ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Spironolactone: Drug information

Spironolactone: Drug information
(For additional information see "Spironolactone: Patient drug information" and see "Spironolactone: Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: US
 • Aldactone;
 • CaroSpir
Brand Names: Canada
 • Aldactone;
 • JAMP-Spironolactone;
 • MINT-Spironolactone;
 • TEVA-Spironolactone
Pharmacologic Category
 • Antihypertensive;
 • Diuretic, Potassium Sparing;
 • Mineralocorticoid (Aldosterone) Receptor Antagonist
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Dosage form information: Suspension is not therapeutically equivalent to tablets. Suspension results in 15% to 37% higher serum concentration compared to tablets. Doses of suspension >100 mg may result in higher than expected serum concentrations. In patients requiring >100 mg/dose, use tablets only.

Acne vulgaris, females, moderate to severe

Acne vulgaris, females, moderate to severe (alternative agent) (off-label use):

Tablet: Oral: Initial: 25 to 50 mg/day in 1 to 2 divided doses; titrate as needed based on response and tolerability to a usual effective dose of 50 to 100 mg/day in 1 to 2 divided doses; maximum dose: 200 mg/day (Ref).

Ascites due to cirrhosis

Ascites due to cirrhosis:

Note: Generally used in combination with furosemide, but may be used as monotherapy for patients with hypokalemia. For combination therapy, a dosing ratio of spironolactone 100 mg to furosemide 40 mg should generally be maintained, but can be adjusted for electrolyte abnormalities (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 100 mg once daily; titrate every 3 to 5 days based on response and tolerability; usual maximum dose: 400 mg once daily (Ref). For small-volume ascites in patients who weigh ≤50 kg, some experts recommend a starting dose of 50 mg once daily (Ref).

Hair loss, female pattern

Hair loss, female pattern (off-label use):

Note: For use as an adjunctive agent or as alternative monotherapy in patients who have inadequate response to or who cannot take preferred therapies (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 50 mg/day in 1 or 2 divided doses; if tolerated after 2 to 4 weeks, increase to 100 mg/day in 1 or 2 divided doses. If insufficient response after 6 months, may further increase dose up to 200 mg/day in 1 or 2 divided doses; usual effective dose: 100 to 200 mg/day. Treatment for at least 6 to 12 months is recommended for clinical benefit (Ref).

Heart failure

Heart failure:

Note: When initiating therapy, verify the following: serum potassium <5 mEq/L and serum creatinine ≤2.5 mg/dL in men and ≤2 mg/dL in women or eGFR >30 mL/minute/1.73 m2 . If patient develops hyperkalemia or kidney function worsens, reduce the dose, change to every-other-day dosing, or discontinue therapy; assess for other causes of hyperkalemia before permanent discontinuation. If serum potassium cannot be maintained <5.5 mEq/L, discontinue therapy (Ref).

Heart failure with preserved ejection fraction (off-label use):

Note: For use in patients with symptomatic heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) (≥50%) who have an elevated serum natriuretic peptide level or have been hospitalized for heart failure in the last 12 months (Ref). Some experts are more conservative regarding serum potassium for patients with HFpEF. They recommend initiating therapy or uptitrating the dose only if serum potassium is ≤4.7 mEq/L and eGFR is ≥30 mL/minute/1.73 m2. They recommend dose reduction or discontinuation if serum potassium is >5 mEq/L (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 12.5 mg once daily; may double the dose every 2 to 4 weeks if serum potassium and kidney function are stable, up to a maximum target dose of 50 mg/day in 1 or 2 divided doses (Ref).

Heart failure with reduced ejection fraction:

Note: Should be considered for use in patients with symptomatic (New York Heart Association class II to IV) heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) (≤40%) as part of an optimal medical regimen for HFrEF (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 12.5 to 25 mg once daily; may double the dose every 4 weeks if serum potassium and kidney function are stable, up to a maximum target dose of 50 mg/day in 1 to 2 divided doses (Ref).

Suspension: Oral: Initial: 10 to 20 mg once daily. Consider a starting dose of 10 mg once daily in patients at increased risk of hyperkalemia. May titrate to 37.5 mg once daily if serum potassium and kidney function are stable (Ref).

Post-myocardial infarction, complicated by reduced ejection fraction (off-label use):

Note: Should be considered for use following acute myocardial infarction (MI) in patients with left ventricular ejection fraction ≤40% plus symptoms of heart failure or diabetes. Use in addition to other pharmacologic therapies post MI (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 12.5 to 25 mg once daily; may double the dose every 4 weeks if serum potassium and kidney function are stable, up to a maximum target dose of 50 mg/day in 1 to 2 divided doses (Ref).

Suspension: Oral: Initial: 10 to 20 mg once daily. Consider a starting dose of 10 mg once daily in patients at increased risk of hyperkalemia. May titrate to 37.5 mg once daily if serum potassium and kidney function are stable (Ref).

Hirsutism, females

Hirsutism, females (alternative agent) (off-label use):

Note: Typically given in addition to oral contraceptives (OCs) if inadequate response to OCs is observed after 6 months. May be considered as initial therapy for females who cannot conceive or who are using reliable contraception (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 50 mg twice daily; may increase to 100 mg twice daily as needed. Assess response at 6-month intervals before adjusting dose, adding additional agents, or switching to alternative therapy (Ref).

Hormone therapy for transgender females, assigned male at birth

Hormone therapy for transgender females, assigned male at birth (adjunctive agent) (off-label use):

Tablet: Oral: Initial: 25 mg once or twice daily in combination with other appropriate agents. Increase at 1-week intervals based on response and tolerability to a usual dose of 100 to 300 mg/day in 2 divided doses; maximum dose: 400 mg/day. Adjust dose with a goal of suppressing serum testosterone levels into the normal range for females (<50 ng/dL) (Ref).

Hypertension, chronic

Hypertension, chronic (alternative agent):

Note: Not recommended for initial management but may be considered as additional therapy for resistant hypertension in patients who do not respond adequately to combination therapy with preferred agents (Ref).

Tablet: Oral: Initial: 25 mg once daily; titrate as needed after ~2 to 4 weeks based on response and tolerability up to 100 mg once daily (Ref). Some experts recommend a starting dose of 12.5 mg once daily and generally do not exceed 50 mg once daily in the absence of primary aldosteronism (Ref). Patients with severe asymptomatic hypertension and no signs of acute end organ damage should be evaluated for medication titration within 1 week (Ref).

Suspension: Oral: Initial: 20 mg/day in 1 or 2 divided doses; titrate as needed after ~2 to 4 weeks based on response and tolerability up to 75 mg/day in 1 or 2 divided doses. Patients with severe asymptomatic hypertension and no signs of acute end organ damage should be evaluated for medication titration within 1 week (Ref).

Primary aldosteronism

Primary aldosteronism:

Tablet: Oral: Initial: 12.5 to 25 mg once daily (Ref); gradually titrate to the lowest effective dose; usual maximum dose: 400 mg/day (Ref). For surgical candidates, the last dose should be administered the day of surgery; discontinue spironolactone on postoperative day 1 (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Note: Use with caution; monitor potassium prior to initiating spironolactone and closely during therapy. In circumstances where treatment with spironolactone is considered necessary, interventions such as dietary counseling on a low potassium diet, loop diuretics, sodium bicarbonate to correct metabolic acidosis, and prescribing daily GI cation exchangers (eg, patiromer, zirconium cyclosilicate) have been utilized (Ref).

Altered kidney function:

Tablet:

Ascites due to cirrhosis; hypertension; primary aldosteronism: There are no specific dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling (has not been studied); use with caution.

Heart failure:

eGFR >50 mL/minute/1.73 m2: No initial dosage adjustment necessary.

eGFR 30 to 50 mL/minute/1.73 m2: Initial: 12.5 mg once daily or every other day; may double the dose every 4 weeks if serum potassium remains <5 mEq/L and kidney function is stable, up to a maximum target dose of 25 mg/day (Ref).

eGFR <30 mL/minute/1.73 m2: Use not recommended (Ref); heart failure clinical trials excluded patients with serum creatinine ≥2.5 mg/dL (Ref).

Suspension:

Ascites due to cirrhosis; hypertension: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Heart failure:

eGFR >50 mL/minute/1.73 m2: No initial dosage adjustment necessary.

eGFR 30 to 50 mL/minute/1.73 m2: Initial: 10 mg once daily.

eGFR <30 mL/minute/1.73 m2: Use not recommended (Ref); heart failure clinical trials excluded patients with serum creatinine ≥2.5 mg/dL (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Unlikely to be significantly dialyzed (Ref):

Tablet: Not routinely recommended, but 2 small trials have demonstrated the safety of spironolactone in patients with end-stage kidney disease receiving dialysis (Ref), with a suggested maximum of 25 mg once daily (Ref). Start at lowest initial dose (eg, 12.5 mg daily or every other day) and only utilize if benefits outweigh the risks, potassium is well-controlled, and patients can be monitored closely for hyperkalemia (Ref).

Peritoneal dialysis: Unlikely to be significantly dialyzed given high degree of protein binding (Ref):

Tablet: Not routinely recommended, but 2 small trials have demonstrated the safety of doses up to 25 mg once daily in patients receiving peritoneal dialysis (Ref). Start at lowest initial dose (eg, 12.5 mg daily or every other day) and only utilize if benefits outweigh the risks, potassium is well-controlled, and patients can be monitored closely for hyperkalemia (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no specific dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; initiate with low dose and titrate slowly (cirrhosis). Use with caution; minor alterations of fluid and electrolyte balance may precipitate hepatic coma.

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Spironolactone: Pediatric drug information")

Dosage guidance:

Dosage form information: Although spironolactone is commercially available in a suspension, it is NOT therapeutically equivalent to the tablets; commercially available suspension results in 15% to 37% higher serum concentration compared to the tablet; pediatric dosing is based on experience with tablets and extemporaneously compounded suspension. Multiple concentrations of oral suspension exist; use extra precaution and prescribe in mg (not mL).

Bronchopulmonary dysplasia

Bronchopulmonary dysplasia (BPD): Limited data available; efficacy results variable. Although the benefits of diuretic therapy in the management of BPD are variable (eg, optimal duration of therapy, impact on pulmonary endpoints), diuretics continue to be used in clinical practice (Ref). Infants: Oral: 1.5 mg/kg/dose every 12 hours (Ref).

Edema

Edema (diuresis): Limited data available: Infants, Children, and Adolescents: Oral: Initial: 1 to 3 mg/kg/day divided every 6 to 24 hours; titrate as needed; reported maximum daily dose range: 4 to 6 mg/kg/day in divided doses every 6 to 12 hours or 400 mg/day, whichever is less (Ref)

Hypertension

Hypertension: Limited data available: Infants, Children, and Adolescents: Oral: Initial: 1 mg/kg/day divided every 12 to 24 hours; titrate as needed up to a maximum daily dose: 3.3 mg/kg/day or 100 mg/day, whichever is less (Ref)

Primary aldosteronism, treatment

Primary aldosteronism (caused by adrenal hyperplasia), treatment: Limited data available: Infants, Children, and Adolescents: Oral: 1 to 3 mg/kg/day; maximum daily dose: 100 mg/day (Ref)

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; spironolactone is substantially excreted by the kidney; use with caution; monitor serum potassium closely. The following recommendations have been suggested: In pediatric patients with mild to moderate failure, consider extended dosing interval (eg, every 12 to 24 hours) and avoid use in severe renal impairment (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling. Use with caution; minor alterations of fluid and electrolyte balance may precipitate hepatic coma.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Gynecomastia

Spironolactone may cause gynecomastia in patients of any age that may affect one or both breasts (typically both) (Ref). Gynecomastia is usually reversible following discontinuation of therapy (Ref). Eplerenone, which is associated with a lower risk of gynecomastia, may be considered if continued aldosterone antagonist therapy is required (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; due to decreased androgen production, inhibition of androgen receptor binding, displacement of estradiol from sex hormone-binding globulin and enhanced peripheral conversion of testosterone to estradiol (Ref).

Onset: Delayed; may occur after 1 to 2 months to over a year of therapy.

Risk factors:

• Higher doses (eg, ≥150 mg/day) (Ref)

• Longer duration of therapy (Ref)

Hyperkalemia

Spironolactone may cause reversible hyperkalemia, which may result in hospitalization and in some cases death (Ref).

Mechanism: Dose-related; related to the pharmacologic action. Competes with aldosterone for binding to the mineralocorticoid receptor, thereby inhibiting the exchange of sodium for potassium in the distal convoluted renal tubule and preventing potassium excretion.

Onset: Intermediate; usually occurs within 4 weeks of initiation or dose titration (Ref).

Risk factors:

• Kidney impairment (Ref)

• Older age (Ref)

• Excessive potassium intake (eg, potassium supplements, potassium-containing salt substitutes)

• Concurrent use of other medications that increase serum potassium (eg, angiotensin-converting enzyme [ACE] inhibitors, angiotensin-receptor blockers, drospirenone, nonsteroidal anti-inflammatory drugs) (Ref).

• Concurrent use of larger doses of ACE inhibitors (eg, lisinopril ≥10 mg daily in adults) (Ref).

• Heart failure (especially patients receiving higher doses and patients with diabetes mellitus, higher baseline serum potassium levels, and worse New York Heart Association functional class) (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

1% to 10%: Endocrine & metabolic: Gynecomastia (9%; up to 52% in patients receiving high doses [eg, ≥150 mg/day]) (Haynes 2009; Jeunemaitre 1987; Nuttall 2015; Prisant 2005)

Frequency not defined:

Cardiovascular: Vasculitis

Dermatologic: Chloasma, erythematous maculopapular rash, pruritus, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, urticaria

Endocrine & metabolic: Decreased libido, hyperglycemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, hyponatremia, hypovolemia, irregular menses, postmenopausal bleeding

Gastrointestinal: Abdominal cramps, diarrhea, gastritis, gastrointestinal hemorrhage, gastrointestinal ulcer, nausea, vomiting

Genitourinary: Erectile dysfunction, mastalgia, nipple pain

Hematologic & oncologic: Leukopenia, thrombocytopenia

Hepatic: Hepatotoxicity

Hypersensitivity: Anaphylaxis, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms

Nervous system: Ataxia, confusion, dizziness, drowsiness, headache, lethargy

Neuromuscular & skeletal: Lower limb cramp

Renal: Kidney failure, kidney impairment

Miscellaneous: Fever

Postmarketing:

Endocrine & metabolic: Amenorrhea (Levitt 1970), hyperkalemia (Huang 2005; Shah 2005), hyperuricemia (Ben Salem 2017), metabolic acidosis (in patients with cirrhosis) (Feinfeld 1978; Gabow 1979)

Genitourinary: Ovarian cyst (in a premature neonate) (Vachharajani 2001)

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis (Whitling 1997)

Neuromuscular & skeletal: Gout (Ben Salem 2017)

Contraindications

Hyperkalemia; Addison disease; concomitant use with eplerenone.

Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Canadian labeling: Additional contraindications (not in US labeling): Hypersensitivity to spironolactone or any component of the formulation; acute kidney insufficiency; severe kidney impairment (eGFR <30 mL/minute/1.73 m2); anuria; concomitant use with heparin or low molecular weight heparin; pregnancy; breastfeeding.

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Fluid/electrolyte imbalance: Fluid and electrolyte imbalance (eg, hypomagnesemia, hyponatremia, hypocalcemia, hyperglycemia, hyperkalemia) may occur. Patients with heart failure, kidney disease, or cirrhosis may be particularly susceptible. Monitor and correct electrolyte disturbances; adjust dose to avoid dehydration.

• Tumorigenic: Shown to be a tumorigen in chronic toxicity animal studies. Recent retrospective and observational studies do not suggest an increased risk of prostate or breast cancer (McKenzie 2016; Rozner 2020; Sabatier 2019).

Disease-related concerns:

• Adrenal vein catheterization: Discontinue use prior to adrenal vein catheterization.

• Heart failure: When evaluating a heart failure patient for spironolactone treatment, eGFR should be >30 mL/minute/1.73 m2 or creatinine should be ≤2.5 mg/dL (men) or ≤2 mg/dL (women) with no recent worsening and potassium <5 mEq/L with no history of severe hyperkalemia. Discontinue therapy if serum potassium cannot be maintained <5.5 mEq/L or if kidney function worsens. Consider the entire medical regimen and other potential causes of hyperkalemia (AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]).

Other warnings/precautions:

• Suspension: Suspension is NOT therapeutically equivalent to tablets. In patients requiring >100 mg/dose, use tablets (>100 mg/dose of suspension may result in spironolactone concentration higher than expected).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Suspension, Oral:

CaroSpir: 25 mg/5 mL (5 mL) [contains saccharin sodium]

CaroSpir: 25 mg/5 mL (118 mL, 473 mL) [contains saccharin sodium; banana flavor]

Generic: 25 mg/5 mL (118 mL, 473 mL)

Tablet, Oral:

Aldactone: 25 mg

Aldactone: 50 mg, 100 mg [scored]

Generic: 25 mg, 50 mg, 100 mg

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Suspension (CaroSpir Oral)

25 mg/5 mL (per mL): $4.40

Suspension (Spironolactone Oral)

25 mg/5 mL (per mL): $3.80 - $4.18

Tablets (Aldactone Oral)

25 mg (per each): $3.25

50 mg (per each): $5.71

100 mg (per each): $9.57

Tablets (Spironolactone Oral)

25 mg (per each): $0.19 - $0.46

50 mg (per each): $0.81 - $0.88

100 mg (per each): $1.42 - $1.43

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Tablet, Oral:

Aldactone: 25 mg, 100 mg

Generic: 25 mg, 100 mg

Administration: Adult

Oral:

Tablet: Administer with or without food; however, administer consistently with respect to food.

Suspension: Shake well before administering dose. Administer with or without food; however, administer consistently with respect to food.

Administration: Pediatric

Oral: May be taken with or without food; however, consistent administration with or without food is preferred to minimize fluctuations in drug exposure.

Hazardous Drugs Handling Considerations

Hazardous agent (NIOSH 2016 [group 2]).

Use appropriate precautions for receiving, handling, storage, preparation, dispensing, transporting, administration, and disposal. Follow NIOSH and USP 800 recommendations and institution-specific policies/procedures for appropriate containment strategy (NIOSH 2016; USP-NF 2020).

Note: Facilities may perform risk assessment of some hazardous drugs to determine if appropriate for alternative handling and containment strategies (USP-NF 2020). Refer to institution-specific handling policies/procedures.

Use: Labeled Indications

Ascites due to cirrhosis: Management of edema in cirrhosis of the liver unresponsive to fluid and sodium restriction.

Heart failure with reduced ejection fraction: To increase survival, manage edema, and reduce need for hospitalization in patients with heart failure with reduced ejection fraction and New York Heart Association class III to IV symptoms; usually administered in conjunction with other heart failure therapies.

Hypertension, chronic: Management of hypertension unresponsive to other therapies.

Primary hyperaldosteronism (tablet only): Short-term preoperative treatment of primary hyperaldosteronism; long-term maintenance therapy for patients with discrete aldosterone-producing adrenal adenomas who are not candidates for surgery; long-term maintenance therapy for bilateral micro- or macronodular adrenal hyperplasia (idiopathic hyperaldosteronism).

Use: Off-Label: Adult

Acne vulgaris, females, moderate to severe; Hair loss, female pattern; Heart failure with preserved ejection fraction; Hirsutism, females; Hormone therapy for transgender females (assigned male at birth); Post myocardial infarction, complicated by reduced ejection fraction

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

Aldactone may be confused with Aldactazide.

Older Adult: High-Risk Medication:

Beers Criteria: Diuretics are identified in the Beers Criteria as potentially inappropriate medications to be used with caution in patients 65 years and older due to the potential to cause or exacerbate syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) or hyponatremia; monitor sodium concentration closely when initiating or adjusting the dose in older adults (Beers Criteria [AGS 2023]).

International issues:

Aldactone: Brand name for spironolactone [US, Canada, multiple international markets], but also the brand name for potassium canrenoate [Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland].

Aldactone [US, Canada, multiple international markets] may be confused with Aldomet brand name for methyldopa [multiple international markets].

Metabolism/Transport Effects

None known.

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Abiraterone Acetate: Spironolactone may diminish the therapeutic effect of Abiraterone Acetate. Management: Consider alternatives to the combined use of spironolactone and abiraterone. If combined, monitor the clinical response to abiraterone closely, looking specifically for signs of clinical failure and/or disease progression. Risk D: Consider therapy modification

Alfuzosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Alpha-/Beta-Agonists: Spironolactone may diminish the vasoconstricting effect of Alpha-/Beta-Agonists. Risk C: Monitor therapy

Amifostine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Amifostine. Management: When used at chemotherapy doses, hold blood pressure lowering medications for 24 hours before amifostine administration. If blood pressure lowering therapy cannot be held, do not administer amifostine. Use caution with radiotherapy doses of amifostine. Risk D: Consider therapy modification

Ammonium Chloride: Potassium-Sparing Diuretics may enhance the adverse/toxic effect of Ammonium Chloride. Specifically the risk of systemic acidosis. Risk C: Monitor therapy

Amphetamines: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Angiotensin II Receptor Blockers: May enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors: Potassium-Sparing Diuretics may enhance the hyperkalemic effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors. Risk C: Monitor therapy

Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]): Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]). Risk C: Monitor therapy

Arginine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Aspirin: May diminish the therapeutic effect of Spironolactone. Risk C: Monitor therapy

Barbiturates: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Benperidol: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Brigatinib: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Brigatinib may enhance the bradycardic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Brimonidine (Topical): May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Bromperidol: May diminish the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Bromperidol. Risk X: Avoid combination

Cholestyramine Resin: May enhance the adverse/toxic effect of Spironolactone. Specifically, the risks of developing metabolic acidosis and hyperkalemia may be elevated with this combination. Risk C: Monitor therapy

Ciprofloxacin (Systemic): Spironolactone may enhance the arrhythmogenic effect of Ciprofloxacin (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Cosyntropin: Spironolactone may diminish the diagnostic effect of Cosyntropin. Management: Patients receiving spironolactone should omit their pre-test dose on the day selected for cosyntropin testing. Risk D: Consider therapy modification

CycloSPORINE (Systemic): Potassium-Sparing Diuretics may enhance the hyperkalemic effect of CycloSPORINE (Systemic). Risk X: Avoid combination

CYP2C8 Substrates (Narrow Therapeutic Index/Sensitive with Inhibitors): Spironolactone may increase the serum concentration of CYP2C8 Substrates (Narrow Therapeutic Index/Sensitive with Inhibitors). Risk C: Monitor therapy

CYP3A4 Substrates (Narrow Therapeutic Index/Sensitive with Inhibitors): Spironolactone may increase the serum concentration of CYP3A4 Substrates (Narrow Therapeutic Index/Sensitive with Inhibitors). Risk C: Monitor therapy

Desmopressin: Hyponatremia-Associated Agents may enhance the hyponatremic effect of Desmopressin. Risk C: Monitor therapy

Dexmethylphenidate: May diminish the therapeutic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Diacerein: May enhance the therapeutic effect of Diuretics. Specifically, the risk for dehydration or hypokalemia may be increased. Risk C: Monitor therapy

Diazoxide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Digoxin: Spironolactone may increase the serum concentration of Digoxin. Spironolactone (and/or its metabolites) may also interfere with the assays used to determine Digoxin concentrations, falsely increasing or decreasing Digoxin concentrations. Risk C: Monitor therapy

Drospirenone-Containing Products: May enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Risk C: Monitor therapy

DULoxetine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of DULoxetine. Risk C: Monitor therapy

Finerenone: Potassium-Sparing Diuretics may enhance the hyperkalemic effect of Finerenone. Risk C: Monitor therapy

Fludrocortisone: May diminish the therapeutic effect of Mineralocorticoid (Aldosterone) Receptor Antagonists. Mineralocorticoid (Aldosterone) Receptor Antagonists may diminish the therapeutic effect of Fludrocortisone. Risk C: Monitor therapy

Flunarizine: May enhance the therapeutic effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Heparin: May enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Management: Monitor serum potassium concentrations closely. The spironolactone Canadian product monograph lists its combination with heparin or low molecular weight heparins as contraindicated. Risk C: Monitor therapy

Heparins (Low Molecular Weight): May enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Herbal Products with Blood Pressure Increasing Effects: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Herbal Products with Blood Pressure Lowering Effects: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Hypotension-Associated Agents: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Hypotension-Associated Agents. Risk C: Monitor therapy

Indoramin: May enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Levodopa-Foslevodopa: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Levodopa-Foslevodopa. Risk C: Monitor therapy

Lithium: Potassium-Sparing Diuretics may increase the serum concentration of Lithium. Potassium-Sparing Diuretics may decrease the serum concentration of Lithium. Risk C: Monitor therapy

Loop Diuretics: May enhance the hypotensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Lormetazepam: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Methylphenidate: May diminish the antihypertensive effect of Antihypertensive Agents. Risk C: Monitor therapy

Mitotane: Spironolactone may decrease the serum concentration of Mitotane. Risk X: Avoid combination

Molsidomine: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Naftopidil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicergoline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nicorandil: May enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Nicorandil: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Nitroprusside: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Nitroprusside. Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents: May diminish the antihypertensive effect of Potassium-Sparing Diuretics. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents may enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Obinutuzumab: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Management: Consider temporarily withholding blood pressure lowering medications beginning 12 hours prior to obinutuzumab infusion and continuing until 1 hour after the end of the infusion. Risk D: Consider therapy modification

Opioid Agonists: May enhance the adverse/toxic effect of Diuretics. Opioid Agonists may diminish the therapeutic effect of Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Pentoxifylline: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Pholcodine: Blood Pressure Lowering Agents may enhance the hypotensive effect of Pholcodine. Risk C: Monitor therapy

Phosphodiesterase 5 Inhibitors: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution: Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution. Risk C: Monitor therapy

Potassium Salts: May enhance the hyperkalemic effect of Spironolactone. Risk X: Avoid combination

Potassium-Sparing Diuretics: May enhance the hyperkalemic effect of other Potassium-Sparing Diuretics. Risk X: Avoid combination

Prazosin: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Prazosin. Risk C: Monitor therapy

Prostacyclin Analogues: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Quinagolide: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Silodosin: May enhance the hypotensive effect of Blood Pressure Lowering Agents. Risk C: Monitor therapy

Sodium Phosphates: Diuretics may enhance the nephrotoxic effect of Sodium Phosphates. Specifically, the risk of acute phosphate nephropathy may be enhanced. Risk C: Monitor therapy

Tacrolimus (Systemic): Potassium-Sparing Diuretics may enhance the hyperkalemic effect of Tacrolimus (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Terazosin: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Terazosin. Risk C: Monitor therapy

Tolvaptan: May enhance the hyperkalemic effect of Potassium-Sparing Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Trimethoprim: May enhance the hyperkalemic effect of Spironolactone. Risk C: Monitor therapy

Urapidil: Antihypertensive Agents may enhance the hypotensive effect of Urapidil. Risk C: Monitor therapy

Food Interactions

Food increases the bioavailability of unmetabolized spironolactone by ~90% to 95%.

Reproductive Considerations

Spironolactone is associated with dose-dependent menstrual irregularities (AAD [Zaenglein 2016]; ES [Funder 2016]; ES [Martin 2018]; Kallistratos 2018). Some guidelines recommend use of combination oral contraception in premenopausal patients to regulate menses and prevent pregnancy (AAD [Zaenglein 2016], ES [Martin 2018]). Decreasing the dose or switching to an alternative mineralocorticoid receptor antagonist may be appropriate for some indications (ES [Funder 2016]; Kallistratos 2018).

Spironolactone is associated with dose-dependent erectile dysfunction (AAD [Zaenglein 2016]; ES [Funder 2016]; ES [Martin 2018]; Kallistratos 2018). Decreasing the dose or switching to an alternative mineralocorticoid receptor antagonist may be appropriate for some indications (ES [Funder 2016]; Kallistratos 2018). The antiandrogen blocking activity of spironolactone results in decreased spontaneous erections, sperm production, and testicular volume in transgender patients undergoing feminizing therapy (ES [Hembree 2017]).

Patients taking spironolactone for primary aldosteronism (PA) who are planning to become pregnant should be switched to other agents prior to conception when possible (Forestiero 2022). Patients who require use of spironolactone for the treatment of PA should use the lowest effective dose prior to a planned pregnancy, then stop treatment once their pregnancy is confirmed (Riester 2015).

Medications considered acceptable for the treatment of chronic hypertension during pregnancy may generally be continued in patients trying to conceive. The use of mineralocorticoid receptor antagonists is not recommended for the treatment of chronic hypertension in pregnant patients (ACOG 2019). Consider transitioning to an agent preferred for use during pregnancy in patients planning to become pregnant (ACC/AHA [Whelton 2018]; ACOG 2019; NICE 2019).

Patients with heart failure who are planning to become pregnant should discontinue mineralocorticoid receptor antagonists prior to conception (AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]).

Pregnancy Considerations

Spironolactone crosses the placenta (ESC [Regitz-Zagrosek 2018]).

Based on the mechanism of action and data from animal reproduction studies, in utero exposure to spironolactone during the period of embryogenesis may cause feminization of a male fetus (limited human data; Liszewski 2019). High doses late in pregnancy may be associated with intrauterine growth restriction (Riester 2015).

Chronic maternal hypertension is associated with adverse events in the fetus/infant. Chronic maternal hypertension may increase the risk of birth defects, low birth weight, premature delivery, stillbirth, and neonatal death. Actual fetal/neonatal risks may be related to the duration and severity of maternal hypertension. Untreated chronic hypertension may also increase the risks of adverse maternal outcomes, including gestational diabetes, preeclampsia, delivery complications, stroke, and myocardial infarction (ACOG 2019). Patients with preexisting hypertension may continue their medication during pregnancy unless contraindications exist (ESC [Regitz-Zagrosek 2018]). When treatment of chronic hypertension during pregnancy is indicated, the use of mineralocorticoid receptor antagonists is generally not recommended (ACOG 2019).

Data specific to the treatment of primary aldosteronism (PA) in pregnancy are limited. Patients with PA should stop spironolactone before conception or during the first trimester once the pregnancy is confirmed (Riester 2015). If spironolactone is stopped and PA is not controlled, agents other than spironolactone are recommended for the adjunctive treatment of PA during pregnancy (Forestiero 2022; Sanga 2022).

Heart failure in pregnancy is associated with adverse maternal and fetal outcomes, including premature birth, infants born small for gestational age, and increased risk of maternal and fetal death (Bright 2021). When treatment of heart failure during pregnancy is needed, the use of an agent other than a mineralocorticoid receptor antagonist is recommended (AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]; ESC [Regitz-Zagrosek 2018]).

Case reports describe the use of potassium-sparing diuretics such as spironolactone for the adjunctive treatment of Gitleman syndrome during pregnancy (Calò 2012; Moustakakis 2012; Shahzad 2019).

Breastfeeding Considerations

The active metabolite of spironolactone (canrenone) is present in breast milk.

Data are available from a case report following maternal use of spironolactone 25 mg twice daily throughout pregnancy, then 4 times daily after delivery. Milk and maternal serum samples were obtained 17 days after birth. Two hours after the maternal dose, canrenone concentrations were ~144 ng/mL (serum) and ~104 ng/mL (milk). When measured 14.5 hours after the dose, canrenone concentrations were ~92 ng/mL (serum) and ~47 ng/mL (milk). The authors calculated the estimated maximum amount of canrenone to the breastfeeding infant to be ~0.2% of the maternal dose of spironolactone (Phelps 1977).

Spironolactone is considered compatible with breastfeeding (WHO 2002). According to the manufacturer, the decision to breastfeed during therapy should consider the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother.

Dietary Considerations

Administration with food increases the bioavailability of spironolactone. Excessive potassium intake (eg, salt substitutes, low-salt foods, bananas, nuts) should be avoided.

Monitoring Parameters

BP, serum electrolytes (potassium [within 1 week of initiation or dose titration, again 2 to 4 weeks later, and regularly thereafter, especially in patients taking other medications that can cause hyperkalemia], sodium), uric acid, glucose, kidney function, volume status (Brook 2020; manufacturer's labeling).

Heart failure: Serum potassium and kidney function should be checked in 3 days after initiation, at 1 week after initiation, at least monthly for the first 3 months of therapy, and every 3 months thereafter. If adding or increasing the dose of concomitant angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor blockers, a new cycle of monitoring should be done. If serum potassium increases to >5.5 mEq/L or kidney function worsens, hold doses until potassium is <5 mEq/L and consider restarting with a reduced dose after confirming resolution of hyperkalemia/kidney insufficiency for at least 72 hours. If serum potassium cannot be maintained <5.5 mEq/L, discontinue therapy (ACC [Maddox 2021]; AHA/ACC/HFSA [Heidenreich 2022]).

Transgender hormone therapy: Serum testosterone levels (goal: <50 ng/dL) every 3 months during the first year and then annually or biannually; serum electrolytes every 3 months for the first year then annually; routine cancer and laboratory screening as in non-transgender individuals for all tissues present (ES [Hembree 2017]).

Mechanism of Action

Competes with aldosterone for receptor sites in the distal renal tubules, increasing sodium chloride and water excretion while conserving potassium and hydrogen ions; may block the effect of aldosterone on arteriolar smooth muscle as well

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Note: Suspension results in 15% to 37% higher serum concentration compared to the tablet; doses of suspension >100 mg may result in higher spironolactone concentrations than expected.

Duration: Tablet: 2 to 3 days

Bioavailability: High-fat/-calorie meal increased the bioavailability of spironolactone ~90%.

Protein binding: >90%

Metabolism: Rapid and extensive; hepatic to multiple metabolites, including active metabolites canrenone, 7-alpha-spirolactone, and 6-beta-hydroxy-7-alpha

Half-life elimination:

Tablet: Spironolactone: 1.4 hours; Canrenone: 16.5 hours (terminal); 7-alpha-spirolactone: 13.8 hours (terminal)

Suspension: Spironolactone: 1 to 2 hours; Canrenone, 7-alpha-spirolactone, and 6-beta-hydroxy-7-alpha: 10 to 35 hours.

Time to peak, serum:

Tablet: 2.6 to 4.3 hours (primarily as active metabolites)

Suspension: Spironolactone: 0.5 to 1.5 hours; Canrenone: 2.5 to 5 hours

Excretion: Urine (primarily as metabolites) and bile (secondary)

Pharmacokinetics: Additional Considerations (Adult Data Unless Noted)

Hepatic function impairment: Terminal half-life is increased in patients with cirrhotic ascites.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Aldactone | Noractone | Spiroctan;
 • (AR) Argentina: Aldactone a | Espimax | Espironolactona | Espironolactona northia | Espironolactona vannier | Expal | Lanx | Modulactone | Normital | Osiren | Rediun e;
 • (AT) Austria: Aldactone | Aldopur | Spirobene | Spirohexal | Spirono | Spironolacton;
 • (AU) Australia: Aldactone | Spiractin | Spironolactone mylan;
 • (BD) Bangladesh: Aldactone a | Aldaton p | Inospiron | Pilactone | Spiretic | Spirocard | Spiron | Verospirone;
 • (BE) Belgium: Aldactone | Docspirono | Nefrotone | Spironolactone eurogenerics | Spironolactone sandoz | Spirotop | Uractone;
 • (BF) Burkina Faso: Aldactone | Spinox | Spirotone;
 • (BG) Bulgaria: Spironolacton | Spironolacton accord | Spylacton;
 • (BR) Brazil: Aldactone | Aldosterin | Diacqua | Espirilona | Espirolona | Espironolactona | Spiroctan;
 • (CH) Switzerland: Aldactone | Primacton | Xenalon;
 • (CI) Côte d'Ivoire: Aldactone | Spinox;
 • (CL) Chile: Alizar | Cardactona | Espironolactona;
 • (CN) China: She xin;
 • (CO) Colombia: Aldactone | Doxiclat | Espirolan | Espironolactona | Espironolactona mk | Kespirona;
 • (CZ) Czech Republic: Aldactone | Spirolone | Verospiron | Xenalon;
 • (DE) Germany: Aldactone | Aldopur | Aquareduct | Duraspiron | Jenaspiron | Osyrol | Spiro | Spiro-tablinen | Spirobeta | Spirogamma | Spirono | Spironolacton | Spironolacton 1A Pharma | Spironolacton Accedo | Spironolacton al | Spironolacton Aristo | Spironolacton Dura | Spironolacton Heumann | Spironolacton hexal | Spironolacton Ratiopharm | Verospiron;
 • (DO) Dominican Republic: Aldactone | Blime | Cardiatone | Drimux a | Espirocor | Espirolam | Espironolactona | Espironolactona LAM | Espironolactona Mamey | Indurit | Lanx | Spiro-K | Spirolactona | Sprenol;
 • (EC) Ecuador: Aldactone | Cardactona | Dialon | Espironolactona | Spirolon;
 • (EE) Estonia: Spiresis | Spirix | Spironolacton accord | Spironolacton Ratiopharm | Spironolacton-ratipharm | Uracton | Verospiron;
 • (EG) Egypt: Aldactone | Aldactone a | Antagerone | Epilactone | Potasave | Potaspirono | Spectone;
 • (ES) Spain: Aldactone | Aldactone a | Espironolacton | Espironolacton accord | Espironolactona alter;
 • (FI) Finland: Spiractin | Spiracton | Spiresis | Spiridon | Spirix | Spironolactone orion;
 • (FR) France: Aldactone | Flumach | Practon | Spironolactone actavis | Spironolactone arrow | Spironolactone biogaran | Spironolactone Cristers | Spironolactone G Gam | Spironolactone GNR | Spironolactone Irex | Spironolactone Ivax | Spironolactone rpg | Spironolactone Teva | Spironolactone zydus | Spironone | Spirophar;
 • (GB) United Kingdom: Abbolactone | Aldactone | Diatensec | Laractone | Spiretic | Spiroctan | Spirolone | Spironolactone A L | Spironolactone aps | Spironolactone cox | Spironolactone dc | Spirospare;
 • (GR) Greece: Aldactone | Rocanol;
 • (HK) Hong Kong: Aldactone | Euro spiro | Spironolactone actavis | Spiroton | Uractonum;
 • (HR) Croatia: Aldactone;
 • (HU) Hungary: Huma-spiroton | Spirolone | Spiron | Verospiron;
 • (ID) Indonesia: Aldactone | Carpiaton | Idrolattone | Letonal | Spirola | Spirolacton;
 • (IE) Ireland: Aldactone;
 • (IL) Israel: Aldactone | Aldospirone | Spironol;
 • (IN) India: Aldactone | Spilactone;
 • (IT) Italy: Aldactone | Uractone;
 • (JO) Jordan: Aldactone | Aldoram | Noractone | Unilactone;
 • (JP) Japan: Adultmin | Aldactone a | Alexan | Almatol | Alpamed | Altibon | Apinorakuton | Aporasnon | Apotax | Bastolebon a | Carditan | Demisron | Dira kaken | Dira merck hoei | Diropar | Elmion | Hokulaton | Hypazon | Lacalmin | Lactopalm | Macacy a | Merlactone | Merlactone kobayashi kao | Nefurofan | Noidouble | Osyrol | Penantin | Pirodactone | Pirolacton | Pirolacton taiyo | Rakudeen | Rakudeen tsuruhara | Resacton | Spilactone | Suracton | Tarolactone | Uretoron | Urodactone | Urusonin | Youlactone;
 • (KE) Kenya: Aldactone | Lactone | Spirolac | Spirolon;
 • (KR) Korea, Republic of: Aldactone | Sincomen | Spiracton | Spirodacton | Unilacton;
 • (KW) Kuwait: Aldactone | Aldactone a;
 • (LB) Lebanon: Aldactone;
 • (LT) Lithuania: Aldactone | Spirix | Spirolakton | Spirolone | Spironolacton | Spironolacton accord | Spironolacton orion | Spironolactone accord | Uractone | Verospiron;
 • (LU) Luxembourg: Aldactone | Docspirono | Uractone;
 • (LV) Latvia: Aldactone | Spiridon | Spirix | Spirogamma | Spirolakton | Spirolone | Spironolacton | Spironolacton accord | Uracton | Verospiron | Xenalon;
 • (MA) Morocco: Aldactone;
 • (MX) Mexico: Aldactone | Aldactone a | Androlectona | Biolactona | Espironolactona | Nolasque | Quimolactona | Vivitar;
 • (MY) Malaysia: Aldactone | Spirolon;
 • (NG) Nigeria: Aldactone | Alpadactone | Curelactone | Labkon | Salemm | Spinotone | Spiropath spironolactone;
 • (NL) Netherlands: Aldactone | Spironolacton | Spironolacton A | Spironolacton accord | Spironolacton prolepha | Spironolacton Ratiopharm;
 • (NO) Norway: Aldactone | Spirix | Spironolacton aurobindo | Spironolactone accord | Spironolactone arrow | Spironolactone orion | Spiropal;
 • (NZ) New Zealand: Aldactone | Spirotone;
 • (PE) Peru: Aldactone | Aldactone a | Diurec | Espirone | Espironolactona | Espironolactona Fmndtria | Spirone;
 • (PH) Philippines: Aldactin | Aldactone | Aldactone a | Atagon | Beralactone | Diulactone | Epheral | Golactone | Lactone | Spinofar | Spirofar | Spiros | Spitone;
 • (PK) Pakistan: Aldactone | Aldactone a;
 • (PL) Poland: Aldactone | Aldactone a | Finospir | Ismian | Polspiron | Spiridon | Spironol | Spironolacton | Verospiron;
 • (PR) Puerto Rico: Aldactone | Carospir;
 • (PT) Portugal: Aldactone | Aldonar | Espironolactona | Espironolactona mylan | Nefrolactona;
 • (PY) Paraguay: Aldoxol | Aldoxol forte | Alizar | Drimux a | Espironolactona dallas | Espironolactona heisecke | Hidro max | Indurit | Indurit forte | Nebular | Terotrom;
 • (QA) Qatar: Aldactone;
 • (RO) Romania: Aldactone | Alspiron | Verospiron;
 • (RU) Russian Federation: Aldactone | Spirix | Spironol | Spironolacton | Spironolacton Medisorb | Spironolacton velfarm | Vero spironolactone | Verospilactone | Verospiron;
 • (SA) Saudi Arabia: Aldactone a | Noractone;
 • (SE) Sweden: Aldactone | Spiridon | Spirix | Spiroctan | Spironolactone accord | Spironolactone orion | Spironolakton nordic | Spironolakton nycomed | Spironolakton pfizer | Spiroscand;
 • (SG) Singapore: Aldactone | Spiridon | Spirolon | Uractonum;
 • (SI) Slovenia: Aldactone | Xenalon;
 • (SK) Slovakia: Aldactone | Medospir | Spironolactone accord | Verospiron;
 • (TH) Thailand: Aldactone | Altone | Hyles | Pondactone | S tone | Spiro | Spirone | Spironex | Tevaspirone;
 • (TN) Tunisia: Aldactone | Noractone;
 • (TR) Turkey: Aldactone | Aldactone a | Spylacton;
 • (TW) Taiwan: Aldactin | Aldactone | Brislactone | Macacy a | Melabis a | Shyylouh | Skyton | Spirolon | Spiron | Spirotone | Subitong;
 • (UA) Ukraine: Spirix | Spironol | Spironolacton | Spironolactonum Darnitsa | Verospiron;
 • (UY) Uruguay: Aldactone | Aldactone a | Espirolactona | Espironolactona;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Aldactone | Espironolactona | Spiroctan;
 • (VN) Viet Nam: Domever | Entacron;
 • (ZA) South Africa: Aldactone | Rolab-spironolactone | Sandoz spironolactone | Spiractin;
 • (ZM) Zambia: Lactone;
 • (ZW) Zimbabwe: Aldactone
 1. <800> Hazardous Drugs—Handling in Healthcare Settings. United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 43-NF 38). Rockville, MD: United States Pharmacopeia Convention; 2020:74-92.
 2. 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372 [PubMed 37139824]
 3. Agarwal R, Rossignol P, Romero A, et al. Patiromer versus placebo to enable spironolactone use in patients with resistant hypertension and chronic kidney disease (AMBER): a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394(10208):1540-1550. doi:10.1016/S0140-6736(19)32135-X [PubMed 31533906]
 4. Albersheim SG, Solimano AJ, Sharma AK, et al. Randomized, double-blind, controlled trial of long-term diuretic therapy for bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr. 1989;115(4):615-620. [PubMed 2677293]
 5. Aldactone (spironolactone) [prescribing information]. New York, NY: Pfizer Labs; December 2022.
 6. Aldactone (spironolactone) [product monograph]. Kirkland, Quebec, Canada: Pfizer Canada ULD; December 2022.
 7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). ACOG practice bulletin no. 203: chronic hypertension in pregnancy. Obstet Gynecol. 2019;133(1):e26-e50. [PubMed 30575676]
 8. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al; American College of Cardiology; American Heart Association Task Force on Practice Guidelines; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Thoracic Surgeons; American Association for Clinical Chemistry. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2014;64(24):2713-2714]. J Am Coll Cardiol. 2014;64(24):e139-e228. doi:10.1016/j.jacc.2014.09.017 [PubMed 25260718]
 9. Aronow WS, Fleg JL, Pepine CJ, et al. ACC/AHA 2011 expert consensus document on hypertension in the elderly: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus documents developed in collaboration with the American Academy of Neurology, American Geriatrics Society, American Society for Preventive Cardiology, American Society of Hypertension, American Society of Nephrology, Association of Black Cardiologists, and European Society of Hypertension. J Am Coll Cardiol. 2011;57(20):2037-2114. [PubMed 21524875]
 10. ASHP. Standardize 4 Safety Initiative Compounded Oral Liquid Version 1.01. July 2017. https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/s4s/docs/s4s-ashp-oral-compound-liquids.ashx?la=en&hash=4C2E4F370B665C028981B61F6210335AD5D0D1D6.
 11. Bakris GL, Pitt B, Weir MR, et al.; AMETHYST-DN Investigators. Effect of patiromer on serum potassium level in patients with hyperkalemia and diabetic kidney disease: the AMETHYST-DN randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(2):151-161. doi:10.1001/jama.2015.7446 [PubMed 26172895]
 12. Barbieri RL, Chang J. Management of hirsutism in premenopausal women. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 29, 2021.
 13. Barrionuevo P, Nabhan M, Altavar O, et al. Treatment options for hirsutism: a systematic review and network meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(4):1258-1264. doi:10.1210/jc.2017-02052 [PubMed 29522176]
 14. Bauersachs J, Arrigo M, Hilfiker-Kleiner D, et al. Current management of patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2016;18(9):1096-1105. [PubMed 27338866]
 15. Bazoukis G, Thomopoulos C, Tsioufis C. Effect of mineralocorticoid antagonists on blood pressure lowering: overview and meta-analysis of randomized controlled trials in hypertension. J Hypertens. 2018;36(5):987-994. doi:10.1097/HJH.0000000000001671 [PubMed 29356711]
 16. Ben Salem C, Slim R, Fathallah N, Hmouda H. Drug-induced hyperuricaemia and gout. Rheumatology (Oxford). 2017;56(5):679-688. doi:10.1093/rheumatology/kew293 [PubMed 27498351]
 17. Borlaug BA, Colucci WS. Treatment and prognosis of heart failure with preserved ejection fraction. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 10, 2022.
 18. Brook RD, Townsend RR. Treatment of resistant hypertension. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed December 8, 2020.
 19. Burns LJ, De Souza B, Flynn E, Hagigeorges D, Senna MM. Spironolactone for treatment of female pattern hair loss. J Am Acad Dermatol. 2020;83(1):276-278. doi:10.1016/j.jaad.2020.03.087 [PubMed 32259535]
 20. Calò LA, Caielli P. Gitelman's syndrome and pregnancy: new potential pathophysiological influencing factors, therapeutic approach and materno-fetal outcome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;25(8):1511-1513. doi:10.3109/14767058.2011.629254 [PubMed 21999963]
 21. Carospir (spironolactone) [prescribing information]. Farmville, NC: CMP Pharma Inc; July 2021.
 22. Charytan DM, Himmelfarb J, Ikizler TA, et al.; Hemodialysis Novel Therapies Consortium. Safety and cardiovascular efficacy of spironolactone in dialysis-dependent ESRD (SPin-D): a randomized, placebo-controlled, multiple dosage trial. Kidney Int. 2019;95(4):973-982. doi:10.1016/j.kint.2018.08.034 [PubMed 30473139]
 23. Colucci WS. Secondary pharmacologic therapy in heart failure with reduced ejection fraction. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed November 2, 2021.
 24. Deutsch MB. Guidelines for the primary and gender-affirming care of transgender and nonbinary people. Center of Excellence for Transgender Health. http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=guidelines-home. Published June 17, 2016. Accessed January 14, 2019.
 25. De Vecchis R, Cantatrione C, Mazzei D, Barone A, Maurea N. The Impact Exerted on Clinical Outcomes of Patients With Chronic Heart Failure by Aldosterone Receptor Antagonists: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Clin Med Res. 2017;9(2):130-142. doi:10.14740/jocmr2851w [PubMed 28090229]
 26. Eichenwald EC, ed. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2017.
 27. Engelhardt B, Blalock WA, DonLevy S, Rush M, Hazinski TA. Effect of spironolactone-hydrochlorothiazide on lung function in infants with chronic bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr. 1989;114(4 Pt 1):619-624. [PubMed 2926575]
 28. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 29. Fanaroff AA, Fanaroff JM, eds. Klaus & Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2013.
 30. Feinfeld DA, Carvounis CP. Fatal hyperkalemia and hyperchloremic acidosis. Association with spironolactone in the absence of renal impairment. JAMA. 1978;240(14):1516. doi:10.1001/jama.240.14.1516 [PubMed 682358]
 31. Forestiero V, Sconfienza E, Mulatero P, Monticone S. Primary aldosteronism in pregnancy. Rev Endocr Metab Disord. Published online May 10, 2022. doi:10.1007/s11154-022-09729-6 [PubMed 35536535]
 32. Funder JW, Carey RM, Mantero F, et al. The management of primary aldosteronism: case detection, diagnosis, and treatment: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(5):1889-1916. doi:10.1210/jc.2015-4061 [PubMed 26934393]
 33. Gabow PA, Moore S, Schrier RW. Spironolactone-induced hyperchloremic acidosis in cirrhosis. Ann Intern Med. 1979;90(3):338-340. doi:10.7326/0003-4819-90-3-338 [PubMed 426401]
 34. Georgianos PI, Agarwal R. Pharmacotherapy of hypertension in chronic dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11(11):2062-2075. doi:10.2215/CJN.00870116 [PubMed 27797886]
 35. Giefer MJ, Murray KF, Colletti RB. Pathophysiology, diagnosis, and management of pediatric ascites. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52(5):503-513. [PubMed 21464748]
 36. Go AS, Bauman M, King SM, et al. An effective approach to high blood pressure control: a science advisory from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the Centers for Disease Control and Prevention [published online November 15, 2013]. Hypertension. [PubMed 24243703]
 37. Goodfellow A, Alaghband-Zadeh J, Carter G, et al. Oral spironolactone improves acne vulgaris and reduces sebum excretion. Br J Dermatol. 1984;111(2):209-214. doi:10.1111/j.1365-2133.1984.tb04045.x [PubMed 6235834]
 38. Graber E. Acne vulgaris: Management of moderate to severe acne in adolescents and adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed February 3, 2022.
 39. Gueiros APS, Gueiros JEB, Nóbrega KT, et al. Effect of spironolactone on the progression of coronary calcification in peritoneal dialysis patients: a pilot study. J Bras Nefrol. 2019;41(3):345-355. doi:10.1590/2175-8239-jbn-2019-0009 [PubMed 31419271]
 40. Hammer F, Malzahn U, Donhauser J, et al.; MiREnDa Study Group. A randomized controlled trial of the effect of spironolactone on left ventricular mass in hemodialysis patients. Kidney Int. 2019;95(4):983-991. doi:10.1016/j.kint.2018.11.025 [PubMed 30712923]
 41. Haynes BA, Mookadam F. Male gynecomastia. Mayo Clin Proc. 2009;84(8):672. doi:10.1016/S0025-6196(11)60515-6 [PubMed 19648382]
 42. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145(18):e895-e1032. doi:10.1161/CIR.0000000000001063 [PubMed 35363499]
 43. Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Gooren L, et al. Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent persons: an Endocrine Society clinical practice guideline. Endocr Pract. 2017;23(12):1437. doi:10.4158/1934-2403-23.12.1437 [PubMed 29320642]
 44. Hoffman DJ, Gerdes JS, Abbasi S. Pulmonary function and electrolyte balance following spironolactone treatment in preterm infants with chronic lung disease: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. J Perinatol. 2000;20(1):41-45. [PubMed 10693099]
 45. Huang C, Noirot LA, Reichley RM, Bouselli DA, Dunagan WC, Bailey TC. Automatic detection of spironolactone - related adverse drug events. AMIA Annu Symp Proc. 2005;2005:989. [PubMed 16779276]
 46. Ito Y, Mizuno M, Suzuki Y, et al.; Nagoya Spiro Study Group. Long-term effects of spironolactone in peritoneal dialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2014;25(5):1094-1102. doi:10.1681/ASN.2013030273 [PubMed 24335969]
 47. James JF, Jamerson TA, Aguh C. Efficacy and safety profile of oral spironolactone use for androgenic alopecia: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2022;86(2):425-429. doi:10.1016/j.jaad.2021.07.048 [PubMed 34352345]
 48. James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311(5):507-520. [PubMed 24352797]
 49. Jeunemaitre X, Chatellier G, Kreft-Jais C, et al. Efficacy and tolerance of spironolactone in essential hypertension. Am J Cardiol. 1987;60(10):820-825. doi:10.1016/0002-9149(87)91030-7 [PubMed 3661395]
 50. Juurlink DN, Mamdani MM, Lee DS, et al. Rates of hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N Engl J Med. 2004;351(6):543-551. doi:10.1056/NEJMoa040135 [PubMed 15295047]
 51. Kallistratos MS, Pittaras A, Theodoulidis I, Grassos C, Poulimenos LE, Manolis AJ. Adverse effects of mineralocorticoid receptor antagonist administration. Curr Pharm Des. 2018;24(46):5537-5541. doi:10.2174/1381612825666190222144359 [PubMed 30799782]
 52. Kliegman RM, Stanton BMD, St. Geme J, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2016.
 53. Levitt JI. Spironolactone therapy and amenorrhea. JAMA. 1970;211(12):2014-2015. [PubMed 5467162]
 54. Liszewski W, Boull C. Lack of evidence for feminization of males exposed to spironolactone in utero: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019;80(4):1147-1148. [PubMed 30352280]
 55. Mackenzie IS, Morant SV, Wei L, Thompson AM, MacDonald TM. Spironolactone use and risk of incident cancers: a retrospective, matched cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(3):653-663. doi:10.1111/bcp.13152 [PubMed 27735065]
 56. Maddox TM, Januzzi JL Jr, Allen LA, et al. 2021 update to the 2017 ACC expert consensus decision pathway for optimization of heart failure treatment: answers to 10 pivotal issues about heart failure with reduced ejection fraction: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2021;77(6):772-810. doi:10.1016/j.jacc.2020.11.022 [PubMed 33446410]
 57. Mann JFE, Flack JM. Choice of drug therapy in primary (essential) hypertension. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 7, 2023.
 58. Martin KA, Anderson RR, Chang RJ, et al. Evaluation and treatment of hirsutism in premenopausal women: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(4):1233-1257. doi:10.1210/jc.2018-00241 [PubMed 29522147]
 59. McMichael A. Female pattern hair loss (androgenetic alopecia in females): management. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed January 6, 2023.
 60. Moustakakis MN, Bockorny M. Gitelman syndrome and pregnancy. Clin Kidney J. 2012;5(6):552-555. doi:10.1093/ckj/sfs126 [PubMed 26064481]
 61. Muhlemann MF, Carter GD, Cream JJ, Wise P. Oral spironolactone: an effective treatment for acne vulgaris in women. Br J Dermatol. 1986;115(2):227-232. doi:10.1111/j.1365-2133.1986.tb05722.x [PubMed 2943311]
 62. Mulatero P, Rabbia F, Milan A, Paglieri C, Morello F, Chiandussi L, Veglio F. Drug effects on aldosterone/plasma renin activity ratio in primary aldosteronism. Hypertension. 2002;40(6):897-902. [PubMed 12468576]
 63. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2004;114(2)(suppl 4th Report):555-576. [PubMed 15286277]
 64. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. www.nice.org.uk/guidance/ng133. Published June 25, 2019. Accessed December 1, 2022.
 65. Nuttall FQ, Warrier RS, Gannon MC. Gynecomastia and drugs: a critical evaluation of the literature. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(5):569-578. doi:10.1007/s00228-015-1835-x [PubMed 25827472]
 66. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al; American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;127(4):e362-e425. [PubMed 23247304]
 67. Oxlund CS, Henriksen JE, Tarnow L, Schousboe K, Gram J, Jacobsen IA. Low dose spironolactone reduces blood pressure in patients with resistant hypertension and type 2 diabetes mellitus: a double blind randomized clinical trial. J Hypertens. 2013;31(10):2094-2102. doi:10.1097/HJH.0b013e3283638b1a [PubMed 24107738]
 68. Park, MK. Park's Pediatric Cardiology for Practitioners. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2014.
 69. Phelps DL, Karim A. Spironolactone: relationship between concentrations of dethioacetylated metabolite in human serum and milk. J Pharm Sci. 1977;66(8):1203. [PubMed 894512]
 70. Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF, et al; TOPCAT Investigators. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2014;370(15):1383-1392. doi:10.1056/NEJMoa1313731 [PubMed 24716680]
 71. Pitt B, Remme W, Zannad F, et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction [published correction appears in N Engl J Med. 2003 May 29;348(22):2271]. N Engl J Med. 2003;348(14):1309-1321. doi:10.1056/NEJMoa030207 [PubMed 12668699]
 72. Pitt B, Zannad F, Remme WJ, et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med. 1999;341(10):709-717. doi:10.1056/NEJM199909023411001 [PubMed 10471456]
 73. Prior JC, Vigna YM, Watson D. Spironolactone with physiological female steroids for presurgical therapy of male-to-female transsexualism. Arch Sex Behav. 1989;18(1):49-57. doi:10.1007/bf01579291 [PubMed 2540730]
 74. Prisant LM, Chin E. Gynecomastia and hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2005;7(4):245-248. doi:10.1111/j.1524-6175.2005.04105.x [PubMed 15860966]
 75. Refer to manufacturer's labeling.
 76. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018;39(34):3165-3241. [PubMed 30165544]
 77. Riester A, Reincke M. Progress in primary aldosteronism: mineralocorticoid receptor antagonists and management of primary aldosteronism in pregnancy. Eur J Endocrinol. 2015;172(1):R23-R30. [PubMed 25163723]
 78. Rose LI, Underwood RH, Newmark SR, Kisch ES, Williams GH. Pathophysiology of spironolactone-induced gynecomastia. Ann Intern Med. 1977;87(4):398-403. doi:10.7326/0003-4819-87-4-398 [PubMed 907238]
 79. Rozner RN, Freites-Martinez A, Shapiro J, Geer EB, Goldfarb S, Lacouture ME. Safety of 5α-reductase inhibitors and spironolactone in breast cancer patients receiving endocrine therapies. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(1):15-26. doi:10.1007/s10549-018-4996-3 [PubMed 30467659]
 80. Runyon BA. Ascites in adults with cirrhosis: Initial therapy. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed May 7, 2020.
 81. Runyon BA; AASLD. Introduction to the revised American Association for the Study of Liver Diseases practice guideline management of adult patients with ascites due to cirrhosis 2012. Hepatology. 2013;57(4):1651-1653. doi:10.1002/hep.26359 [PubMed 23463403]
 82. Sabatier P, Amar J, Montastruc F, et al. Breast cancer and spironolactone: an observational postmarketing study. Eur J Clin Pharmacol. 2019;75(11):1593-1598. doi:10.1007/s00228-019-02740-y [PubMed 31418056]
 83. Sabri M, Saps M, Peters JM. Pathophysiology and management of pediatric ascites. Curr Gastroenterol Rep. 2003;5(3):240-246. [PubMed 12734047]
 84. Sanga V, Rossitto G, Seccia TM, Rossi GP. Management and outcomes of primary aldosteronism in pregnancy: a systematic review. Hypertension. 2022;79(9):1912-1921. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18858 [PubMed 35686552]
 85. Shah KB, Rao K, Sawyer R, Gottlieb SS. The adequacy of laboratory monitoring in patients treated with spironolactone for congestive heart failure. J Am Coll Cardiol. 2005;46(5):845-849. doi:10.1016/j.jacc.2005.06.010 [PubMed 16139135]
 86. Shahzad MA, Mukhtar M, Ahmed A, Ullah W, Saeed R, Hamid M. Gitelman syndrome: a rare cause of seizure disorder and a systematic review. Case Rep Med. 2019;2019:4204907. doi:10.1155/2019/4204907 [PubMed 30867665]
 87. Shaw JC. Low-dose adjunctive spironolactone in the treatment of acne in women: a retrospective analysis of 85 consecutively treated patients. J Am Acad Dermatol. 2000;43(3):498-502. doi:10.1067/mjd.2000.105557 [PubMed 10954662]
 88. Sinclair R, Wewerinke M, Jolley D. Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. Br J Dermatol. 2005;152(3):466-473. doi:10.1111/j.1365-2133.2005.06218.x [PubMed 15787815]
 89. Slaughter JL, Stenger MR, Reagan PB. Variation in the use of diuretic therapy for infants with bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics. 2013;131(4):716-723. [PubMed 23478874]
 90. Smith SC Jr, Benjamin EJ, Bonow RO, et al. AHA/ACC Secondary Prevention and Risk Reduction Therapy for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease: 2011 Update: A Guideline From the American Heart Association and American College of Cardiology Foundation. Circulation. 2011;124(22):2458-2473. [PubMed 22052934]
 91. Spinowitz BS, Fishbane S, Pergola PE, et al.; ZS-005 Study Investigators. Sodium zirconium cyclosilicate among Individuals with hyperkalemia: a 12-month phase 3 study. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14(6):798-809. doi:10.2215/CJN.12651018 [PubMed 31110051]
 92. Stewart A, Brion LP, Ambrosio-Perez I. Diuretics acting on the distal renal tubule for preterm infants with (or developing) chronic lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(9):CD001817. [PubMed 21901679]
 93. Tamirisa KP, Aaronson KD, Koelling TM. Spironolactone-induced renal insufficiency and hyperkalemia in patients with heart failure. Am Heart J. 2004;148(6):971-978. doi:10.1016/j.ahj.2004.10.005 [PubMed 15632880]
 94. Thiede RM, Rastogi S, Nardone B, et al. Hyperkalemia in women with acne exposed to oral spironolactone: a retrospective study from the RADAR (Research on Adverse Drug Events and Reports) program. Int J Womens Dermatol. 2019;5(3):155-157. doi:10.1016/j.ijwd.2019.04.024 [PubMed 31360748]
 95. US Department of Health and Human Services; Centers for Disease Control and Prevention; National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH list of antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings 2016. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/default.html. Updated September 2016. Accessed October 9, 2023.
 96. Vachharajani AJ, Shah JK, Paes BA. Ovarian cyst in a premature infant treated with spironolactone. Am J Perinatol. 2001;18(6):353-356. [PubMed 11607853]
 97. van der Vorst MM, Kist JE, van der Heijden AJ, Burggraaf J. Diuretics in pediatrics: current knowledge and future prospects. Paediatr Drugs. 2006;8(4):245-264. [PubMed 16898855]
 98. Vardeny O, Claggett B, Anand I, et al. Incidence, predictors, and outcomes related to hypo- and hyperkalemia in patients with severe heart failure treated with a mineralocorticoid receptor antagonist. Circ Heart Fail. 2014;7(4):573-579. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.114.001104 [PubMed 24812304]
 99. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community: a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014;16(1):14-26. doi:10.1111/jch.12237 [PubMed 24341872]
 100. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension. 2018;71(6):e140-e144]. Hypertension. 2018;71(6):e13-e115. doi:10.1161/HYP.0000000000000065 [PubMed 29133356]
 101. Whitling AM, Pérgola PE, Sang JL, Talbert RL. Spironolactone-induced agranulocytosis. Ann Pharmacother. 1997;31(5):582-585. doi:10.1177/106002809703100511 [PubMed 9161653]
 102. Williams B, MacDonald TM, Morant S, et al; British Hypertension Society's PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet. 2015;386(10008):2059-2068. doi:10.1016/S0140-6736(15)00257-3 [PubMed 26414968]
 103. World Health Organization (WHO). Breastfeeding and maternal medication, recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs. 2002. https://apps.who.int/iris/handle/10665/62435
 104. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al; American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;128(16):e240-e327. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8776 [PubMed 23741058]
 105. Yemisci A, Gorgulu A, Piskin S. Effects and side-effects of spironolactone therapy in women with acne. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005;19(2):163-166. doi:10.1111/j.1468-3083.2005.01072.x [PubMed 15752283]
 106. Young WF Jr. Treatment of primary aldosteronism. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed December 10, 2020.
 107. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016;74(5):945-973.e33. doi:10.1016/j.jaad.2015.12.037 [PubMed 26897386]
Topic 9943 Version 564.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟