide [US, Canada, and multiple international markets]

Medral [Mexico] may be confused with Medrol brand name for methylprednisolone [US., Canada, and multiple international markets]

Norpramin: Brand name for omeprazole [Spain], but also the brand name for desipramine [US, Canada] and enalapril/hydrochlorothiazide [Portugal]

Protonix: Brand name for omeprazole [Philippines] but also the brand name for pantoprazole [US]

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP2A6 (minor), CYP2C19 (major), CYP2C9 (minor), CYP2D6 (minor), CYP3A4 (minor); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential; Inhibits CYP2C19 (weak), OAT1/3

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Acalabrutinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Acalabrutinib. This interaction is only applicable to acalabrutinib capsules. Risk X: Avoid combination

Amphetamine: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the absorption of Amphetamine. Risk C: Monitor therapy

Atazanavir: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Atazanavir. Management: Avoid use in treatment-experienced patients. In treatment-naive patients, administer boosted atazanavir 12 hours after the PPI and the PPI dose should not exceed the equivalent of 20 mg omeprazole. Monitor for reduced atazanavir efficacy. Risk D: Consider therapy modification

Belumosudil: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Belumosudil. Management: Increase the dose of belumosudil to 200 mg twice daily when coadministered with inhibitors of the proton pump (PPIs and PCABs). Risk D: Consider therapy modification

Bisphosphonate Derivatives: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the therapeutic effect of Bisphosphonate Derivatives. Risk C: Monitor therapy

Bosutinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Bosutinib. Management: Consider alternatives to proton pump inhibitors and potassium-competitive acid blockers, such as short-acting antacids or histamine-2 receptor antagonists. Administer alternative agents more than 2 hours before or after bosutinib. Risk D: Consider therapy modification

Capecitabine: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the therapeutic effect of Capecitabine. Risk C: Monitor therapy

CarBAMazepine: May decrease the serum concentration of Omeprazole. Omeprazole may increase the serum concentration of CarBAMazepine. Risk C: Monitor therapy

Cefditoren: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Cefditoren. Risk X: Avoid combination

Cefpodoxime: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Cefpodoxime. Risk C: Monitor therapy

Cefuroxime: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the absorption of Cefuroxime. Risk X: Avoid combination

Cilostazol: Omeprazole may increase serum concentrations of the active metabolite(s) of Cilostazol. Omeprazole may increase the serum concentration of Cilostazol. Management: Reduce the cilostazol dose to 50 mg twice daily in patients who are also receiving omeprazole. Monitor clinical response to cilostazol closely. Risk D: Consider therapy modification

Citalopram: Omeprazole may increase the serum concentration of Citalopram. Management: Limit citalopram dose to a maximum of 20 mg/day if used with omeprazole. Monitor for evidence of citalopram toxicity (eg, serotonin syndrome, QT prolongation) in patients receiving this combination. Risk D: Consider therapy modification

CloBAZam: CYP2C19 Inhibitors (Weak) may increase serum concentrations of the active metabolite(s) of CloBAZam. CYP2C19 Inhibitors (Weak) may increase the serum concentration of CloBAZam. Risk C: Monitor therapy

Clofarabine: OAT1/3 Inhibitors may increase the serum concentration of Clofarabine. Risk C: Monitor therapy

Clopidogrel: Omeprazole may diminish the antiplatelet effect of Clopidogrel. Omeprazole may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Clopidogrel. Risk X: Avoid combination

CloZAPine: Omeprazole may decrease the serum concentration of CloZAPine. Omeprazole may increase the serum concentration of CloZAPine. Risk C: Monitor therapy

CycloSPORINE (Systemic): Omeprazole may increase the serum concentration of CycloSPORINE (Systemic). Risk C: Monitor therapy

CYP2C19 Inducers (Moderate): May decrease the serum concentration of Omeprazole. Risk C: Monitor therapy

CYP2C19 Inducers (Strong): May decrease the serum concentration of Omeprazole. Risk X: Avoid combination

CYP2C19 Inhibitors (Moderate): May increase the serum concentration of Omeprazole. Risk C: Monitor therapy

CYP2C19 Inhibitors (Strong): May increase the serum concentration of Omeprazole. Risk C: Monitor therapy

Cysteamine (Systemic): Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the therapeutic effect of Cysteamine (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Dacomitinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Dacomitinib. Management: Avoid concurrent use of dacomitinib with PPIs and PCABs. Antacids may be used. Histamine H2-receptor antagonists (HR2A) may be used if dacomitinib is given at least 6 hours before or 10 hours after the H2RA. Risk X: Avoid combination

Darunavir: May decrease the serum concentration of Omeprazole. Risk C: Monitor therapy

Dasatinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Dasatinib. Management: Antacids (taken 2 hours before or after dasatinib administration) can be used in place of PPIs or PCABs if some acid-reducing therapy is needed. Risk X: Avoid combination

Delavirdine: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Delavirdine. Management: Chronic therapy with PPIs or PCABs should be avoided in patients treated with delavirdine. The clinical significance of short-term PPI or PCAB therapy with delavirdine is uncertain, but such therapy should be undertaken with caution. Risk X: Avoid combination

Dextroamphetamine: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the absorption of Dextroamphetamine. Specifically, the dextroamphetamine absorption rate from mixed amphetamine salt extended release (XR) capsules may be increased in the first hours after dosing. Risk C: Monitor therapy

Dichlorphenamide: OAT1/3 Inhibitors may increase the serum concentration of Dichlorphenamide. Risk C: Monitor therapy

Doxycycline: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the bioavailability of Doxycycline. Risk C: Monitor therapy

Enoxacin: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the absorption of Enoxacin. Risk C: Monitor therapy

Erlotinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Erlotinib. Risk X: Avoid combination

Escitalopram: Omeprazole may increase the serum concentration of Escitalopram. Risk C: Monitor therapy

Fosphenytoin-Phenytoin: CYP2C19 Inhibitors (Weak) may increase the serum concentration of Fosphenytoin-Phenytoin. Risk C: Monitor therapy

Gefitinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Gefitinib. Management: Avoid use of inhibitors of the proton pump (PPIs or PCABs) with gefitinib when possible. If required, administer gefitinib 12 hours after the PPI/PCAB or 12 hours before the next dose of the PPI/PCAB. Closely monitor clinical response to gefitinib. Risk D: Consider therapy modification

Gliclazide: Omeprazole may increase the serum concentration of Gliclazide. Risk C: Monitor therapy

Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies): Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the therapeutic effect of Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies). Risk C: Monitor therapy

Indinavir: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Indinavir. Risk C: Monitor therapy

Infigratinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Infigratinib. Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Infigratinib. Risk X: Avoid combination

Itraconazole: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the serum concentration of Itraconazole. This specifically applies to the super bioavailable itraconazole products (eg, Tolsura brand). Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Itraconazole. This specifically applies to the non-super bioavailable itraconazole products (eg, Sporanox brand and its generics). Management: Exposure to Tolsura brand itraconazole may be increased by PPIs or PCABs ; consider itraconazole dose reduction. Exposure to Sporanox brand itraconazole may be decreased. Give Sporanox brand itraconazole at least 2 hrs before or 2 hrs after PPIs or PCABs. Risk D: Consider therapy modification

Ketoconazole (Systemic): Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the absorption of Ketoconazole (Systemic). Ketoconazole (Systemic) may increase the serum concentration of Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs). Management: Administer ketoconazole with an acidic beverage, such as non-diet cola, to increase gastric acidity and improve absorption if concomitant use with proton pump inhibitors or potassium-competitive acid blockers is necessary. Risk D: Consider therapy modification

Ledipasvir: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Ledipasvir. Management: PPI or PCAB doses equivalent to omeprazole 20 mg or lower may be given with ledipasvir under fasted conditions. Use of ledipasvir with higher doses or with food, or 2 hours after a these agents, may reduce ledipasvir bioavailability. Risk D: Consider therapy modification

Levoketoconazole: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the absorption of Levoketoconazole. Levoketoconazole may increase the serum concentration of Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs). Risk X: Avoid combination

Lumacaftor and Ivacaftor: May decrease the serum concentration of CYP2C19 Substrates (High risk with Inducers). Risk C: Monitor therapy

Lumacaftor and Ivacaftor: May decrease the serum concentration of Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs). Risk C: Monitor therapy

Mavacamten: CYP2C19 Inhibitors (Weak) may increase the serum concentration of Mavacamten. Management: Start mavacamten at 5 mg/day if stable on a weak CYP2C19 inhibitor. For those stable on mavacamten who are initiating a weak CYP2C19 inhibitor, reduce mavacamten dose by one dose level. Risk D: Consider therapy modification

Methotrexate: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the serum concentration of Methotrexate. Management: Consider temporarily interrupting PPI or PCAB therapy in patients receiving high-dose methotrexate. If coadministered, monitor for increased methotrexate toxicity (eg, mucositis, myalgias) and/or delayed methotrexate elimination. Risk D: Consider therapy modification

Moclobemide: May increase the serum concentration of Omeprazole. Omeprazole may increase the serum concentration of Moclobemide. Risk C: Monitor therapy

Multivitamins/Minerals (with ADEK, Folate, Iron): Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Multivitamins/Minerals (with ADEK, Folate, Iron). Specifically, the absorption of iron may be decreased. Risk C: Monitor therapy

Mycophenolate: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Mycophenolate. Specifically, concentrations of the active mycophenolic acid may be reduced. Risk C: Monitor therapy

Nelfinavir: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Nelfinavir. Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Nelfinavir. Management: Due to potentially significant reductions in nelfinavir exposure, avoid concurrent use of nelfinavir with a PPI or PCAB when possible. If unavoidable, consider PPI or PCAB use for a short duration (less than 30 days) and closely monitor viral load. Risk D: Consider therapy modification

Neratinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Neratinib. Specifically, proton pump inhibitors may reduce neratinib absorption. Risk X: Avoid combination

Nilotinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Nilotinib. Management: Avoid this combination. Histamine H2 receptor antagonists (H2RAs) given 10 hours before or 2 hours after nilotinib, or antacids given 2 hours before or 2 hours after nilotinib are acceptable alternatives. Risk D: Consider therapy modification

Nirogacestat: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Nirogacestat. Risk X: Avoid combination

Octreotide: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Octreotide. Risk C: Monitor therapy

Palbociclib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the therapeutic effect of Palbociclib. Specifically, this has been reported with the use of palbociclib capsules. Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Palbociclib. Specifically, this may occur with the use of palbociclib capsules, and to the greatest extent when taken without food. Management: Carefully evaluate potential risks and benefits of coadministration of palbociclib capsules and proton pump inhibitors or potassium-competitive acid blockers due to the risk of reduced palbociclib efficacy. Palbociclib capsules should be taken with food. Risk D: Consider therapy modification

PAZOPanib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of PAZOPanib. Risk X: Avoid combination

Pexidartinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Pexidartinib. Management: Avoid this combination. If acid-reduction is needed, consider administering an antacid 2 hours before or after pexidartinib, or administer pexidartinib 2 hours before or 10 hours after an H2 receptor antagonist. Risk X: Avoid combination

Posaconazole: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Posaconazole. Management: Avoid coadministration of PPIs or PCABs and posaconazole oral suspension. Posaconazole delayed-release tablets do not appear to be sensitive to this interaction and do not required dose adjustment if coadministered with PPIs or PCABs. Risk D: Consider therapy modification

Rilpivirine: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Rilpivirine. Risk X: Avoid combination

Riociguat: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Riociguat. Risk C: Monitor therapy

Risedronate: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the therapeutic effect of Risedronate. Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the serum concentration of Risedronate. This applies specifically to use of delayed-release risedronate. Management: Coadministration of PPIs or PCABs with delayed-release risedronate formulations is not recommended. Limit PPI/PCAB dose and duration during coadministration with risedronate as possible. Patients over age 70 are at higher risk of adverse effects. Risk D: Consider therapy modification

Saquinavir: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the serum concentration of Saquinavir. Risk C: Monitor therapy

Secretin: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the diagnostic effect of Secretin. Specifically, use of PPIs may cause a hyperresponse in gastrin secretion in response to secretin stimulation testing, falsely suggesting gastrinoma. Management: Avoid concomitant use of PPIs or PCABs and secretin, and discontinue PPI or PCAB several weeks prior to secretin administration, with the duration of separation determined by the specific acid suppressant. See full monograph for details. Risk D: Consider therapy modification

Selpercatinib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Selpercatinib. Management: Coadministration of selpercatinib and PPIs or PCABs should be avoided. If coadministration cannot be avoided, selpercatinib and PPIs or PCABs should be administered simultaneously with food. Risk D: Consider therapy modification

SORAfenib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the absorption of SORAfenib. Risk C: Monitor therapy

Sotorasib: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Sotorasib. Risk X: Avoid combination

Sparsentan: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Sparsentan. Risk X: Avoid combination

St John's Wort: May decrease the serum concentration of Omeprazole. Risk X: Avoid combination

Tacrolimus (Systemic): Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may increase the serum concentration of Tacrolimus (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Technetium Tc 99m Sestamibi: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the diagnostic effect of Technetium Tc 99m Sestamibi. Management: Consider holding/stopping proton pump inhibitor therapy for at least 3 days prior to the use technetium Tc 99m sestamibi in cardiac imaging procedures. Risk D: Consider therapy modification

Technetium Tc 99m Tetrofosmin: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may diminish the diagnostic effect of Technetium Tc 99m Tetrofosmin. Risk C: Monitor therapy

Thiazolidinediones: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may enhance the adverse/toxic effect of Thiazolidinediones. Specifically, the risk of osteoporosis or fracture may be increased. Risk C: Monitor therapy

Tipranavir: May decrease the serum concentration of Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs). These data are derived from studies with Ritonavir-boosted Tipranavir. Risk C: Monitor therapy

Velpatasvir: Inhibitors of the Proton Pump (PPIs and PCABs) may decrease the serum concentration of Velpatasvir. Management: Sofosbuvir/velpatasvir should be administered with food and taken 4 hours before omeprazole 20 mg. Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir can be administered with omeprazole 20 mg. Use with other PPIs or PCABs has not been studied. Risk D: Consider therapy modification

Vitamin K Antagonists (eg, warfarin): Omeprazole may increase the serum concentration of Vitamin K Antagonists. Risk C: Monitor therapy

Voriconazole: Omeprazole may increase the serum concentration of Voriconazole. Voriconazole may increase the serum concentration of Omeprazole. Risk C: Monitor therapy

Food Interactions

Prolonged treatment (≥2 years) may lead to malabsorption of dietary vitamin B12 and subsequent vitamin B12 deficiency (Lam, 2013).

Pregnancy Considerations

Outcome data following use of proton pump inhibitors (PPIs) during pregnancy are available (Choi 2023; Hussain 2022; Peron 2023). An increased risk of major congenital malformations has not been observed in available studies.

Recommendations for the treatment of gastroesophageal reflux disease in pregnant patients are available. When initiating treatment during pregnancy, a step-up approach, starting with diet and lifestyle modifications is recommended. PPIs are considered acceptable for use during pregnancy when other medications are not effective (Ali 2022; Dunbar 2022; Thélin 2020).

Breastfeeding Considerations

Omeprazole is present in breast milk.

Data related to the presence of omeprazole in breast milk are available from a patient who started therapy at 29 weeks' gestation and continued postpartum. Breast milk was sampled every 30 minutes for 4 hours following an oral dose of omeprazole 20 mg once daily, 3 weeks after delivery. Omeprazole was present in breast milk 90 minutes after the maternal dose and peeked at 3 hours (20.03 mcg/L) (Marshall 1998).

• Using a milk concentration of 20.03 mcg/L, the estimated daily infant dose via breast milk is 0.003 mg/kg/day providing a relative infant dose (RID) of 0.2% to 0.43% compared to an infant therapeutic dose of 0.7 to 1.5 mg/kg/day.

• In general, breastfeeding is considered acceptable when the RID is <10% (Anderson 2016; Ito 2000).

• No adverse effects were noted in one infant exposed to omeprazole following maternal administration of oral omeprazole 20 mg/day for 3 months; the authors of this case report noted that the acidic content of a breastfed infants' stomach may potentially inactivate any ingested omeprazole (Marshall 1998).

According to the manufacturer, the decision to breastfeed during therapy should consider the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother.

Monitoring Parameters

Susceptibility testing is recommended in patients who fail H. pylori-eradication regimen; magnesium levels (prior to initiation of therapy and periodically thereafter; especially if taking concomitant digoxin, diuretics, or other drugs known to cause hypomagnesemia); signs or symptoms of cutaneous lupus erythematosus or systemic lupus erythematosus; C. difficile-associated diarrhea; bone loss and fractures (especially in patients on high-dose or long-term therapy [≥1 year]).

Mechanism of Action

Proton pump inhibitor; suppresses gastric basal and stimulated acid secretion by inhibiting the parietal cell H+/K+ ATP pump

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Note: Half-life and AUC were significantly reduced for omeprazole suspension when compared with an equivalent dose via the commercially available capsule in 7 adults (Song 2001).

Onset of action: Antisecretory: ~1 hour

Peak effect: Within 2 hours

Duration: Up to 72 hours; 50% of maximum effect at 24 hours; after stopping treatment, secretory activity gradually returns over 3 to 5 days

Maximum secretory inhibition: 4 days

Absorption: Rapid

Protein binding: ~95%

Metabolism: Hepatic via CYP2C19 primarily and (to a lesser extent) via 3A4 to hydroxy, desmethyl, and sulfone metabolites (all inactive); saturable first-pass effect

Bioavailability: Oral: ~30% to 40%; Hepatic dysfunction: ~100%; Asians: AUC increased up to fourfold compared to Caucasians

Half-life elimination: 0.5 to 1 hour; hepatic impairment: ~3 hours

Time to peak, plasma: 0.5 to 3.5 hours

Excretion: Urine (~77% as metabolites, very small amount as unchanged drug); feces

Clearance: 500-600 mL/minute; chronic hepatic disease: 70 mL/minute

Pharmacokinetics: Additional Considerations (Adult Data Unless Noted)

Altered kidney function: There is slight increase in bioavailability in patients whose CrCl ranged between 10 and 62 mL/minute/1.73 m2.

Hepatic function impairment: In patients with hepatic impairment (Child-Pugh class A, B, or C), bioavailability is increased ~100%, plasma half-life is increased, and plasma clearance is decreased.

Older adult: The elimination rate is decreased; bioavailability is increased.

Race/ethnicity: AUC is increased ~4-fold in Asian patients.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Losec | Omapro | Omedar | Oprazole | Ozolex | Risek;
 • (AR) Argentina: Aziatop | Brux | Fada omeprazol | Fendiprazol | Klomeprax | Losec | Oblisec | Omefar | Omeprasec | Omeprazol Dosa | Omeprazol Duncan | Omeprazol ilab | Omeprazol kilab | Omeprazol pharmavial | Omeprazol richet | Omeprazol Surar | Pravil | Regulacid | Stomacine | Timezol | Ulcozol | Zoltenk;
 • (AT) Austria: Antra | Losec | Omepralan | Omeprazol G L | Omeprazol Genericon | Omeprazol sandoz | Omeprazol stada;
 • (AU) Australia: Apo omeprazole | Chemists' own heartburn relief omeprazole | Chemmart omeprazole | Lontac heartburn relief | Losec | Maxor | Meprazol | Omepral | Omeprazole an | Omeprazole generichealth | Omeprazole Ranbxy | Omeprazole sandoz | Ozmep | Probitor | Terry white chemists omeprazole;
 • (BD) Bangladesh: Aspra | Cosec | Eupi | Losectil | Omenix | Omenta | Omesil | Ometac | Op | Opal | Ppi | Prevas | Procap | Proceptin | Prolok | Prosectil | Seclo | Stosec | Xeldrin | Zoom;
 • (BE) Belgium: Acidozol | Logastric | Losec | Losec mups | Omeprazole eurogenerics | Omeprazole Mylan | Omeprazole Teva;
 • (BF) Burkina Faso: Gasec | Ipeprazole | Ivepral | Lomac | Mopral | Omepral | Omizec | Philco mepra | Prazol | Proton | Sezol | Ulcizone;
 • (BG) Bulgaria: Helicid | Losec | Omeprazol | Ortanol | Probitor | Sopral | Ulcoprol | Ultop;
 • (BR) Brazil: Gaspiren | Losec | Lozeprel | Omeprasec | Omeprazol | Omeprazol sodica | Omeprazol sodico | Oprazon | Pratiprazol | Uniprazol | Victrix;
 • (CH) Switzerland: Amanol | Antra | Antramups | Antrapro | Omed | Omeprax | Omeprazol Helvepharm | Omeprazol mut | Omeprazol sandoz | Omeprazol Streuli | Omeprazol Teva | Omeprazol zentiva | Omeprazol-mepha | Omezol | Omezol mepha | Omezol mepha mt | Oprazol;
 • (CI) Côte d'Ivoire: Alzole | Ipeprazole | Ipozole | Ipproton | Lomac | Omeprazole Generis | Omeshal | Omezol | Omoral | Oprazole | Prazol | Pylomex | Sezol | Solcer | Ulcizone;
 • (CL) Chile: Lomex | Losec | Togran | Zomepral;
 • (CN) China: Ao li ya | Ao wei kang | Ao wei mei | Ao xi kang | Aoke | Bi si ke | Bisic | Fu luo xiang | Hai mei la | Jin ao kang | Ke di sheng | Kun li yu | Li ao jia | Li jun mei ao | Li wei ting | Lomac | Losec | Luo kai | Luo xin en kang | Omepral | Omeprazole | Oprazole | Ping fang shu | Shen li yu | Shuangqing ji li | Si wei ning | Wei quan;
 • (CO) Colombia: Garmisch omex | Gastrosef | K delprazol | Lorigal | Losec | Olzol | Omeprazol | Omezol Lyo | Opraxol | Orazole | Pentren | Propisol | Prozidex | Rimaprazol | Sumicetron | Tarzol | Ulzone | Uprazol | Vomezal;
 • (CZ) Czech Republic: Apo ome | Gasec | Helicid | Lomac | Losec | Loseprazol | Moprilic | Omepirex | Omeprazol | Omeprazol aurovitas | Omeprazol e | Omeprazol Genim | Omeprazol mylan | Omeprazol olikla | Omeprazol Teva | Omeprol | Ortanol;
 • (DE) Germany: Antra | Gastracid | Gastrium | Omebeta | Omegamma | Omelich | Omep | Omep hexal | Omeprazol | Omeprazol abz | Omeprazol al | Omeprazol biomo | Omeprazol ct | Omeprazol Sandoz | Omeprazol stada | Omeprazol-ratiopharm nt;
 • (DK) Denmark: Omelix | Omeprazol bmm pharma | Omeprazol pcd | Omeprazol ratiopharm;
 • (DO) Dominican Republic: Fendiprazol | Inhibitron | Losec | Lumeprazol | Lumeprazol m | Omeprazol | Omestop | Sanamidol;
 • (EC) Ecuador: Lomex | Losec | Omeprazol | Omez | Omezzol | Pentren | Prazolen | Risek | Tarzol | Ulcedon | Ulcozol;
 • (EE) Estonia: Gasec | Losec | Losec mups | Ocid | Omep | Omeprazol | Omez | Ultop;
 • (EG) Egypt: Amelxess | Estohalt | Healsec | Hyposec | Losec | Napizole | Omepral | Omeprazole splended pharma | Omisec | Risek;
 • (ES) Spain: Arapride | Audazol | Indurgan | Losec | Mopral | Omapren | Omecura | Omeprazol Accord | Omeprazol Bayvit | Omeprazol Combino | Omeprazol Davur | Omeprazol farmamabo | Omeprazol Ges | Omeprazol Mede | Omeprazol Normon | Omeprazol stadapharm | Omeprazol ur | Parizac | Pepticum;
 • (ET) Ethiopia: Aprazole | Cacid o | Eselan | Locid | Lokit | Medoprazole | Ome Far | Omecap | Omeprazol VIR | Omeprazole | Omipin | Omiz | Probitor | Prohibin | Remeprazole | Risek | Trisec;
 • (FI) Finland: Losec | Omeprazol Bluefish | Omeprazol Bmm;
 • (FR) France: Mopral | Mopralpro | Omeprazole abbott | Omeprazole Arrow | Omeprazole biogaran | Omeprazole bouchara recordati | Omeprazole gerda | Omeprazole Mylan | Zoltum;
 • (GB) United Kingdom: Bertil | Heartburn relief | Losec | Maerta | Mepradec | Mezzopram | Omeprazol xiromed | Omeprazole | Omeprazole kent | Omeprazole sandoz | Omeran | Pyrocalm control | Zanprol;
 • (GR) Greece: Acromon | Alevior | Assoprol | Efrozin | Elcodrop | Elcontrol | Elkomed | Eselan | Esopraz | Ezipol | Lanex | Lenar | Lomezec | Loproc | Lordin | Losec | Lyopraz | Malortil | Meprolen | Odasol | Ofnimarex | Omeprazole | Omeprazole Specifar | Omeprazole/alvia | Omeprazole/generics | Omeprazole/teva | Omeprol | Omerane | Penrazol | Pip acid | Rukuz | Rythmogastryl | Sodeprol | Ufonitren | Veralox | Zolandil;
 • (HK) Hong Kong: Elkotheran | Eprazole | Ezipol | Gasec | Lomac | Losec | Marsec | Omekaa | Omesac | Omesec | Omz | Seclo | Ultop;
 • (HR) Croatia: Omezol | Ortalox | Ortanol | Target | Ultop | Ulzol;
 • (HU) Hungary: Crismel | Losec | Ludea | Omeprazol-ratiopha;
 • (ID) Indonesia: Contral | Dudencer | Gastrofer | Gibancer | Inhipump | Lokev | Loklor | Losec | Meisec | Morecon | Norsec | Omeprazole | Omz | Onic | Oprezol | Ozid | Prohibit | Protop | Pumpitor | Redusec | Rindopump | Risek | Rocer | Socid | Stomacer | Tamezol | Zeprazol;
 • (IE) Ireland: Losamel | Losec | Losepine | Ulcid;
 • (IL) Israel: Omepradex;
 • (IN) India: Amizole | Coolfresh | Elcid od | Erozole | Lyom | Mago | Nabizole | Ocid | Olzole | Omcar | Ome ppi | Omecip | Omef 20 | Omefol | Omefor | Omeg | Omegold | Omenat | Ometab | Omey | Omez | Omezee | Omezole | Omifyl | Onto | Opera | Opnav | Oprazole | Oskar | Ozo | Pezo | Poraz | Prilosid | Protoloc | Romesec | Stamirich | Tacko-m | Tom | Ultop | Zomac | Zosec-m;
 • (IQ) Iraq: Omeprazol | Omeprazole awa | Omeprosaf | Oprazon | Pioprazole;
 • (IS) Iceland: Lomex;
 • (IT) Italy: Antra | Ibimezolo | Omeprazolo | Omeprazolo Angenerico | Omeprazolo Fg | Omeprazolo mylan | Omeprazolo Sandoz | Xantrazol;
 • (JO) Jordan: Ipproton | Lordin | Losec | Odasol | Omedar | Omisec | Oprazole | Risek;
 • (JP) Japan: Enpral | Omepral | Omeprazole | Omeprazole amel | Omeprazole asahi kasei pharma | Omeprazole merck hoei | Omeprazole sandoz | Omeprazole sawai | Omeprazole towa | Omeprazon | Omeproton | Omeptorol | Omerap | Ovulanze;
 • (KE) Kenya: Asid | Belifax | Dawapraz | Epirazole | Gasec | Gracid | Locid | Lokit | Lomizol | Losec | Losec mups | Ocid | Ocid qrs | Om | Omapez | Omecos | Omegut | Omemark | Omenix | Omepraglobe | Omepraz | Omeprazole agio | Omesk | Omez | Omezole | Omfil | Ominext | Omipin | Omis | Omisec | Omizec | Omlink | Ommed | Omz | Onpraz | Opraz | Poraz | Proceptin | Prohibin | Pylomex | Risek | Trisec | Ulsec | Ulzol | Unimez | Uniprazole | Uprone | Virom | Zep | Zocid | Zosec;
 • (KR) Korea, Republic of: Besprazole | Losec | Meprazole | Neusec | Ocuzole | Ome q | Omed | Omeprazon | Omepuzole | Omerapin | Ometone | Omezone | Omp | Result | Ulpro | Wonmp;
 • (KW) Kuwait: Omedar | Oprazole | Risek;
 • (LB) Lebanon: Epirazole | Gastrazole | Gastrimut | Gastrisec | Glaveral | Ipproton | Losec | Lozicare | Omedar | Omepral | Omeprazole | Omeprazole Arrow | Ometon | Omizec | Oprazole | Risek | Sanamidol | Ulcazal | Zimor;
 • (LT) Lithuania: Gasec | Losec | Ocid | Olezela | Omep | Omeprazol nord | Omeprazol stada | Omeprol | Omez | Omizac | Ultop;
 • (LU) Luxembourg: Losec | Omeprazole eg;
 • (LV) Latvia: Gasec | Lomac | Losec | Ocid | Omebel | Omeira | Omeprazol sandoz | Ultop;
 • (MA) Morocco: Kalest | Mopral | Mozal | Oedes | Omeprazole normon;
 • (MT) Malta: Gasec;
 • (MX) Mexico: Acenorol | Aclopec | Aktyzar | Cenul | Cubrelac | Drivewell | Finulcer | Fluxavit | Gerdex | Haitrax | Ibax | Ibemiral | Inhibitron | Inhibitron f | Lopram | Losec | Losec a | Lozarbru | Omecaps | Omeprazol | Omeprazol loeffler | Omeprazol Solara | Omygen | Ozapravit | Parlanol | Pastrizol | Pentren | Prazidec i | Prezolax | Promezal | Sarox | Solcer | Suifac | Tarzol | Ucetal | Ulsen | Ultizol | Wayomer | Zolufen;
 • (MY) Malaysia: Gastrazole | Lomax | Losec | Medoprazole | Omelon | Omeprazole | Omez | Omezol Lyo | Vaxcel omeprazole | Zefxon;
 • (NG) Nigeria: Ac ome | Acidux | Anseprazole | Ardemag omeprazole | Aveprazole | Bondpraz | Chimexbon omeprazole | Corcid | Deczol | Derm omeprazole | Dilazol | Dosky | Duogasrol | Elarkzole | Emek jiors omeprazole | Eprazole | Galen's omeprazole | Gastrisafe | Getzome | Glomeprex | Gloprozole | Healthpath omeprazole | Intracell's omeprazole | Juoprezol | Lefazole | Lemloc | Liricon omeprazole | Losec mups | Mediprazo | Meem omeprazole | Mepravo | Meprol | Myfil omeprazole | Nasazole | Nelb omeprazole | Nemelprazone | Norprazole | Odasol | Olarox | Olit | Omecap | Omecid | Omefast | Omepass | Omepep | Omepra j | Omeprazoe | Omeprazole | Omeprazole makinga | Omesaint | Omester | Omesuit | Omisyn | Omlink | Ompalen | Onifam omeprazole | Oprazol | Oropral | Osymeprazole | Ozeco | Ozila omeprazole | Pal omeprazole | Ricnos omeprazole | Rivaprazole | Roviprazole | Rumaprazole | Sd omeprazole | Seramol | Shinfield omeprazole | Simbzole | Softhealth omeprazole | Soloprazole | Solpraz | Somepra | Spectrazole | Sunymet omeprazole | Talibex omeprazole | Taurazole | Teka omeprazole | Ugazole | Viprax | Wellcare omeprazole;
 • (NL) Netherlands: Itomed | Losec | Losec mups | Losecosan | Omepraphar | Omeprazol | Omeprazol A | Omeprazol actavis | Omeprazol Alpharma | Omeprazol Cf | Omeprazol Katwijk | Omeprazol PCH | Omeprazol ratiopharm;
 • (NO) Norway: Losec | Losec mups | Omeprazol;
 • (NZ) New Zealand: Drreddys omeprazole | Losec | Ocicure | Omeprazole | Omezol;
 • (OM) Oman: Omapro;
 • (PE) Peru: Biopral b | Monoprazol | Norprazole | Omepra n | Omepramed | Omepraxina | Omeprazol | Omeprazol panalab | Ometab | Omez | Omzol | Xipatem pd;
 • (PH) Philippines: Acifre | Acipraz | Aeprazole | Altoprazole | Cerol | Cleazole | Cylic | Diapraz | Eastprazol | Empraz | Ezrazole | Ficuzole | Frazole | Gastrilife | Gastriloc | Gemzole | Genzole | Geoprazole | Gezole | Gomeprazole | Gopraz iv | Goprazole | Hovizol | Hyperzol | Inhibita | Kairozol | Leveprazole | Lomezek | Lopep | Losec | Marprazole | Mepzopraz | Merazol | Neoverzol | Newpron | Omcare | Omecise | Omed | Omefil | Omegut | Omeline | Omemac Gerd | Omenole | Omepfind | Omephar | Omeprazole | Omepron | Omeproviv | Omepzol | Omera | Omesan | Omesar | Omesel | Omestop | Ometec | Ometor | Omevex | Omexac | Omexol | Omez | Omezid | Omezol | Omipra | Omizac | Omlek | Ompraz | Opehex | Opraz | Peptisolv | Perazole | Plosek | Pramiz | Premio | Promeprazole | Prosec | Protonblock | Qualiprazole | Ranzole | Risek | Seaprazole | Sidprazole | Somecid | Soprazole | Suprezol | Tansinel | Ulcomez | Ulsek | Viprazo | Zefxon | Zemomax | Zevar | Zomep | Zosec | Zyom;
 • (PK) Pakistan: Amazole | Aromep | Astezol | Aveome | Benzim | Brizole | Calsic | Capzol | Cidpro | Cisec | Coozip | Delka | Dits | Elzed | Emperole | Encid | Eselan | Etipro | Exocid | Faast | Fymezole | Glaveral | Gotec | Healium | Healom | Helezol | I care | Invenzol | Jumep | Leprozim | Loprot | Losec | Lovanzo | Lozal | Lozena | Mep | Meprawin | Meprazol | Mozole | Nafzole | Neusec | Noctis | Nomizil | Olit | Olx | Om fresh | Oma | Ome ec | Ome stoch | Omec | Omed | Omega | Omepratin | Omera | Omeris | Omesec | Ometec | Ometek | Omezol | Omir | Omium | Omizac | Omnat | Omol | Omp | Omtane | Opepzole | Operitec | Opra | Oprazol | Oprime | Oray | Oraz | Orgid | Osimep | Ospra | Otaso | Prazol | Proced | Profile | Promiz | Protole | Re zool | Reflux | Refuge | Remezon | Saimep | Sanamidol | Seclo | Shalay | Sunder | Teph | Tesso | Timezol | U mip | Ul-rid | Vify | Vrochi | Vyber | Weprazol | Winpro | Winzek | Xopra | Xtinct | Zapra | Zaprole | Zegna | Zegrid | Zepep plus | Zolat | Zoltar | Zoprol;
 • (PL) Poland: Agastin | Bioprazol bio control | Gasec | Groprazol | Helicid | Losec | Loseprazol | Notis | Nozer | Omar | Omepragal | Omeprazol mylan | Omeprazol Teva | Omeprazol-egis | Omeprazole genoptim | Omeprazole Mercapharm | Ortanol | Polprazol | Prazigast | Prazol | Prazol neo | Ulzol | Ventazol;
 • (PR) Puerto Rico: Omeprazole Delayed Release | Prilosec;
 • (PT) Portugal: Gasec | Losec | Omeprazol | Omeprazol azevedos | Omeprazol Basi | Omeprazol cinfa | Omeprazol Generis | Omeprazol mylan | Omeprazol tecnigen | Omeprazol vitoria | Ometon | Omezolan | Prazolene | Proclor;
 • (PY) Paraguay: Clanzol | Digezimas | Faboacid plus | Fendiprazol | Gasipral | Gastricalm | Gastricet | Gastropax | Gastropax nf | Klomeprax | Lomex | Ome gastrin | Omepan | Omeprasec | Omeprazol bioethic | Omeprazol bioethic pharma | Omeprazol bioteng | Omeprazol caplin point | Omeprazol cellofarm | Omeprazol dallas | Omeprazol demotek | Omeprazol emcure | Omeprazol eurofarma | Omeprazol fada pharma | Omeprazol gautier | Omeprazol genfar | Omeprazol imedic | Omeprazol klonal | Omeprazol la sante | Omeprazol millet | Omeprazol mintlab | Omeprazol polimed | Omeprazol richet | Omeprazol sandoz | Omeprazol savant pharm | Omezol | Perval | Pronezol | Sompraz | Timezol | Ulcozol | Vilox;
 • (QA) Qatar: Aciloc (Jamjoom) | Emilok | Epirazole | Gasec | Gastrozole | Hyposec | Losec | Losec MUPS | Minisec | Omapro | Omedar | Omepak | Omeprex | Omeral | Omezyn-20 | Omezyn-40 | Omisec | Omisec IV | Omiz | Oprazole | R-Omez | Risek | Risek IV | Ulcazal | Ulceral | Ulstop;
 • (RO) Romania: Helicid | Omedar | Omeprazol atb | Omeprazol aurobindo | Omeran | Omez;
 • (RU) Russian Federation: Cisagast | Gastrozol | Gelcizol | Helicid | Helol | Lomac | Losec | Omal | Omeprazol | Omeprazole youcare | Omeprol | Omeprus | Omez | Omipix | Omitox | Omizac | Ortanol | Promez | Romesec | Sopral | Ulcozol | Ultop | Vero omeprazol | Zerocid | Zolcer;
 • (SA) Saudi Arabia: Ipproton | Losec | Omecure | Omedar | Omisec | Omiz | Oprazole | Risek | Sedacid;
 • (SE) Sweden: Losec | Omeprazol Abcur | Omeprazol apofri | Omeprazol arrow | Omeprazol aurobindo | Omeprazol Merck NM;
 • (SG) Singapore: Losec | Ocid | Olit | Omenole | Omepradex | Omeprazole | Omesec | Omezol | Omezole | Omicap | Proceptin | Pumpitor | Romesec | Zimor;
 • (SI) Slovenia: Losec | Ortanol | Ultop | Ultop S;
 • (SK) Slovakia: Asilar | Crismel | Helicid | Losec | Omeprazol | Omeprazol sandoz | Omeprazol Teva | Omeprol | Omera | Oprazole;
 • (SL) Sierra Leone: Ompalen | Omprez | Ronzole | Uprone | Wl gacid;
 • (TH) Thailand: Amnopra | Cazec | Eselan | Gerdex | Losec | O Sid | Ocid | Omeman | Omeppi | Omesec | Omez | Omezol Lyo | Omicid | Omizole | Omp | Somecid | Ulsec | Zefxon;
 • (TN) Tunisia: Gastral | Ipproton | Oprazole | Risek;
 • (TR) Turkey: Erbinna | Eselan | Gastromax | Losec | Loseprol | Olmezol | Omepreful | Omeprol | Omeref;
 • (TT) Trinidad and Tobago: Gasec;
 • (TW) Taiwan: Biozole | Lometin | Okwe | Omepron | Omezol;
 • (UA) Ukraine: Diaprasol | Diaprazol | Elkotheran | Losec | Ocid | Omealox | Omenax | Omep | Omepraz | Omeprazol | Omeprazol astrapharm | Omeprazole | Omeprazole pharmac | Omez | Omezin | Omzol | Oprazol | Ozol | Proyaz | Romesek | Ulkoprol | Ultop | Zerocid;
 • (UG) Uganda: Agom | Asid | Belifax | Cacid o | Lomac | Loprot | Ocid | Omepric | Omepsun | Omezing | Omipin | Omipix | Omlink | Poraz | Prohibin | Pumpitor | Risek | Solcer | Ulsec;
 • (UY) Uruguay: Fremalt | Gastricet | Losec | Losec mups | Omepracid | Omeprasec | Omeprazol | Omeprazol blau farmaceutica | Omeprazol pharmavial;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Aziatop | Losec | Ocicure | Omebloc | Omeflux | Omenax | Omeprasec | Omeprazol | Omeprazol sodico | Omepruni | Omerol | Omesan | Omestop | Oprazol | Pentren;
 • (VN) Viet Nam: Ag ome | Agimepzol | Atimezon | Auzomek | Hatrizol | Helinzole | Kagasdine | Lasectil | Lymezol | Medinpacol | Omaza | Omecaplus | Omeptul | Omevin | Ommax | Oracap | Oraptic | Pyomezol | VacoOmez | Virazom;
 • (ZA) South Africa: Accord Omeprazole | Adco-omeprazole | Altosec | Lokit | Lokit dr | Lokit otc | Losec | Omeprazole safeline | Rapacid;
 • (ZM) Zambia: Aprazole | Asid | Lokit | Lomez | O mar | Olit | Omecid | Omeshal | Omezole | Omfil | Omizac | Omlink | Ompalen | Poraz | Prohibin | Ryvazole | Ulzol | Zolcer | Zomacid | Zosec;
 • (ZW) Zimbabwe: Omizac | Zomacid
 1. 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372 [PubMed 37139824]
 2. Abdul Razzak E, Tomás M, Tornero P, Herrero T. Nine cases of allergy to omeprazole. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22(3):228-230. [PubMed 22697020]
 3. Abraham NS. Proton pump inhibitors: potential adverse effects. Curr Opin Gastroenterol. 2012;28(6):615-620. doi:10.1097/MOG.0b013e328358d5b9 [PubMed 23010681]
 4. Abraham NS, Hlatky MA, Antman EM, et al; ACCF/ACG/AHA. ACCF/ACG/AHA 2010 expert consensus document on the concomitant use of proton pump inhibitors and thienopyridines: a focused update of the ACCF/ACG/AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents. Circulation. 2010;122(24):2619-2633. doi: 10.1161/CIR.0b013e318202f701 [PubMed 21060077]
 5. Adams AL, Black MH, Zhang JL, Shi JM, Jacobsen SJ. Proton-pump inhibitor use and hip fractures in men: a population-based case-control study. Ann Epidemiol. 2014;24(4):286-290. doi:10.1016/j.annepidem.2014.01.004 [PubMed 24507954]
 6. Agewall S, Cattaneo M, Collet JP, et al; ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacology and Drug Therapy and ESC Working Group on Thrombosis. Expert position paper on the use of proton pump inhibitors in patients with cardiovascular disease and antithrombotic therapy. Eur Heart J. 2013;34(23):1708-1713, 1713a-1713b. doi: 10.1093/eurheartj/eht042 [PubMed 23425521]
 7. Aggarwal N. Drug-induced subacute cutaneous lupus erythematosus associated with proton pump inhibitors. Drugs Real World Outcomes. 2016;3(2):145-154. doi:10.1007/s40801-016-0067-4 [PubMed 27398293]
 8. Ahlfors CE. Benzyl alcohol, kernicterus, and unbound bilirubin. J Pediatr. 2001;139(2):317-319. [PubMed 11487763]
 9. Ali RAR, Hassan J, Egan LJ. Review of recent evidence on the management of heartburn in pregnant and breastfeeding women. BMC Gastroenterol. 2022;22(1):219. doi:10.1186/s12876-022-02287-w [PubMed 35508989]
 10. Almebayadh M, Regnier-Rosencher E, Carlotti A, et al. Subacute cutaneous lupus erythematosus induced and exacerbated by proton pump inhibitors. Dermatology. 2013;226(2):119-123. doi:10.1159/000346694 [PubMed 23548825]
 11. American Society of Anesthesiologists (ASA). Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration. Anesthesiology. 2017;126(3):376-393. doi: 10.1097/ALN.0000000000001452. [PubMed 28045707]
 12. American Society of Health-System Pharmacists. ASHP therapeutic guidelines on stress ulcer prophylaxis. Am J Health Syst Pharm. 1999;56(4):347-379. doi: 10.1093/ajhp/56.4.347 [PubMed 10690219]
 13. Anderson PO, Sauberan JB. Modeling drug passage into human milk. Clin Pharmacol Ther. 2016;100(1):42-52. doi:10.1002/cpt.377 [PubMed 27060684]
 14. Andersson T, Hassall E, Lundborg P, et al, "Pharmacokinetics of Orally Administered Omeprazole in Children. International Pediatric Omeprazole Pharmacokinetic Group," Am J Gastroenterol, 2000, 95(11):3101-6. [PubMed 11095324]
 15. Balaban DH, Duckworth CW, and Peura DA, "Nasogastric Omeprazole: Effects on Gastric pH in Critically Ill Patients," Am J Gastroenterol, 1997, 92(1):79-83. [PubMed 8995942]
 16. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline recommendations from the International Consensus Group. Ann Intern Med. 2019;171(11):805-822. doi:10.7326/M19-1795 [PubMed 31634917]
 17. Barletta JF, Bruno JJ, Buckley MS, Cook DJ. Stress ulcer prophylaxis. Crit Care Med. 2016;44(7):1395-1405. doi: 10.1097/CCM.0000000000001872 [PubMed 27163192]
 18. Bell AD, Roussin A, Cartier R, et al, “The Use of Antiplatelet Therapy in the Outpatient Setting: Canadian Cardiovascular Society Guidelines,” Can J Cardiol, 2011, 27(Suppl A):1-59. [PubMed 21640290]
 19. Benito-Garcia F, Chambel M, Morais-Almeida M. Anaphylaxis due to proton pump inhibitors: current understanding and important clinical considerations. Expert Rev Clin Immunol. 2018;14(8):653-656. doi:10.1080/1744666X.2018.1505504 [PubMed 30058396]
 20. Bergsland E. Management and prognosis of the Zollinger-Ellison syndrome (gastrinoma). Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed September 23, 2020.
 21. Berney-Meyer L, Hung N, Slatter T, Schollum JB, Kitching AR, Walker RJ. Omeprazole-induced acute interstitial nephritis: a possible Th1-Th17-mediated injury? Nephrology (Carlton). 2014;19(6):359-365. doi:10.1111/nep.12226 [PubMed 24629073]
 22. Beutler M, Hartmann K, Kuhn M, Gartmann J. Arthralgias and omeprazole. BMJ. 1994;309(6969):1620. doi:10.1136/bmj.309.6969.1620 [PubMed 7819941]
 23. Bhana A, Waters MJ, Fazal MW, Kimber T. Pantoprazole-induced hypomagnesaemia causing cerebellar syndrome and seizures. Intern Med J. 2017;47(4):467-468. doi:10.1111/imj.13388 [PubMed 28401712]
 24. Bhatt DL, Cryer BL, Contant CF, et al; COGENT Investigators. Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease. N Engl J Med. 2010;363(20):1909-1917. doi: 10.1056/NEJMoa1007964 [PubMed 20925534]
 25. Blumenthal KG, Peter JG, Trubiano JA, Phillips EJ. Antibiotic allergy. Lancet. 2019;393(10167):183-198. doi:10.1016/S0140-6736(18)32218-9 [PubMed 30558872]
 26. Bonis PAL, Gupta SK. Treatment of eosinophilic esophagitis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed October 25, 2021.
 27. Borum ML, Cannava M. Diffuse alopecia associated with omeprazole. Am J Gastroenterol. 1997;92(9):1576. [PubMed 9317099]
 28. Bose S, Guyer A, Long A, Banerji A. Evaluation and management of hypersensitivity to proton pump inhibitors. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013;111(6):452-457. doi:10.1016/j.anai.2013.08.022 [PubMed 24267357]
 29. Boulay K, Blanloeil Y, Bourveau M, Geay G, Malinovsky JM. Effects of oral ranitidine, famotidine and omeprazole on gastric volume and pH at induction and recovery from general anaesthesia. Br J Anaesth. 1994;73(4):475-478. doi: 10.1093/bja/73.4.475 [PubMed 7999487]
 30. Bourneau-Martin D, Leclech C, Jamet A, et al. Omeprazole-induced drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). Eur J Dermatol. 2014;24(3):413-415. doi:10.1684/ejd.2014.2343 [PubMed 24751668]
 31. Bowlby HA, Dickens GR. Angioedema and urticaria associated with omeprazole confirmed by drug rechallenge. Pharmacotherapy. 1994;14(1):119-122. doi:10.1002/j.1875-9114.1994.tb02796.x [PubMed 8159596]
 32. Brockow K, Przybilla B, Aberer W, et al. Guideline for the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: S2K-Guideline of the German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and the German Dermatological Society (DDG) in collaboration with the Association of German Allergologists (AeDA), the German Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA), the German Contact Dermatitis Research Group (DKG), the Swiss Society for Allergy and Immunology (SGAI), the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), the German Academy of Allergology and Environmental Medicine (DAAU), the German Center for Documentation of Severe Skin Reactions and the German Federal Institute for Drugs and Medical Products (BfArM). Allergo J Int. 2015;24(3):94-105. doi:10.1007/s40629-015-0052-6 [PubMed 26120552]
 33. Brunner G, Athmann C, Boldt JH. Reversible pheripheral edema in female patients taking proton pump inhibitors for peptic acid diseases. Dig Dis Sci. 2001;46(5):993-996. doi:10.1023/a:1010745624971 [PubMed 11341670]
 34. Canani RB, Cirillo P, Roggero P, et al, "Therapy With Gastric Acidity Inhibitors Increases the Risk of Acute Gastroenteritis and Community-Acquired Pneumonia in Children," Pediatrics, 2006, 117(5):e817-20. [PubMed 16651285]
 35. Cao F, Chen CX, Wang M, et al. Updated meta-analysis of controlled observational studies: proton-pump inhibitors and risk of Clostridium difficile infection. J Hosp Infect. 2018;98(1):4-13. doi:10.1016/j.jhin.2017.08.017 [PubMed 28842261]
 36. Casciaro M, Navarra M, Inferrera G, Liotta M, Gangemi S, Minciullo PL. PPI adverse drugs reactions: a retrospective study. Clin Mol Allergy. 2019;17:1. Published 2019 Jan 18. doi:10.1186/s12948-019-0104-4 [PubMed 30675130]
 37. Centers for Disease Control (CDC). Neonatal deaths associated with use of benzyl alcohol—United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1982;31(22):290-291. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001109.htm [PubMed 6810084]
 38. Chalasani NP, Hayashi PH, Bonkovsky HL, et al. ACG Clinical Guideline: the diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Am J Gastroenterol. 2014;109(7):950-967. doi:10.1038/ajg.2014.131 [PubMed 24935270]
 39. Chalasani NP, Maddur H, Russo MW, Wong RJ, Reddy KR; Practice parameters Committee of the American College of Gastroenterology. ACG clinical guideline: diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Am J Gastroenterol. 2021;116(5):878-898. doi:10.14309/ajg.0000000000001259 [PubMed 33929376]
 40. Chan FK, Chung SC, Suen BY, et al. Preventing recurrent upper gastrointestinal bleeding in patients with Helicobacter pylori infection who are taking low-dose aspirin or naproxen. N Engl J Med. 2001;344(13):967-973. doi: 10.1056/NEJM200103293441304 [PubMed 11274623]
 41. Cheungpasitporn W, Thongprayoon C, Kittanamongkolchai W, et al. Proton pump inhibitors linked to hypomagnesemia: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Ren Fail. 2015;37(7):1237-1241. doi:10.3109/0886022X.2015.1057800 [PubMed 26108134]
 42. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2017;112(2):212-239. doi: 10.1038/ajg.2016.563 [PubMed 28071659]
 43. Chey WD, Wong BC, et al. American College of Gastroenterology Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroent. 2007;102(8):1808-1825. [PubMed 17608775]
 44. Choi A, Noh Y, Jeong HE, et al. Association Between Proton Pump Inhibitor Use During Early Pregnancy and Risk of Congenital Malformations. JAMA Netw Open. 2023;6(1):e2250366. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.50366 [PubMed 36626173]
 45. Chularojanamontri L, Jiamton S, Manapajon A, et al. Cutaneous reactions to proton pump inhibitors: a case-control study. J Drugs Dermatol. 2012;11(10):e43-e47. [PubMed 23134998]
 46. Cohen S, Bueno de Mesquita M, Mimouni FB. Adverse effects reported in the use of gastroesophageal reflux disease treatments in children: a 10 years literature review. Br J Clin Pharmacol. 2015;80(2):200-208. doi:10.1111/bcp.12619 [PubMed 25752807]
 47. Confino-Cohen R, Goldberg A. Anaphylaxis to omeprazole: diagnosis and desensitization protocol. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;96(1):33-36. doi:10.1016/S1081-1206(10)61037-X [PubMed 16440530]
 48. Convens C, Verhelst J, Mahler C. Painful gynaecomastia during omeprazole therapy. Lancet. 1991;338(8775):1153. doi:10.1016/0140-6736(91)92018-w [PubMed 1682578]
 49. Conrad SA, Gabrielli A, Margolis B, et al. Randomized, double-blind comparison of immediate-release omeprazole oral suspension versus intravenous cimetidine for the prevention of upper gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Crit Care Med. 2005;33(4):760-765. doi: 10.1097/01.ccm.0000157751.92249.32 [PubMed 15818102]
 50. Cooper BT, Neumann CS, Cox MA, Iqbal TH. Continuous treatment with omeprazole 20 mg daily for up to 6 years in Barrett's oesophagus. Aliment Pharmacol Ther. 1998;12(9):893-897. doi: 10.1046/j.1365-2036.1998.00389.x [PubMed 9768533]
 51. Corley DA, Kubo A, Zhao W, Quesenberry C. Proton pump inhibitors and histamine-2 receptor antagonists are associated with hip fractures among at-risk patients. Gastroenterology. 2010;139(1):93-101. doi:10.1053/j.gastro.2010.03.055 [PubMed 20353792]
 52. Corley DA. Safety and complications of long-term proton pump inhibitor therapy: getting closer to the truth. Gastroenterology. 2019;157(3):604-607. doi:10.1053/j.gastro.2019.07.039 [PubMed 31378636]
 53. Crowe SE. Treatment regimens for Helicobacter pylori. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed February 6, 2020.
 54. Cullen D, Bardhan KD, Eisner M, et al. Primary gastroduodenal prophylaxis with omeprazole for non-steroidal anti-inflammatory drug users. Aliment Pharmacol Ther. 1998;12(2):135-140. doi: 10.1046/j.1365-2036.1998.00288.x [PubMed 9692687]
 55. Cundy T, Dissanayake A. Severe hypomagnesaemia in long-term users of proton-pump inhibitors. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;69(2):338-341. doi:10.1111/j.1365-2265.2008.03194.x [PubMed 18221401]
 56. Dam C, Bygum A. Subacute cutaneous lupus erythematosus induced or exacerbated by proton pump inhibitors. Acta Derm Venereol. 2008;88(1):87-89. doi:10.2340/00015555-0335 [PubMed 18176768]
 57. DiGiacinto JL, Olsen KM, Bergman KL, et al, “Stability of Suspension Formulations of Lansoprazole and Omeprazole Stored in Amber-Colored Plastic Oral Syringes,” Ann Pharmacother, 2000, 34(5):600-5. [PubMed 10852086]
 58. Dorji C, Robin FA, Na-Bangchang K. Omeprazole-induced galactorrhea in kidney transplant patients-a case report. J Med Case Rep. 2022;16(1):121. doi:10.1186/s13256-022-03337-3 [PubMed 35339194]
 59. Douwes RM, Gomes-Neto AW, Schutten JC, et al. Proton-pump inhibitors and hypomagnesaemia in kidney transplant recipients. J Clin Med. 2019;8(12):2162. doi:10.3390/jcm8122162 [PubMed 31817776]
 60. Dunbar K, Yadlapati R, Konda V. Heartburn, nausea, and vomiting during pregnancy. Am J Gastroenterol. 2022;117(10S):10-15. doi:10.14309/ajg.0000000000001958 [PubMed 36194028]
 61. Eichenwald EC, Committee on Fetus and Newborn. Diagnosis and management of gastroesophageal reflux in preterm infants. Pediatrics. 2018;142(1). pii: e20181061. [PubMed 29915158]
 62. El-Serag HB, Aguirre TV, Davis S, Kuebeler M, Bhattacharyya A, Sampliner RE. Proton pump inhibitors are associated with reduced incidence of dysplasia in Barrett's esophagus. Am J Gastroenterol. 2004;99(10):1877-1883. doi: 10.1111/j.1572-0241.2004.30228.x [PubMed 15447744]
 63. Elosua-González M, Campos-Domínguez M, Bancalari D, et al. Omeprazole-induced hypertrichosis in two children. Pediatr Dermatol. 2018;35(4):e212-e214. doi:10.1111/pde.13496 [PubMed 29582462]
 64. Erichsen R, Mikkelsen E, Pedersen L, Sørensen HT. Maternal use of proton pump inhibitors during early pregnancy and the prevalence of hypospadias in male offspring. Am J Ther. 2014;21(4):254-259. doi: 10.1097/MJT.0b013e3182456a8f [PubMed 22314213]
 65. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Crit Care Med. 2021;49(11):e1063-e1143 [PubMed 34605781]
 66. Ewart MC, Yau G, Gin T, Kotur CF, Oh TE. A comparison of the effects of omeprazole and ranitidine on gastric secretion in women undergoing elective caesarean section. Anaesthesia. 1990;45(7):527-530. doi: 10.1111/j.1365-2044.1990.tb14823.x [PubMed 2386275]
 67. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 68. Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto consensus for the treatment of Helicobacter pylori infection in adults. Gastroenterology. 2016;151(1):51-69.e14. doi: 10.1053/j.gastro.2016.04.006 [PubMed 27102658]
 69. Famularo G, Minisola G, Bravi MC, Colucci P, Gasbarrone L. Tetany, hypomagnesemia, and proton-pump inhibitors. Am J Med. 2012;125(10):e7-e8. doi:10.1016/j.amjmed.2012.04.027 [PubMed 22800870]
 70. Fass R. Approach to refractory gastroesophageal reflux disease in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed November 7, 2019.
 71. FDA Drug Safety Communication. Low magnesium levels can be associated with long-term use of Proton Pump Inhibitor drugs (PPIs). https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-low-magnesium-levels-can-be-associated-long-term-use-proton-pump. March 2, 2011.
 72. Feldman M. NSAIDs (including aspirin): Secondary prevention of gastroduodenal toxicity. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed August 28, 2019b.
 73. Feldman M, Das S. NSAIDs (including aspirin): Primary prevention of gastroduodenal toxicity. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed October 13, 2021a.
 74. Festen HP, Schenk E, Tan G, Snel P, Nelis F; Dutch Reflux Study Group. Omeprazole versus high-dose ranitidine in mild gastroesophageal reflux disease: short- and long-term treatment. Am J Gastroenterol. 1999;94(4):931-936. doi: 10.1111/j.1572-0241.1999.989_l.x [PubMed 10201459]
 75. Fontecha-Barriuso M, Martín-Sanchez D, Martinez-Moreno JM, et al. Molecular pathways driving omeprazole nephrotoxicity. Redox Biol. 2020;32:101464. doi:10.1016/j.redox.2020.101464 [PubMed 32092686]
 76. Freedberg DE, Haynes K, Denburg MR, et al. Use of proton pump inhibitors is associated with fractures in young adults: a population-based study. Osteoporos Int. 2015;26(10):2501-2507. doi:10.1007/s00198-015-3168-0 [PubMed 25986385]
 77. Frucht H, Maton PN, Jensen RT. Use of omeprazole in patients with Zollinger-Ellison syndrome. Dig Dis Sci. 1991;36(4):394-404. doi: 10.1007/bf01298865 [PubMed 2007355]
 78. Galindo PA, Borja J, Feo F, et al. Anaphylaxis to omeprazole. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;82(1):52-54. doi:10.1016/S1081-1206(10)62660-9 [PubMed 9988207]
 79. Gázquez V, Dalmau G, Gaig P, Gómez C, Navarro S, Mercé J. Kounis syndrome: report of 5 cases. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(2):162-165. [PubMed 20461972]
 80. Geevasinga N, Coleman PL, Webster AC, Roger SD. Proton pump inhibitors and acute interstitial nephritis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4(5):597-604. doi:10.1016/j.cgh.2005.11.004 [PubMed 16630752]
 81. Gomm W, von Holt K, Thomé F, et al. Association of proton pump inhibitors with risk of dementia: a pharmacoepidemiological claims data analysis. JAMA Neurol. 2016;73(4):410-416. doi:10.1001/jamaneurol.2015.4791 [PubMed 16630752]
 82. González-Rubio F, Esteban-Jiménez O, Garcés-Sotillos MD, Colás-Sanz C. Anaphylactic shock due to omeprazole. Shock anafiláctico por omeprazol. Gastroenterol Hepatol. 2017;40(1):20-21. doi:10.1016/j.gastrohep.2015.11.002 [PubMed 26794837]
 83. Gouraud A, Vochelle V, Descotes J, Vial T. Proton pump inhibitor-induced neutropenia: possible cross-reactivity between omeprazole and pantoprazole. Clin Drug Investig. 2010;30(8):559-563. doi:10.2165/11537230-000000000-00000 [PubMed 20586518]
 84. Gray SL, LaCroix AZ, Larson J, et al. Proton pump inhibitor use, hip fracture, and change in bone mineral density in postmenopausal women: results from the Women's Health Initiative. Arch Intern Med. 2010;170(9):765-771. doi:10.1001/archinternmed.2010.94 [PubMed 20458083]
 85. Haastrup P, Paulsen MS, Begtrup LM, Hansen JM, Jarbøl DE. Strategies for discontinuation of proton pump inhibitors: a systematic review. Fam Pract. 2014;31(6):625-630. doi: 10.1093/fampra/cmu050 [PubMed 25192903]
 86. Hall EL, Peravali R, Patel TS. Omeprazole-induced subacute cutaneous lupus erythematosus. JAMA Dermatol. 2020;156(9):1013. doi:10.1001/jamadermatol.2020.2415 [PubMed 32639541]
 87. Härmark L, van der Wiel HE, de Groot MC, van Grootheest AC. Proton pump inhibitor-induced acute interstitial nephritis. Br J Clin Pharmacol. 2007;64(6):819-823. doi:10.1111/j.1365-2125.2007.02927.x [PubMed 17635502]
 88. Hawkey CJ, Karrasch JA, Szczepañski L, et al; Omeprazole versus Misoprostol for NSAID-induced Ulcer Management (OMNIUM) Study Group. Omeprazole compared with misoprostol for ulcers associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. N Engl J Med. 1998;338(11):727-734. doi: 10.1056/NEJM199803123381105 [PubMed 9494149]
 89. Hershcovici T, Fass R. An algorithm for diagnosis and treatment of refractory GERD. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24(6):923-936. [PubMed 21126704]
 90. Hirano I, Chan ES, Rank MA, et al; AGA Institute Clinical Guidelines Committee; Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters. AGA Institute and the Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters clinical guidelines for the management of eosinophilic esophagitis. Gastroenterology. 2020;158(6):1776-1786. doi:10.1053/j.gastro.2020.02.038 [PubMed 32359562]
 91. Hiransuthikul A, Rattananupong T, Klaewsongkram J, Rerknimitr P, Pongprutthipan M, Ruxrungtham K. Drug-induced hypersensitivity syndrome/drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DIHS/DRESS): 11 years retrospective study in Thailand. Allergol Int. 2016;65(4):432-438. doi:10.1016/j.alit.2016.04.001 [PubMed 27134114]
 92. Holmes DR Jr, Sorajja P. Gastrointestinal bleeding in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed November 7, 2019.
 93. Holt TL, Coombes ID, Pillans PI, Scott IA. Neutropenia associated with omeprazole. Med J Aust. 1999;170(3):141-142. [PubMed 10065133]
 94. Houben E, Johansson S, Nagy P, Penning-van Beest FJA, Kuipers EJ, Herings RMC. Observational cohort study: safety outcomes in children using proton pump inhibitors or histamine-2 receptor antagonists. Curr Med Res Opin. 2018;34(4):577-583. doi:10.1080/03007995.2017.1407302 [PubMed 29149805]
 95. Howden CW, Payton CD, Meredith PA, et al. Antisecretory effect and oral pharmacokinetics of omeprazole in patients with chronic renal failure. Eur J Clin Pharmacol. 1985;28(6):637-640. doi:10.1007/BF00607907 [PubMed 4065187]
 96. Howell MD, Novack V, Grgurich P, et al. Iatrogenic gastric acid suppression and the risk of nosocomial Clostridium difficile infection. Arch Intern Med. 2010;170(9):784-790. doi:10.1001/archinternmed.2010.89 [PubMed 20458086]
 97. Hu Q, Sun TT, Hong J, Fang JY, Xiong H, Meltzer SJ. Proton pump inhibitors do not reduce the risk of esophageal adenocarcinoma in patients with Barrett's esophagus: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12(1):e0169691. doi: 10.1371/journal.pone.0169691 [PubMed 28072858]
 98. Hulot JS, Collet JP, Silvain J, et al. Cardiovascular risk in clopidogrel-treated patients according to cytochrome P450 2C19*2 loss-of-function allele or proton pump inhibitor coadministration: a systematic meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2010;56(2):134-143. doi: 10.1016/j.jacc.2009.12.071 [PubMed 20620727]
 99. Hussain S, Singh A, Antony B, et al. Proton pump inhibitors use and risk of preeclampsia: a meta- analysis. J Clin Med. 2022;11(16):4675. doi:10.3390/jcm11164675 [PubMed 36012913]
 100. Ibanez B, James S, Agewall S, et al; ESC Scientific Document Group. 2017 ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting With ST-segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393 [PubMed 28886621]
 101. Imai R, Higuchi T, Morimoto M, Koyamada R, Okada S. Iron deficiency anemia due to the long-term use of a proton pump inhibitor. Intern Med. 2018;57(6):899-901. doi:10.2169/internalmedicine.9554-17 [PubMed 29151538]
 102. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Drugs. Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 103. Ito S. Drug therapy for breast-feeding women. N Engl J Med. 2000;343(2):118-126. doi:10.1056/NEJM200007133430208 [PubMed 10891521]
 104. Jalving M, Koornstra JJ, Wesseling J, Boezen HM, DE Jong S, Kleibeuker JH. Increased risk of fundic gland polyps during long-term proton pump inhibitor therapy. Aliment Pharmacol Ther. 2006;24(9):1341-1348. doi:10.1111/j.1365-2036.2006.03127.x [PubMed 17059515]
 105. Jochem V, Kirkpatrick R, Greenson J, Brogan M, Sturgis T, Cook-Glenn C. Fulminant hepatic failure related to omeprazole. Am J Gastroenterol. 1992;87(4):523-525. [PubMed 1553942]
 106. Jones NL, Koletzko S, Goodman K, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for the management of Helicobacter pylori in children and adolescents (update 2016). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(6):991-1003. [PubMed 28541262]
 107. Jurakić Tončić R, Balić A, Pavičić B, et al. Occupational airborne contact dermatitis caused by omeprazole. Acta Dermatovenerol Croat. 2019;27(3):188-189. [PubMed 31542064]
 108. Kaguelidou F, Alberti C, Biran V, et al. Dose-finding study of omeprazole on gastric pH in neonates with gastro-esophageal acid reflux using a bayesian sequential approach. PLoS One. 2016;11(12):e0166207. [PubMed 28002471]
 109. Kahrilas PJ. Medical management of gastroesophageal reflux disease in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 7, 2020.
 110. Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF, et al, “American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the Management of Gastroesophageal Reflux Disease,” Gastroenterology, 2008, 135(4):1383-91. [PubMed 18789939]
 111. Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF; American Gastroenterological Association Institute; Clinical Practice and Quality Management Committee. American Gastroenterological Association Institute technical review on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology. 2008;135(4):1392-1413, 1413.e1-e5. [PubMed 18801365]
 112. Kallam A, Singla A, Silberstein P. Proton pump induced thrombocytopenia: A case report and review of literature. Platelets. 2015;26(6):598-601. doi:10.3109/09537104.2014.953045 [PubMed 25207666]
 113. Kardaun SH, Tupker RA. Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema (Baboon syndrome) induced by omeprazole. Int J Dermatol. 2012;51(9):1134-1137. doi:10.1111/j.1365-4632.2010.04689.x [PubMed 21470217]
 114. Kastelein F, Spaander MC, Steyerberg EW, et al. Proton pump inhibitors reduce the risk of neoplastic progression in patients with Barrett's esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(4):382-388. doi: 10.1016/j.cgh.2012.11.014 [PubMed 23200977]
 115. Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2013 Mar;108(3):308-28; quiz 329. doi: 10.1038/ajg.2012.444. Epub 2013 Feb 19. Erratum in: Am J Gastroenterol. 2013 Oct;108(10):1672. PMID:. [PubMed 23419381]
 116. Kim J, Blackett JW, Jodorkovsky D. Strategies for effective discontinuation of proton pump inhibitors. Curr Gastroenterol Rep. 2018;20(6):27. doi: 10.1007/s11894-018-0632-y [PubMed 29767318]
 117. Klassen S, Krepinsky JC, Prebtani AP. Pantoprazole-induced acute interstitial nephritis. CMAJ. 2013;185(1):56-59. doi:10.1503/cmaj.120954 [PubMed 23109611]
 118. Koyyada A. Long-term use of proton pump inhibitors as a risk factor for various adverse manifestations. Therapie. 2020;S0040-5957(20)30127-X. doi:10.1016/j.therap.2020.06.019 [PubMed 32718584]
 119. Lai HC, Hsu SW, Lu CH, et al. Anaphylaxis to pantoprazole during general anesthesia. J Anesth. 2011;25(4):606-608. doi:10.1007/s00540-011-1148-x [PubMed 21626263]
 120. Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI. ACG clinical guideline: upper gastrointestinal and ulcer bleeding. Am J Gastroenterol. 2021;116(5):899-917. doi:10.14309/ajg.0000000000001245 [PubMed 33929377]
 121. Lam JR, Schneider JL, Zhao W, Corley DA. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. JAMA. 2013;310(22):2435-2442. doi:10.1001/jama.2013.280490 [PubMed 24327038]
 122. Lanza FL, Chan FK, Quigley EM; Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Guidelines for prevention of NSAID-related ulcer complications. Am J Gastroenterol. 2009;104(3):728-738. doi: 10.1038/ajg.2009.115 [PubMed 19240698]
 123. Larner AJ, Lendrum R. Oesophageal candidiasis after omeprazole therapy. Gut. 1992;33(6):860-861. doi:10.1136/gut.33.6.860 [PubMed 1624174]
 124. Laserna-Mendieta EJ, Casabona S, Guagnozzi D, et al; EUREOS EoE CONNECT research group. Efficacy of proton pump inhibitor therapy for eosinophilic oesophagitis in 630 patients: results from the EoE connect registry. Aliment Pharmacol Ther. 2020;52(5):798-807. doi:10.1111/apt.15957 [PubMed 32677040]
 125. Lazarus B, Chen Y, Wilson FP, et al. Proton pump inhibitor use and the risk of chronic kidney disease. JAMA Intern Med. 2016:238-246. [PubMed 26752337]
 126. Levack ID, Bowie RA, Braid DP, et al. Comparison of the effect of two dose schedules of oral omeprazole with oral ranitidine on gastric aspirate pH and volume in patients undergoing elective surgery. Br J Anaesth. 1996;76(4):567-569. doi: 10.1093/bja/76.4.567 [PubMed 8652333]
 127. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al, “2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions,” Circulation, 2011, 124(23):e574-651. [PubMed 22064601]
 128. Levy MJ, Seelig CB, Robinson NJ, Ranney JE. Comparison of omeprazole and ranitidine for stress ulcer prophylaxis. Dig Dis Sci. 1997;42(6):1255-1259. doi: 10.1023/a:1018810325370 [PubMed 9201091]
 129. Li B, Ma H, Wang Z, Liu L. When omeprazole met with asymptomatic Clostridium difficile colonization in a postoperative colon cancer patient: A case report. Medicine (Baltimore). 2017;96(49):e9089. doi:10.1097/MD.0000000000009089 [PubMed 29245331]
 130. Lin CY, Wang CW, Hui CR, et al. Delayed-type hypersensitivity reactions induced by proton pump inhibitors: A clinical and in vitro T-cell reactivity study. Allergy. 2018;73(1):221-229. doi:10.1111/all.13235 [PubMed 28658503]
 131. Lightdale JR, Gremse DA, and the Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition," Gastroesophageal Reflux: Management Guidance for the Pediatrician," Pediatrics, 2013, 131(5):e1684-95. [PubMed 23629618]
 132. Lobera T, Navarro B, Del Pozo MD, et al. Nine cases of omeprazole allergy: cross-reactivity between proton pump inhibitors. J Investig Allergol Clin Immunol. 2009;19(1):57-60. [PubMed 19274931]
 133. Longstreth GF, Lacy BE. Functional dyspepsia in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed July 6, 2022.
 134. Losec (omeprazole) [product monograph]. Mississauga, Ontario, Canada: Xediton Pharmaceuticals Inc; May 2022.
 135. Lucendo AJ, Arias Á, Molina-Infante J. Efficacy of proton pump inhibitor drugs for inducing clinical and histologic remission in patients with symptomatic esophageal eosinophilia: a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14(1):13-22.e1. doi:10.1016/j.cgh.2015.07.041 [PubMed 26247167]
 136. Lyu B, Jorgenson MR, Hansen KE, Djamali A, Astor BC. Proton pump inhibitors, but not H2-receptor antagonists, are associated with incident fractures among kidney transplant recipients. Transplantation. 2020;104(12):2609-2615. doi:10.1097/TP.0000000000003178 [PubMed 32058466]
 137. Mackay JD, Bladon PT. Hypomagnesaemia due to proton-pump inhibitor therapy: a clinical case series. QJM. 2010;103(6):387-395. doi:10.1093/qjmed/hcq021 [PubMed 20378675]
 138. Maeda Y, Kojima N, Araki Y, Uno T, Nishigaki K, Inaba N. Does a proton pump inhibitor cause hypokalemia? Intern Med. 2011;50(9):1045-1050. doi:10.2169/internalmedicine.50.4877 [PubMed 21532230]
 139. Malchodi L, Wagner K, Susi A, Gorman G, Hisle-Gorman E. Early acid suppression therapy exposure and fracture in young children. Pediatrics. 2019;144(1):e20182625. [PubMed 31175146]
 140. Mamun M, Caddick S, Siddiqi MA. Omeprazole and excessive sweating, if unrecognised, may lead to unnecessary investigations. Postgrad Med J. 1999;75(889):701-702. doi:10.1136/pgmj.75.889.701 [PubMed 10621892]
 141. Markitziu A, Aframian D. Side effects of omeprazole. Scand J Gastroenterol. 1996;31(6):624. doi:10.3109/00365529609009139 [PubMed 8789905]
 142. Marks DR, Joy JV, Bonheim NA. Hemolytic anemia associated with the use of omeprazole. Am J Gastroenterol. 1991;86(2):217-218. [PubMed 1992636]
 143. Marshall JK, Thompson AB, Armstrong D. Omeprazole for refractory gastroesophageal reflux disease during pregnancy and lactation. Can J Gastroenterol. 1998;12(3):225-227. doi:10.1155/1998/167174 [PubMed 9582548]
 144. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, et al, "The Safety of Fetal Exposure to Proton-Pump Inhibitors During Pregnancy," Dig Dis Sci, 2012, 57(3):699-705. [PubMed 22038541]
 145. Meijer JL, Jansen JB, Lamers CB. Omeprazole in the treatment of Zollinger-Ellison syndrome and histamine H2-antagonist refractory ulcers. Digestion. 1989;44(suppl 1):31-39. doi: 10.1159/000200102 [PubMed 2575060]
 146. Miyamoto S, Kato M, Matsuda K, et al. Gastric hyperplastic polyps associated with proton pump inhibitor use in a case without a history of Helicobacter pylori infection. Intern Med. 2017;56(14):1825-1829. doi:10.2169/internalmedicine.56.8040 [PubMed 28717077]
 147. Moayyedi P, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Safety of proton pump inhibitors based on a large, multi-year, randomized trial of patients receiving rivaroxaban or aspirin. Gastroenterology. 2019;157(3):682-691.e2. doi:10.1053/j.gastro.2019.05.056 [PubMed 31152740]
 148. Moayyedi PM, Lacy BE, Andrews CN, Enns RA, Howden CW, Vakil N. ACG and CAG clinical guideline: management of dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112(7):988-1013. doi: 10.1038/ajg.2017.154 [PubMed 28631728]
 149. Muriithi AK, Leung N, Valeri AM, et al. Biopsy-proven acute interstitial nephritis, 1993-2011: a case series. Am J Kidney Dis. 2014;64(4):558-566. doi:10.1053/j.ajkd.2014.04.027 [PubMed 24927897]
 150. Myers RP, McLaughlin K, Hollomby DJ. Acute interstitial nephritis due to omeprazole. Am J Gastroenterol. 2001;96(12):3428-3431. doi:10.1111/j.1572-0241.2001.05345.x [PubMed 11774962]
 151. Nadri Q, Althaf MM. Granulomatous tubulointerstitial nephritis secondary to omeprazole. BMJ Case Rep. 2014;2014:bcr2014203842. doi:10.1136/bcr-2014-203842 [PubMed 25323274]
 152. Naesdal J, Andersson T, Bodemar G, et al. Pharmacokinetics of [14C]omeprazole in patients with impaired renal function. Clin Pharmacol Ther. 1986;40(3):344-351. doi:10.1038/clpt.1986.186 [PubMed 3742939]
 153. Nassar Y, Richter S. Proton-pump inhibitor use and fracture risk: an updated systematic review and meta-analysis. J Bone Metab. 2018;25(3):141-151. doi:10.11005/jbm.2018.25.3.141 [PubMed 30237993]
 154. National Institute for Health and Care Excellence. Drug allergy: diagnosis and management. Clinical guideline [CG183]. https://www.nice.org.uk/guidance/cg183. September 3, 2014.
 155. Natsch S, Vinks MH, Voogt AK, et al, “Anaphylactic Reactions to Proton-Pump Inhibitors,” Ann Pharmacother, 2000, 34(4):474-6. [PubMed 10772433]
 156. Ni N, Moeckel GW, Kumar C. Late-onset omeprazole-associated acute interstitial nephritis. J Am Geriatr Soc. 2010;58(12):2443-2444. doi:10.1111/j.1532-5415.2010.03194.x [PubMed 21143456]
 157. Nguyen DM, El-Serag HB, Henderson L, Stein D, Bhattacharyya A, Sampliner RE. Medication usage and the risk of neoplasia in patients with Barrett's esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009;7(12):1299-1304. doi: 10.1016/j.cgh.2009.06.001 [PubMed 19523538]
 158. Nylund CM, Eide M, Gorman GH. Association of Clostridium difficile infections with acid suppression medications in children. J Pediatr. 2014;165(5):979-984. [PubMed 25112692]
 159. Odou P, Martin P, Membré S, et al. Omeprazole-induced leukopenia. A case report. J Clin Pharm Ther. 1999;24(5):317-321. doi:10.1046/j.1365-2710.1999.00240.x [PubMed 10583693]
 160. Omari TI, Haslam RR, Lundborg P, et al, "Effect of Omeprazole on Acid Gastroesophageal Reflux and Gastric Acidity in Preterm Infants With Pathological Acid Reflux," J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2007, 44(1):41-4. [PubMed 17204951]
 161. Omeprazole delayed-release capsules [prescribing information]. Weston, FL: Apotex Corp; May 2023.
 162. Omeprazole Magnesium [prescribing information]. Brooklyn, NY: Geri-Care Pharmaceuticals Corp; received February 2016.
 163. Ottervanger JP, Stricker BH, Kappelle JW, Claas FH. Omeprazole-associated agranulocytosis. Eur J Haematol. 1995;54(4):279-280. doi:10.1111/j.1600-0609.1995.tb00686.x [PubMed 7789474]
 164. Ozdil K, Kahraman R, Sahin A, et al. Bone density in proton pump inhibitors users: a prospective study. Rheumatol Int. 2013;33(9):2255-2260. doi:10.1007/s00296-013-2709-0 [PubMed 23455632]
 165. Park YH, Seong JM, Cho S, et al. Effects of proton pump inhibitor use on risk of Clostridium difficile infection: a hospital cohort study. J Gastroenterol. 2019;54(12):1052-1060. doi:10.1007/s00535-019-01598-2 [PubMed 31187275]
 166. Peron A, Ripoche E, Picot C, Ajiji P, Cucherat M, Cottin J. Use of proton pump inhibitors during pregnancy: a systematic review and meta-analysis of congenital malformations. Reprod Toxicol. 2023;119:108419. doi:10.1016/j.reprotox.2023.108419 [PubMed 37269915]
 167. Phillips JO, Metzler MH, Palmieri MT, et al, "A Prospective Study of Simplified Omeprazole Suspension for the Prophylaxis of Stress-Related Mucosal Damage," Crit Care Med, 1996, 24(11):1793-800. [PubMed 8917027]
 168. Philpott H, Nandurkar S, Royce SG, Thien F, Gibson PR. A prospective open clinical trial of a proton pump inhibitor, elimination diet and/or budesonide for eosinophilic oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther. 2016;43(9):985-993. doi:10.1111/apt.13576 [PubMed 26939578]
 169. Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Bercik P, Moayyedi P. Proton pump inhibitors for functional dyspepsia [published update appears in Cochrane Database Syst Rev. 2017;11:CD011194]. Cochrane Database Syst Rev. 2017;3:CD011194. doi: 10.1002/14651858.CD011194.pub2 [PubMed 28271513]
 170. Prag C, Prag M, Fredlund H. Proton pump inhibitors as a risk factor for norovirus infection. Epidemiol Infect. 2017;145(8):1617-1623. doi:10.1017/S0950268817000528 [PubMed 28325163]
 171. Prilosec (omeprazole magnesium) for delayed-release oral suspension [prescribing information]. AstraZeneca group companies; March 2022.
 172. Prilosec (omeprazole magnesium) for delayed-release oral suspension [prescribing information]. AstraZeneca group companies; July 2023.
 173. Prilosec OTC (omeprazole) [prescribing information]. Cincinnati, OH: Procter & Gamble; received October 2022.
 174. Province of British Columbia Ministry of Health. Proton pump inhibitors in primary care. BC Provincial Academic Detailing (PAD) Service. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/provincial-academic-detailing-service/pad-2015-proton-pump-inhibitors-newsletter.pdf. Published January 2015. Accessed August 22, 2019.
 175. Puig I, Calzado S, Suárez D, Sánchez-Delgado J, López S, Calvet X. Meta-analysis: comparative efficacy of H2-receptor antagonists and proton pump inhibitors for reducing aspiration risk during anaesthesia depending on the administration route and schedule. Pharmacol Res. 2012;65(4):480-490. doi: 10.1016/j.phrs.2012.01.005 [PubMed 22289674]
 176. Qorraj-Bytyqi H, Hoxha R, Sadiku S, et al. Proton pump inhibitors intake and iron and vitamin B12 status: a prospective comparative study with a follow up of 12 months. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(3):442-446. doi:10.3889/oamjms.2018.142 [PubMed 29610598]
 177. Quasdorff M, Mertens J, Dinter J, Steffen HM. Recurrent hypomagnesemia with proton-pump inhibitor rechallenge. Ann Intern Med. 2011;155(6):405-407. doi:10.7326/0003-4819-155-6-201109200-00022 [PubMed 21930865]
 178. Quercia R, Fan C, Liu X, et al, “Stability of Omeprazole in an Extemporaneously Prepared Oral Liquid,” Am J Health Syst Pharm, 1997, 54(16):1833-6. [PubMed 9269520]
 179. Ramakrishnan A, Katz PO. Pharmacologic management of gastroesophageal reflux disease. Curr Treat Options Gastroenterol. 2002;5(4):301-310. doi: 10.1007/s11938-002-0053-7 [PubMed 12095478]
 180. Rebuck JA, Rybak MJ, Ramos DP, Weingarten CM. Omeprazole-induced exfoliative dermatitis. Pharmacotherapy. 1998;18(4):877-879. [PubMed 9692668]
 181. Refer to manufacturer's labeling.
 182. Regula J, Butruk E, Dekkers CP, et al. Prevention of NSAID-associated gastrointestinal lesions: a comparison study pantoprazole versus omeprazole. Am J Gastroenterol. 2006;101(8):1747-1755. doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00686.x [PubMed 16817839]
 183. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-377. doi: 10.1007/s00134-017-4683-6 [PubMed 28101605]
 184. Ribeiro RHT, Ribeiro FA, Silva RPM, Bortolini MJS, Garrote-Filho MDS, Penha-Silva N. Depression, hematologic parameters, and blood levels of vitamin B12 in patients with laryngopharyngeal reflux under use of proton pump inhibitors. Clin Med Insights Ear Nose Throat. 2019;12:1179550619828683. doi:10.1177/1179550619828683 [PubMed 30792587]
 185. Rodríguez-Martín S, Martín-Merino E, Lerma V, et al. Active surveillance of severe cutaneous adverse reactions: A case-population approach using a registry and a health care database. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;27(9):1042-1050. doi:10.1002/pds.4622 [PubMed 30051945]
 186. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554. [PubMed 29470322]
 187. Saltzman JR. Overview of the treatment of bleeding peptic ulcers. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed June 6, 2022.
 188. Sampathkumar K, Ramalingam R, Prabakar A, Abraham A. Acute interstitial nephritis due to proton pump inhibitors. Indian J Nephrol. 2013;23(4):304-307. doi:10.4103/0971-4065.114487 [PubMed 23960351]
 189. Sánchez-Morillas L, Rojas Pérez-Ezquerra P, González Mendiola R, Gómez-Tembleque Ubeda P, Santos Alvarez A, Laguna-Martínez JJ. Eleven cases of omeprazole hypersensitivity: diagnosis and study of cross-reactivity. J Investig Allergol Clin Immunol. 2014;24(2):130-132. [PubMed 24834779]
 190. Sandholdt LH, Laurinaviciene R, Bygum A. Proton pump inhibitor-induced subacute cutaneous lupus erythematosus. Br J Dermatol. 2014;170(2):342-351. doi:10.1111/bjd.12699 [PubMed 24547721]
 191. Schönhöfer PS, Werner B, Tröger U. Ocular damage associated with proton pump inhibitors. BMJ. 1997;314(7097):1805. doi:10.1136/bmj.314.7097.1805 [PubMed 9224084]
 192. Sebastián Domingo JJ. Omeprazole-induced hallucinations. Not as rare as you might think. Alucinaciones por omeprazol. No tan raras como se cree. Gastroenterol Hepatol. 2018;41(4):266-267. doi:10.1016/j.gastrohep.2017.05.002 [PubMed 28625416]
 193. Shabajee N, Lamb EJ, Sturgess I, Sumathipala RW. Omeprazole and refractory hypomagnesaemia. BMJ. 2008;337(7662):a425. doi:10.1136/bmj.39505.738981.BE [PubMed 18617497]
 194. Shaheen NJ, Falk GW, Iyer PG, Gerson LB; American College of Gastroenterology. ACG clinical guideline: diagnosis and management of Barrett's esophagus. Am J Gastroenterol. 2016;111(1):30-50. doi: 10.1038/ajg.2015.322 [PubMed 26526079]
 195. Sharma N, Ip R, Hadid T. Concomitant acute interstitial nephritis and autoimmune hemolytic anemia induced by omeprazole. Clin Case Rep. 2020;8(2):379-382. doi:10.1002/ccr3.2661 [PubMed 32128193]
 196. Sharma V, “Comparison of 24-hour Intragastric pH Using Four Liquid Formulations of Lansoprazole and Omeprazole,” Am J Health Syst Pharm, 1999, 56(23 Suppl 4):18-21. [PubMed 10597120]
 197. Sheen E, Triadafilopoulos G. Adverse effects of long-term proton pump inhibitor therapy. Dig Dis Sci. 2011;56(4):931-950. doi:10.1007/s10620-010-1560-3 [PubMed 21365243]
 198. Shiba S, Sugiura K, Ebata A, et al. Hyponatremia with consciousness disturbance caused by omeprazole administration. A case report and literature review. Dig Dis Sci. 1996;41(8):1615-1617. doi:10.1007/BF02087909 [PubMed 8769288]
 199. Singh S, Garg SK, Singh PP, Iyer PG, El-Serag HB. Acid-suppressive medications and risk of oesophageal adenocarcinoma in patients with Barrett's oesophagus: a systematic review and meta-analysis. Gut. 2014;63(8):1229-1237. doi: 10.1136/gutjnl-2013-305997 [PubMed 24221456]
 200. Song JC, Quercia RA, Fan C, et al, "Pharmacokinetic Comparison of Omeprazole Capsules and a Simplified Omeprazole Suspension," Am J Health Syst Pharm, 2001, 58(8):689-94. [PubMed 11329761]
 201. Sood A, Sharma M, Jain NP, Chawla LS, Kumar R. Esophageal candidiasis following omeprazole therapy: a report of two cases. Indian J Gastroenterol. 1995;14(2):71-72. [PubMed 7797283]
 202. Spechler SJ. Barrett's esophagus: Surveillance and management. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 7, 2020.
 203. Spechler SJ, Souza RF. Barrett's esophagus. N Engl J Med. 2014;371(9):836-845. doi: 10.1056/NEJMra1314704. [PubMed 25162890]
 204. Targownik LE, Lix LM, Metge CJ, Prior HJ, Leung S, Leslie WD. Use of proton pump inhibitors and risk of osteoporosis-related fractures. CMAJ. 2008;179(4):319-326. doi:10.1503/cmaj.071330 [PubMed 18695179]
 205. Teare JP, Spedding C, Whitehead MW, Greenfield SM, Challacombe SJ, Thompson RP. Omeprazole and dry mouth. Scand J Gastroenterol. 1995;30(3):216-218. doi:10.3109/00365529509093266 [PubMed 7770709]
 206. Termanini B, Gibril F, Sutliff VE, Yu F, Venzon DJ, Jensen RT. Effect of long-term gastric acid suppressive therapy on serum vitamin B12 levels in patients with Zollinger-Ellison syndrome. Am J Med. 1998;104(5):422-430. doi:10.1016/s0002-9343(98)00087-4 [PubMed 9626024]
 207. Thakor AS, Burke A, Handfield-Jones S, Sinha A, Palmer M, Burns A. Toxic epidermal necrolysis and neutropaenia: complications of omeprazole. Australas J Dermatol. 2009;50(3):207-210. doi:10.1111/j.1440-0960.2009.00540.x [PubMed 19659985]
 208. Thélin CS, Richter JE. Review article: the management of heartburn during pregnancy and lactation. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(4):421-434. doi:10.1111/apt.15611 [PubMed 31950535]
 209. Thong BK, Ima-Nirwana S, Chin KY. Proton pump inhibitors and fracture risk: a review of current evidence and mechanisms involved. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(9):1571. doi:10.3390/ijerph16091571 [PubMed 31060319]
 210. Toms-Whittle LM, John LH, Buckley DA. Drug-induced subacute cutaneous lupus erythematosus associated with omeprazole. Clin Exp Dermatol. 2011;36(3):281-283. doi:10.1111/j.1365-2230.2010.03926.x [PubMed 20738320]
 211. Turco R, Martinelli M, Miele E, et al. Proton pump inhibitors as a risk factor for paediatric Clostridium difficile infection. Aliment Pharmacol Ther. 2010;31(7):754-759. [PubMed 20047577]
 212. Vakil NB. Approach to refractory or recurrent peptic ulcer disease. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 7, 2020b.
 213. Vakil NB. Overview of the complications of peptic ulcer disease. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed October 20, 2020c.
 214. Vakil NB. Peptic ulcer disease: Treatment and secondary prevention. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed July 1, 2020a.
 215. Van Tendeloo E, Gutermuth J, Grosber M. Positive patch testing with omeprazole in Stevens-Johnson syndrome: a case report. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;10.1111/jdv.16814. doi:10.1111/jdv.16814 [PubMed 32654241]
 216. Vangala C, Niu J, Lenihan CR, Mitch WE, Navaneethan SD, Winkelmayer WC. Proton pump inhibitors, histamine-2 receptor antagonists, and hip fracture risk among patients on hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2018;13(10):1534-1541. doi:10.2215/CJN.02190218 [PubMed 30262672]
 217. Vazquez-Elizondo G, Ngamruengphong S, Khrisna M, Devault KR, Talley NJ, Achem SR. The outcome of patients with oesophageal eosinophilic infiltration after an eight-week trial of a proton pump inhibitor. Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(10):1312-1319. doi:10.1111/apt.12513 [PubMed 24117619]
 218. Veldhuyzen van Zanten SJ, Chiba N, Armstrong D, et al. A randomized trial comparing omeprazole, ranitidine, cisapride, or placebo in Helicobacter pylori negative, primary care patients with dyspepsia: the CADET-HN Study. Am J Gastroenterol. 2005;100(7):1477-1488. doi: 10.1111/j.1572-0241.2005.40280.x [PubMed 15984968]
 219. Waghray A, Waghray N, Perzynski AT, Votruba M, Wolfe MM. Optimal omeprazole dosing and symptom control: a randomized controlled trial (OSCAR trial). Dig Dis Sci. 2019;64(1):158-166. doi: 10.1007/s10620-018-5235-9 [PubMed 30094626]
 220. Wang Y, Pan T, Wang Q, Guo Z. Additional bedtime H2-receptor antagonist for the control of nocturnal gastric acid breakthrough. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(4):CD004275. doi: 10.1002/14651858.CD004275.pub3 [PubMed 19821323]
 221. Wang YH, Wintzell V, Ludvigsson JF, Svanström H, Pasternak B. Association between proton pump inhibitor use and risk of fracture in children. JAMA Pediatr. 2020;174(6):543-551. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0007 [PubMed 32176276]
 222. Wei L, Ratnayake L, Phillips G, et al. Acid-suppression medications and bacterial gastroenteritis: a population-based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(6):1298-1308. doi:10.1111/bcp.13205 [PubMed 28054368]
 223. Weinhouse GL. Stress ulcers in the intensive care unit: diagnosis, management, and prevention. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 4, 2022.
 224. Wilcox GM, Mattia AR. Microscopic colitis associated with omeprazole and esomeprazole exposure. J Clin Gastroenterol. 2009;43(6):551-553. doi:10.1097/MCG.0b013e31817d3fa1 [PubMed 19142168]
 225. Wolfe MM. Proton pump inhibitors: Overview of use and adverse effects in the treatment of acid related disorders. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 7, 2020.
 226. Wolfe MM, Sachs G. Acid suppression: optimizing therapy for gastroduodenal ulcer healing, gastroesophageal reflux disease, and stress-related erosive syndrome. Gastroenterology. 2000;118(2)(suppl 1):S9-S31. doi: 10.1016/s0016-5085(00)70004-7 [PubMed 10868896]
 227. Yeomans ND, Tulassay Z, Juhász L, et al; ASTRONAUT Study Group. A comparison of omeprazole with ranitidine for ulcers associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. N Engl J Med. 1998;338(11):719-726. doi: 10.1056/NEJM199803123381104 [PubMed 9494148]
 228. Yip D, Kovac S, Jardine M, Horvath J, Findlay M. Omeprazole-induced interstitial nephritis. J Clin Gastroenterol. 1997;25(2):450-452. doi:10.1097/00004836-199709000-00011 [PubMed 9412948]
 229. Youssef SS, Iskandar SB, Scruggs J, Roy TM. Acute pancreatitis associated with omeprazole. Int J Clin Pharmacol Ther. 2005;43(12):558-561. doi:10.5414/cpp43558 [PubMed 16372517]
 230. Zimmermann AE, Walters JK, Katona BG, et al, "A Review of Omeprazole Use in the Treatment of Acid-Related Disorders in Children," Clin Ther, 2001, 23(5):660-79. [PubMed 11394727]
Topic 9718 Version 794.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟